Pomiń nawigację

Zarządzanie platformą Azure

Uzyskaj najbardziej zaawansowany zestaw możliwości zapewniania ładu spośród oferowanych przez głównych dostawców usług w chmurze.

Szybko buduj i skaluj swoje aplikacje, zachowując nad nimi kontrolę

Skorzystaj z wbudowanych i niestandardowych zasad, aby ustawić barierki w swoich subskrypcjach. Łatwo wdrażaj w pełni zarządzane środowiska w całej swojej organizacji za pomocą usługi Azure Blueprints. Zarządzaj kosztami i uzyskuj szczegółowe informacje dotyczące wydatków na chmurę, aby jak najkorzystniej wykorzystać środki zainwestowane w chmurę.

  • Wymuszaj swoje zasady dla dowolnych usług platformy Azure i przeprowadzaj ich inspekcję
  • Twórz zgodne środowiska za pomocą usługi Azure Blueprints, w tym zasoby, zasady i mechanizmy kontroli dostępu oparte na rolach
  • Twórz aplikacje zgodne z zewnętrznymi przepisami, korzystając z wbudowanych mechanizmów kontroli zgodności
  • Monitoruj wydatki i zwiększaj świadomość finansową w całej organizacji

Funkcje i usługi ładu na platformie Azure

Implementowanie funkcji ładu w środowiskach

Tworzenie hierarchii

Stosuj zasady dla wielu subskrypcji za pomocą elastycznych hierarchii.

Stosowanie zasad

Implementuj zarządzanie oparte na zasadach dla wszystkich usług platformy Azure.

Dodawanie zasad i ról do szablonów

Z łatwością twórz środowiska w pełni zgodne z przepisami i stosuj zasady grupy do nowych subskrypcji platformy Azure.

Zarządzanie zapasami

Szybko uzyskuj wgląd we wszystkie swoje zasoby.

Optymalizacja kosztów

Analizuj koszty i monitoruj użycie z poziomu pojedynczego pulpitu nawigacyjnego.

Łatwe zapewnianie zgodności za pomocą usługi Azure Blueprints

Zapewniaj zgodność z zewnętrznymi i wewnętrznymi przepisami dzięki skonfigurowaniu szablonów, użyciu zasad, kontrolek dostępu i zasobów, a następnie wdrożeniu ich. Proaktywnie zapewniaj spójność środowisk programistycznych przez wymuszanie zasad. Twórz dziennik inspekcji, aby identyfikować problemy ze zgodnością, powiadamiać interesariuszy i szybko naprawiać błędy. Zarządzaj aktualizacjami strategii za pomocą kontroli wersji. Korzystaj z najbogatszego zestawu ofert rozwiązań do zapewniania zgodności, w tym wbudowanych strategii zgodności z obsługą ISO-27001.

Zwiększanie produktywności metodyki DevOps

Zapewnij deweloperom możliwość skoncentrowania się na budowaniu innowacyjnych produktów i usług — a nie na zadaniach związanych z zachowaniem zgodności — dzięki samoobsługowemu aprowizowaniu i zarządzaniu infrastrukturą. Przenieś proces zapewnienia zgodności na początek cyklu życia DevOps przez użycie wbudowanych zasad.

Zarządzanie kosztami i ich optymalizacja

Usługi ładu na platformie Azure są bezpłatne dla jej subskrybentów. Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby wyświetlać i analizować użycie chmury oraz wydatki. Zwiększ wydajność, zmieniając odpowiednio rozmiar maszyn wirtualnych i kupując wystąpienia zarezerwowane.

Tworzenie strategii zapewniania ładu

Zapewnienie ładu to szeroka dziedzina. Poznaj najlepsze rozwiązanie firmy Microsoft dotyczące sposobu implementowania strategii zapewniania ładu i wypróbuj korzyści płynące z usług ładu na platformie Azure.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usługi Azure Policy

"Azure Policy empowered BP to obtain a better security, compliance and audit profile. We found Azure policies to be a game changer simply because they provide built-in compliance controls on areas like compute, network and various other Azure services."

John Maio, główny architekt
BP

"We are now confident that all of our IaaS is hardened to our very own standards, continuously helping us to reduce our attack surface across all our environments."

Ian Margetts, lider platformy (ALM)
ASOS

Zapewnianie zgodności bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Usługi ładu na platformie Azure są bezpłatne dla jej subskrybentów.

Wprowadzenie do funkcji ładu na platformie Azure