Azure NetApp Files

Magazyn plików przedsiębiorstwa, obsługiwany przez usługę NetApp

Uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń plików systemów Linux i Windows na platformie Azure

Uruchamianie w chmurze obciążeń plików, intensywnie korzystających z wydajności i wrażliwych na opóźnienia, może być trudne. Usługa Azure NetApp Files ułatwia specjalistom zajmującym się systemami biznesowymi przedsiębiorstwa i magazynowaniem danych uruchamianie złożonych aplikacji opartych na plikach bez zmiany kodu. Usługa Azure NetApp Files jest szeroko używana jako podstawowa udostępniona usługa magazynu plików w różnych scenariuszach. Dotyczy to migracji (metodą lift-and-shift) aplikacji systemu Linux i Windows zgodnych z modelem POSIX, oprogramowania SAP HANA, baz danych, infrastruktury obliczeniowej o wysokiej wydajności (HPC) i aplikacji internetowych przedsiębiorstwa.

Obsługa wielu protokołów umożliwia migrację metodą „lift-and-shift” aplikacji systemów Linux i Windows oraz ich bezproblemowe uruchamianie na platformie Azure

Wiele poziomów wydajności pozwala na ścisłe dostosowanie do wymagań dotyczących wydajności obciążeń

Głęboka integracja z platformą Azure zapewnia bezproblemową i wysoce bezpieczną obsługę platformy Azure, bez ponoszenia kosztów uczenia się i zarządzania

Wiodące certyfikaty, w tym SAP HANA, RODO i HIPPA, umożliwiają migrację najbardziej wymagających obciążeń na platformę Azure

Uzyskiwanie najwyższej wydajności plików

Przeprowadź migrację i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia plików dla systemu Linux i Windows na platformie Azure, korzystając z wiodącej w branży technologii usługi NetApp.

Uzyskaj wydajność systemu operacyjnego, opóźnienie poniżej milisekundy oraz zintegrowane zarządzanie danymi dla złożonych obciążeń przedsiębiorstwa, w tym aplikacji SAP HANA, obliczeń o wysokiej wydajności, aplikacji biznesowych, udziałów plików o wysokiej wydajności i infrastruktury pulpitów wirtualnych (VDI).

Uproszczenie zarządzania magazynem

Konfiguracja w kilka minut i bezproblemowe zarządzanie, podobnie jak w przypadku każdej innej usługi platformy Azure, za pomocą znanego środowiska witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia, programu PowerShell lub interfejsu API REST. Obsługa wielu protokołów magazynu plików w ramach jednej usługi, w tym protokołów NFSv3, NFSv4.1 i SMB3.1.x, umożliwia szeroki zakres scenariuszy migracji metodą „lift-and-shift” bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie.

Usługa Azure NetApp Files oferuje trzy warstwy wydajności: Standardowa, Premium i Ultra. Można je aprowizować prostym kliknięciem, co zapewnia niezrównaną elastyczność.

Migrowanie bez obaw

Zyskaj spokój ducha dzięki wiodącej w branży ofercie funkcji zabezpieczeń i zgodności. Najważniejsze funkcje w tym obszarze obejmują szyfrowanie danych magazynowanych zgodne ze standardem FIPS-140-2, uwierzytelnianie za pomocą usługi Active Directory i zasady eksportu dla list kontroli dostępu opartych na sieci.

Usługa Azure NetApp Files jest zgodna z wiodącymi certyfikatami branżowymi, takimi jak HIPPA i RODO. Domyślna dostępność na poziomie 99,99% oznacza, że możesz bez obaw migrować i uruchamiać aplikacje branżowe na platformie Azure.

Dlaczego warto zaufać usłudze Azure NetApp Files?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny zależne od wydajności

 • Azure NetApp Files oferuje trzy warstwy wydajności — Standardowa, Premium i Ultra — które można aprowizować za pomocą jednego kliknięcia. Pozwala to na wybranie warstwy dopasowanej do wymagań obciążeń i zoptymalizowanie wydatków.
 • Kup usługę Azure NetApp Files i uzyskaj pomoc techniczną w ramach istniejącej umowy platformy Azure, bez wcześniejszej lub osobnej umowy dotyczącej warunków.

Wprowadzenie do usługi Azure NetApp Files

Dowiedz się, jak zacząć korzystać z samouczków i dokumentacji.

Dowiedz się więcej na temat wydajności i poziomów usług.

Microsoft NetApp Partnership - CEO Interview

This interview, recorded for NetApp Insight 2020, highlights Microsoft-NetApp decades long partnership. In the recent years, joint development of Azure NetApp Files, a high performance, bare-metal, first party Azure service has enabled our joint customers to get the best of NetApp's industry leading storage technologies in Azure.

ANF - Customer Stories Montage

Azure NetApp Files (ANF), a bare-metal, high performance, low latency enterprise file storage service has been enabling businesses to migrate and run the most demanding workloads in the cloud. In this video several of our valued customers share their experiences in the role ANF has played in helping them run SAP HANA, HPC, and large virtual desktop infrastructures in Azure.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure NetApp Files

 • Usługa Azure NetApp Files jest wciąż udostępniana w nowych regionach świadczenia usługi Azure. Zobacz najbardziej aktualne informacje o dostępności: Produkty platformy Azure według regionu.
 • Tak jak inne usługi platformy Azure, usługa Azure NetApp Files może być aprowizowana i używana w ramach istniejących umów platformy Azure. Ze względu na duże zainteresowanie i możliwość zapewnienia optymalnej jakości dołączanie obecnie odbywa się przez dodanie do listy dozwolonych. Aby poprosić o dodanie do listy dozwolonych, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów w firmie Microsoft lub prześlij prośbę.
 • Usługa Azure NetApp Files obsługuje każde obciążenie zgodne z modelem POSIX, które wymaga udostępnionego magazynu plików. Usługa jest oferowana w trzech warstwach wydajności dopasowanych do różnych obciążeń:

  • Standardowa dla statycznej zawartości w Internecie, udziałów plików i kopii zapasowych baz danych.
  • Premium (porównywalna do wydajności popularnych dysków SSD) odpowiednia dla oprogramowania SAP HANA, baz danych, aplikacji dla przedsiębiorstw, VDI, analityki, aplikacji technicznych i kolejek komunikatów.
  • Ultra dla aplikacji wymagających największej wydajności, takich jak obliczenia o wysokiej wydajności.

  Uzyskaj więcej informacji na temat architektur rozwiązań korzystających z usługi Azure NetApp Files.

 • System plików NFS i protokół SMB oparte na usłudze Azure NetApp Files mogą być używane w przypadku warstwy aplikacji SAP. Oprogramowanie SAP obsługuje używanie udziałów NFS 4.1 na potrzeby woluminów dzienników i danych platformy SAP HANA na różnych certyfikowanych dla platformy HANA typach maszyn wirtualnych platformy Azure.
 • Replikacja między regionami usługi Azure NetApp Files (ANF) to nowa funkcja odzyskiwania po awarii usługi ANF, która obecnie jest w wersji zapoznawczej. Aby dołączyć do listy oczekujących na publiczną wersję zapoznawczą, odwiedź stronę https://aka.ms/anfcrrpreviewsignup.

Już dziś uzyskaj najwyższą wydajność plików

Kontakt ze sprzedażą