Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie

  • Pakowanie w miarę potrzeb dla strumieni HLS, MPEG-DASH i Smooth Streaming
  • Skalowalność obsługująca publiczność każdej wielkości
  • Szyfrowanie AES w miarę potrzeb i technologia DRM PlayReady
  • Dynamiczne manipulowanie manifestem na potrzeby przycinania i filtrowania wyświetlania
  • Bezpośrednia integracja z usługą Azure Content Delivery Network dla zapewnienia automatycznego inicjowania obsługi
  • Pełne możliwości przepływu pracy funkcji DVR w chmurze

Zakoduj raz, przesyłaj strumieniowo wszędzie

Pakowanie i szyfrowanie w miarę potrzeb w usłudze Azure Media Services upraszcza wieloplatformowe dostarczanie zawartości oraz obniża jej koszt. Jest to połączenie, które będzie działać równie dobrze w przyszłości — gdy pojawią się nowe formaty lub wersje kodowania, nie będzie trzeba ponownie przygotowywać biblioteki.

Skalowalne przesyłanie strumieniowe dla publiczności każdej wielkości

Usługa Media Services była używana na potrzeby emisji w sieci Web największych światowych wydarzeń, takich jak Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2014 r. i Zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi w 2014 r. Możesz ją skalować, dostosowując do dowolnej wielkości publiczności — zapewni Ci zarówno możliwość pobicia rekordu świata w przesyłaniu strumieniowym, jak i opłacalną ekonomicznie obsługę małych, lokalnych wydarzeń.

Pełne możliwości przepływu pracy funkcji DVR w chmurze

Natychmiast twórz zasoby na żądanie pochodzące z liniowych strumieni nadawanych na żywo, wycinaj niepotrzebne elementy początkowe i końcowe z archiwów takich strumieni oraz twórz klipy z takich strumieni do natychmiastowej publikacji. Dostępne w usłudze Media Services możliwości z zakresu przepływu pracy cyfrowego rejestratora wideo skracają czas dostarczania na rynek zasobów na żądanie i obniżają koszty.

Jeden zestaw koderów dla wszystkich rozmiarów ekranów

Funkcja usługi Media Services o nazwie Manifesty dynamiczne umożliwia przygotowanie jednego zasobu ze wszystkimi poziomami jakości i rozdzielczościami dla wszystkich urządzeń oraz filtrowanie ich na podstawie profilu urządzenia. Filtrowanie według rozdzielczości, szybkości transmisji bitów lub kodera-dekodera umożliwia dynamiczne tworzenie zasobów przesyłania strumieniowego, które są zoptymalizowane dla każdego rozmiaru ekranu.

Elastyczne opcje czerpania zysków

Usługa Media Services spełni wymagania Twojej firmy, niezależnie od tego, czy korzystasz z modelu biznesowego z subskrypcjami, który wymaga pełnego wymuszania zabezpieczeń DRM połączonego z uwierzytelnianiem subskrybentów, czy też potrzebujesz dynamicznego wstawiania reklam i lżejszego szyfrowania.

Why trust live and on-demand streaming?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Everything you need to get started

Create an Azure free account and get 20 minutes of total video-on-demand encoding output free with Media Services.

Dowiedz się, jak używać usługi Live and On-Demand Streaming, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi Live and On-Demand Streaming o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Utwórz rozwiązanie multimedialne jeszcze dzisiaj