Azure Migrate

Łatwe odnajdywanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych, migrowanie ich na platformę Azure oraz dobieranie ich odpowiedniego rozmiaru

Odnajdowanie i ocenianie lokalnych maszyn wirtualnych

Odnajdź informacje na temat maszyn wirtualnych VMware, w tym dane wykorzystania procesora i pamięci, szczegóły dysku i dane sieci. Grupuj maszyny w celu przeprowadzania pewniejszej oceny migracji, konfigurując wizualizację zależności w celu wyświetlenia wzajemnych zależności między maszynami wirtualnymi i wszystkimi maszynami w danej grupie.

Pewne planowanie migracji

Uzyskuj informacje na temat właściwych rozmiarów zasobów w chmurze, aby pewnie kontynuować pracę i skuteczniej kontrolować koszty migracji w oparciu o efektywne wykorzystanie. Jeśli usługa Azure Migrate zidentyfikuje określone maszyny wirtualne jako problematyczne, postępuj zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami, aby pokonać przeszkody i ułatwić kontynuowanie migracji zgodnie z planem.

Łatwe migrowanie obciążeń do platformy Azure

Po przeprowadzeniu oceny chmury za pomocą usługi Azure Migrate rozpocznij migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych na platformę Azure przy użyciu usług platformy Azure, takich jak Azure Site Recovery i Azure Database Migration Service. Uprość migrację w jeszcze większym stopniu dzięki dodatkowym narzędziom programowym do odnajdowania i migracji danych od bogatego ekosystemu partnerów usługi Azure Migration. Odwiedź witrynę Azure Migration Center, aby dowiedzieć się więcej.

Powiązane produkty i usługi

Site Recovery

Organizowanie ochrony i odzyskiwania chmur prywatnych

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury

Uruchamianie projektu migracji w usłudze Azure Migrate