Usługa VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure

A VMware service that simplifies the delivery of virtual desktops and applications on Azure by extending Azure Virtual Desktop

Usługa wirtualizacji pulpitu i aplikacji od firmy VMware

VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure is a desktop virtualization service available in Azure Marketplace. Simplify your delivery of on-premises and cloud virtual desktops and applications by connecting your instance of Azure to VMware. Deliver the same great Windows 10 experience and security that Azure Virtual Desktop (formerly Windows Virtual Desktop) is known for, while gaining the advanced scaling and optimization across environments VMware provides.

Zarządzanie środowiskami VMware Horizon lokalnie i w chmurze w jednym rozwiązaniu

Zaawansowane możliwości zarządzania energią pomagają obniżyć koszty

Globalny broker usługi Horizon Cloud optymalizuje środowisko użytkownika

Zaawansowane protokoły zdalne dostosowują się do zmieniających się warunków sieciowych

Zmodernizuj swoją infrastrukturę VDI dzięki platformie Azure

Zapewnij bezpieczniejsze rozwiązania do pracy zdalnej dzięki nowoczesnemu centrum danych dla infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI). Dostarczaj wirtualne pulpity i aplikacje przy użyciu platformy Azure i usługi VMware Horizon, niezależnie od tego, czy Twoja infrastruktura jest lokalna, czy w chmurze. Skorzystaj z uproszczonego środowiska zarządzania, aby umożliwić wdrożenie hybrydowe spełniające Twoje potrzeby. Zoptymalizuj środowisko użytkownika Horizon, korzystając z globalnej technologii brokerskiej firmy VMware.

Scentralizuj zarządzanie w celu optymalizacji kosztów

Reduce management and infrastructure costs with a centralized admin user interface and tooling, and pay only for what you use. Choose what’s right for your organization with VMware’s single flexible licensing model, which supports on-premises, cloud, and hybrid environments. Benefit from the scale and cost savings of Azure Virtual Desktop with Windows 10 multi-session, available only through Azure.

Oferuj znajome środowisko

Provide your IT team and end users with familiar experiences. Manage your Azure and Azure Virtual Desktop deployment in your VMware Horizon Cloud console with customizations and tooling. Extend a streamlined digital workspace to all apps and use cases, with a full-featured client and advanced remote protocols on Windows, macOS, iOS, Android, Linux, and all thin clients.

Dlaczego warto zaufać platformie Azure?

  • Korzystaj z wbudowanych zabezpieczeń, aby przechowywać dane firmy w chmurze zamiast na lokalnych komputerach.
  • Korzystaj z usługi Azure Security Center, aby zwiększyć bezpieczeństwo od punktu końcowego po aplikacje.
  • Chroń swoją infrastrukturę platformy Azure przez włączenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC).

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure

Często zadawane pytania

  • Yes. Azure Virtual Desktop session host virtual machines (VMs), including VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure deployments, are charged at Linux compute rates for Windows 10 single, Windows 10 multi-session, and Windows Server. See Azure Virtual Desktop pricing for information on licensing, and explore Azure Virtual Desktop documentation to learn how to apply your license to a deployment.
  • Yes, you can use Windows 10 Enterprise multi-session for Azure-based virtual machines deployed using VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure with an applicable license. See Azure Virtual Desktop pricing for information on licensing.
  • See VMware Horizon Cloud pricing to learn more.

Wypróbuj usługę VMware Horizon Cloud na platformie Microsoft Azure

Zacznij korzystać już dziś