Aplikacje mobilne

Bądź w kontakcie z Twoimi klientami gdziekolwiek się oni znajdują dzięki rozwiązaniom MBaaS (Mobile Backend as a Service). Utwórz dostosowane środowiska na podstawie zainteresowań klientów i ich zachowań. Skróć czas wprowadzania produktu na rynek za pomocą usług w chmurze, narzędzi i infrastruktury DevOps zaprojektowanej w celu dostarczania rozwiązań mobilnych.

"We used Microsoft Visual Studio 2017 to develop a Xamarin.Forms app that gives us 95 percent code reuse across all of the platforms that we were targeting—iOS, Android, and Windows phone. Visual Studio Team Services and Xamarin Test Cloud particularly allowed us to iterate quickly through several releases of the application because we were able to check as we went along that our tests were still passing, and the product was still robust enough to deploy."

Emma Parkes, Senior Software Engineer, British Airways

Twórz raz i docieraj do klientów korzystających z dowolnej platformy

Pisz w jednym języku i trafiaj na każde urządzenie: z systemem Android, iOS i Windows. Powiększ grono odbiorców, bazując na dotychczasowych umiejętnościach swojego zespołu. Oszczędzaj czas dzięki ponownemu wykorzystaniu kodu z istniejących projektów programistycznych.

Fox Sports
"The thing I appreciate most about Xamarin is being able to have a shared code base for the data layer and the app services."

James Ellis, Manager of Engineering for Mobile Apps

Ponownie wykorzystuj kod dzięki rozwiązaniom MBaaS platformy Azure.
Szybko dostarczaj aplikacje dzięki rozwiązaniom MBaaS platformy Azure.

Szybciej i pewnie dostarczaj aplikacje wysokiej jakości

Automatyzuj cykl życia aplikacji dla systemów iOS, Android, Windows, macOS i tvOS. Połącz się ze swoim repozytorium Git i w ciągu minut kompiluj aplikacje w chmurze, testuj je na prawdziwych urządzeniach, rozsyłaj do betatesterów i sklepów z aplikacjami oraz monitoruj ich użycie przez użytkowników dzięki danym dotyczącym awarii i danym analitycznym.

FreshDirect
"With automated testing, we scale to meet our needs, release features on a much quicker cycle, and continue to deliver a high-quality seamless experience to our users."

Thomas Connors, Director of Mobile Development

Uprość programowanie aplikacji dzięki ciągłej nauce

Usprawnij cały proces programowania aplikacji dzięki ciągłej integracji i ciągłemu dostarczaniu — twórz aplikacje wysokiej jakości, na które czekają Twoi klienci. Automatycznie testuj swoje aplikacje na prawdziwych urządzeniach, przesyłaj kompilacje betatesterom i wdrażaj je w sklepach z aplikacjami. W czasie rzeczywistym zbieraj szczegółowe informacje, aby nieustannie ulepszać swoje aplikacje. Ulepszaj aplikacje z każdą wersją.

Allscripts
"To build world-class apps, our mobile strategy depends on robust tools from Microsoft."

Sameer Jagdale, Senior Manager of Development, Allscripts

Uprość programowanie aplikacji dzięki ciągłej nauce
Zaufaj platformie Azure jako swojemu rozwiązaniu MBaaS.

Wzbogacaj swoje aplikacje dzięki sprawdzonym usługom mobilnym

Każda aplikacja mobilna jest inna, ale wszystkie składają się ze wspólnych elementów. Użyj naszych sprawdzonych rozwiązań MBaaS, aby skrócić czas wprowadzania aplikacji na rynek. Pozwól swoim deweloperem skupić się na logice aplikacji, a my zajmiemy się podstawami.

3M
"Integration with Xamarin and Visual Studio, along with built-in functionality, made Azure the best choice. Having the right tools and capabilities to put a stable, robust, and functional solution together in two days is a great story."

Jason Fox, Mobile Application Architect

Zapewnij maksymalną wydajność aplikacji mobilnych dzięki rozwiązaniom partnerów

Znajduj i wdrażaj popularne systemy analityczne i do śledzenia usterek z witryny Azure Marketplace, aby szybko wykrywać i rozwiązywać problemy ze swoimi aplikacjami mobilnymi.

Powiązane architektury rozwiązań

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

Oparta na zadaniach aplikacja mobilna konsumenta

Ta architektura aplikacji mobilnej konsumenta korzysta z usługi Azure App Service Mobile Apps w celu uproszczenia uwierzytelniania z wieloma dostawcami tożsamości społecznościowej, przechowywania danych i synchronizowania ich na potrzeby dostępu w trybie offline oraz wysyłania powiadomień wypychanych.

Dowiedz się więcej
Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Społecznościowe aplikacje mobilne i aplikacje internetowe z uwierzytelnianiem

Ta aplikacja klienta mobilnego oferuje społecznościowe udostępnianie obrazów z towarzyszącą aplikacją internetową. Usługa zaplecza aplikacji przetwarza obrazy w tle przy użyciu funkcji platformy Azure i może powiadamiać użytkowników o postępie za pośrednictwem centrum powiadomień. Dane inne niż obrazy są zapisywane w usłudze CosmosDB. Aplikacja internetowa uzyskuje dostęp do obrazów i danych usługi zaplecza za pomocą usługi Traffic Manager.

Dowiedz się więcej
Custom mobile workforce appThis mobile workforce app architecture uses Active Directory to secure corporate data from an SAP back end system, delivered to devices via Azure App Service API Management.12345678

Niestandardowe aplikacje dla pracowników mobilnych

W ramach tej architektury aplikacji dla pracowników mobilnych usługa Active Directory jest używana do zabezpieczenia danych firmowych pochodzących z systemu zaplecza SAP i dostarczanych do urządzeń za pomocą usługi Azure App Service API Management.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Chcę otrzymać informacje, wskazówki i oferty dotyczące Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Aplikacje mobilne.

Powiązane rozwiązania