Przejdź do głównej zawartości

Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021 r.

Umowa i postanowienia dotyczące usługi

Używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • For customers who purchase or renew a subscription (including free trials) online from Microsoft, your use is governed by either the Microsoft Customer Agreement ("MCA"), or the Microsoft Online Subscription Agreement ("MOSA"). Your use is governed by the latter if the MCA is not available in your geography. Visit the MCA page for availability details.
  • For customers who purchase through another Commercial Licensing Program, such as an Enterprise Agreement, your use is governed by the licensing agreement under which you purchased the services. You can obtain a copy of your licensing agreement by contacting your Microsoft account representative or Commercial Licensing.
  • All of the above referenced licensing agreements incorporate the Product Terms site and the Microsoft Products & Services Data Protection Addendum ("DPA"). The Product Terms site details the availability, use terms, and privacy/security commitments for Microsoft Products and Services, including Azure. The Product Terms site replaces the separate Product Terms and Online Services Terms documents. All references to the Product Terms and/or Online Services Terms in the Customer's licensing agreements now refer to the applicable sections of the Product Terms site.
  • If you do not have an Azure subscription, the Microsoft Terms of Use will govern your use of the limited Azure services which can be used without a subscription.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności określono rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Microsoft oraz sposoby i cele tego przetwarzania. Mające do Klienta zastosowanie Umowa dotycząca Usług lub Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych mogą dla niektórych usług w Wersji Zapoznawczej wskazywać na mniej zaawansowane lub inne środki ochrony prywatności.

Ochrona danych

Niniejszy Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online („Dodatek dotyczący Ochrony Danych”) określa obowiązki Klienta i Microsoft w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Klienta i Danych Osobowych w związku z platformą Azure. W sekcji Postanowienia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa Usług Online witryny postanowień licencyjnych określono wyłączenia od postanowień Dodatku dotyczącego Ochrony Danych oraz dodatkowe zobowiązania dotyczące Podstawowych Usług Online. Klienci, którzy nabyli rozwiązania Azure i Usługi Online Microsoft, mogą uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami, korzystając z Centrum zaufania Microsoft.  Service Trust Portal (STP) to element towarzyszący Centrum zaufania, który zapewnia dostęp do raportów z audytów, dokumentacji dotyczącej RODO, przewodników w zakresie zgodności oraz powiązanych dokumentów, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak Microsoft pomaga chronić dane Użytkownika.

Umowy dotyczące Poziomu Usług

 Umowa dotyczące Poziomu Usług to umowa opisująca zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

 Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do używania funkcji Azure w wersji beta lub na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innej przyczyny. 

Warunki używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega używanie usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace.

Warunki używania usług Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące używanie przez Klienta usługi Microsoft Azure Government Cloud przedstawiono w Umowie Microsoft Subscription Agreement for US Government Cloud.

Warunki używania witryny

 Warunki używania Usług Microsoft mają zastosowanie do używania witryny Azure przez Klienta. Mają również zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup i używanie usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.