Azure Migrate

Główne centrum do odnajdywania, oceniania i migrowania obciążeń do platformy Azure

Uprość proces migracji

Odkrywaj, oceniaj i migruj lokalne aplikacje i dane oraz lokalną infrastrukturę. Centralnie planuj i śledź migrację z wykorzystaniem wielu narzędzi firmy Microsoft i niezależnych dostawców oprogramowania.

Obsługa kluczowych scenariuszy migracji między serwerami, danymi, bazami danych, aplikacjami internetowymi i pulpitami wirtualnymi

Bezproblemowe i zintegrowane środowisko w zakresie odnajdywania, oceny i migracji

Zróżnicowane funkcje migracji obsługiwane przez bezpłatne narzędzia platformy Azure i udoskonalone przez zintegrowanych partnerów niezależnych dostawców oprogramowania

Scentralizowane repozytorium migracji zapewniające kompleksową widoczność i śledzenie

Kompleksowa pomoc techniczna

Kompleksowe podejście do migrowania aplikacji i zasobów centrum danych. Obsługuje kluczowe obciążenia migracji, takie jak systemy Windows Server i Linux oraz bazy danych SQL i inne, dane urządzenia Data Box, aplikacje internetowe i stacje robocze (w tym infrastrukturę pulpitu wirtualnego). Całościowe podejście w przypadku programu VMware, funkcji Hyper-V, serwera fizycznego i migracji z chmury do chmury.

Kompleksowa widoczność

Środowisko z przewodnikiem i pulpit nawigacyjny z postępem umożliwia przejście przez etapy odnajdywania, oceny i migracji dla różnych obszarów działalności w jednym centralnym repozytorium danych. Podejmuj najlepsze decyzje dotyczące migracji przy użyciu wbudowanych szczegółowych informacji i zaleceń.

Rozszerzalność za pomocą różnorodnych narzędzi

Korzystaj z bezpłatnych narzędzi platformy Azure z funkcjami, takimi jak odnajdywanie i gotowość, szacowanie kosztów, wizualizacja zależności aplikacji oraz ocena i migracja zarówno z agentami, jak i bez agentów. Wybieraj z kolekcji zintegrowanych narzędzi partnerskich niezależnych dostawców oprogramowania, aby uzyskać dodatkowe możliwości.

Dlaczego warto zaufać platformie Azure ze względów bezpieczeństwa?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Migrate

Usługa Azure Migrate i narzędzia platformy Azure są dostępne bezpłatnie. Jednak w przypadku korzystania z narzędzi niezależnych dostawców oprogramowania mogą być naliczane opłaty.

Łatwo rozpocznij pracę

Zyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Migrate i optymalizować migrację, zapoznając się z dokumentacją i najlepszymi rozwiązaniami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Migrate

  • Aby skorzystać z naszego narzędzia wyszukiwania w regionie, zobacz dostępność produktu na region.
  • Aby uzyskać informacje o licencjonowaniu określonego narzędzia niezależnego dostawcy oprogramowania, odwiedź witrynę internetową niezależnego dostawcy oprogramowania lub przejdź do cennika usługi Azure Migrate w celu uzyskania informacji o cenach.
  • Tak, usługa Azure Migrate obsługuje teraz proces oceny i migracji serwera fizycznego.
  • Azure Migrate to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Umowa SLA dla usługi Azure Migrate.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure