Azure NetApp Files

Magazyn plików przedsiębiorstwa, obsługiwany przez usługę NetApp

Uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń plików systemów Linux i Windows na platformie Azure

Uruchamianie w chmurze obciążeń plików, intensywnie korzystających z wydajności i wrażliwych na opóźnienia, może być trudne. Usługa Azure NetApp Files ułatwia specjalistom zajmującym się systemami biznesowymi przedsiębiorstwa i magazynowaniem danych uruchamianie złożonych aplikacji opartych na plikach bez zmiany kodu. Usługa Azure NetApp Files jest szeroko używana jako podstawowa udostępniona usługa magazynu plików w różnych scenariuszach. Dotyczy to migracji (metodą lift-and-shift) aplikacji systemu Linux i Windows zgodnych z modelem POSIX, oprogramowania SAP HANA, baz danych, infrastruktury obliczeniowej o wysokiej wydajności (HPC) i aplikacji internetowych przedsiębiorstwa.

Obsługa wielu protokołów umożliwia migrację metodą „lift-and-shift” aplikacji systemów Linux i Windows oraz ich bezproblemowe uruchamianie na platformie Azure

Wiele poziomów wydajności pozwala na ścisłe dostosowanie do wymagań dotyczących wydajności obciążeń

Głęboka integracja z platformą Azure zapewnia bezproblemową i wysoce bezpieczną obsługę platformy Azure, bez ponoszenia kosztów uczenia się i zarządzania

Wiodące certyfikaty, w tym SAP HANA, RODO i HIPPA, umożliwiają migrację najbardziej wymagających obciążeń na platformę Azure

Uzyskiwanie najwyższej wydajności plików

Przeprowadź migrację i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia plików dla systemu Linux i Windows na platformie Azure, korzystając z wiodącej w branży technologii usługi NetApp.

Uzyskaj wydajność systemu operacyjnego, opóźnienie poniżej milisekundy oraz zintegrowane zarządzanie danymi dla złożonych obciążeń przedsiębiorstwa, w tym aplikacji SAP HANA, obliczeń o wysokiej wydajności, aplikacji biznesowych, udziałów plików o wysokiej wydajności i infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI).

Uproszczenie zarządzania magazynem

Konfiguracja w kilka minut i bezproblemowe zarządzanie, podobnie jak w przypadku każdej innej usługi platformy Azure, za pomocą znanego środowiska witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia, programu PowerShell lub interfejsu API REST. Obsługa wielu protokołów magazynu plików w ramach jednej usługi, w tym protokołów NFSv3, NFSv4.1 i SMB3.1.x, umożliwia szeroki zakres scenariuszy migracji metodą „lift-and-shift” bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie.

Usługa Azure NetApp Files oferuje trzy warstwy wydajności: Standardowa, Premium i Ultra. Można je aprowizować prostym kliknięciem, co zapewnia niezrównaną elastyczność.

Migrowanie bez obaw

Zyskaj spokój ducha dzięki wiodącej w branży ofercie funkcji zabezpieczeń i zgodności. Najważniejsze funkcje w tym obszarze obejmują szyfrowanie danych magazynowanych zgodne ze standardem FIPS-140-2, uwierzytelnianie za pomocą usługi Active Directory i zasady eksportu dla list kontroli dostępu opartych na sieci.

Usługa Azure NetApp Files jest zgodna z wiodącymi certyfikatami branżowymi, takimi jak HIPPA i RODO. Domyślna dostępność na poziomie 99,99% oznacza, że możesz bez obaw migrować i uruchamiać aplikacje branżowe na platformie Azure.

Why trust Azure NetApp Files?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny zależne od wydajności

 • Azure NetApp Files oferuje trzy warstwy wydajności — Standardowa, Premium i Ultra — które można aprowizować za pomocą jednego kliknięcia. Pozwala to na wybranie warstwy dopasowanej do wymagań obciążeń i zoptymalizowanie wydatków.
 • Kup usługę Azure NetApp Files i uzyskaj pomoc techniczną w ramach istniejącej umowy platformy Azure, bez wcześniejszej lub osobnej umowy dotyczącej warunków.

Wprowadzenie do usługi Azure NetApp Files

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z samouczków i dokumentacji.

Dowiedz się więcej na temat wydajności i poziomów usług.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure NetApp Files

 • Usługa Azure NetApp Files jest wciąż udostępniana w nowych regionach świadczenia usługi Azure. Zobacz najbardziej aktualne informacje o dostępności: Produkty platformy Azure według regionu.
 • Tak jak inne usługi platformy Azure, usługa Azure NetApp Files może być aprowizowana i używana w ramach istniejących umów platformy Azure. Ze względu na duże zainteresowanie i możliwość zapewnienia optymalnej jakości dołączanie obecnie odbywa się przez dodanie do listy dozwolonych. Aby poprosić o dodanie do listy dozwolonych, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów w firmie Microsoft lub prześlij prośbę.
 • Usługa Azure NetApp Files obsługuje każde obciążenie zgodne z modelem POSIX, które wymaga udostępnionego magazynu plików. Usługa jest oferowana w trzech warstwach wydajności dopasowanych do różnych obciążeń:

  • Standardowa dla statycznej zawartości w Internecie, udziałów plików i kopii zapasowych baz danych.
  • Premium (porównywalna do wydajności popularnych dysków SSD) odpowiednia dla oprogramowania SAP HANA, baz danych, aplikacji dla przedsiębiorstw, VDI, analityki, aplikacji technicznych i kolejek komunikatów.
  • Ultra dla aplikacji wymagających największej wydajności, takich jak obliczenia o wysokiej wydajności.

  Uzyskaj więcej informacji na temat architektur rozwiązań korzystających z usługi Azure NetApp Files.

 • System plików NFS i protokół SMB oparte na usłudze Azure NetApp Files mogą być używane w przypadku warstwy aplikacji SAP. Oprogramowanie SAP obsługuje używanie udziałów NFS 4.1 na potrzeby woluminów dzienników i danych platformy SAP HANA na różnych certyfikowanych dla platformy HANA typach maszyn wirtualnych platformy Azure.
 • Replikacja między regionami usługi Azure NetApp Files (ANF) to nowa funkcja odzyskiwania po awarii usługi ANF, która obecnie jest w wersji zapoznawczej. Aby dołączyć do listy oczekujących na publiczną wersję zapoznawczą, odwiedź stronę https://aka.ms/anfcrrpreviewsignup.

Już dziś uzyskaj najwyższą wydajność plików

Kontakt ze sprzedażą