Azure Sphere

Rozwiązanie do tworzenia wysoce bezpiecznych, połączonych urządzeń obsługiwanych przez mikrokontrolery, które pomoże Ci w przekształcaniu firmy, wprowadzaniu innowacji i zachwycaniu klientów.

Przygotuj się na rewolucję Internetu rzeczy mikrokontrolerów

Usługa Azure Sphere to rozwiązanie do tworzenia wysoce bezpiecznych, połączonych urządzeń mikrokontrolerów, które zapewnia możliwości pewnego przekształcania firmy i kreowania przyszłości.

Znajdź poczucie spokoju

Bezpieczeństwo to podstawa połączonego środowiska IoT. Nie powierzaj swojej marki pojedynczej linii obrony i rozwiązaniom, które nie są najlepsze. Podejście usługi Azure Sphere do zabezpieczeń jest oparte na wieloletnim doświadczeniu i badaniach firmy Microsoft. Usługa Azure Sphere podwyższa poziom bezpieczeństwa za pomocą krzyżowych urządzeń MCU, zabezpieczonego systemu operacyjnego i gotowej usłudze zabezpieczeń w chmurze, chroniąc każde urządzenie usługi Azure Sphere i zapewniając kompleksowe zabezpieczenia IoT, które reagują na pojawiające się zagrożenia — dzięki czemu Ty nie musisz.

Szybciej wejdź na rynek

Usprawnij proces opracowywania i konserwowania swoich produktów. Usługa Azure Sphere została zaprojektowana z myślą o wydajności i zawiera zestaw narzędzi programu Visual Studio, które całkowicie zmienią sposób, w jaki tworzysz środowiska obsługiwane przez mikrokontrolery i nimi zarządzasz. Usługa Azure Sphere szybko i łatwo łączy się z platformą Azure, ale nasze otwarte podejście oznacza, że możesz używać usługi Azure Sphere w połączeniu z dowolną chmurą publiczną lub prywatną.

Kreuj przyszłość

Internet rzeczy nie jest już fikcją. Usługa Azure Sphere niesie obietnicę bezpiecznej, połączonej przyszłości dla urządzeń MCU na całym świecie. Mikrokontrolery usługi Azure Sphere zapewniają nieporównywalną moc obliczeniową i wbudowaną łączność, która przeciera szlaki dla środowisk następnej generacji. Usługa Azure Sphere umożliwia przekształcenie wszystkiego — od modeli biznesowych po doświadczenia związane z produktami. Zachwyć klientów inteligentnymi produktami, które przewidują ich potrzeby i je spełniają.

"Azure Sphere is the most significant push by a large technology vendor to holistically improve IoT security…"

Źródło: 451 Research, Microsoft Stakes its claim in IoT security with Azure Sphere, czerwiec 2018 r., wszelkie prawa zastrzeżone.

Poznaj najnowszą klasę mikrokontrolerów oraz system operacyjny i technologie chmurowe, które je zabezpieczają

Usługa Azure Sphere łączy w sobie najlepsze elementy specjalistycznej wiedzy firmy Microsoft w dziedzinie technologii chmury, oprogramowania i urządzeń, aby zapewnić unikatowe podejście do zabezpieczeń, które zaczyna się w warstwie sprzętowej i rozciąga się na chmurę. Połączenie mikrokontrolerów usługi Azure Sphere, systemu operacyjnego Azure Sphere i usługi Azure Sphere Security Service daje Ci poczucie pewności w zakresie przekształcania firmy oraz narzędzia do kreowania przyszłości.

Zabezpieczone mikrokontrolery

Zabezpieczone od warstwy sprzętowej w górę. Nasza nowa krzyżowa klasa mikrokontrolerów łączy w sobie procesory aplikacji i procesory działające w czasie rzeczywistym z wbudowaną technologią zabezpieczeń i łącznością firmy Microsoft.

