Azure Database for MySQL

W pełni zarządzana, skalowalna baza danych MySQL

Szybsze wprowadzanie innowacji przy użyciu w pełni zarządzanej bazy danych MySQL

Skup się na tworzeniu aplikacji, zamiast na zarządzaniu bazą danych. Usługa Azure Database for MySQL jest łatwa do konfigurowania, obsługiwania i skalowania. Korzystaj z zaawansowanych zabezpieczeń i wysokiej dostępności na poziomie do 99,99% wynikającej z umowy SLA oraz możliwości użycia funkcji wysokiej dostępności z jedną strefą lub strefowo nadmiarowej. Dowiedz się, jak migrować lokalną bazę danych MySQL na platformę Azure, korzystając z tego przewodnika po migracji.

W pełni zarządzana baza danych oparta na najnowszych wersjach Community Edition zapewniająca maksymalną kontrolę i elastyczność dla operacji bazy danych

Inteligentne zalecenia dotyczące wydajności udostępniające niestandardowe analizy i sugestie na potrzeby optymalizacji bazy danych MySQL

Uproszczone środowisko programistyczne i ścisła integracja z usługami platformy Azure, w tym Azure App Service i Azure Kubernetes

Bezpieczeństwo, zgodność i ulepszone funkcje zabezpieczeń klasy korporacyjnej usługi Azure Advanced Threat Protection

W pełni zarządzana baza danych oparta na najnowszych wersjach Community Edition

Usługa Azure Database for MySQL jest łatwa do konfigurowania, zarządzania i skalowania. Umożliwia ona automatyzację zarządzania infrastrukturą i serwerem bazy danych oraz ich obsługi, między innymi rutynowych aktualizacji, kopii zapasowych i zabezpieczeń. Korzystaj z maksymalnej kontroli nad zarządzaniem bazy danych dzięki niestandardowym oknom konserwacji i wielu parametrom konfiguracji w celu precyzyjnego strojenia za pomocą serwera elastycznego (wersja zapoznawcza).

Twórz, używając najnowszych wersji Community Edition bazy danych MySQL, w tym wersji 5.6, 5.7 i 8.0. Korzystaj z istniejących narzędzi, takich jak MySQL Workbench, oraz wybranych języków programowania i sterowników, między innymi PHP, Java, Node.js i .NET.

Dowiedz się więcej

Optymalizacja dostępności bazy danych dzięki umowie SLA na poziomie 99,99%

Zapewnij dostępność danych przez wybranie opcji wysokiej dostępności — jednostrefowej lub strefowo nadmiarowej. Platforma Azure to jedyna chmura, która oferuje umowę SLA na poziomie 99,99% w przypadku jednostrefowej wysokiej dostępności. W przypadku aplikacji o znaczeniu strategicznym ciesz się strefowo nadmiarową wysoką dostępnością.

Dowiedz się więcej o wysokiej dostępności

Skaluj zasięg i wydajność dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji

Dzięki funkcjom monitorowania i optymalizacji bazy danych przy użyciu sztucznej inteligencji możesz zwiększyć szybkość wykonywania zapytań. Magazyn zapytań umożliwia śledzenie statystyki wykonywania bazy danych, natomiast szczegółowe informacje o wydajności zapytań i rekomendacje dotyczące wydajności identyfikują długotrwałe zapytania i możliwości optymalizacji. Używając replik odczytu, możesz uzyskać globalny zasięg i skalować rozwiązanie na potrzeby obciążeń intensywnie korzystających z odczytu. Obsługa nawet 16 TB magazynu i 48 000 operacji we/wy na sekundę zapewnia maksymalizację wydajności.

Dowiedz się więcej o optymalizacji bazy danych

Uproszczone środowisko programistyczne dzięki ścisłej integracji z usługami platformy Azure

Zwiększ efektywność dzięki środowisku programistycznemu z przewodnikami, które upraszcza kompleksowe wdrażanie. Optymalizuj całkowity koszt posiadania za pomocą wystąpień z możliwością zwiększania szybkości i funkcjami zatrzymywania/uruchamiania, płacąc tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana.

Bezproblemowo integruj usługę Azure Database for MySQL z usługą Azure App Service, aby umożliwić wdrażanie popularnych aplikacji internetowych, takich jak Magento, Shopify, Moodle, Alfresco, Drupal i WordPress. Łatwo twórz nowoczesne aplikacje przy użyciu usług Azure Kubernetes Service (AKS) i Azure Database for MySQL. Program Azure IP Advantage pozwala zabezpieczyć innowacyjne rozwiązania open source.

Zaawansowane zabezpieczenia danych i zgodność

 • Odnajduj, śledź i natychmiast koryguj potencjalne zagrożenia za pomocą usługi Advanced Threat Protection.
 • Kontroluj izolację danych, konfigurując sieć wirtualną.
 • Dane są automatycznie szyfrowane podczas magazynowania i przesyłania. Szyfruj podwójnie przy użyciu kluczy niestandardowych i funkcji wymuszania protokołu TLS 1.2.
 • Wykorzystaj wbudowany poziom zgodności na poziomie wiodącym w branży dla wymagań takich jak HIPAA, PCI DSS, FedRAMP i ISO.

