Tworzenie konta platformy Azure i płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Kup usługi platformy Azure z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie każdego miesiąca bez zobowiązań podejmowanych z góry. Możliwość anulowania w dowolnej chwili.

Korzystaj z tych zawsze bezpłatnych produktów

Azure Cosmos DB

DATABASES

400

Aprowizowana przepływność

Twórz nowoczesne aplikacje za pomocą szybkiej usługi bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API w dowolnej skali.

App Service

COMPUTE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

COMPUTE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Event Grid

INTEGRATION

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę.

Azure Kubernetes Service (AKS)

COMPUTE

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

DevTest Labs

DEVELOPER-TOOLS

Bezpłatnie

Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

Oszczędność do 80% dzięki dodatkowym korzyściom

Azure Reserved VM Instances

Oszczędź do 72% w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — wybierając jeden rok lub trzy lata rezerwacji maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux.

Dowiedz się więcej

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Używaj licencji lokalnego systemu Windows Server lub programu SQL Server w ramach pakietu Software Assurance, aby zaoszczędzić do 80%* względem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w przypadku połączenia ich z oszczędnościami kosztów związanych z usługą Azure Reserved Virtual Machine (VM) Instances.

Dowiedz się więcej

Cennik dotyczący tworzenia i testowania

Uzyskuj rabaty na platformę Azure na potrzeby ciągłego tworzenia i testowania m.in. dla usług Azure Virtual Machines, HDInsight i App Service.

Dowiedz się więcej

* Oszczędności na podstawie wystąpienia zarezerwowanego D4_v2 działającego przez trzy lata w regionie Zachodnie stany USA 2 i kosztu pakietu Software Assurance (poziom A) dla systemu Windows Server Standard Edition (cztery licencje 2-rdzeniowe). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od regionu, typu wystąpienia lub charakterystycznego dla klienta kosztu licencji systemu Windows Server. Ceny z listopada 2017 r.

Inne sposoby płacenia za platformę Azure

Zapoznaj się z innymi opcjami kupowania dostępu do platformy Azure, w tym za pośrednictwem przedstawiciela firmy Microsoft lub jako część usługi zarządzanej oferowanej przez dostawcę rozwiązań w chmurze firmy Microsoft. Wybierz najlepszą opcję dla swojej organizacji.