Pomiń nawigację

Azure Backup

A centralized backup service and solution to help protect against ransomware

Uproszczenie ochrony danych przy użyciu wbudowanych rozwiązań z zakresu zarządzania na dużą skalę

Usługa Azure Backup to ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure.

Scentralizowane zarządzanie

Monitorowanie, obsługiwanie, zarządzanie i optymalizowanie ochrony danych na dużą skalę w jednolity i spójny sposób przy użyciu usługi Backup Center.

Spójność aplikacji

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych z maszyn wirtualnych ze spójnością aplikacji w systemie Windows przy użyciu usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) oraz w systemie Linux za pomocą skryptów przetwarzania wstępnego i końcowego.

Multiple-workload support

Twórz kopie zapasowe usługi Azure Virtual Machines, serwerów lokalnych, programu SQL Server i oprogramowania SAP HANA w na maszynach wirtualnych platformy Azure, usługi Azure Files i usługi Azure Database for PostgreSQL.

Opcje magazynu trwałego

Store backups in locally redundant storage (LRS), geo-redundant storage (GRS), and zone-redundant storage (ZRS).

Zarządzanie danymi kopii zapasowych na dużą skalę

 • Manage and monitor your entire backup estate from a central console with Backup center.
 • Stay compliant by enforcing backups at scale with Azure Policy.
 • Audit and analyze backup data using the historical data and patterns shown in Backup reports.
 • Automatyzacja zasad tworzenia kopii zapasowych i konfiguracji zabezpieczeń przy użyciu interfejsów API, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.
 • Export cloud backup data to your own monitoring systems in a secure and performant manner.

Dowiedz się więcej o centrum kopii zapasowych

Zabezpieczanie kopii zapasowych

 • Grant fine-grained access to users for specific backup operations using role-based access control (RBAC).
 • Prevent accidental data loss by retaining backups for 14 days after deletion with soft delete.
 • Protect data against ransomware attacks by enabling multiple-user authentication as an additional layer of authorization for critical operations.
 • W pełni kontroluj sposób ochrony danych i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta, korzystających z 256-bitowego szyfrowania AES.
 • Enable secure transfer of backups to Azure Backup storage with private endpoints.
 • Ensure availability with zone- and geo-redundant storage and the ability to restore backups from a paired region at any time.

Poznaj możliwości zabezpieczeń

Obniż koszty

 • Eliminate extra costs of additional backup infrastructure and overhead for scaling and managing storage.
 • Optimize backup cost with patterns and insights under Backup reports to right-size your backup storage.
 • Send recovery points to the archive tier for significant savings in storage costs and compliance with your long-term retention needs.
 • Selectively back up disks within an Azure Virtual Machine to customize your backup solution and reduce storage costs.
 • Estimate precise costs with the Backup pricing estimator.

Watch the video to learn how to reduce costs

Protect a diverse set of workloads

 • Back up all your infrastructure, databases, and storage workloads with ease from a central location.
 • Get application-consistent snapshots of Azure Virtual Machines running on both Windows and Linux.
 • Protect mission-critical infrastructure-as-a-service (IaaS) and platform-as-a-service (PaaS) databases such as SQL Server and SAP HANA in Azure Virtual Machines as well as Azure Database for PostgreSQL.
 • Generate agentless crash-consistent snapshots of Azure Disks.
 • Safeguard against data loss with Azure Files and Azure Blob Storage.

Watch the video to learn more

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure Backup?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Rozpoczęcie pracy z usługą Backup w trzech krokach

Start using Backup.

Zapoznaj się z dokumentacją.

Jak nasi klienci korzystają z usługi Backup

Producent żywności wprowadza innowacje szybciej na platformie Azure

Smithfield Foods, firma warta 15 mld dolarów, szybko zmigrowała setki aplikacji na platformę Azure, a następnie użyła usługi Azure Backup do tworzenia kopii zapasowych danych zarówno lokalnie, jak i na platformie Azure.

Smithfield Foods

SDSU obniża koszty przechowywania dzięki tworzeniu kopii zapasowych na platformie Azure

"As we shift from our on-premises cloud to public cloud, we'll spend even less time operating that storage backup and compute infrastructure, and more time focusing on more important business needs."

Tom Voss, kierownik ds. operacji informatycznych na Uniwersytecie Stanowym San Diego
San Diego State University

Holenderskie miasta pozbyły się obciążenia, jakie stanowiło tworzenie kopii zapasowych danych

Trzy gminy w Holandii skonsolidowały swoje infrastruktury IT na platformie Azure i wykorzystały usługę Backup do wsparcia tego rozwiązania.

Duo

Firma doradztwa zarządczego przenosi kopie zapasowe do chmury

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, główny inżynier, zespół ds. rozproszonej infrastruktury, Russell Reynolds
Russell Reynolds Associates

Samorząd w Zjednoczonym Królestwie tworzy kopie zapasowe obciążeń na platformie Azure

Firma Somerset utworzyła kopie zapasowe dla 2790 strumieni systemów — w tym maszyn wirtualnych platformy VMware i baz danych programu Microsoft SQL Server — za pomocą usługi Backup, uzyskując 6-cyfrowe oszczędności.

Somerset County Council

Firma górnicza chroni obciążenia oprogramowania SAP w chmurze

Firma Rio Tinto używa oprogramowania SAP w ramach środowiska infrastruktury jako usługi platformy Azure obejmującego usługi Azure Virtual Machines, Azure Virtual Network, Azure Storage i Azure Backup.

Rio Tinto
 • Usługa Backup obsługuje usługę Azure Virtual Machines, obciążenia SQL oraz lokalne maszyny na platformie VMware. Zobacz pełną listę obsługiwanych zasobów.
 • A Recovery Services vault is a storage entity in Azure that houses data, including data copies and configuration information, for virtual machines, workloads, servers, and workstations.
 • Yes, Backup provides role-based access control, including built-in contributor, operator, and reader roles, to control cloud backup management operations.
 • Both Backup and Site Recovery support backup and disaster recovery. Backup is designed specifically to back up and restore data, while Site Recovery is designed to perform seamless application disaster recovery.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure