Cloud Shell

Twoja zarządzana przez firmę Microsoft maszyna administracyjna na platformie Azure przeznaczona dla tej platformy

Dostęp w powłoce z niemal dowolnego miejsca

Połącz się z platformą Azure, korzystając z uwierzytelnionego, opartego na przeglądarce środowiska powłoki hostowanego w chmurze i dostępnego z niemal dowolnego miejsca. Usługa Azure Cloud Shell jest przypisywana do unikatowego konta użytkownika i automatycznie uwierzytelniana podczas każdej sesji. Korzystaj z nowoczesnego środowiska wiersza polecenia w wielu punktach dostępu, takich jak witryny Azure Portal i shell.azure.com, aplikacja mobilna platformy Azure, dokumentacja platformy Azure (na przykład interfejs wiersza polecenia platformy Azure, Azure PowerShell) oraz rozszerzenie konta platformy Azure dla programu VS Code Azure.

Wybierz swoją preferowaną powłokę

Usługa Azure Cloud Shell zapewnia elastyczność wyboru powłoki, która najlepiej pasuje do sposobu, w jaki pracujesz. Dostępne jest zarówno środowisko Bash, jak i PowerShell.

Obejmuje często używane narzędzia i języki programowania

Firma Microsoft na bieżąco konserwuje i aktualizuje usługę Cloud Shell, która obejmuje najczęściej używane narzędzia interfejsu wiersza polecenia, w tym interpretery powłoki systemu Linux, moduły programu PowerShell, narzędzia platformy Azure, edytory tekstu, kontrolę źródła, narzędzia tworzenia, narzędzia kontenerów, narzędzia baz danych itp. Usługa Cloud Shell zapewnia również obsługę kilku popularnych języków programowania, takich jak Node.js, .NET i Python.

Utrwalanie plików w dołączonym magazynie w chmurze

Usługa Cloud Shell dołącza udział usługi Azure Files w celu utrwalenia Twoich danych. Przy pierwszym użyciu usługa Cloud Shell będzie monitować o utworzenie udziału plików w usłudze Azure Files (lub dołączenie istniejącego udziału), aby utrwalać dane między sesjami. Usługa będzie automatycznie dołączać udział podczas kolejnych sesji.

Tworzenie i edytowanie plików w edytorze usługi Cloud Shell

Usługa Cloud Shell oferuje zintegrowany edytor plików oparty na edytorze Monaco Editor typu open source. Po prostu uruchom polecenie „code.” w usłudze Cloud Shell, aby przejść do lekkiego środowiska edytowania plików zintegrowanego bezpośrednio w oknie usługi Cloud Shell. Twórz i edytuj pliki, które będą automatycznie synchronizowane z zapasowym udziałem Azure Files.

Powiązane produkty i usługi

Portal Microsoft Azure

Kompilowanie i monitorowanie wszystkich produktów platformy Azure oraz zarządzanie nimi przy użyciu pojedynczej ujednoliconej konsoli

Interfejsy wiersza polecenia

Twórz, wdrażaj i diagnozuj wieloplatformowe, skalowalne aplikacje i usługi oraz zarządzaj nimi

File Storage

Udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Udoskonal swoje środowisko administrowania platformą Azure dzięki powłoce w przeglądarce