Zabezpieczony system operacyjny

System operacyjny zbudowany specjalnie pod kątem zapewniania zabezpieczeń i elastyczności w celu utworzenia godnej zaufania platformy dla nowych środowisk IoT. Nasz zabezpieczony system operacyjny integruje innowacyjne rozwiązania zabezpieczające sprawdzone w systemie Windows z systemem operacyjnym HLOS, który jest wystarczająco mały dla mikrokontrolerów.

Bezpieczeństwo chmury

Chroń urządzenia za pomocą chmury opracowanej na potrzeby zabezpieczania Internetu rzeczy. Usługa Azure Sphere Security Service odnawia zabezpieczenia urządzenia, identyfikuje pojawiające się zagrożenia i jest brokerem zaufania między urządzeniem, chmurą i innymi punktami końcowymi.

Przeczytaj więcej o tej bezpiecznej platformie:

  • Zabezpieczone mikrokontrolery

   Mikrokontrolery usługi Azure Sphere: nowa, krzyżowa klasa mikrokontrolerów z wbudowaną technologią zabezpieczeń firmy Microsoft, łącznością i swobodą w zakresie obsługi nowych, dynamicznych środowisk.

   Podsystem zabezpieczeń Pluton tworzy sprzętowy element główny zaufania, przechowuje klucze prywatne i wykonuje złożone operacje kryptograficzne.

   Nowy, krzyżowy mikrokontroler łączy w sobie wielofunkcyjność i moc procesora klasy Cortex-A z małym zapasem i gwarancjami czasu rzeczywistego procesora klasy Cortex-M.

   Wbudowana łączność sieciowa zapewnia zabezpieczone i niezawodne środowiska online oraz aktualność urządzeń.

  • Zabezpieczony system operacyjny

   System operacyjny Azure Sphere: system operacyjny firmy Microsoft o wysokim stopniu bezpieczeństwa tworzący godną zaufania platformę „defense-in-depth” (obrony w głąb) dla nowych środowisk IoT.

   Zabezpieczone kontenery aplikacji dzielą kod na przedziały w celu uzyskania elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa.

   Usługi łączności na mikroukładzie zabezpieczają Twoje połączenie z chmurą i zapewniają dostęp do usługi Azure Sphere Security Service.

   Niestandardowe jądro systemu Linux umożliwia stosowanie różnorodności i innowacji w warstwie sprzętowej.

   Monitor zabezpieczeń stoi na straży integralności i dostępu do krytycznych zasobów.

  • Bezpieczeństwo chmury

   Usługa Azure Sphere Security Service: gotowa usługa zabezpieczeń, która chroni każde urządzenie usługi Azure Sphere, odnawiając zabezpieczenia, identyfikując pojawiające się zagrożenia i stanowiąc broker zaufania między urządzeniem, chmurą i innymi punktami końcowymi.

   Chroni Twoje urządzenia i klientów za pomocą uwierzytelniania opartego na certyfikatach całej komunikacji.

   Gwarantuje autentyczność urządzenia i zapewnia, że będzie na nim uruchamiane tylko Twoje oryginalne oprogramowanie.

   Zapewnia wgląd w awarie urządzenia i aplikacji oraz widoczność pojawiających się zagrożeń bezpieczeństwa.

   Reaguje na zagrożenia za pomocą zautomatyzowanych aktualizacji systemu operacyjnego Azure Sphere.

   Umożliwia łatwe wdrażanie aktualizacji Twojego oprogramowania na urządzeniach obsługiwanych przez usługę Azure Sphere.

Modernizacja środowiska programowania mikrokontrolerów za pomocą programu Visual Studio

Zainstaluj narzędzia Visual Studio Tools for Azure Sphere, aby zacząć pisać aplikacje. Narzędzia te zawierają szablony aplikacji, narzędzia programistyczne oraz zestaw SDK usługi Azure Sphere.

 • Uprość i przyśpiesz programowanie
 • Usprawnij debugowanie
 • Zmodernizuj swoje środowisko deweloperskie

Szybko i łatwo łącz urządzenia usługi Azure Sphere z usługą Azure IoT

Prosty kreator programu Visual Studio przeprowadza Cię przez proces łączenia urządzenia z usługą Azure IoT Hub i dodaje potrzebny kod bezpośrednio do aplikacji.

