Pomiń nawigację

Azure Migrate

Odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie dla nich odpowiedniego rozmiaru

Ujednolicone podejście do migracji do chmury

Uzyskaj wszystkie narzędzia i wskazówki dotyczące migracji platformy Azure potrzebne do zaplanowania i zaimplementowania przejścia do chmury, a następnie śledź swój postęp przy użyciu centralnego pulpitu nawigacyjnego zapewniającego inteligentną analizę.

Obsługa kluczowych scenariuszy migracji między serwerami, danymi, bazami danych, aplikacjami internetowymi i pulpitami wirtualnymi

Kompleksowe możliwości odnajdywania, oceny i migracji obsługiwane przez platformę Azure i narzędzia partnerów

Scentralizowane repozytorium migracji zapewniające kompleksowe śledzenie i analizę

Wydajna migracja przy użyciu funkcji i narzędzi do optymalizacji kosztów platformy Azure

Wiele scenariuszy

Zastosuj kompleksowe podejście do migrowania aplikacji i zasobów centrum danych. Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą kluczowych obciążeń migracji, takich jak serwery z systemem Windows, program SQL Server i serwery z systemem Linux, bazy danych, dane, aplikacje internetowe oraz pulpity wirtualne. Przeprowadzaj migrację do miejsc docelowych, w tym do usług Azure Virtual Machines, Azure VMware Solution, Azure App Service i Azure SQL Database. Migracje są holistyczne w przypadku programu VMware, funkcji Hyper-V i serwera fizycznego oraz z chmury do chmury.

Kompleksowa widoczność

Środowisko z przewodnikiem i pulpit nawigacyjny z postępem umożliwia przejście przez etapy odnajdywania, oceny i migracji dla różnych obszarów działalności w jednym centralnym repozytorium danych. Podejmuj najlepsze decyzje dotyczące migracji przy użyciu wbudowanych szczegółowych informacji i zaleceń.

Różne możliwości

Korzystaj z bezpłatnych narzędzi platformy Azure z funkcjami takimi jak bezagentowe odnajdywanie centrum danych, analiza gotowości na platformę Azure, szacowanie kosztów, modernizacja aplikacji oraz wizualizacja zależności aplikacji. Możesz też wybrać z kolekcji zintegrowanych narzędzi partnerskich , aby uzyskać dodatkowe możliwości.

Oszczędzaj pieniądze

Wydajnie przeprowadzaj migrację za pomocą narzędzi do szybkiej migracji metodą „lift-and-shift” zawartych w subskrypcji platformy Azure bez dodatkowych kosztów. Ustalaj odpowiednie rozmiary zasobów w chmurze na podstawie szczegółowych informacji o wydajności i wahań popytu. Unikaj utopionych kosztów infrastruktury dla zasobów lokalnych.

Dowiedz się więcej na temat optymalizacji kosztów na platformie Azure

Dlaczego warto zaufać platformie Azure ze względów bezpieczeństwa?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności niż którykolwiek inny dostawca usług w chmurze — wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Migrate

Usługa Azure Migrate jest dostępna w ramach subskrypcji platformy Azure. Jednak w przypadku korzystania z narzędzi partnerów mogą być naliczane opłaty.

Łatwo rozpocznij pracę

Utwórz konto platformy Azure i oszczędzaj pieniądze dzięki unikatowym ofertom pozwalającym obniżać koszty.

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Migrate i optymalizować migrację, zapoznając się z dokumentacją i dodatkowymi zasobami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Migrate

 • Usługa Azure Migrate udostępnia narzędzia i usługi obsługujące ocenę i kroki migracji podczas procesu migracji do chmury. Uzyskaj więcej zasobów służących do planowania migracji do platformy Azure, w tym listę kontrolną migracji do chmury.
 • Tak, usługa Azure Migrate zapewnia możliwość przenoszenia portfolio starszych aplikacji do chmury. Dowiedz się więcej z seminarium internetowego dotyczącego migrowania starszych aplikacji .NET do chmury. Jeśli Twoja organizacja korzysta z komputera mainframe, dowiedz się więcej na temat migrowania aplikacji do chmury.
 • Klasyczna usługa Azure Migrate to oryginalna wersja usługi Azure Migrate, która obsługuje tylko oceny maszyn wirtualnych VMware. Teraz usługa Azure Migrate przeprowadza zarówno oceny, jak i migracje dla scenariuszy o wielu obciążeniach. Aby uaktualnić do najnowszej wersji usługi Azure Migrate, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi tutaj.
 • Aby skorzystać z naszego narzędzia wyszukiwania w regionie, zobacz dostępność produktu na region.
 • Tak, usługa Azure Migrate ułatwia ocenę infrastruktury VDI — wybierz narzędzie Lakeside do oceny infrastruktury VDI podczas tworzenia nowego projektu.
 • Aby uzyskać informacje o licencjonowaniu określonego narzędzia partnera, odwiedź witrynę internetową tego partnera lub przejdź do cennika usługi Azure Migrate w celu uzyskania informacji o cenach.
 • Tak, usługa Azure Migrate obsługuje proces oceny i migracji serwera fizycznego.
 • Aby rozpocząć migrację bazy danych, należy najpierw za pomocą narzędzia do oceny bazy danych usługi Azure Migrate odnaleźć i ocenić lokalne bazy danych. Aby migrować bazy danych, użyj usługi Database Migration Service w witrynie Azure Portal. Wybierz subskrypcję użytą z narzędziem do oceny bazy danych usługi Azure Migrate, a następnie migruj grupy i wystąpienia z tej oceny.
 • Usługa Azure Migrate udostępnia centrum oceny i migracji na platformę Azure. Usługa Azure Site Recovery to rozwiązanie odzyskiwania po awarii. Narzędzie do migracji serwera w ramach usługi Azure Migrate udostępnia możliwości specyficzne dla migracji, w tym obsługę różnych typów obciążeń, migrację bez agentów i integrację z narzędziami do oceny.

Już teraz rozpocznij projekt usługi Azure Migrate