Media Services

Usługa Azure Media Services ułatwia dotarcie do odbiorców na najpopularniejszych obecnie urządzeniach za pomocą usług kodowania materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości i strumieniowej transmisji danych. Usługa Azure Media Services umożliwia także wyodrębnianie bardziej zaawansowanych metadanych za pomocą sztucznej inteligencji związanej z filmami wideo oraz zwiększanie dostępności, dystrybucji i skalowalności z zachowaniem ochrony zawartości.

Lista produktów

Architektury rozwiązań

Transmisja strumieniowa na żywo — multimedia cyfrowe

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Klienci korzystający z usługi Azure Media Services

Chcesz przejść do szczegółów?

Dowiedz się, jak usługa Azure Media Services może Ci pomóc w zarządzaniu multimediami w Twoich aplikacjach i obciążeniach. Samouczki, dokumentacja interfejsu API i inne dokumenty pokażą Ci, jak bezpiecznie używać usług kodowania materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości i transmisji strumieniowej, jak chronić zawartość i jak wyodrębniać bardziej zaawansowane metadane za pomocą sztucznej inteligencji związanej z filmami wideo w celu poprawienia dostępności, dystrybucji i skalowalności.

Tworzenie konta usługi Azure Media Services za pomocą witryny Azure Portal