 • Z łatwością łącz urządzenia z platformą Azure
 • Wysyłaj telemetrię z urządzenia do chmury
 • Umożliw przesyłanie komunikatów z urządzenia do chmury i z chmury do urządzenia

Oto, co mówią klienci i partnerzy usługi Azure Sphere

Nasz ekosystem warstwy sprzętowej

Pierwszym mikroukładem usługi Azure Sphere będzie MediaTek MT3620, który reprezentuje lata testów i ścisłej współpracy między firmami MediaTek i Microsoft. Jednym z naszych kolejnych partnerów jest firma Arm, z którą nawiązaliśmy bliską współpracę na wczesnym etapie w celu zintegrowania jej procesorów aplikacji Cortex-A z mikrokontrolerami usługi Azure Sphere.

Ponadto ściśle współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu, aby utworzyć szeroki ekosystem dostawców, którzy dzięki swojej eksperckiej wiedzy i doświadczeniu mogą zaprojektować wyspecjalizowane mikroukłady dla różnych segmentów rynku. Oto niektórzy partnerzy, którzy aktywnie z nami współpracują, aby dostarczać mikrokontrolery usługi Azure Sphere, wraz z innymi partnerami w ekosystemie usługi Azure Sphere.

Wiadomości dotyczące usługi Azure Sphere

Infoworld

Informacje dotyczące sprzętu usługi Microsoft Azure Sphere na potrzeby bezpiecznego Internetu rzeczy

Wraz z coraz większą liczbą wdrażanych urządzeń inteligentnych zabezpieczanie ich i zarządzenie nimi staje się coraz ważniejsze…

Kontynuuj czytanie

Forbes

Azure Sphere — Ambitny plan firmy Microsoft dotyczący posiadania urządzeń IoT następnej generacji

Po latach panowania na rynku systemów operacyjnych dzięki systemowi Windows firma Microsoft chce mieć platformę obliczeniową, która będzie obsługiwać urządzenia IoT nowej generacji…

Kontynuuj czytanie

Internet of Things Podcast

Szczegółowe omówienie platformy zabezpieczeń IoT firmy Microsoft

W tym tygodniu nasz program jest w całości poświęcony nowemu produktowi zabezpieczeń IoT firmy Microsoft, usłudze Azure Sphere…

Kontynuuj czytanie

Kluczowy element portfelu usługi Azure IoT

Rozwiązanie Azure Sphere pełni kluczową rolę w portfelu usługi Azure IoT pod kątem zapewniania kompleksowego bezpieczeństwa urządzeń obsługiwanych przez mikrokontrolery. Zapewnienie bezpiecznej łączności tym urządzeniom daje również możliwość skorzystania z większych korzyści rozwiązań Azure IoT, usług platformy oraz wiodących w branży najnowszych technologii, co pozwala na łatwe tworzenie, dostosowywanie i kontrolowanie wszystkich aspektów rozwiązania IoT. Bezproblemowo wdrażaj i uruchamiaj bezserwerowe obliczenia oraz usługi sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego bezpośrednio na wieloplatformowych urządzeniach IoT. Dowiedz się, w jaki sposób usługa Azure IoT może pomóc uzyskać Ci więcej informacji i wykonywać więcej działań przy użyciu bardziej inteligentnych i lepiej zabezpieczonych urządzeń brzegowych.

Dowiedz się więcej na temat portfelu usługi Azure IoT

Powiązane produkty i usługi

IoT Hub

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi

IoT Edge

Rozszerzanie rozwiązań inteligentnych i analiz w chmurze na urządzenia brzegowe

Azure IoT Central

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z przedstawicielem firmy Microsoft, aby rozpocząć.

Zamów zestaw deweloperski

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć tworzyć prototypy i opracowywać aplikacje usługi Azure Sphere.

Rozpocznij

Zobacz, jak rozpocząć pracę z usługą Azure Sphere