Azure Backup

Wbudowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla wszystkich zasobów

Uproszczenie ochrony danych przy użyciu wbudowanych rozwiązań z zakresu zarządzania na dużą skalę

Usługa Azure Backup to ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure.

Platforma Azure i lokalna kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowej maszyn usługi Azure Virtual Machines, obciążeń SQL i obciążeń SAP HANA, usługi Azure Files oraz lokalnych maszyn VMware bez dodatkowych kosztów infrastruktury

Spójność aplikacji

Przywracanie danych przy zachowaniu spójności na poziomie aplikacji za pomocą funkcji migawki usługi VSS (Windows) i polecenia fsfreeze (Linux)

Bezpieczny magazyn kopii zapasowych

Szyfruj dane i przechowuj je przez długi czas, nawet po autoryzowanym usunięciu, przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego

Zarządzanie kopią zapasową w chmurze

Zarządzaj zasobami i działaniami za pomocą centralnego portalu zarządzania kopią zapasową platformy Azure

Wydajne zarządzanie kopiami zapasowymi

Zmniejszenie złożoności ochrony obciążeń przy użyciu wbudowanej kopii zapasowej i oszczędność czasu dzięki obsłudze kopii zapasowych jednym kliknięciem na potrzeby maszyn wirtualnych, udziałów plików platformy Azure oraz baz danych SQL i SAP HANA. Zarządzanie zasobami za pośrednictwem witryny Azure Portal, zestawu Azure SDK i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure oraz różnych magazynów, subskrypcji i dzierżaw.

Obejrzyj film

Natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych w chmurze

Włącz usługę Backup w witrynie Azure Portal, aby natychmiast tworzyć kopie zapasowe zasobów i zarządzać nimi. Przywróć całe maszyny wirtualne oraz udziały plików platformy Azure lub pojedyncze pliki, foldery oraz bazy danych SQL i SAP HANA. Ciągłe śledzenie zasobów za pomocą dynamicznych raportów.

Obejrzyj pokaz

Obniż koszty

Wyeliminuj potrzebę używania taśm i przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą firmy. Korzystaj z opłacalnych możliwości krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania i przywracania danych usługi SQL Database, poszczególnych plików, folderów i maszyn wirtualnych na platformie Azure lub w środowisku lokalnym — bez żadnych dodatkowych kosztów.

Przeczytaj badanie firmy IDC

Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe z użyciem zabezpieczającego numeru PIN w witrynie Azure Portal. Podejrzane działania związane z kopiami zapasowymi w chmurze generują powiadomienia, a kopie zapasowe usunięte bez autoryzacji są zachowywane przez maksymalnie 14 dni, przy czym dane są domyślnie zaszyfrowane.

Poznaj możliwości zabezpieczeń ochrony kopii zapasowych w chmurze

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Backup?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • W porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności. Wyświetl pełną listę.

Rozpoczęcie pracy z usługą Backup w trzech krokach

Rozpocznij korzystanie z usługi Backup.

Zapoznaj się z dokumentacją.

Jak nasi klienci korzystają z usługi Backup

Producent żywności działa szybko, a wprowadza innowacje jeszcze szybciej

Firma Smithfield, prowadząca działalność wartą 15 mld USD, szybko zmigrowała setki aplikacji przy użyciu usługi Backup zarówno dla serwerów lokalnych, jak i na platformie Azure.

Smithfield Foods

"As we shift from our on-premises cloud to public cloud, we'll spend even less time operating that storage backup and compute infrastructure, and more time focusing on more important business needs."

Tom Voss, kierownik ds. operacji informatycznych na Uniwersytecie Stanowym San Diego
San Diego State University

Holenderskie miasta pozbyły się obciążenia, jakie stanowiło tworzenie kopii zapasowych danych

Trzy gminy w Holandii skonsolidowały swoje infrastruktury IT na platformie Azure i wykorzystały usługę Backup do wsparcia tego rozwiązania.

Duo

Firma doradztwa zarządczego przenosi kopie zapasowe do chmury

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, główny inżynier, zespół ds. rozproszonej infrastruktury, Russell Reynolds
Russell Reynolds Associates

Samorząd w Zjednoczonym Królestwie tworzy kopie zapasowe obciążeń na platformie Azure

Firma Somerset utworzyła kopie zapasowe dla 2790 strumieni systemów — w tym maszyn wirtualnych platformy VMware i baz danych programu Microsoft SQL Server — za pomocą usługi Backup, uzyskując 6-cyfrowe oszczędności.

Somerset County Council

Firma górnicza chroni obciążenia oprogramowania SAP w chmurze

Firma Rio Tinto używa oprogramowania SAP w ramach środowiska infrastruktury jako usługi platformy Azure obejmującego usługi Azure Virtual Machines, Virtual Network, Storage i Backup.

Rio Tinto
  • Usługa Backup obsługuje usługę Azure Virtual Machines, obciążenia SQL oraz lokalne maszyny na platformie VMware. Zobacz pełną listę obsługiwanych zasobów.
  • Magazyn usługi Recovery Services to jednostka magazynu na platformie Azure, która przechowuje dane, w tym kopie danych i informacje o konfiguracji dotyczące maszyn wirtualnych, obciążeń, serwerów i stacji roboczych.
  • Tak, usługa Backup udostępnia kontrolę dostępu opartą na rolach łącznie z wbudowanymi rolami współautora, operatora i czytelnika na potrzeby kontrolowania operacji zarządzania kopiami zapasowymi w chmurze.
  • Zarówno usługa Backup, jaki i usługa Site Recovery obsługują tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie po awarii. Usługa Backup została zaprojektowana z myślą o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu danych, natomiast usługa Site Recovery jest przeznaczona do bezproblemowego odzyskiwania aplikacji po awarii.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure