Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Moc obliczeń wsadowych jest dostępna, gdy jej potrzebujesz

Przetwarzanie wsadowe rozpoczęło się od komputerów mainframe i kart perforowanych. Obecnie nadal pełni ono kluczową rolę w biznesie, inżynierii, nauce i innych dziedzinach wymagających wielu zautomatyzowanych zadań, takich jak przetwarzanie rachunków i list płac, obliczanie ryzyka związanego z portfelem, projektowanie nowych produktów, renderowanie filmów animowanych, testowanie oprogramowania, szukanie źródeł energii, prognozowanie pogody czy znajdowanie nowych lekarstw. Do tej pory taka moc obliczeniowa była dostępna tylko dla nielicznych. Dzięki usłudze Azure Batch możesz korzystać z tych możliwości, kiedy ich potrzebujesz, bez konieczności inwestowania środków.

Wybieranie odpowiednich narzędzi i systemu operacyjnego

Wybierz system operacyjny i narzędzia deweloperskie potrzebne do uruchamiania zadań w dużej skali w usłudze Batch. Usługa Batch oferuje spójne środowisko planowania zadań i zarządzania nimi dla węzłów obliczeniowych systemu Windows Server lub Linux, ale pozwala korzystać z unikatowych funkcji poszczególnych środowisk. System Windows pozwala uruchamiać zadania obliczeniowe w dużej skali na platformie Azure przy użyciu istniejącego kodu systemu Windows, łącznie z platformą .NET. W przypadku systemu Linux można uruchamiać zadania obliczeniowe w popularnych dystrybucjach, takich jak CentOS, Ubuntu czy SUSE Linux Enterprise Server, lub przenosić aplikacje za pomocą kontenera aparatu Docker. Usługa Batch udostępnia zestawy SDK i obsługuje różne narzędzia deweloperskie dla takich języków jak Python i Java.

Aplikacje klastrów z obsługą chmury

Usługa Batch obsługuje aplikacje używane obecnie na stacjach roboczych i w klastrach. Możesz łatwo włączyć obsługę skalowania w poziomie dla plików wykonywalnych i skryptów. Usługa Batch udostępnia kolejkę umożliwiającą odbieranie zadań do uruchomienia i wykonuje aplikacje. Aby rozpocząć pracę, określ dane, które mają zostać przeniesione do chmury na potrzeby przetwarzania, sposób dystrybucji danych, parametry używane dla każdego zadania oraz polecenie uruchamiające proces. Można to porównać do linii montażowej z wieloma aplikacjami. Usługa Batch ułatwia udostępnianie danych dla kroków i ogólne zarządzanie wykonywaniem.

Praca w stukrotnie większej skali

Korzystasz obecnie ze stacji roboczej lub małego klastra albo czekasz w kolejce na wykonanie zadań. Wyobraź sobie, że masz dostęp do 16, 100, 10 000 lub nawet 100 000 rdzeni wtedy, gdy ich potrzebujesz, i płacisz tylko za to, z czego korzystasz. Usługa Batch daje tę możliwość. Unikaj wąskich gardeł i długiego czasu oczekiwania, które ograniczają Twoją wyobraźnię. Jakie możliwości oferuje platforma Azure, których nie masz obecnie?

Określ, co chcesz wykonać

Usługa Batch jest oparta na aparacie planowania zadań pracującym na dużą skalę, który jest udostępniany jako usługa zarządzana. Możesz wysyłać zadania za pomocą harmonogramu w aplikacji. Usługa Batch współdziała też z harmonogramami zadań klastrów oraz działa w tle usługi SaaS. Nie musisz tworzyć własnej kolejki zadań, dyspozytora ani monitora. Te elementy są dostępne w ramach usługi Batch.

Automatyczne skalowanie przez usługę Batch

Gdy zadanie jest gotowe do wykonania, usługa Batch uruchamia pulę obliczeniowych maszyn wirtualnych, instaluje aplikacje i przygotowuje dane, uruchamia wszystkie zadania, identyfikuje błędy i ponownie umieszcza zadania w kolejce oraz skaluje pulę w dół po zakończeniu zadań. Dzięki kontroli nad skalowaniem możesz dotrzymywać terminów, zarządzać kosztami i odpowiednio dopasowywać skalę do aplikacji.

Dostarczanie rozwiązań jako usługi

Usługa Batch przetwarza zadania na żądanie, a nie zgodnie ze wstępnie zdefiniowanym harmonogramem, dzięki czemu użytkownicy mogą uruchamiać zadania w chmurze w dowolnym czasie. Możesz określać, kto ma dostęp do usługi Batch i ile zasobów może być używanych, a także zagwarantować, że zostały spełnione określone wymagania, takie jak szyfrowanie. Zaawansowana funkcja monitorowania zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych informacji i ułatwia identyfikowanie problemów. Szczegółowe raporty umożliwia śledzenie użycia.

TOWERS WATSON

Dowiedz się, jak firma Towers Watson dostarczyła rozwiązanie Risk Agility FM za pomocą usługi Batch

Szybkie i łatwe renderowanie animacji

Run your rendering jobs in the cloud using Batch. Avoid the complexities of managing resources and reduce the time needed to complete your jobs. Check out the samples that let you use Batch together with Blender, a free open-source 3D animation suite that supports all of the 3D pipeline—modeling, rigging, animation, simulation and motion tracking, and game creation. Whether you’re an individual or a studio, you can rely on Batch for photorealistic rendering, fast rigging, and excellent simulations and game creation. Batch gives you the resources to render animation in a realistic time frame to meet project deadlines.

Learn how to use the samples

Check out the samples on GitHub

Pokrewne usługi

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Machine Learning

Zaawansowane, oparte na chmurze narzędzie analizy predykcyjnej, dzięki któremu można przewidywać czynności konserwacyjne

Rozpocznij pracę z usługą Batch już dzisiaj