Azure Maps

Proste i bezpieczne interfejsy API lokalizacji umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych

Dodawaj do aplikacji funkcje map, wyszukiwania, wyznaczania tras i informacji o ruchu drogowym za pomocą interfejsów API usług geoprzestrzennych, które można bezproblemowo integrować z innymi narzędziami i usługami platformy Azure.

Tworzenie aplikacji obsługujących lokalizację na platformie Azure

Wyszukiwanie

Twórz aplikacje, które udostępniają informacje o punkcie POI, w tym informacje kontaktowe, godziny otwarcia, lokalizację przypiętą na mapie i wskazówki dojazdu. Możesz wyszukiwać firmy według nazwy, kategorii lub odległości od Ciebie.

Ruch

Opracowuj rozwiązania w zakresie mobilności, które skracają czas podróży i pozwalają unikać korków. Możesz uzyskiwać wiele tras alternatywnych omijających korki oraz szczegółowe informacje o długości zapasowej trasy i czasie jej przebycia, a także szybciej dotrzeć do celu w godzinach szczytu.

Mapy

Zintegruj wyraźne i łatwe w odczytaniu mapy ze swoimi rozwiązaniami za pomocą interfejsów API kontrolek mapy JavaScript lub interfejsu API renderowania. Mapy są aktualizowane dynamicznie — klienci uzyskują stale aktualizowane informacje.

Wyznaczanie tras

Dodaj do swoich rozwiązań możliwość wyznaczania najkrótszych lub najszybszych dostępnych tras do wielu celów jednocześnie albo wyznaczania specjalnych tras i udostępniania informacji dla pieszych, rowerzystów oraz pojazdów komercyjnych. Skorzystaj z zaawansowanych funkcji, takich jak izochrony, wyznaczanie tras na podstawie macierzy oraz partie tras, aby zoptymalizować obliczenia trasy.

Geokodowanie

Możesz tworzyć aplikacje, które przekształcają współrzędne długości i szerokości geograficznej w dane adresowe oraz zamieniają dane adresowe na współrzędne mapy. Dzięki tym danym klienci, towary i kierowcy będą terminowo docierać do celu.

Strefy czasowe

Zobacz, która godzina jest w innych miejscach na świecie. Wybierz lokalizację, aby znaleźć strefę czasową, różnicę w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) oraz aktualizacje dotyczące czasu letniego.

Usługa geolokalizacji Wersja zapoznawcza

Wyszukaj kraj, w którym znajduje się dany adres IP. Dostosowuj zawartość i usługi na podstawie lokalizacji użytkownika i uzyskuj informacje o dystrybucji geograficznej użytkowników.

Zaawansowane funkcje

Wdrażaj rozwiązania wielkoskalowe dla przedsiębiorstw i aplikacje o krytycznym znaczeniu dla działalności, korzystając z obsługi partii i zaawansowanych analiz geoprzestrzennych.

Wirtualne grodzenie Wersja zapoznawcza

Twórz alerty w czasie rzeczywistym wskazujące, gdy zasoby mobilne znajdą się w określonym obszarze geograficznym lub opuszczą go — jest to przydatne do powiadomień o dostawie, alertów bezpieczeństwa oraz śledzenia zasobów.

Uwierzytelnianie za pomocą usługi Azure Active Directory Wersja zapoznawcza

Zabezpiecz rozwiązania i zarządzaj dostępem użytkowników dzięki usługom zarządzania tożsamościami i uwierzytelnianiu usługi Azure Active Directory.

Operacje przestrzenne Wersja zapoznawcza

Poszerz analizę lokalizacji, korzystając z biblioteki typowych geoprzestrzennych obliczeń matematycznych, w tym obliczeń najbliższego punktu, ortodromy i buforów.

Usługa danych Azure Maps Wersja zapoznawcza

Przechowuj dane geoprzestrzenne na potrzeby użycia w operacjach przestrzennych lub kompozycji obrazów, aby zmniejszyć opóźnienie i zwiększyć produktywność.

Zobacz, jak to działa

Wyznaczanie tras:

Nie mogliśmy znaleźć podanego adresu, spróbuj użyć innego

Pole adresu jest puste, wprowadź adres

Usuń


Ustaw czas na datę przyszłą

Parametry ciężarówki:

Wyszukiwanie punktu orientacyjnego:


Nie mogliśmy znaleźć podanego adresu, spróbuj użyć innego

Pole adresu jest puste, wprowadź adres

Ogranicz według czasu podróży:

Środek transportu:

Parametry ciężarówki:

Szacowany czas przybycia:

Czas podróży:

Odległość podróży:

Nie można odnaleźć trasy z wybraną konfiguracją. Dostosuj adres lub czas i spróbuj ponownie.

Nie znaleziono wyników, wprowadź inny adres lub wybierz inny punkt orientacyjny.

Usługa Azure Maps nie jest dostępna w Twoim regionie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z informacjami o dostępności w regionach.

Wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania. Spróbuj ponownie za minutę.

Tworzenie światowej klasy rozwiązań do analizy lokalizacji na potrzeby IoT i SI

Opracowuj bezpieczne i skalowalne rozwiązania w zakresie IoT i mobilności dzięki dynamicznym usługom opartym na lokalizacji. Zapewnij wiele różnych możliwości, od usług określania tras pojazdów i śledzenia zasobów po szczegóły punktów orientacyjnych i dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, dzięki firmie TomTom.

Tworzenie zaawansowanych, niestandardowych wizualizacji danych dla aplikacji mobilnych i internetowych

Zarządzaj reprezentacjami danych i dostosowuj je przy użyciu wielu warstw mapy, np. map cieplnych, warstw obrazów, znaczników HTML itp. Wybieraj spośród wielu stylów obrazowania wizualnego, w tym naturalnych kafelków ziemi, zdjęć satelitarnych i skali szarości.

Używanie usługi Azure Maps ze znanymi narzędziami i usługami

Twórz rozwiązania obsługujące lokalizację w bezproblemowym środowisku projektowym. Łatwo integruj inne usługi platformy Azure na potrzeby możliwości IoT, zaawansowanej analizy i innych. Korzystaj ze skali i bezpieczeństwa platformy Azure dzięki wbudowanemu uwierzytelnianiu usługi Azure Active Directory oraz zgodności z RODO.

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Azure IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

Azure IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Azure Time Series Insights

Badanie i analizowanie danych szeregów czasowych z urządzeń IoT

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Maps