Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Last updated: October 2020

Umowa i postanowienia dotyczące usługi

Używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • For customers who purchase or renew a subscription (including free trials) online from Microsoft, your use is governed by either the Microsoft Customer Agreement ("MCA"), or the Microsoft Online Subscription Agreement ("MOSA"). Your use is governed by the latter if the MCA is not available in your geography. Visit the MCA page for availability details. Both the MCA and MOSA incorporate the Online Services Terms ("OST") and the Online Services Data Protection Addendum ("DPA"). Current versions of these documents are located on the Licensing Terms page.
  • For customers who purchase through another volume licensing agreement, such as an Enterprise Agreement, your use is governed by the volume licensing agreement under which you purchased the services, which incorporates the OST and DPA. You can obtain a copy of your volume licensing agreement by contacting your Microsoft account representative or volume licensing.
  • If you do not have an Azure subscription, the Microsoft Terms of Use will govern your use of the limited Azure services which can be used without a subscription.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności określono rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Microsoft oraz sposoby i cele tego przetwarzania. Mające do Klienta zastosowanie Umowa dotycząca Usług lub Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych mogą dla niektórych usług w Wersji Zapoznawczej wskazywać na mniej zaawansowane lub inne środki ochrony prywatności.

Data Protection

The Online Services Data Protection Addendum (“DPA”) sets forth your and Microsoft’s obligations with respect to the processing and security of Customer Data and Personal Data in connection with Azure. It is incorporated by reference into the OST. The Microsoft Trust Center provides more information on security, privacy, and compliance topics for customers of Azure and other Microsoft Online Services. The Service Trust Portal (STP) is a companion feature to the Trust Center that provides access to audit reports, GDPR documentation, compliance guides, and related documents that provide more detailed information on how Microsoft helps protect your data.

Umowy dotyczące Poziomu Usług

Umowa dotyczące Poziomu Usług to umowa opisująca zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do używania funkcji Azure w wersji beta lub na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innej przyczyny.

Warunki używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega używanie usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach używania usługi Microsoft Azure Marketplace stanowiących integralną część Postanowień dotyczących Usług Online.

Warunki używania usług Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące używanie przez Klienta usługi Microsoft Azure Government Cloud przedstawiono w Umowie Microsoft Subscription Agreement for US Government Cloud.

Warunki używania witryny

Warunki używania Usług Microsoft mają zastosowanie do używania witryny Azure przez Klienta. Mają również zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup i używanie usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.