Pomiń nawigację

Integracja narzędzi DevOps

Skorzystaj z ulubionego łańcucha narzędzi DevOps — bezproblemowo zintegrowanego z platformą Azure

Używaj narzędzi i języków, które są Ci znane

Platforma Azure zapewnia integrację z popularnymi narzędziami i usługami typu open source i innych firm — w całym przepływie pracy DevOps. Spędzaj mniej czasu na integrowaniu, a więcej na szybszym dostarczaniu wysokiej jakości oprogramowania.

Pracuj z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Użyj rozwiązania Visual Studio Team Services lub wdrażaj bezpośrednio w infrastrukturze platformy Azure z poziomu ulubionych narzędzi do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, takich jak Jenkins.

Maksymalnie wykorzystaj możliwości automatyzacji infrastruktury i zarządzania konfiguracją

Infrastrukturę jako kod można obsługiwać nie tylko za pomocą usługi Azure Resource Manager. Infrastrukturę platformy Azure można aprowizować i zarządzać nią bezpośrednio, korzystając z ulubionych narzędzi firm trzecich, takich jak Ansible, Chef, Puppet i Terraform.

Uzyskaj jasne wskazówki i dostęp do przykładowych architektur

Usługi platformy Azure, narzędzia DevOps innych firm oraz pokrewne produkty współdziałają w celu spełnienia najczęstszych potrzeb i scenariuszy biznesowych — w tym Twoich. Rozpocznij szybko pracę z rozwiązaniami DevOps na platformie Azure, które zapewniają dostęp do architektur, samouczków, dokumentacji, przykładów, szablonów, partnerów i innych zasobów.

Klienci robią niezwykłe rzeczy przy użyciu metodyki DevOps i platformy Azure

Eliminowanie barier za pomocą metodologii DevOps i infrastruktury jako kodu

Firma energetyczna zwiększa tempo innowacji i rozwoju

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure."
Robert Rudduck, Director of Architecture and DevOps

Rozwiązywanie trudnych problemów za pomocą kompletnego potoku DevOps

Firma NEC Solution Innovators przechodzi na rozwiązania DevOps bazujące na platformie Microsoft Azure oraz oprogramowaniu typu „open source” i uzyskuje zadziwiające wyniki

"We were confident that if we worked together with Microsoft, we could leap instantly over the hurdles that we had been unable to cross up to that point to adopt DevOps approach with open source technologies."
Toshiyuki Andou, Assistant Manager, Technology Management Headquarters, Agile Development Support Center

Skracanie o połowę czasu opracowywania produktu

Lider technologii konferencji wideo tworzy innowacyjny most współdziałania w chmurze

"We were surprised and impressed by the deep and thorough support of open source in Azure. We use Node.js, Go, Java, Python, and Ansible, and they’re all wonderfully supported in Azure."
Jeff Adams, Distinguished Engineer

Zacznij skutecznie korzystać z metodyki DevOps

Zobacz, jak wygląda wprowadzanie skutecznych zmian we własnej organizacji przy użyciu podejścia DevOps.

Powiązane produkty i usługi

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami sieci Web

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Integracja narzędzi deweloperskich

Używaj z platformą Azure znanych Ci narzędzi deweloperskich — w tym Eclipse, IntelliJ i Maven

Rozpocznij tworzenie za pomocą ulubionych narzędzi DevOps na platformie Azure