Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2019 r.

Umowa i postanowienia dotyczące usługi

Używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • W przypadku klientów, którzy nabywają lub odnawiają subskrypcję (obejmuje to bezpłatne wersje próbne) online w Microsoft, używanie usługi podlega Umowie Microsoft Online Subscription Agreement, której integralną część stanowią Postanowienia dotyczące Usług Online.
  • W przypadku Klientów, którzy nabywają usługi na mocy innej umowy licencjonowania zbiorowego, takiej jak Umowa Enterprise, korzystanie z usług podlega umowie licencjonowania zbiorowego, na mocy której zakupiono usługi, których integralną część stanowią Postanowienia dotyczące Usług Online. Egzemplarz umowy licencjonowania zbiorowego można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem Microsoft ds. klienta lub licencjonowania zbiorowego.
  • Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, używanie usługi Azure będzie podlegać Warunkom używania witryny Microsoft Azure.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft opisano zasady i praktyki zachowania prywatności, które regulują używanie przez Klienta usługi Azure oraz innych usług online dla przedsiębiorstw, takich jak Office 365 i Intune. Umowa dotycząca Usług Online lub Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych mogą dla niektórych usług wskazywać na inne oświadczenie o ochronie prywatności.

Centrum zaufania

Centrum zaufania Microsoft dostarcza klientom usługi Azure i innych Usług Online Microsoft informacje na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami. Service Trust Portal (STP) to element towarzyszący Centrum zaufania, który zapewnia dostęp do raportów z audytów, dokumentacji dotyczącej RODO, przewodników w zakresie zgodności oraz powiązanych dokumentów, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak Microsoft pomaga chronić dane Użytkownika.

Umowy dotyczące Poziomu Usług

Umowa dotyczące Poziomu Usług to umowa opisująca zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do używania funkcji Azure w wersji beta lub na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innej przyczyny.

Warunki używania usługi Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega używanie usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach używania usługi Microsoft Azure Marketplace stanowiących integralną część Postanowień dotyczących Usług Online.

Warunki używania platformy Microsoft Azure w Niemczech

Dodatkowe postanowienia dotyczące platformy Microsoft Azure w Niemczech: Uzupełnienie Postanowień dotyczących Usług Online, zaktualizowane Oświadczenie o ochronie prywatności i oddzielna Umowa w sprawie Powierzenia Przetwarzania Danych Klienta.

Warunki używania usług Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące używanie przez Klienta usługi Microsoft Azure Government Cloud przedstawiono w Umowie Microsoft Subscription Agreement for US Government Cloud.

Warunki używania witryny

Warunki używania witryny mają zastosowanie do używania witryny Azure przez Klienta. Jeśli Klient ma subskrypcję Azure, zakup i używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient zakupił tę usługę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Umowa i postanowienia dotyczące usługi” powyżej. Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, Warunki używania witryny będą również mieć zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup i używanie usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.