Pomiń nawigację

Azure Maps

Geoprzestrzenne interfejsy API służące do dodawania map, analizy przestrzennej i rozwiązań obsługujących mobilność do aplikacji

Używanie analizy lokalizacji na potrzeby własnego przedsiębiorstwa

Twórz aplikacje internetowe i mobilne uwzględniające lokalizacje przy użyciu prostych i bezpiecznych usług geoprzestrzennych, interfejsów API i zestawów SDK na platformie Azure. Dostarczaj bezproblemowo działające środowiska oparte na danych geoprzestrzennych dzięki wbudowanej analizie lokalizacji oferowanej przez światowej klasy partnerów w dziedzinie technologii związanych z mobilnością.

Obejrzyj film wideo z omówieniem, aby dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z usługi Azure Maps — i jak możesz rozpocząć pracę z nią już dziś.

Uzyskiwanie dostępu do światowej klasy technologii obsługującej lokalizację i mobilność

Twórz rozwiązania przy użyciu analizy lokalizacji w czasie rzeczywistym wspieranej przez światowej klasy partnerów w dziedzinie technologii obsługujących mobilność, takich jak TomTom, AccuWeather i Moovit. Łatwo integruj zaawansowane możliwości obsługi lokalizacji i mobilności z własnymi aplikacjami dzięki usługom geoprzestrzennym, które stanowią natywny element usługi Azure Maps.

Kompilowanie rozwiązań do analizy lokalizacji na potrzeby IoT i AI

Opracowuj bezpieczne i skalowalne rozwiązania w zakresie IoT i sztucznej inteligencji dzięki dynamicznym usługom opartym na lokalizacji. Umożliwiaj korzystanie ze wszystkich funkcji — od usług planowania tras pojazdów, symulacji ruchu i śledzenia zasobów do szczegółów punktów orientacyjnych i analizy obrazów satelitarnych.

Tworzenie zaawansowanych wizualizacji danych na potrzeby aplikacji internetowych i mobilnych

Zarządzaj reprezentacjami danych i dostosowuj je przy użyciu wielu warstw mapy, np. map cieplnych, warstw obrazów, znaczników HTML. Wybieraj spośród wielu stylów obrazowania wizualnego, w tym zdjęć satelitarnych, skali szarości i kafelków przedstawiających naturalną rzeźbę terenu.

Używanie usługi Azure Maps z kontrolkami mapy typu open source i innymi znanymi kontrolkami mapy

Twórz rozwiązania obsługujące lokalizację w bezproblemowym środowisku projektowym. Łatwo integruj kontrolki map typu open source i inne, w tym OpenLayers, Leaflet, i Cesium, a także standardy organizacji Open Geospatial Consortium, takie jak GeoJSON i KML.

Usługi Azure Maps

Wyszukiwanie

Twórz aplikacje, które udostępniają szczegóły pobliskich punktów orientacyjnych, renderują lokalizację na mapie i geokodują (lub odwrotnie geokodują) adresy w celu uzyskania odpowiednich współrzędnych szerokości geograficznej/długości geograficznej.

Ruch

Opracowuj rozwiązania w zakresie mobilności, które skracają czas podróży i pozwalają unikać korków. Oferuj wiele tras alternatywnych omijających korki oraz szczegółowe informacje o długości zapasowej trasy i czasie jej przebycia, a także możliwość szybszego docierania do celu w godzinach szczytu.

Mapy

Integruj wyraźne i łatwe do odczytywania mapy ze swoimi rozwiązaniami za pomocą interfejsów API kontrolek mapy JavaScript lub interfejsu API renderowania. Mapy są aktualizowane dynamicznie, dlatego klienci uzyskują stale odświeżane informacje. Kompiluj aplikacje internetowe i mobilne przy użyciu internetowych zestawów SDK i zestawów Android SDK.

Wyznaczanie tras

Wyznaczaj najkrótsze lub najszybsze dostępne trasy do wielu miejsc docelowych jednocześnie albo wyznaczaj specjalne trasy i udostępniaj informacje dla pieszych, rowerzystów oraz pojazdów komercyjnych. Optymalizuj obliczenia dotyczące tras dzięki izochronom, macierzom tras i partiom tras.

Strefy czasowe

Ułatwiaj użytkownikom sprawdzanie aktualnej godziny w dowolnym miejscu na świecie. Wybierz lokalizację, aby znaleźć strefę czasową, różnicę w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) oraz aktualizacje dotyczące czasu letniego.

Podniesienie uprawnień

Wyszukuj dane dotyczące wysokości dla lokalizacji w dowolnym miejscu na Ziemi. Twórz wartościowe produkty i aplikacje oparte na danych, które wykorzystują globalnie spójne zestawy danych cyfrowych modeli terenu udostępniane za pośrednictwem interfejsów API Azure Maps.

Operacje przestrzenne

Poszerz analizę lokalizacji, korzystając z biblioteki typowych geoprzestrzennych obliczeń matematycznych, w tym wirtualnego grodzenia, najbliższego punktu, długości ortodromy i buforów.

