Przejdź do głównej zawartości

Integracja narzędzi DevOps

Skorzystaj z ulubionego łańcucha narzędzi DevOps — bezproblemowo zintegrowanego z platformą Azure

  • Kontynuuj korzystanie ze znanych Ci narzędzi DevOps
  • Uzyskaj jasne wskazówki i dostęp do przykładowych architektur
  • Wdrażaj natywnie w usługach platformy Azure
  • Skorzystaj z wielu narzędzi dostępnych w usłudze Azure Cloud Shell

Używaj narzędzi i języków, które są Ci znane

Platforma Azure zapewnia integrację z popularnymi narzędziami i usługami typu open source i innych firm — w całym przepływie pracy DevOps. Spędzaj mniej czasu na integrowaniu, a więcej na szybszym dostarczaniu wysokiej jakości oprogramowania.

Pracuj z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania

Użyj rozwiązania Azure Pipelines lub wdrażaj bezpośrednio na platformie Azure z poziomu ulubionego rozwiązania do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, takiego jak Jenkins.

Maksymalnie wykorzystaj możliwości automatyzacji infrastruktury i zarządzania konfiguracją

Infrastrukturę jako kod można obsługiwać nie tylko za pomocą usługi Azure Resource Manager. Infrastrukturę platformy Azure można aprowizować i zarządzać nią bezpośrednio, korzystając z ulubionych narzędzi firm trzecich, takich jak Ansible, Chef, Puppet i Terraform.

Uzyskaj jasne wskazówki i dostęp do przykładowych architektur

Usługi platformy Azure, narzędzia DevOps innych firm oraz pokrewne produkty współdziałają w celu spełnienia najczęstszych potrzeb i scenariuszy biznesowych — w tym Twoich. Rozpocznij szybko pracę z rozwiązaniami DevOps na platformie Azure, które zapewniają dostęp do architektur, samouczków, dokumentacji, przykładów, szablonów, partnerów i innych zasobów.

Klienci robią niezwykłe rzeczy przy użyciu metodyki DevOps i platformy Azure

Powiązane produkty i usługi

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

Azure DevOps

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Integracja narzędzi deweloperskich

Używaj z platformą Azure znanych Ci narzędzi deweloperskich — w tym Eclipse, IntelliJ i Maven

Rozpocznij tworzenie za pomocą ulubionych narzędzi DevOps na platformie Azure