Azure Migrate

Jedno miejsce do uruchamiania, wykonywania i śledzenia migracji na platformę Azure

Uprość swoją migrację

Odkrywaj, oceniaj i migruj wszystkie lokalne aplikacje i dane oraz całą infrastrukturę. Centralnie planuj i śledź migrację z wykorzystaniem wielu narzędzi firmy Microsoft i niezależnych dostawców oprogramowania.

Elastyczne podejście obejmujące platformę Azure oraz popularne narzędzia do oceny i migracji niezależnych dostawców oprogramowania.

Zintegrowane środowisko obejmujące wszystkie etapy migracji z kompleksowym śledzeniem postępu migracji serwerów i baz danych.

Ocena i migracja wielkoskalowych serwerów programu VMware, funkcji Hyper-V i fizycznych oraz wielu docelowych baz danych, w tym usługi Azure SQL Database i wystąpień zarządzanych.

Wiele możliwości migracji aplikacji internetowych i danych offline ze środowiska lokalnego na platformę Azure.

Rozszerzalne i elastyczne podejście

Uprość migrację, używając narzędzi do oceny i migracji najlepiej spełniających Twoje wymagania. Skorzystaj z rozszerzonych możliwości dzięki integracji narzędzi niezależnych dostawców oprogramowania, takich jak Carbonite, Cloudamize, Corent Technology, Device42, Turbonomic i UnifyCloud.

Zintegrowana migracja aplikacji, serwera i bazy danych

Śledź z jednego miejsca migrację na platformę Azure dzięki zintegrowanemu środowisku i narzędziom dla wszystkich obciążeń lokalnych. Do tych narzędzi należą między innymi: Database Assessment i Database Migration, App Service Migration Assistant dla aplikacji internetowych oraz rodzina pracujących w trybie offline produktów Data Box do przenoszenia dużych ilości danych.

Rozbudowane planowanie migracji

Opracuj solidny plan migracji swoich lokalnych maszyn wirtualnych programu VMware i funkcji Hyper-V. Oszacuj koszt utrzymania centrów danych na platformie Azure, poddając ocenie do 35 000 maszyn wirtualnych programu VMware i do 10 000 maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na projekt. Sprawdź gotowość do migracji i uzyskaj praktyczne wytyczne pozwalające obniżyć koszty. Sprawdź, jak możesz obniżyć koszty, korzystając z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i wystąpień zarezerwowanych maszyn wirtualnych. Zwizualizuj zależności swojej aplikacji, aby utworzyć grupy przenoszenia składające się z powiązanych maszyn wirtualnych.

Uproszczona migracja serwera

Pewnie migruj swoje lokalne maszyny wirtualne programu VMware lub funkcji Hyper-V, maszyny wirtualne usługi AWS lub Google Cloud oraz serwery fizyczne do usługi Infrastructure as a Service (IaaS) platformy Azure. W przypadku programu VMware masz do wyboru opcję bez agentów i bazującą na agentach. W przypadku funkcji Hyper-V przeprowadź migrację bez agentów (domyślnie). Testowanie migracji nie wpłynie na środowisko produkcyjne, ponieważ jest wykonywane w izolowanym środowisku platformy Azure. Planując okno migracji, możesz osiągnąć niemalże zerowy przestój aplikacji lokalnych.

Dlaczego warto zaufać platformie Azure ze względów bezpieczeństwa?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Migrate

Usługa Azure Migrate jest dostępna bez dodatkowych opłat. Mogą jednak być naliczane opłaty za narzędzia do oceny i migracji niezależnych dostawców oprogramowania, które są używane podczas korzystania z usługi Azure Migrate.

Łatwo rozpocznij pracę

Zyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.
Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Migrate i optymalizować migrację, zapoznając się z dokumentacją i najlepszymi rozwiązaniami.
  • Aby uzyskać informacje na temat licencjonowania konkretnego narzędzia niezależnego dostawcy oprogramowania, przejdź do witryny internetowej niezależnego dostawcy oprogramowania.
  • Narzędzie Server Assessment obsługuje ocenianie serwerów programu VMware i funkcji Hyper-V. Obsługa oceny serwerów fizycznych zostanie dodana w niedalekiej przyszłości.

Gdy wszystko będzie gotowe, uruchom bezpłatnie swój projekt migracji