Informacje prawne dotyczące systemu Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: październik 2016 r.

Umowa o świadczenie usług i warunki świadczenia usług

Użytkowanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na podstawie której zakupiono usługi. Uprościliśmy nasze warunki prawne w taki sposób, aby każda z tych umów zawierała teraz ten sam dokument Online Services — warunki, który ustanawia zbiór jednolitych zobowiązań klientów, szczegółowe Warunki ochrony danych i Klauzule umowne stosowane w UE dla wszystkich naszych korporacyjnych usług w trybie online, w tym usługi Azure, Office 365 i Intune.

W przypadku braku pewności lub innych pytań należy skontaktować się z pomocą techniczną systemu Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Cennik i inne postanowienia związane z określoną ofertą systemu Azure, która została wybrana przez użytkownika, przedstawiono szczegółowo w szczegółach oferty danej subskrypcji.

Zasady zachowania poufności informacji

W dokumencie Microsoft Online Services — zasady zachowania poufności informacji opisano zasady i praktyki ochrony prywatności określające sposób użytkowania systemu Azure i innych korporacyjnych usług firmy Microsoft w trybie online, takich jak Office 365 i Intune. Dokumenty Online Services — umowa i Dodatkowe postanowienia dotyczące Wersji zapoznawczych mogą określać różne zasady zachowania poufności informacji dla niektórych usług.

Centrum zaufania

Centrum zaufania Microsoft udostępnia szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, ochrony prywatności i zgodności z przepisami klientom platformy Azure i innych usług Microsoft Online Services.

Umowy dotyczące poziomu usług

W umowach dotyczących poziomu usług opisano zobowiązania dotyczące czasu dostępności i łączności dla systemu Azure.

Dodatkowe postanowienia dotyczące Wersji zapoznawczych

Dodatkowe postanowienia dotyczące wersji zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne dotyczące używania funkcji platformy Azure w wersji beta, w wersji zapoznawczej lub innej wersji, która nie została jeszcze ogólnie udostępniona.

Microsoft Azure Marketplace — warunki

Warunki korzystania z portalu Microsoft Azure Marketplace zostały zawarte w dokumencie Microsoft Azure Marketplace — warunki, który jest zawarty w dokumencie Online Services — warunki.

Microsoft Azure (Niemcy) — warunki

Dodatkowe warunki dotyczą platformy Microsoft Azure (Niemcy): Uzupełnienie dokumentu Online Services — warunki, zaktualizowany dokument Zasady zachowania poufności informacji i oddzielny dokument Umowa zarządcy danych klienta.

Microsoft Azure Government — warunki

Warunki i postanowienia dotyczące używania chmury platformy Microsoft Azure dla instytucji rządowych zostały określone w Umowie subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft — chmura dla rządu USA.

Warunki użytkowania witryny sieci Web

Dokument Warunki użytkowania witryny sieci Web dotyczy użytkowania witryny sieci Web platformy Azure. W przypadku posiadania subskrypcji systemu Azure zakup i użytkowanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na podstawie której kupiono usługę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Umowa o świadczenie usług i warunki świadczenia usług, która znajduje się wyżej. Jeśli użytkownik nie ma subskrypcji systemu Azure, dokument Warunki użytkowania witryny sieci Web dotyczy również ograniczonych usług systemu Azure, z których może korzystać bez subskrypcji.

Informacje

Wszystkie usługi, które można kupić za pośrednictwem portalu klientów, są oferowane przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited:

Microsoft Ireland Operations Limited
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana w Irlandii pod numerem 256796
Biuro:
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlandia

Witryna sieci Web portalu klientów Microsoft Online Services i odpowiadająca jej zawartość są dostarczane przez firmę Microsoft Corporation:

Microsoft Corporation
Przedstawiciel: Benjamin O. Orndorff
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Stany Zjednoczone
Uniwersalny identyfikator firmy (UBI): 600 413 485
https://www.microsoft.com/
Tel.: +49 (0) 1805 / 67 22 55*
Faks: +49 (0) 1805 / 25 11 91*
Adres e-mail: kunden@microsoft.com
* 0,14 EUR za minutę

Lista widoczna powyżej jest dostarczana dla wygody użytkownika jako przegląd ogólnych warunków i postanowień, którym podlega zakup i korzystanie z usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie i zawartość, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub innym warunkom, których nie wymieniono powyżej.

Ta strona jest udostępniana dla wygody użytkownika jako przegląd warunków i postanowień, którym podlega zakup i korzystanie z systemu Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie i zawartość mogą podlegać dodatkowym lub innym warunkom, których nie wymieniono powyżej.