Pomiń nawigację

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Skrócenie czasu przywracania danych i zapewnienie niezawodności jest łatwe z usługą Backup, ponieważ jest ona wbudowana w platformę Azure i bezproblemowo obsługuje maszyny wirtualne uruchomione na platformie Azure i w środowisku lokalnym. Usługa Backup jest opłacalna, ponieważ nie wymaga dodatkowej infrastruktury i ułatwia ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup dzięki wielu warstwom uwierzytelniania.

Eliminacja niepotrzebnych kosztów

Wyeliminuj potrzebę używania taśm i kopii zapasowych poza siedzibą firmy dzięki usłudze Backup. Korzystaj z opłacalnego krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania danych oraz przywracaj pojedyncze maszyny wirtualne, pliki i foldery — na platformie Azure lub w środowisku lokalnym — bez żadnych dodatkowych kosztów.

Natychmiastowe włączanie kopii zapasowej

Z łatwością twórz kopie zapasowe dowolnych maszyn wirtualnych na platformie Azure lub w środowisku lokalnym. Włącz kopie zapasowe w chmurze, które są ściśle zintegrowane ze środowiskiem maszyn wirtualnych na platformie Azure, aby umożliwić przywracanie pojedynczych plików i folderów oraz całych maszyn wirtualnych, a także aby nigdy nie tracić orientacji w swoich zasobach dzięki raportom dynamicznym.

Zapewnianie ochrony przed utratą danych spowodowaną atakiem oprogramowania wymuszającego okup

Chroń swoje dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup dzięki usłudze Backup i bez opuszczania witryny Azure Portal. Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, twórz alerty dla podejrzanej aktywności kopii zapasowej online oraz przeciwdziałaj nieautoryzowanemu przechowywaniu i usuwaniu danych.

Zapoznaj się z grafiką informacyjną Avoid the cyber standoff (Uniknij cybernetycznego impasu), aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych na platformie Azure i w środowisku lokalnym przed atakami oprogramowania wymuszającego okup

Russell Reynolds Associates
"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, główny inżynier, zespół ds. rozproszonej infrastruktury

Dołącz do klientów korzystających z usługi Backup

Powiązane produkty i usługi

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Magazyn StorSimple

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Korzystaj z usługi Backup w ramach bezpłatnego konta