Pomiń nawigację

Usługa VMware Horizon Cloud Service na platformie Microsoft Azure

Usługa firmy VMware, która upraszcza dostarczanie pulpitów wirtualnych i aplikacji na platformie Azure, rozszerzając usługę Azure Virtual Desktop

Usługa wirtualizacji pulpitu i aplikacji od firmy VMware

Usługa VMware Horizon Cloud Service na platformie Microsoft Azure to usługa wirtualizacji pulpitu dostępna w witrynie Azure Marketplace. Uprość dostarczanie lokalnych i wirtualnych pulpitów oraz aplikacji w chmurze, łącząc swoje wystąpienie platformy Azure z oprogramowaniem VMware. Zapewniaj te same doskonałe środowisko i zabezpieczenia systemu Windows 10, z których znana jest usługa Azure Virtual Desktop (wcześniej Windows Virtual Desktop), a przy tym zyskaj zaawansowane skalowanie i optymalizację w środowiskach dostarczanych przez firmę VMware.

Zarządzanie środowiskami VMware Horizon lokalnie i w chmurze w jednym rozwiązaniu

Zaawansowane możliwości zarządzania energią pomagają obniżyć koszty

Globalny broker usługi Horizon Cloud optymalizuje środowisko użytkownika

Zaawansowane protokoły zdalne dostosowują się do zmieniających się warunków sieciowych

Zmodernizuj swoją infrastrukturę VDI dzięki platformie Azure

Zapewnij bezpieczniejsze rozwiązania do pracy zdalnej dzięki nowoczesnemu centrum danych dla infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI). Dostarczaj wirtualne pulpity i aplikacje przy użyciu platformy Azure i usługi VMware Horizon, niezależnie od tego, czy Twoja infrastruktura jest lokalna, czy w chmurze. Skorzystaj z uproszczonego środowiska zarządzania, aby umożliwić wdrożenie hybrydowe spełniające Twoje potrzeby. Zoptymalizuj środowisko użytkownika Horizon, korzystając z globalnej technologii brokerskiej firmy VMware.

Scentralizuj zarządzanie w celu optymalizacji kosztów

Zmniejsz koszty zarządzania i infrastruktury dzięki scentralizowanemu interfejsowi użytkownika i narzędziom administratora, i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie. Wybierz to, co jest odpowiednie dla Twojej organizacji, korzystając z jednego elastycznego modelu licencjonowania oprogramowania VMware, który obsługuje środowiska lokalne, chmurowe i hybrydowe. Korzystaj ze skalowania i oszczędności związanych z usługą Azure Virtual Desktop z systemem Windows 10 do wielu sesji, które są dostępne tylko za pośrednictwem platformy Azure.

Oferuj znajome środowisko

Zapewnij swojemu zespołowi IT i użytkownikom końcowym znane środowiska. Zarządzaj wdrożeniem platformy Azure i usługi Azure Virtual Desktop w usłudze VMware Horizon Cloud Service w konsoli usługi VMware Horizon Cloud dzięki dostosowaniom i narzędziom. Rozszerz usprawniony cyfrowy obszar roboczy na wszystkie aplikacje i przypadki użycia dzięki w pełni funkcjonalnemu klientowi i zaawansowanym zdalnym protokołom w systemach Windows, macOS, iOS, Android, Linux i na wszystkich klientach zubożonych.

Dlaczego warto zaufać platformie Azure?

  • Korzystaj z wbudowanych zabezpieczeń, aby przechowywać dane firmy w chmurze zamiast na lokalnych komputerach.
  • Korzystaj z usługi Azure Security Center, aby zwiększyć bezpieczeństwo od punktu końcowego po aplikacje.
  • Chroń swoją infrastrukturę platformy Azure przez włączenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).

Często zadawane pytania

  • Tak. Opłaty za maszyny wirtualne hosta sesji usługi Azure Virtual Desktop, w tym wdrożenia usługi VMware Horizon Cloud Service na platformie Microsoft Azure, są naliczane zgodnie ze stawkami za wystąpienia obliczeniowe systemu Linux dla pojedynczego systemu Windows 10, systemu Windows 10 dla wielu sesji i systemu Windows Server. Zobacz cennik usługi Azure Virtual Desktop, aby uzyskać informacje na temat licencjonowania, i zapoznaj się z dokumentacją usługi Azure Virtual Desktop, aby dowiedzieć się, jak zastosować licencję do wdrożenia.
  • Tak. Możesz używać systemu Windows 10 Enterprise do wielu sesji w przypadku maszyn wirtualnych opartych na platformie Azure wdrożonych przy użyciu usługi VMware Horizon Cloud Service na platformie Microsoft Azure z odpowiednią licencją. Aby uzyskać informacje o licencjonowaniu, zobacz cennik usługi Azure Virtual Desktop.
  • Aby dowiedzieć się więcej, zobacz cennik usługi VMware Horizon Cloud.

Wypróbuj usługę VMware Horizon Cloud Service na platformie Microsoft Azure

Zacznij korzystać już dziś