Azure Migrate

Łatwe odnajdowanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych oraz migrowanie ich na platformę Azure

Funkcje produktu

  • Odnajdowanie lokalnych maszyn wirtualnych i zależności aplikacji
  • Wbudowane wytyczne ułatwiające eliminowanie problemów związanych z migracją maszyn wirtualnych
  • Dostosowywanie i optymalizowanie zasobów w chmurze na podstawie wykorzystania
  • Uzyskiwanie zaleceń dotyczących narzędzi do użycia podczas migracji
  • Wyświetlanie zależności umożliwiających efektywne grupowanie maszyn wirtualnych na potrzeby migracji
  • Wypróbuj usługę Azure Migrate bezpłatnie przez pierwsze 180 dni każdego projektu migracji

Obejrzyj najważniejsze fragmenty sesji dotyczącej najlepszych rozwiązań z zakresu migracji na platformę Azure z konferencji Ignite 2018

Odnajdowanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych

Odnajdź informacje na temat maszyn wirtualnych VMware, w tym dane wykorzystania procesora i pamięci, szczegóły dysku i dane sieci. Grupuj maszyny w celu przeprowadzania dokładniejszej oceny pod kątem migracji, konfigurując wizualizację zależności w celu wyświetlenia zależności jednej maszyny wirtualnej lub grupy maszyn wirtualnych.

Pewne planowanie migracji

Uzyskaj informacje na temat właściwych rozmiarów zasobów w chmurze, aby pewnie kontynuować pracę i skuteczniej kontrolować koszty migracji w oparciu o efektywne wykorzystanie. Jeśli usługa Azure Migrate zidentyfikuje określone maszyny wirtualne jako problematyczne, postępuj zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami, aby pokonać przeszkody i ułatwić kontynuowanie migracji zgodnie z planem.

Łatwe migrowanie obciążeń do platformy Azure

Po przeprowadzeniu oceny pod kątem chmury za pomocą usługi Azure Migrate rozpocznij migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure przy użyciu usług takich jak Azure Site Recovery i Database Migration Service. Odwiedź Centrum migracji platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z narzędziami do odnajdowania i migracji danych naszych partnerów.

Konfiguracja i odnajdowanie

Wizualizowanie zależności

Ocena gotowości

Krok 1 z 4

Odnajdowanie maszyn wirtualnych uruchomionych w środowisku VMware

Rozpocznij migrację, odnajdując maszyny wirtualne uruchomione w lokalnym środowisku VMware.

Krok 2 z 4

Pobieranie urządzenia wirtualnego

Pobierz urządzenie Azure Migrate Collector w pakiecie ze wszystkimi wstępnie wymaganymi elementami, aby umożliwić bezproblemowe odnajdowanie w środowisku lokalnym.

Krok 3 z 4

Kończenie konfiguracji

Skonfiguruj urządzenie wirtualne, aby rozpocząć odnajdowanie w środowisku lokalnym. Urządzenie zbiera dane dotyczące konfiguracji i użycia maszyn wirtualnych, używane do oceny maszyn wirtualnych pod kątem migracji do platformy Azure.

Krok 4 z 4

Odnajdowanie maszyn wirtualnych

Odnalezione maszyny wirtualne można następnie poddać analizie w projekcie usługi Azure Migrate.

Krok 1 z 3

Wizualizowanie zależności maszyny

Wyświetl zależności odnalezionej maszyny.

Krok 2 z 3

Grupowanie maszyn

Możesz grupować odnalezione maszyny, aby zaplanować migrację aplikacji jako jednostki logicznej.

Krok 3 z 3

Wizualizowanie zależności grupowych

Aby uniknąć niespodzianek w trakcie migracji, należy dobrze rozumieć zależności aplikacji i wykryć dodatkowe zależności.

Krok 1 z 3

Dostosowywanie oceny

Zaplanuj migrację do platformy Azure, dostosowując ocenę do potrzeb. Przejdź do szczegółowych widoków oceny, między innymi gotowości do migracji do platformy Azure oraz szacunkowych kosztów.

Krok 2 z 3

Wyświetlanie stanu gotowości

Wyświetl stan gotowości poszczególnych maszyn lokalnych do migracji do platformy Azure, uzyskaj wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z gotowością i określ, jakie maszyny wirtualne platformy Azure i konfiguracje będą odpowiednie do potrzeb maszyny lokalnej.

Krok 3 z 3

Oszacuj koszty

Sprawdź koszty korzystania z maszyn wirtualnych na platformie Azure i dostosuj właściwości oceny do wymagań związanych z planem i regionami platformy Azure. Eksportuj raport z oceny i udostępnij go właściwym uczestnikom projektu.

Zobacz, co można zrobić za pomocą usługi Azure Migrate

Powiązane produkty i usługi

Azure Site Recovery

Nieprzerwana praca firmy dzięki wbudowanej funkcji odzyskiwania po awarii

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Uruchamianie projektu migracji w usłudze Azure Migrate