Azure NetApp Files

Udziały plików platformy Azure klasy korporacyjnej obsługiwane przez usługę NetApp

Uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń plikowych na platformie Azure

Migruj i uruchamiaj aplikacje plików przedsiębiorstwa bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie. Usługa Azure NetApp Files jest oparta na systemie operacyjnym magazynu NetApp ONTAP oraz jest sprzedawana i obsługiwana przez firmę Microsoft. Konfiguracja trwa kilka minut. Ponadto możesz bezproblemowo migrować aplikacje systemów Linux i Windows dzięki spójnemu środowisku platformy Azure i wydajności środowiska lokalnego.

Obsługa wielu protokołów dostępu do plików w celu umożliwienia migracji metodą „lift-and-shift” złożonych aplikacji systemów Linux i Windows i bezproblemowego działania na platformie Azure

Wiele warstw wydajności umożliwiających ścisłe dopasowanie wydatków do wymagań obciążeń

Zarządzanie danymi sformatowanymi, w tym natychmiastowe tworzenie migawek oraz przywracanie kopii zapasowych i scenariusze związane z usługą DevOps

Ścisła integracja z platformą Azure zapewniająca wbudowane zabezpieczenia i spójne środowisko przy minimalnym zakresie nauki i działań związanych z zarządzaniem

Bezproblemowa praca z platformą Azure

Azure NetApp Files to w pełni zarządzana usługa w chmurze oferująca pełną integrację z witryną Azure Portal i dostęp za pośrednictwem interfejsu API REST, interfejsu wiersza polecenia lub programu PowerShell. Istotne jest, że jest ona sprzedawana i obsługiwana przez firmę Microsoft, a nie na platformie handlowej. Bezproblemowo migruj i uruchamiaj aplikacje w chmurze bez konieczności kupowania infrastruktury magazynu lub zarządzania nią. Kup usługę Azure NetApp Files i uzyskaj pomoc techniczną w ramach istniejących umów platformy Azure bez wcześniejszej lub osobnej umowy dotyczącej warunków.

Korzystaj z możliwości oprogramowania ONTAP

Wiodące w branży oprogramowanie NetApp ONTAP od kilkudziesięciu lat jest używane przez tysiące klientów i zdobyło zaufanie przedsiębiorstw. Ta technologia zapewnia sprawdzoną obsługę protokołów, takich jak NFSv3 i SMB 3.1. Dzięki temu można w zaawansowany sposób zarządzać danymi za pomocą zaplanowanych migawek zestawów danych oraz wysokiej dostępności i wydajności. Dowiedz się więcej o oprogramowaniu ONTAP.

Zapewnij zaawansowane zabezpieczenia danych kluczowych dla firmy

Usługa Azure NetApp Files udostępnia szyfrowanie danych magazynowanych zgodne ze standardem FIPS-140-2, uwierzytelnianie za pomocą usługi Active Directory (włączone dla protokołu SMB) i zasady eksportu dla list kontroli dostępu opartych na sieci.

Rozszerzanie zakresu pomocy technicznej dla scenariuszy hybrydowych

Łatwo replikuj dane między infrastrukturą lokalną a infrastrukturą chmury za pomocą synchronizacji w chmurze — usługi NetApp umożliwiającej szybką i bezpieczną synchronizację danych. Uprość migracje metodą „lift-and-shift” i scenariusze usługi DevOps dzięki takim funkcjom jak natychmiastowe tworzenie migawek i przywracanie oraz integracja z usługą Active Directory (dla protokołu SMB), które działają tak samo w chmurze i magazynie lokalnym. Zintegrowana replikacja danych i kopie zapasowe będą wkrótce dostępne. Dowiedz się więcej o synchronizacji w chmurze.

Zgodność ze standardami bezpieczeństwa platformy Azure

Zrzut ekranu portalu usługi Security Center
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.
  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Usługa Azure NetApp Files zapewnia rozszerzone zabezpieczenia danych w ramach dostępu do wirtualnej sieci prywatnej.

Ceny zależne od wydajności

Trzy warstwy wydajności umożliwiają zoptymalizowanie usługi Azure NetApp Files pod kątem wymagań w zakresie obciążeń i wydatków. Dostępne są warstwy Standardowa, Premium i Ultra.

Pobierz szczegóły cennika

Dokumentacja i szkolenia

Uruchamianie najbardziej wymagających obciążeń plików przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej na temat wydajności i poziomów usług na potrzeby usługi Azure NetApp Files.

Dowiedz się więcej o Azure NetApp Files

Wideo szkoleniowe dotyczące usługi Azure NetApp Files

Obejrzyj wideo zawierające szczegółowe dyskusje na temat używania usługi Azure NetApp Files.

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Opublikuj swoje pomysły lub przekaż swoją opinię naforum opinii usługi Azure NetApp Fileslub porozmawiaj ze specjalistą pomocy technicznej platformy Azure.

Zacznij korzystać już dziś

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, jeśli jeszcze go nie masz.

Poproś o dołączenie do usługi Azure NetApp Files.

Przejrzyj szczegóły wdrażania i inne dokumenty.

Często zadawane pytania na temat produktu Azure NetApp Files

  • Usługa Azure NetApp Files jest wciąż udostępniana w nowych regionach świadczenia usługi Azure. Najnowsze informacje o dostępności można znaleźć na stronie Produkty platformy Azure według regionu.
  • Tak jak inne usługi platformy Azure, usługa Azure NetApp Files może być aprowizowana i używana w ramach istniejących umów platformy Azure. Ze względu na duże zainteresowanie i możliwość zapewnienia optymalnej jakości dołączanie obecnie odbywa się przez dołączanie do listy dozwolonych. Aby poprosić o dodanie do listy dozwolonych, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów w firmie Microsoft lub prześlij prośbę online.
  • Usługa Azure NetApp Files obsługuje każde obciążenie zgodne z modelem POSIX, które wymaga udostępnionego magazynu plików. Usługa jest oferowana w trzech warstwach wydajności dopasowanych do różnych obciążeń: Standardowa dla statycznej zawartości w Internecie, udziałów plików i kopii zapasowych baz danych; Premium (porównywalna do wydajności popularnych dysków SSD) dla baz danych; Ultra dla aplikacji wymagających największej wydajności, takich jak obliczenia o wysokiej wydajności.
  • Używanie systemu plików NFS i protokołu SMB opartych na usłudze Azure NetApp Files jest obsługiwane w przypadku warstwy aplikacji SAP. Oprogramowanie SAP obsługuje używanie udziałów NFS 4.1 na potrzeby woluminów dzienników i danych platformy SAP HANA na certyfikowanych dla platformy HANA typach maszyn wirtualnych platformy Azure wymienionych tutaj. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i wdrażania tych scenariuszy, zapoznaj się z dokumentacją.

Poproś o dołączenie do usługi Azure NetApp Files.

Kontakt ze sprzedażą