Pomiń nawigację

Aplikacje internetowe

Tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych o kluczowym znaczeniu skalowanych w miarę rozwoju firmy

Twórz i wdrażaj zaawansowane aplikacje internetowe oraz zarządzaj nimi

  • Ciągłe wdrażanie za pomocą usług Git, Team Foundation Server, GitHub i DevOps
  • Wbudowane auto-skalowanie i równoważenie obciążenia
  • Obsługuje systemy WordPress, Umbraco, Joomla! i Drupal
  • Wysoka dostępność z automatycznym stosowaniem poprawek
  • Obsługuje platformy Windows i Linux

Rozpoczęcie tworzenia aplikacji

Szybciej oddawaj swoje aplikacje internetowe w ręce użytkowników, używając języków .NET, Java, Node.js, PHP i Python w systemie Windows lub .NET Core, Node.js, PHP bądź Ruby w systemie Linux. Przy użyciu w pełni zarządzanej platformy wykonuj takie czynności jak stosowanie poprawek systemu operacyjnego, aprowizacja dyspozycyjności i równoważenie obciążenia. Przeprowadzaj konfiguracje z poziomu interfejsu wiersza polecenia lub witryny Azure Portal bądź używaj wstępnie utworzonych szablonów, aby móc wdrażać jednym kliknięciem.

Lepsza wydajność pracy deweloperskiej

Błyskawicznie zaczynaj pracę i kończ ją jeszcze szybciej dzięki integracji kodu źródłowego z usługi GitHub, debugowaniu na żywo i publikowaniu za pomocą jednego kliknięcia bezpośrednio ze zintegrowanego środowiska projektowego programu Microsoft Visual Studio. Za pośrednictwem portalu Azure Marketplace łatwo łącz się z wybraną bazą danych i korzystaj z ekosystemu pakietów oprogramowania OSS, interfejsów API, łączników oraz usług, przyspieszając w ten sposób programowanie. Dzięki witrynie Azure Portal szybko dodawaj do swoich aplikacji domeny niestandardowe i protokół SSL, integrację logowania jednokrotnego z popularnymi dostawcami tożsamości oraz monitorowanie kondycji aplikacji.

Szybsze dostarczanie aktualizacji

Automatyzuj wdrożenia dzięki możliwościom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD) przy użyciu usług DevOps, Bit Bucket i GitHub. Usługa App Service tworzy skojarzenie z wybranym repozytorium, dzięki czemu aplikacje są aktualizowane przy każdej zmianie kodu źródłowego. Planuj testy wydajności i jakości w środowiskach przejściowych, w kilka sekund zmieniaj system z testowego na produkcyjny przy użyciu miejsc wdrożenia oraz przywracaj poprzednie wersje bez przestojów.

Działanie w skali globalnej na żądanie

Uzyskaj wysoką dostępność w różnych regionach platformy Azure oraz wdrażaj dane i hostuj usługi w wielu lokalizacjach za pomocą jednego kliknięcia. Automatycznie dokonuj skalowania w pionie i poziomie na podstawie wydajności aplikacji lub dostosowywalnych zasad, aby automatycznie obsługiwać szczytowe obciążenia, jednocześnie minimalizując koszty w okresach poza szczytem. Spełniaj najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności aplikacji i skalowalności dzięki nowo wprowadzonej opcji obliczania serii D.

Uzyskuj analizę i szczegółowe informacje z możliwością działania

Wyświetlaj kompleksowe informacje o wydajności i kondycji aplikacji, aby móc podejmować decyzje zwiększające dochody firmy. Usługa Azure Monitor zapewnia szczegółowe widoki użycia zasobów, a usługa Application Insights daje bardziej szczegółowy wgląd w przepływność aplikacji, czasy odpowiedzi, użycie pamięci i procesora CPU oraz trendy błędów.

Wykorzystywanie hybrydowej spójności

Korzystaj z elastycznego i ujednoliconego podejścia do tworzenia aplikacji, które można uruchamiać zarówno w chmurze, jak i lokalnie, i zarządzania nimi. Wdrażaj aplikacje w usłudze App Service w dowolnie wybranej chmurze: chmurze platformy Azure, chmurach narodowych platformy Azure lub nawet lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack. Przy użyciu środowiska usługi App Service bezpiecznie uruchamiaj aplikacje w usłudze Azure Virtual Network na dużą skalę z wyższym poziomem prywatności, mocy obliczeniowej i wydajności.

Wybierz usługi klasy korporacyjnej

Hostuj aplikacje na bardzo bezpiecznej platformie w chmurze, która jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa informacji ISO, standardami z dziedziny księgowości SOC2 i standardami bezpieczeństwa PCI, oraz korzystaj z usługi App Service spełniającej wymagania umowy SLA klasy korporacyjnej. Uwierzytelniaj i autoryzuj dostęp do aplikacji przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz innych popularnych dostawców tożsamości. Usługa Azure AD zapewnia zarządzanie tożsamościami i integrację zabezpieczonego logowania jednokrotnego (SSO) z tysiącami aplikacji SaaS w chmurze, takimi jak Office 365, Salesforce, Dropbox czy Concur.

Klienci, których aplikacje internetowe działają już na platformie Azure

AccuWeather
Geekwire
Pearson
Manulife
Hogarth
murally
CarMax
British Irish Lions

Korzystaj z ulubionego systemu zarządzania zawartością

Wyszukuj i wdrażaj popularne systemy zarządzania zawartością w portalu Azure Marketplace, aby szybko rozpocząć przygodę z marketingiem cyfrowym.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Web App for Containers

Wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanych aplikacji internetowych

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Content Delivery Network

Bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym

Azure Functions

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu bezserwerowego

Wykonaj 3 proste kroki, aby zacząć hostować pierwszą aplikację internetową na platformie Azure