Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2019 r.

Umowa i postanowienia dotyczące usługi

Korzystanie z usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • W przypadku Klientów, którzy nabywają lub odnawiają subskrypcję (obejmuje to bezpłatne wersje próbne) online w Microsoft, korzystanie z usługi podlega Umowie Microsoft Online Subscription, której integralną część stanowią Postanowienia dotyczące Usług Online.
  • W przypadku Klientów, którzy nabywają usługi na mocy innej umowy licencjonowania zbiorowego, takiej jak Umowa Enterprise, korzystanie z usług podlega umowie licencjonowania zbiorowego, na mocy której zakupiono usługi, których integralną część stanowią Postanowienia dotyczące Usług Online. Egzemplarz umowy licencjonowania zbiorowego można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem Microsoft ds. klienta lub licencjonowania zbiorowego.
  • Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, korzystanie z usługi Azure będzie podlegało Warunkom korzystania z witryny Microsoft Azure

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Oświadczeniu o ochronie prywatności opisano zasady i praktyki zachowania prywatności, które regulują korzystanie przez Klienta z usługi Azure oraz innych usług online dla przedsiębiorstw, takich jak Office 365 i Intune. Umowa dotycząca korzystania z Usług Online lub Postanowienia uzupełniające dotyczące wersji ewaluacyjnych mogą zawierać inne oświadczenie o ochronie prywatności dla niektórych usług.

Centrum zaufania

Centrum zaufania Microsoft dostarcza klientom usługi Azure i innych Usług Online Microsoft informacje na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami. Service Trust Portal (STP) to element towarzyszący Centrum zaufania, który zapewnia dostęp do raportów z audytuów, dokumentacji dotyczącej rozporządzenia RODO, przewodników w zakresie zgodności oraz powiązanych dokumentów, które dostarczają bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak Microsoft pomaga chronić dane Użytkownika.

Umowy dotyczące Poziomu Usług (SLA)

Umowy dotyczące poziomu usług opisują zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Postanowienia uzupełniające dla wersji ewaluacyjnych

Postanowienia uzupełniające dotyczące wersji ewaluacyjnych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do korzystania z funkcji Azure w wersji beta, na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innego powodu.

Warunki korzystania z usługi Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega korzystanie z usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach korzystania z usługi Microsoft Azure Marketplace stanowiących integralną część Warunków Usług Online.

Warunki korzystania z platformy Microsoft Azure w Niemczech

Dodatkowe postanowienia dotyczące platformy Microsoft Azure w Niemczech: Uzupełnienie Warunków Usług Online, zaktualizowane Oświadczenie o ochronie prywatności i oddzielna Umowa między Klientem a zarządcą danych.

Warunki korzystania z platformy Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące korzystanie przez Klienta z Chmury dla instytucji rządowych na platformie Microsoft Azure przedstawiono w Umowie subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft — Chmura dla rządu Stanów Zjednoczonych.

Warunki używania witryny

Warunki korzystania z witryny mają zastosowanie do korzystania z witryny Azure przez Klienta. Jeśli Klient ma subskrypcję Azure, zakup i korzystanie z usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient zakupił tę usługę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Umowa i postanowienia dotyczące usługi” powyżej. Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, Warunki używania witryny będą również miały zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, z których można korzystać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup usług Azure i korzystanie z nich. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.