Pomiń nawigację

Azure Database for MySQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia w pełni zarządzaną, gotową do używania w przedsiębiorstwie bazę danych MySQL w wersji Community jako usługę. Wersja Community usługi pozwala łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając z dowolnie wybranych języków oraz struktur. Dodatkowo w standardzie zyskuje się wysoką dostępność i możliwość dynamicznego skalowania, co pozwala łatwo zaadaptować się do zmienionych wymagań klienta. Prócz tego zyskuje się także niezrównane bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, w tym dostęp do programu Azure IP Advantage, a także najlepszy w branży zasięg platformy Azure. Wszystko to działa w oparciu o elastyczny model cenowy, więc można wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Baza danych MySQL w wersji Community, która jest w pełni zarządzana

Połącz wersję MySQL Community z zaletami dostawcy w pełni zarządzanej usługi i uwolnij deweloperów od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, aby mogli skoncentrować się na tworzeniu wyjątkowych aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Usługa Azure Database for MySQL umożliwia korzystanie z popularnych języków i struktur typu open source. Pozwala ona również na ścisłą integrację z usługą Azure Web Apps. Popularne aplikacje do zarządzania zawartością, takie jak WordPress i Drupal, oferują w pełni zintegrowane środowisko pracy, które zaspokaja potrzeby dotyczące tworzenia aplikacji.

Wbudowana wysoka dostępność

Zaufaj platformie Azure, aby zapewnić poprawne działanie aplikacji przedsiębiorstwa. Usługa Azure Database for MySQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności i z umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Skaluj w ciągu kilku sekund

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund.

Prosty i elastyczny cennik

Wszystko, czego potrzebujesz, jest uwzględnione, a cennik jest prosty i elastyczny. Usługa Azure Database for MySQL oferuje potrzebne Ci możliwości — na przykład automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie, zabezpieczenia i inne — bez dodatkowych kosztów.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Uruchamiaj aplikacje w ramach infrastruktury najwyższej klasy i najbardziej zaufanego na świecie środowiska chmury. W pełni zintegrowana usługa Azure Database for MySQL zapewnia Ci dostęp do globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, niezrównanych zabezpieczeń i funkcji całodobowego monitorowania.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for MySQL

Zasoby dla deweloperów

Wdrażanie aplikacji internetowej za pomocą kontenera i usługi Azure Database for MySQL

Podłączanie kontenerów działających w środowisku Kubernetes do usługi Azure Database for MySQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Migrowanie aplikacji do usługi Azure Database for MySQL przy minimalnym przestoju

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for MySQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Learn more

Azure Database for MySQL을 사용한 지능형 앱최신 기계 학습 알고리즘 및 통합 시각화 도구를 사용하여 정교한 혁신적인 앱을 개발함으로써 실행 가능한 정보 및 분석을 얻으세요.

Handel detaliczny i elektroniczny

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Learn more

Retail and e-commerce using Azure Database for MySQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Learn more

Azure Database for MySQL을 사용한 확장성 있는 웹 및 모바일 응용 프로그램iOS, Android, Windows 또는 Mac용의 유용하고 성능 기준에 맞으며 확장성 있는 플랫폼 간 및 네이티브 앱을 신속하게 빌드하세요.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Marketing cyfrowy

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Learn more

Azure Database for MySQL을 사용한 디지털 마케팅개인 설정된 다양한 디지털 마케팅 환경을 통해 전 세계 고객과 소통하세요. 고객 요구에 따라 자동으로 확장되는 디지털 캠페인을 빠르게 만들어 실행하세요.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Learn more

Azure Database for MySQL을 사용한 재무 관리 앱기본 제공 보안 및 성능을 사용하여 안전하게 중요한 데이터를 저장하고 집계된 데이터에 대한 높은 가치의 분석 및 정보를 사용자에게 제공하세요.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Gry

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Learn more

Azure Database for MySQL을 사용한 게임예기치 않은 갑작스러운 트래픽 증가를 수용하기 위해 데이터베이스 크기를 탄력적으로 조정하고 대기 시간이 짧은 멀티플레이어 환경을 제공하세요.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Redis Cache

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Inne dostępne zasoby

Tworzenie serwera bazy danych MySQL