Szablony szybkiego startu platformy Azure

Wdrażaj zasoby platformy Azure, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów współtworzonych przez społeczność, aby robić więcej. Wdrażaj, ucz się, twórz nowe wersje i udostępniaj je społeczności.

Co to jest usługa Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager pozwala inicjować obsługę aplikacji za pomocą deklaratywnych szablonów. W pojedynczym szablonie możesz wdrożyć wiele usług wraz z ich zależnościami. Za pomocą tego samego szablonu wdrażasz aplikację na każdym etapie jej cyklu życia.

Dowiedz się więcej

Szablony zgodne z filtrem: 448.

Cloudera Director

This template deploys Cloudera Director, a MySQL server, and a BIND DNS server on a single VM.

jasonbw Autor: Jason Wang,
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-13

Cloudera Cluster

This template deploys a multi VM Cloudera cluster, with one node running Cloudera Manager, two name nodes, and N data nodes.

jasonbw Autor: Jason Wang,
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-13

Deploy a 5 Node Secure Cluster

This template allows you to deploy a secure 5 node Service fabric Cluster running Windows server 2012 R2 Data center on a Standard_D2 Size VMs.

ChackDan Autor: Chacko Daniel,
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-11

Create an new AD Domain with 2 Domain Controllers

This template creates 2 new VMs to be AD DCs for a new Forest and Domain

simongdavies Autor: Simon Davies,
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-04

Install a Minecraft Server on an Ubuntu VM.

This template deploys and sets up a customized Minecraft server on an Ubuntu Virtual Machine.

gbowerman Autor: Guy Bowerman,
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-03

Deploy instance of Jenkins targeting Azure Platform

This template will deploy an instance of the Jenkins CI tool configured to target the Azure platform onto a Linux VM in Azure and

arroyc Autor: Arjun Roy Chaudhuri,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-30

Chef-Automate Solution Template

Chef end to end solution template launches a devops stack that provides an automated provisioning, configuration and integration of multiple products (Chef Server, Chef Compliance & Chef Automate) that are needed for Continuous Delivery & Compliance of application as well as infrastructure code.

uday-sg Autor: uday-sg,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-27

BOSH Setup

This template helps you setup a development environment where you can deploy BOSH and Cloud Foundry.

bingosummer Autor: Bin Xia,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-21

MongoDB Sharding Cluster

This template deploys a MongoDB Sharding Cluster on CentOS and enables Zabbix monitoring

251744647 Autor: 251744647,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-21

Create a Site-to-Site VPN Connection

This template allows you to create a Site-to-Site VPN Connection using Virtual Network Gateways

cvs79 Autor: Chris,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-20

S2D Management Solution

Enables monitoring of S2D clusters with OMS.

slavizh Autor: Stanislav Zhelyazkov,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-20

Deploy Custom Images At Scale

This template allows you to deploy custom images at scale with options to use VM Scale Sets, regular VMs, or regular VMs in an availability set.

AlanSt Autor: Alan,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy a Windows VMSS with Azure Application Gateway

This template allows you to deploy a simple Windows VM Scale Set integrated with Azure Application Gateway

gbowerman Autor: Guy Bowerman,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy a VM Scale Set with a Windows custom image

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set usng a custom Windows image. These VMs are behind a load balancer with HTTP load balancing (by default on port 80)

simongdavies Autor: Simon Davies,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Windows VMs and a Jumpbox

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Linux VMs and a Jumpbox

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.10 or 14.04.4-LTS. There is also a jumpbox to enable connections from outside of the VNet the VMs are in.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy a VM Scale Set with Linux VMs behind ILB

This template allows you to deploy a VM Scale Set of Linux VMs using the latest patched version of Ubuntu Linux 15.10 or 14.04.4-LTS. These VMs are behind an internal load balancer with NAT rules for ssh connections.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Apprenda 6.0 Small Cluster

This is the express version of Apprenda, running a three-node cluster of Apprenda

dutronlabs Autor: Chris Dutra,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy multiple VM Scale Sets of Linux VMs.

This template allows you to deploy multiple VM Scale Sets of Linux VMs.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Create, configure and deploy Web Application to an Azure VM

Create and configure a Windows VM with SQL Azure database, and deploy web application to the environment using PowerShell DSC

CawaMS Autor: Catherine Wang,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Scalable Umbraco CMS Web App

This template provides a easy way to deploy umbraco CMS web app on Azure App Service Web Apps.

SunBuild Autor: Sunitha Muthukrishna,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy a simple VM Scale Set with Windows VMs

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of various Windows Versions. These VMs are behind a load balancer with NAT rules for rdp connections.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Deploy multiple VM Scale Sets of Windows VMs.

This template allows you to deploy multiple VM Scale Sets of Windows VMs.

gatneil Autor: Neil Sant Gat,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19

Apprenda 6.0 Single Node

This is the express version of Apprenda, with a single Windows VM.

dutronlabs Autor: Chris Dutra,
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-19