Pomiń nawigację

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem na platformie Azure — plus dostęp do bezpłatnych usług

Utwórz konto na platformie Azure i kupuj usługi w chmurze po stawkach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  • Co miesiąc bezpłatny przydział ponad 25 usług.
  • Płacenie wyłącznie za rzeczywiste użycie po przekroczeniu bezpłatnych przydziałów.
  • Bez zobowiązań podejmowanych z góry. Możliwość anulowania w dowolnej chwili.

Korzystaj z tych zawsze bezpłatnych produktów

Azure Cosmos DB

DATABASES

1 000 RU/s

aprowizowana przepływność z 25 GB przestrzeni dyskowej

Twórz nowoczesne aplikacje w dowolnej skali przy użyciu szybkiej bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API.

Azure App Service

COMPUTE

10

aplikacje internetowe, mobilne lub interfejsu API z 1 GB magazynu

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Azure Functions

COMPUTE

1 mln

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Azure Event Grid

INTEGRATION

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę.

Azure Kubernetes Service (AKS)

COMPUTE

Bezpłatnie

Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

Azure Logic Apps NOWOŚĆ

INTEGRATION

4 000

wbudowane akcje z planem Zużycie.

Twórz zautomatyzowane rozwiązania integracyjne dla systemów w chmurach i lokalnych

Zaoszczędź do 80% na cenach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dzięki tym rabatom

Azure Reserved VM Instances

Oszczędź do 72% w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem — wybierając jeden rok lub trzy lata rezerwacji maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux.

Dowiedz się więcej

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure

Używaj licencji lokalnego systemu Windows Server lub programu SQL Server w ramach pakietu Software Assurance, aby zaoszczędzić do 80%* względem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem w przypadku połączenia ich z oszczędnościami kosztów związanych z usługą Azure Reserved Virtual Machine (VM) Instances.

Dowiedz się więcej

Cennik dotyczący tworzenia i testowania

Uzyskuj rabaty na platformę Azure na potrzeby ciągłego tworzenia i testowania m.in. dla usług Azure Virtual Machines, HDInsight i App Service.

Dowiedz się więcej

* Oszczędności na podstawie wystąpienia zarezerwowanego D4_v2 działającego przez trzy lata w regionie Zachodnie stany USA 2 i kosztu pakietu Software Assurance (poziom A) dla systemu Windows Server Standard Edition (cztery licencje 2-rdzeniowe). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od regionu, typu wystąpienia lub charakterystycznego dla klienta kosztu licencji systemu Windows Server. Ceny z listopada 2017 r.

Inne sposoby płacenia za platformę Azure

Zapoznaj się z innymi opcjami kupowania dostępu do platformy Azure, w tym za pośrednictwem przedstawiciela firmy Microsoft lub jako część usługi zarządzanej oferowanej przez dostawcę rozwiązań w chmurze firmy Microsoft. Wybierz najlepszą opcję dla swojej organizacji.