Pomiń nawigację

Azure Virtual Network Manager

Centralne zarządzanie sieciami wirtualnymi na platformie Azure z poziomu jednego okienka

Centralne zarządzanie sieciami wirtualnymi platformy Azure na dużą skalę

Usługa centralnego zarządzania zasobami sieci wirtualnych Azure Virtual Network Manager (wersja zapoznawcza) pozwala znacznie zmniejszyć koszty operacyjne. Umożliwia łatwe zarządzanie infrastrukturą sieci wirtualnej podczas skalowania obciążeń opartych na chmurze. Scentralizowane rozwiązanie służy do tworzenia złożonych topologii sieci i reguł zabezpieczeń sieci oraz globalnego zarządzania nimi w różnych subskrypcjach.

Globalne zarządzanie zasobami sieci wirtualnej w różnych regionach i subskrypcjach

Zautomatyzowane zarządzanie złożonymi topologiami sieci wirtualnych, takimi jak topologia piasty, szprych i siatki

Wymuszanie na dużą skalę reguł zabezpieczeń na poziomie organizacji

Proste wdrażanie konfiguracji do testowania w określonych regionach

Zarządzanie zasobami sieci wirtualnych w różnych subskrypcjach

Stosuj konfiguracje zabezpieczeń i łączności dla wszystkich swoich sieci wirtualnych w regionach i subskrypcjach. Zarządzaj konfiguracjami w całym środowisku za pomocą jednego okienka.

Automatyczne stosowanie topologii w sieciach wirtualnych

Twórz złożone topologie sieci wirtualnych, takie jak topologia piasty, szprych i siatki, za pomocą kilku kliknięć. Usługa Azure Virtual Network Manager automatycznie reaguje na wprowadzone zmiany i utrzymuje topologię sieci wirtualnej.

Tworzenie reguł administracyjnych zabezpieczeń sieci na dużą skalę i zarządzanie nimi

Określaj reguły administracyjne w celu wymuszania zasad zabezpieczeń na poziomie organizacji, które będą miały priorytet w przypadku wystąpienia konfliktu.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Rozliczanie usługi Azure Virtual Network Manager rozpocznie się 1 marca 2022 r.

  • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
  • Żadnych opłat za rezygnację
  • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Dokumentacja usługi Azure Virtual Network Manager

Rozpocznij

Dokumentacja

Często zadawane pytania na temat usługi Azure Virtual Network Manager w wersji zapoznawczej

  • Usługa Azure Virtual Network Manager jest dostępna w następujących regionach świadczenia platformy Azure: Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2 i Północne stany USA.
  • Przeczytaj informacje na temat umowy SLA dla tej usługi platformy Azure.
  • Aby rozpocząć pracę, przejdź do portalu usługi Azure Virtual Network Manager. Dostępne są również polecenia programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia.
  • Aby przekazać opinię, skontaktuj się z nami lub ze swoim zespołem obsługi klienta.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure