Pomiń nawigację

Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2021 r.

Umowa i postanowienia dotyczące usługi

Używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • W przypadku klientów, którzy nabywają lub odnawiają subskrypcję (obejmuje to bezpłatne wersje próbne) online w Microsoft, używanie usługi podlega postanowieniom umowy Microsoft Online Subscription Agreement („MCA”) albo postanowieniom umowy Microsoft Online Subscription Agreement („MOSA”). Używanie usługi podlega postanowieniom umowy MOSA, jeśli umowa MCA jest niedostępna dla danej lokalizacji geograficznej. Więcej informacji na temat wspomnianej dostępności można znaleźć tutaj.
  • W przypadku klientów, którzy dokonują zakupu w ramach innego Komercyjnego Programu Licencyjnego (np. umowy Enterprise Agreement), używanie usługi podlega umowie licencyjnej, na podstawie której zakupiono daną usługę. Kopię umowy licencyjnej można uzyskać od swojego opiekuna klienta w Microsoft lub w ramach Komercyjnego Programu Licencyjnego.
  • Integralną częścią wszystkich wspomnianych powyżej umów licencyjnych jest witryna postanowień licencyjnych i Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online („Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online”). W witrynie postanowień licencyjnych można znaleźć informacje dotyczące dostępności, postanowienia dotyczące używania oraz informacje na temat ochrony prywatności i bezpieczeństwa Produktów i Usług Microsoft, w tym usług Azure. Witryna ta zastępuje oddzielne dokumenty zawierające Postanowienia dotyczące Produktów i Postanowienia dotyczące Usług Online. Wszystkie znajdujące się w zawartych przez Klienta umowach licencyjnych odwołania do Postanowień dotyczących Produktów lub Postanowień dotyczących Usług Online odnoszą się teraz do właściwych części witryny postanowień licencyjnych.
  • Jeśli Klient nie ma subskrypcji Azure, używanie przez Klienta ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji, będzie podlegać Warunkom używania Usług Microsoft.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności określono rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Microsoft oraz sposoby i cele tego przetwarzania. Mające do Klienta zastosowanie Umowa dotycząca Usług lub Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych mogą dla niektórych usług w Wersji Zapoznawczej wskazywać na mniej zaawansowane lub inne środki ochrony prywatności.

Ochrona danych

Niniejszy Dodatek dotyczący Ochrony Danych w ramach Usług Online („Dodatek dotyczący Ochrony Danych”) określa obowiązki Klienta i Microsoft w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Klienta i Danych Osobowych w związku z platformą Azure. W sekcji Postanowienia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa Usług Online witryny postanowień licencyjnych określono wyłączenia od postanowień Dodatku dotyczącego Ochrony Danych oraz dodatkowe zobowiązania dotyczące Podstawowych Usług Online. Klienci, którzy nabyli rozwiązania Azure i Usługi Online Microsoft, mogą uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami, korzystając z Centrum zaufania Microsoft. Service Trust Portal (STP) to element towarzyszący Centrum zaufania, który zapewnia dostęp do raportów z audytów, dokumentacji dotyczącej RODO, przewodników w zakresie zgodności oraz powiązanych dokumentów, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak Microsoft pomaga chronić dane Klienta.

Umowy dotyczące Poziomu Usług

Umowa dotyczące Poziomu Usług to umowa opisująca zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do używania funkcji Azure w wersji beta lub na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innej przyczyny.

Warunki używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega używanie usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace.

Warunki używania usług Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące używanie przez Klienta usługi Microsoft Azure Government Cloud przedstawiono w Umowie Microsoft Subscription Agreement for US Government Cloud.

Warunki używania witryny

Warunki używania Usług Microsoft mają zastosowanie do używania witryny Azure przez Klienta. Mają również zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup i używanie usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.