Azure Red Hat OpenShift

W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat

Bez obaw twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje na platformie OpenShift

Platforma Azure Red Hat OpenShift umożliwia elastyczne, samoobsługowe wdrażanie w pełni zarządzanych klastrów OpenShift. Zapewnij zgodność z przepisami i skoncentruj się na opracowywaniu aplikacji, pozwalając, aby firmy Microsoft i Red Hat zajęły się aktualizowaniem i monitorowaniem węzła głównego, infrastruktury i aplikacji oraz stosowaniem do nich poprawek. Wybierz własne rozwiązania rejestru, sieci, magazynu lub ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Możesz też natychmiast rozpocząć pracę dzięki wbudowanym rozwiązaniom umożliwiającym zautomatyzowane zarządzanie kodem źródłowym, kompilowanie kontenerów i aplikacji, wdrażanie, skalowanie, zarządzanie kondycją i nie tylko.

Zapoznaj się z dokumentacją

W pełni zarządzane węzły główne, węzły infrastruktury i węzły aplikacji o wysokiej dostępności bez konieczności obsługi maszyn wirtualnych lub stosowania poprawek

Ulepszone zabezpieczenia ze zintegrowanym środowiskiem logowania w ramach usługi Azure Active Directory (Azure AD) i prywatnych punktów końcowych klastra

Wspólna zintegrowana pomoc techniczna w obszarze inżynierii i operacji firm Microsoft i Red Hat

Klastry wdrożone na platformie Azure są rozliczane w ramach Twojej subskrypcji

Operacje i zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Uruchamiaj swoje aplikacje na platformie Kubernetes ze wzmocnionymi zabezpieczeniami usługi Red Hat OpenShift opartej na najwyższej klasy infrastrukturze platformy Azure. Usługa Azure Red Hat OpenShift jest wspólnie obsługiwana przez firmy Microsoft i Red Hat oraz otrzymuje od nich wspólną pomoc techniczną. Oferuje dostępność na poziomie 99,95% gwarantowaną umową dotycząca poziomu usług.

Niezrównana elastyczność deweloperów

Zwiększ produktywność dzięki wbudowanym potokom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania udostępniającym szereg obsługiwanych technologii i usprawnionych przepływów pracy. Następnie łatwo połącz swoje aplikacje z setkami usług platformy Azure, takich jak Azure Database for MySQL, Azure Cache for Redis i Azure Cosmos DB.

Skaluj na własnych warunkach

Uruchom klaster o wysokiej dostępności w ciągu kilku minut, a następnie skaluj go zgodnie ze zmianami zapotrzebowania na Twoją aplikację. Wybierz spośród węzłów ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowanych pod kątem pamięci i zoptymalizowanych pod kątem obliczeń.

Elastyczny cennik dla użycia na żądanie

Opłaty za usługę Azure Red Hat OpenShift są naliczane za maszyny wirtualne aprowizowane w klastrach i za licencje platformy OpenShift na podstawie wybranych wystąpień maszyn wirtualnych. W zależności od tego, która opcja najlepiej spełnia potrzeby Twojego obciążenia i firmy, wdróż klaster, korzystając z cennika dla użycia na żądanie, lub kup wystąpienia zarezerwowane węzła aplikacji OpenShift w celu wdrożenia pierwszego klastra.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo rozpocząć pracę

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby sprawdzić, czy usługa Azure Red Hat OpenShift jest odpowiednia dla Ciebie.

Wykonaj czynności opisane w samouczku, aby utworzyć klaster usługi Azure Red Hat OpenShift.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Red Hat OpenShift

  • Nie, nie musisz podpisywać umowy z firmą Red Hat. Rozliczenia usługi Azure Red Hat OpenShift są dokonywane w ramach płatnych usług platformy Azure.
  • Zawnioskuj o pomoc techniczną w witrynie Azure Portal, a Twoje zgłoszenie zostanie zakwalifikowane i obsłużone przez inżynierów firm Microsoft i Red Hat.
  • Nie, usługa Azure Red Hat OpenShift nie współdziała z bezpłatnymi wersjami próbnymi subskrypcji platformy Azure ani z jej subskrypcjami MSDN.
  • Usługa OpenShift rozszerza możliwości platformy Kubernetes, łącząc rejestr obrazów, funkcje zarządzania magazynem, rozwiązania sieciowe oraz narzędzia do rejestrowania i monitorowania w ramach jednej platformy. Ułatwia to działanie zespołom IT, pozwalając jednocześnie uzyskać większą produktywność zespołom tworzącym aplikacje.

Kontakt ze sprzedażą

Możemy pomóc Ci rozpocząć pracę z usługą Azure Red Hat OpenShift. Opowiedz nam o sobie, a członek zespołu platformy Azure skontaktuje się z Tobą.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Red Hat OpenShift

Kontakt ze sprzedażą