Azure Backup

Wbudowane rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla wszystkich zasobów

Uproszczenie ochrony danych przy użyciu wbudowanych rozwiązań z zakresu zarządzania na dużą skalę

Usługa Azure Backup to ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure.

Scentralizowane zarządzanie

Monitorowanie, obsługiwanie, zarządzanie i optymalizowanie ochrony danych na dużą skalę w jednolity i spójny sposób przy użyciu usługi Backup Center.

Spójność aplikacji

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z maszyn wirtualnych ze spójnością aplikacji w systemie Windows przy użyciu usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) oraz w systemie Linux za pomocą skryptów przetwarzania wstępnego i końcowego.

Obsługa wielu obciążeń

Twórz kopie zapasowe usługi Azure Virtual Machines, serwerów lokalnych, programu SQL Server i oprogramowania SAP HANA w na maszynach wirtualnych platformy Azure, usługi Azure Files i usługi Azure Database for PostgreSQL.

Opcje magazynu trwałego

Przechowuj kopie zapasowe w magazynie lokalnie nadmiarowym (LRS), magazynie geograficznie nadmiarowym (GRS) i magazynie strefowo nadmiarowym (ZRS).

Zarządzanie danymi kopii zapasowych na dużą skalę

 • Natywne zarządzanie wszystkimi kopiami zapasowymi z poziomu programu centralnej konsoli przy użyciu centrum kopii zapasowych.
 • Automatyczne dołączanie i konfigurowanie usługi Azure Backup na produkcyjnych maszynach wirtualnych przy użyciu usługi Azure Automanage.WERSJA ZAPOZNAWCZA
 • Automatyzacja zasad tworzenia kopii zapasowych i konfiguracji zabezpieczeń przy użyciu interfejsów API, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Dowiedz się więcej o centrum kopii zapasowych

Zabezpieczanie kopii zapasowych

 • Chroń się przed oprogramowaniem wymuszającym okup, włączając uwierzytelnianie wieloskładnikowe przy użyciu zabezpieczającego kodu PIN wygenerowanego w witrynie Azure Portal.
 • W pełni kontroluj sposób ochrony danych i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta, korzystających z 256-bitowego szyfrowania AES.
 • Włącz usuwanie nietrwałe, aby zapewnić odzyskiwanie elementów bez utraty danych przez maksymalnie 14 dni od nieautoryzowanego usunięcia.
 • Utwórz prywatne punkty końcowe w ramach usługi Azure Virtual Network, aby bezpiecznie tworzyć kopie zapasowe i przywracać dane z magazynów usługi Recovery Services.

Poznaj możliwości zabezpieczeń

Wydajne zarządzanie kopiami zapasowymi

 • Uproszczenie ochrony obciążeń dzięki wbudowanej funkcji tworzenia kopii zapasowych i oszczędność czasu dzięki obsłudze kopii zapasowych jednym kliknięciem dla maszyn wirtualnych, udziałów plików platformy Azure, baz danych SQL i SAP HANA oraz usługi Azure Database for PostgreSQL.
 • Zarządzanie zasobami za pośrednictwem witryny Azure Portal, zestawu Azure SDK i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure oraz różnych magazynów, subskrypcji i dzierżaw.
 • Zapewnianie spójności baz danych dla baz danych Oracle i MySQL działających na maszynach wirtualnych z systemem Linux na platformie Azure.

Obejrzyj film

Obniż koszty

 • Wyeliminuj potrzebę używania taśm i przechowywania kopii zapasowych poza siedzibą firmy.
 • Uzyskaj ekonomiczne przechowywanie krótko-i długoterminowe danych kopii zapasowej.
 • Przywracaj bazy danych SQL Database, pojedynczych plików, folderów i maszyn wirtualnych na platformie Azure lub lokalnie bez dodatkowych kosztów.
 • Selektywnie twórz kopie zapasowe dysków w maszynie wirtualnej w celu dostosowywania do swoich potrzeb w zakresie tworzenia kopii zapasowych.
 • Za pomocą karty Optymalizacja w raportach kopii zapasowych dostosuj rozmiar magazynu kopii zapasowych, aby uzyskać znaczne oszczędności kosztów.
 • Oszacuj i porównaj koszty przy użyciu narzędzia do szacowania cen usługi Backup.

Przeczytaj badanie firmy IDC

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Backup?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Rozpoczęcie pracy z usługą Backup w trzech krokach

Rozpocznij korzystanie z usługi Backup.

Zapoznaj się z dokumentacją.

Jak nasi klienci korzystają z usługi Backup

Producent żywności wprowadza innowacje szybciej na platformie Azure

Smithfield Foods, firma warta 15 mld dolarów, szybko zmigrowała setki aplikacji na platformę Azure, a następnie użyła usługi Azure Backup do tworzenia kopii zapasowych danych zarówno lokalnie, jak i na platformie Azure.

Smithfield Foods

SDSU obniża koszty przechowywania dzięki tworzeniu kopii zapasowych na platformie Azure

"As we shift from our on-premises cloud to public cloud, we'll spend even less time operating that storage backup and compute infrastructure, and more time focusing on more important business needs."

Tom Voss, kierownik ds. operacji informatycznych na Uniwersytecie Stanowym San Diego
San Diego State University

Holenderskie miasta pozbyły się obciążenia, jakie stanowiło tworzenie kopii zapasowych danych

Trzy gminy w Holandii skonsolidowały swoje infrastruktury IT na platformie Azure i wykorzystały usługę Backup do wsparcia tego rozwiązania.

Duo

Firma doradztwa zarządczego przenosi kopie zapasowe do chmury

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, główny inżynier, zespół ds. rozproszonej infrastruktury, Russell Reynolds
Russell Reynolds Associates

Samorząd w Zjednoczonym Królestwie tworzy kopie zapasowe obciążeń na platformie Azure

Firma Somerset utworzyła kopie zapasowe dla 2790 strumieni systemów — w tym maszyn wirtualnych platformy VMware i baz danych programu Microsoft SQL Server — za pomocą usługi Backup, uzyskując 6-cyfrowe oszczędności.

Somerset County Council

Firma górnicza chroni obciążenia oprogramowania SAP w chmurze

Firma Rio Tinto używa oprogramowania SAP w ramach środowiska infrastruktury jako usługi platformy Azure obejmującego usługi Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network, Azure Storage i Azure Backup.

Rio Tinto
 • Usługa Backup obsługuje usługę Azure Virtual Machines, obciążenia SQL oraz lokalne maszyny na platformie VMware. Zobacz pełną listę obsługiwanych zasobów.
 • Magazyn usługi Recovery Services to jednostka magazynu na platformie Azure, która przechowuje dane, w tym kopie danych i informacje o konfiguracji dotyczące maszyn wirtualnych, obciążeń, serwerów i stacji roboczych.
 • Tak, usługa Backup udostępnia kontrolę dostępu opartą na rolach łącznie z wbudowanymi rolami współautora, operatora i czytelnika na potrzeby kontrolowania operacji zarządzania kopiami zapasowymi w chmurze.
 • Zarówno usługa Backup, jaki i usługa Site Recovery obsługują tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie po awarii. Usługa Backup została zaprojektowana z myślą o tworzeniu kopii zapasowych i przywracaniu danych, natomiast usługa Site Recovery jest przeznaczona do bezproblemowego odzyskiwania aplikacji po awarii.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure