Pomiń nawigację

Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Dodawaj do aplikacji funkcje map, wyszukiwania, wyznaczania tras i informacji o ruchu drogowym za pomocą interfejsów API usług geoprzestrzennych, które można bezproblemowo integrować z innymi narzędziami i usługami platformy Azure.

Tworzenie aplikacji obsługujących lokalizację na platformie Azure

Wyszukiwanie

Twórz aplikacje, które udostępniają informacje o punkcie POI, w tym informacje kontaktowe, godziny otwarcia, lokalizację przypiętą na mapie i wskazówki dojazdu. Możesz wyszukiwać firmy według nazwy, kategorii lub odległości od Ciebie.

Ruch

Opracowuj rozwiązania w zakresie mobilności, które skracają czas podróży i pozwalają unikać korków. Możesz uzyskiwać wiele tras alternatywnych omijających korki oraz szczegółowe informacje o długości zapasowej trasy i czasie jej przebycia, a także szybciej dotrzeć do celu w godzinach szczytu.

Mapy

Zintegruj wyraźne i łatwe w odczytaniu mapy ze swoimi rozwiązaniami za pomocą interfejsów API kontrolek mapy JavaScript lub interfejsu API renderowania. Mapy są aktualizowane dynamicznie — klienci uzyskują stale aktualizowane informacje.

Wyznaczanie tras

Dodaj do swoich rozwiązań możliwość wyznaczania najkrótszych lub najszybszych dostępnych tras do wielu celów jednocześnie albo wyznaczania specjalnych tras i udostępniania informacji dla pieszych, rowerzystów oraz pojazdów komercyjnych. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji, takich jak izochrony, wyznaczanie tras na podstawie macierzy oraz partie tras, aby zoptymalizować obliczenia trasy.

Geokodowanie

Możesz tworzyć aplikacje, które przekształcają współrzędne długości i szerokości geograficznej w dane adresowe oraz zamieniają dane adresowe na współrzędne mapy. Dzięki tym danym klienci, towary i kierowcy będą terminowo docierać do celu.

Strefy czasowe

Zobacz, która godzina jest w innych miejscach na świecie. Wybierz lokalizację, aby znaleźć strefę czasową, różnicę w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) oraz aktualizacje dotyczące czasu letniego.

Lokalizowanie adresów IP Wersja zapoznawcza

Wyszukaj kraj, w którym znajduje się dany adres IP. Dostosowuj zawartość i usługi na podstawie lokalizacji użytkownika i uzyskuj informacje o dystrybucji geograficznej użytkowników.

Zaawansowane funkcje Wersja zapoznawcza

Wdrażaj rozwiązania wielkoskalowe dla przedsiębiorstw i aplikacje o krytycznym znaczeniu dla działalności, korzystając z obsługi partii i zaawansowanych analiz geoprzestrzennych.

Zobacz, jak to działa

Wyznaczanie tras:

Nie mogliśmy znaleźć podanego adresu, spróbuj użyć innego

Pole adresu jest puste, wprowadź adres

Usuń


Ustaw czas na datę przyszłą

Parametry ciężarówki:

Wyszukiwanie punktu orientacyjnego:


Nie mogliśmy znaleźć podanego adresu, spróbuj użyć innego

Pole adresu jest puste, wprowadź adres

Ogranicz według czasu podróży:

Środek transportu:

Parametry ciężarówki:

Szacowany czas przybycia:

Czas podróży:

Odległość podróży:

Nie można odnaleźć trasy z wybraną konfiguracją. Dostosuj adres lub czas i spróbuj ponownie.

Nie znaleziono wyników, wprowadź inny adres lub wybierz inny punkt orientacyjny.

Usługa Azure Maps nie jest dostępna w Twoim regionie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z informacjami o dostępności w regionach.

Wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania. Spróbuj ponownie za minutę.

Dodawanie kontekstu do danych w celu zwiększenia produktywności

W przypadku opracowywania rozwiązań z zakresu IoT i mobilności obsługujących lokalizację należy dodać kontekst geograficzny do danych, czyli m.in. informacje dotyczące trasy, śledzenia i punktów POI oraz współrzędne długości i szerokości geograficznej danego adresu. Dzięki informacjom geoprzestrzennym klienci mogą uzyskiwać przydatne szczegóły, takie jak ostrzeżenia o wypadkach drogowych, aby częściej docierać do celu w zaplanowanym terminie. Kierowcy ciężarówek uzyskują specjalistyczne wyniki dotyczące tras, które uwzględniają masę, wysokość i ograniczenia dotyczące niebezpiecznych materiałów.

Dynamiczne odświeżanie informacji w aplikacjach i urządzeniach

Te dane ruchu drogowego należą do najdokładniejszych dostępnych danych. Unikatowa struktura usługi Azure Maps umożliwia szybkie aktualizowanie map — informacje o trasach i ruchu drogowym są aktualizowane automatycznie w zależności od bieżącej sytuacji w krajach na całym świecie.

Śledzenie nie tylko współrzędnych geograficznych

Twórz aplikacje, rozwiązania i urządzenia IoT, które gromadzą dane dostosowane do potrzeb klientów i reagują na te dane. Menedżerowie flot taksówek lub samochodów dostawczych mogą łączyć możliwości środowiska IoT i wyszukiwania, aby kierować pojazdy połączone z siecią i obsługujące system GPS do określonych punktów POI za pomocą funkcji wyszukiwania firm. Klienci są lepiej obsługiwani, a przesyłki i ludzie szybciej docierają do celu.

Używanie usługi Azure Maps ze znanymi narzędziami i usługami

Twórz aplikacje obsługujące lokalizację w środowisku zaprojektowanym z myślą o bezproblemowym opracowywaniu zawartości. Interfejsy API kontrolek mapy JavaScript ułatwiają wdrażanie funkcji map w aplikacjach. Możesz pobierać kafelki wektorowe za pomocą funkcji tworzenia skryptów lub renderować rastrowe obrazy map przy użyciu interfejsu API renderowania. Łatwo integruj inne narzędzia z aplikacjami obsługującymi lokalizację, takie jak Power BI, SQL Database i Stream Analytics. Możesz też korzystać z zabezpieczeń i skali platformy Azure — wdrażaj aplikacje w dowolnym miejscu i czasie.

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Azure Time Series Insights

Badanie i analizowanie danych szeregów czasowych z urządzeń IoT

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Maps