Geolokalizacja Wersja zapoznawcza

Wyszukaj kraj, w którym znajduje się dany adres IP. Dostosowuj zawartość i usługi na podstawie lokalizacji użytkownika i uzyskuj informacje o dystrybucji geograficznej użytkowników.

Usługa danych Wersja zapoznawcza

Przekazuj i przechowuj dane geoprzestrzenne do użycia na potrzeby operacji przestrzennych lub kompozycji obrazów w celu zmniejszania opóźnienia, zwiększania produktywności i włączania nowych scenariuszy w aplikacjach.

Mobilność Wersja zapoznawcza

Udostępniaj w czasie rzeczywistym analizę lokalizacji dotyczącą usług transportu publicznego, w tym przystanków, informacji o trasach i szacowanych czasów podróży.

Usługa pogodowa

Uzyskuj bieżące warunki pogodowe, prognozę pogody i pogodę na drodze, aby móc na tej podstawie podejmować decyzje w ramach swoich aplikacji.

Creator

Twórz i publikuj mapy przy zachowaniu kontroli nad projektem, dystrybucją, skalowaniem i dostępem, konwertując różne formaty plików mapowania, które będą używane w połączeniu z usługą Azure Maps i innymi usługami platformy Azure.

Ułatwianie zachowania bezpieczeństwa rozwiązań obsługujących lokalizację i mobilność

 • Korzystaj z zabezpieczeń i funkcji skalowania platformy Azure dzięki wbudowanemu uwierzytelnianiu i kontroli dostępu na podstawie ról (RBAC) w usłudze Azure Active Directory.
 • Rozszerzaj ochronę i prywatność danych dzięki obsłudze zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).
 • Firma Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych gier i prywatności.

Cennik usługi Azure Maps

Elastycznie zarządzaj wdrożeniami i kosztami usługi Azure Maps, dokonując wyboru spośród wielu opcji konfiguracji konta.

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Zobacz cennik usługi Azure Maps

Rozpocznij

Obejrzyj wideo z omówieniem, aby dowiedzieć się,jak przedsiębiorstwa na całym świecie korzystają z usługi Azure Maps — i jak możesz rozpocząć pracę z nią już dziś.

Wykonaj czynności opisane w tym przewodniku Szybki start, aby utworzyć interaktywną mapę wyszukiwania przy użyciu usługi Azure Maps.

Eksploruj przykłady kontrolek internetowych usługi Azure Maps typu open source.

Dokumentacja, zasoby szkoleniowe i społeczność

Dokumentacja usługi Azure Maps

Przewodniki Szybki start, przewodniki, samouczki i referencyjna dokumentacja dotycząca interfejsów API.

Poznaj dokumentację

Przewodnik dla deweloperów

Wyszukaj zasoby potrzebne do rozpoczęcia i kontynuowania pracy z wyzwaniami technicznymi w jednym, wygodnym przewodniku dla deweloperów.

Przewodnik rozpoczynania pracy z kontrolką mapy usługi Azure Maps

Społeczność techniczna usługi IoT

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc techniczną od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure.

Przeprowadzaj interakcje ze społecznością

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Maps

 • Usługa Azure Maps jest tworzona we współpracy ze światowej klasy partnerami w dziedzinie technologii obsługujących mobilność i lokalizację, w tym z firmami TomTom i Moovit, którzy dostarczają podstawową analizę lokalizacji na potrzeby używanych danych dotyczących map, punktów orientacyjnych, ruchu, transportu i dróg.
 • Tak, nie potrzebujesz licencji. Sprawdź w postanowieniach licencyjnych i dokumentacji wszelkie ograniczenia użytkowania. Cennik usługi Azure Maps opiera się na zużyciu i nie wymaga ponoszenia kosztów początkowych. Płać tylko za rzeczywiste zużycie i łatwo integruj zużycie usługi Azure Maps z istniejącą subskrypcją platformy Azure lub umową Enterprise Agreement.
 • Gen2 to najnowsza warstwa cenowa usługi Azure Maps, która daje użytkownikom dostęp do wszystkich funkcji map z rabatami opartymi na wolumenach. Nie ma żadnych ograniczeń i płaci się tylko za faktycznie używane usługi. Kategorie cenowe S0 i S1 starszej oferty Gen1 są nadal dostępne. Dla mniejszych aplikacji warstwa cenowa S0 może być dobrym rozwiązaniem, jeśli podstawowe geoprzestrzenne interfejsy API spełniają Twoje wymagania dotyczące usług. Jeśli masz bardziej zaawansowane wymagania, rozważ cennik Gen2. Przejdź na stronę cennika, aby uzyskać więcej informacji.
 • Pokrycie geokodowania różni się w zależności od regionu i zależy od pokrycia związanego z danymi drogowymi i dokładności usługi geokodowania. Zobacz dokumentację dotyczącą pokrycia.
 • Usługa Azure Maps obsługuje wiele języków, ale obsługiwane języki różnią się w zależności od funkcji. Zobacz pełną listę obsługiwanych języków.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure