Pomiń nawigację

Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: październik 2016 r.

Umowa serwisowa i warunki korzystania z usług

Korzystanie z usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi. Postanowienia prawne zostały uproszczone przez Microsoft, aby każda z tych umów zawierała obecnie takie same Warunki Usług Online, które stanowią wspólny zestaw zobowiązań klienta, szczegółowe warunki ochrony danych oraz klauzule umowne wynikające z norm UE dla wszystkich usług online dla przedsiębiorstw, w tym Azure, Office 365 oraz Intune.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne postanowienia dotyczące określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano zasady i praktyki zachowania prywatności, które regulują korzystanie przez Klienta z usługi Azure oraz innych usług online dla przedsiębiorstw, takich jak Office 365 i Intune. Umowa dotycząca korzystania z Usług Online lub Postanowienia uzupełniające dotyczące wersji ewaluacyjnych mogą zawierać inne oświadczenie o ochronie prywatności dla niektórych usług.

Centrum zaufania

Centrum zaufania Microsoft dostarcza klientom usługi Azure i innych Usług Online Microsoft szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami.

Umowy dotyczące poziomu usług

Umowy dotyczące poziomu usług opisują zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Postanowienia uzupełniające dotyczące wersji ewaluacyjnych

Postanowienia uzupełniające dotyczące wersji ewaluacyjnych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do korzystania z funkcji Azure w wersji beta, na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innego powodu.

Warunki korzystania z usługi Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega korzystanie z usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach korzystania z usługi Microsoft Azure Marketplace stanowiących integralną część Warunków Usług Online.

Warunki korzystania z platformy Microsoft Azure w Niemczech

Dodatkowe postanowienia dotyczące platformy Microsoft Azure w Niemczech: Uzupełnienie Warunków Usług Online, zaktualizowane Oświadczenie o ochronie prywatności i oddzielna Umowa między Klientem a zarządcą danych.

Warunki korzystania z platformy Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące korzystanie przez Klienta z Chmury dla instytucji rządowych na platformie Microsoft Azure przedstawiono w Umowie subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft — Chmura dla rządu Stanów Zjednoczonych.

Warunki korzystania z witryny

Warunki korzystania z witryny mają zastosowanie do korzystania z witryny Azure przez Klienta. Jeśli Klient ma subskrypcję Azure, zakup i korzystanie z usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient zakupił tę usługę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się powyżej w sekcji „Umowa serwisowa i warunki korzystania z usług”. Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, Warunki korzystania z witryny będą również miały zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, z których można korzystać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup usług Azure i korzystanie z nich. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.