Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp

Uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń plikowych na platformie Azure

Migruj i uruchamiaj aplikacje plików przedsiębiorstwa bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie. Usługa Azure NetApp Files jest oparta na systemie operacyjnym magazynu NetApp ONTAP oraz jest sprzedawana i obsługiwana przez firmę Microsoft. Konfiguracja trwa kilka minut. Ponadto możesz bezproblemowo migrować aplikacje systemów Linux i Windows dzięki spójnemu środowisku platformy Azure i wydajności środowiska lokalnego.

Obsługa wielu protokołów dostępu do plików w celu umożliwienia migracji metodą „lift-and-shift” złożonych aplikacji systemów Linux i Windows i bezproblemowego działania na platformie Azure

Wiele warstw wydajności umożliwiających ścisłe dopasowanie wydatków do wymagań obciążeń

Zarządzanie danymi sformatowanymi, w tym natychmiastowe tworzenie migawek oraz przywracanie kopii zapasowych i scenariusze związane z usługą DevOps

Ścisła integracja z platformą Azure zapewniająca wbudowane zabezpieczenia i spójne środowisko przy minimalnym zakresie nauki i działań związanych z zarządzaniem

Bezproblemowa praca z platformą Azure

Azure NetApp Files to w pełni zarządzana usługa w chmurze oferująca pełną integrację z witryną Azure Portal i dostęp za pośrednictwem interfejsu API REST, interfejsu wiersza polecenia lub programu PowerShell. Istotne jest, że jest ona sprzedawana i obsługiwana przez firmę Microsoft, a nie na platformie handlowej. Bezproblemowo migruj i uruchamiaj aplikacje w chmurze bez konieczności kupowania infrastruktury magazynu lub zarządzania nią. Kup usługę Azure NetApp Files i uzyskaj pomoc techniczną w ramach istniejących umów platformy Azure bez wcześniejszej lub osobnej umowy dotyczącej warunków.

Korzystaj z możliwości oprogramowania ONTAP

Wiodące w branży oprogramowanie NetApp ONTAP od kilkudziesięciu lat jest używane przez tysiące klientów i zdobyło zaufanie przedsiębiorstw. Ta technologia zapewnia sprawdzoną obsługę protokołów, takich jak NFSv3 i SMB 3.1. Dzięki temu można w zaawansowany sposób zarządzać danymi za pomocą zaplanowanych migawek zestawów danych oraz wysokiej dostępności i wydajności. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ONTAP.

Zapewnij zaawansowane zabezpieczenia danych kluczowych dla firmy

Usługa Azure NetApp Files udostępnia szyfrowanie danych magazynowanych zgodne ze standardem FIPS-140-2, uwierzytelnianie za pomocą usługi Active Directory (włączone dla protokołu SMB) i zasady eksportu dla list kontroli dostępu opartych na sieci.

Rozszerzanie zakresu pomocy technicznej dla scenariuszy hybrydowych

Łatwo replikuj dane między infrastrukturą lokalną a infrastrukturą chmury za pomocą synchronizacji w chmurze — usługi NetApp umożliwiającej szybką i bezpieczną synchronizację danych. Uprość migracje metodą „lift-and-shift” i scenariusze usługi DevOps dzięki takim funkcjom jak natychmiastowe tworzenie migawek i przywracanie oraz integracja z usługą Active Directory (dla protokołu SMB), które działają tak samo w chmurze i magazynie lokalnym. Zintegrowana replikacja danych i kopie zapasowe będą wkrótce dostępne. Dowiedz się więcej o synchronizacji w chmurze.

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa platformy Azure

Zrzut ekranu portalu usługi Security Center
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.
  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Usługa Azure NetApp Files zapewnia rozszerzone zabezpieczenia danych w ramach dostępu do wirtualnej sieci prywatnej.

Ceny zależne od wydajności

Trzy warstwy wydajności umożliwiają zoptymalizowanie usługi Azure NetApp Files pod kątem wymagań w zakresie obciążeń i wydatków. Dostępne są warstwy Standardowa, Premium i Ultra.

Pobierz szczegóły cennika

Dokumentacja i szkolenia

Spójna praca z platformą Azure

Uzyskaj informacje na temat dostępu do interfejsu API REST, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Dowiedz się więcej o Azure NetApp Files

Usługa Azure NetApp Files na konferencji Ignite 2019

Obejrzyj sesję wprowadzającą, która obejmuje przypadki użycia i opinie klientów, na konferencji Ignite 2019 tutaj.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności platformy Azure w witrynach MSDN i Stack Overflow lub porozmawiaj ze specjalistą w zakresie pomocy technicznej platformy Azure.

Zacznij korzystać już dziś

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, jeśli jeszcze go nie masz.
Poproś o dołączenie do usługi Azure NetApp Files.
Przejrzyj szczegóły wdrażania i inne dokumenty.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure NetApp Files

  • Usługa Azure NetApp Files jest wciąż udostępniana w nowych regionach świadczenia usługi Azure. Najnowsze informacje o dostępności można znaleźć na stronie Produkty platformy Azure według regionu.
  • Tak jak inne usługi platformy Azure, usługa Azure NetApp Files może być aprowizowana i używana w ramach istniejących umów platformy Azure. Ze względu na duże zainteresowanie i możliwość zapewnienia optymalnej jakości dołączanie obecnie odbywa się przez dołączanie do listy dozwolonych. Aby poprosić o dodanie do listy dozwolonych, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów w firmie Microsoft lub prześlij prośbę online.
  • Lista dozwolonych będzie rozszerzana do czasu pomyślnego zwiększenia pojemności w celu sprostania zapotrzebowaniu. Wprowadzenie pełnej obsługi witryny Azure Portal i możliwości samodzielnej aprowizacji są planowane na wrzesień 2019 r.
  • Usługa Azure NetApp Files obsługuje każde obciążenie zgodne z modelem POSIX, które wymaga udostępnionego magazynu plików. Usługa jest oferowana w trzech warstwach wydajności dopasowanych do różnych obciążeń: Standardowa dla statycznej zawartości w Internecie, udziałów plików i kopii zapasowych baz danych; Premium (porównywalna do wydajności popularnych dysków SSD) dla baz danych; Ultra dla aplikacji wymagających największej wydajności, takich jak obliczenia o wysokiej wydajności.
  • Przetestowaliśmy udziały plików SAP za pomocą usługi Azure NetApp Files pod kątem wysokiej dostępności na poziomie aplikacji i w niedalekiej przyszłości planujemy wprowadzić obsługę platformy SAP HANA, gdy usługa Azure NetApp Files uzyska certyfikat SAP.

Poproś o dołączenie do usługi Azure NetApp Files.

Kontakt ze sprzedażą