Znajdź opcję wdrożenia i cenę odpowiednie do Twoich potrzeb

Niezależnie skaluj zasoby obliczeniowe, pamięć oraz magazyn i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie. Poznaj ceny i opcje wdrażania, w tym serwer pojedynczy i serwer elastyczny (wersja zapoznawcza). Oszczędź do 60% dzięki pojemności zarezerwowanej.

Architektury rozwiązań usługi Azure Database for MySQL

Twórz i implementuj aplikacje internetowe i mobilne przy użyciu popularnej technologii open source.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Database for MySQL

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się, jak używać usługi Azure Database for MySQL i przeprowadzić do niej migrację.

Samouczki i laboratoria

Tworzenie aplikacji: WordPress w systemie Linux | PHP

Migrowanie danych: Usługa migracji bazy danych

Zapytania o dane: Java | PHP | .NET

Porady i wskazówki dla deweloperów

Wdróż środowisko WordPress przy użyciu kontenera i usługi Azure Database for MySQL.

Obejrzyj teraz

Podłącz kontenery działające w środowisku Kubernetes do usługi Azure Database for MySQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure.

Obejrzyj teraz

Przeprowadź migrację aplikacji do usługi Azure Database for MySQL przy minimalnym przestoju.

Obejrzyj teraz

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma HSBC wprowadza innowacje przy użyciu platformy Azure na potrzeby swojej aplikacji PayMe for Business

Dowiedz się, jak firma HSBC stworzyła inteligentną i bogatą w funkcje analityczne platformę płatności cyfrowych dla swojej aplikacji PayMe for Business w Hong Kongu.

HSBC

Firma GeekWire przeprowadza skalowanie na żądanie, aby dotrzeć do 2 mln czytelników

"Our page load times are very low, and we're able to do it on a more powerful and scalable infrastructure that costs us 45 percent less."

Kevin Lisota, deweloper sieci Web w firmie GeekWire
Geekwire

Witryna Nagrody Nobla osiąga niespotykaną skalę i elastyczność

"Because we've simplified the management of our infrastructure with Linux on ASE, we can now concentrate on how we present data to better support the editorial team's work of telling the best stories to enlighten our global audience."

Magnus Gylje, dyrektor ds. rozwiązań cyfrowych w firmie Nobel Media
Nobel

Firma Deutsche Telekom tworzy nowy rynek danych

"With Azure database services, we wouldn't have to manage uptime, backup, and recovery scenarios, and we could make the platform faster and more reliable."

Robert Neumann, dyrektor naczelny w firmie Ultra Tendency
Deutsche Telekom

Firma WhiteSource upraszcza tworzenie aplikacji

"We see Azure as a very mature, integrated environment that helps accelerate delivery of our solution and provide seamless, rolling updates."

Uzi Yossef, starszy inżynier DevOps w firmie WhiteSource
WhiteSource

Firma KMD dostarcza zaawansowane środowisko opieki zdrowotnej

"We predict this will greatly reduce our costs because we won't have any capacity sitting idle. It will also improve performance levels: if a customer adds 1,000 new users without telling us, their database will scale automatically to handle it."

Flemming Havn, kierownik DevOps w firmie KMD
KMD

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Database for MySQL

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Database for MySQL

 • Nie. Azure Database for MySQL to w pełni zarządzana usługa bazy danych, co oznacza, że firma Microsoft automatyzuje zarządzanie infrastrukturą i serwerem bazy danych oraz ich obsługę, w tym rutynowe aktualizacje, kopie zapasowe i zabezpieczenia.
 • Warstwy usługi różnią się przede wszystkim mocą obliczeniową, pamięcią, typem magazynu i liczbą operacji we/wy na sekundę:

  • Warstwa Podstawowa jest odpowiednia dla obciążeń wymagających małej mocy obliczeniowej i niewielkiej wydajności operacji we/wy. Są to na przykład serwery używane do programowania lub testów bądź niewielkie, rzadko używane aplikacje.
  • Warstwa Przeznaczenie ogólne nadaje się do większości obciążeń biznesowych, które wymagają zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci ze skalowalną przepływnością we/wy. Są to na przykład serwery do hostowania aplikacji internetowych i mobilnych oraz inne aplikacje dla przedsiębiorstw.
  • Warstwa Zoptymalizowane pod kątem pamięci jest przeznaczona dla obciążeń baz danych o dużej wydajności, które wymagają wydajności wewnątrzpamięciowej umożliwiającej szybsze przetwarzanie transakcji oraz zapewnienie większej współbieżności. Są to na przykład serwery przetwarzające dane w czasie rzeczywistym oraz wysokowydajne aplikacje transakcyjne i analityczne.

  Dowiedz się więcej na temat warstw cenowych oraz odpowiadających im konfiguracji mocy obliczeniowej, pamięci, magazynu i liczby operacji we/wy na sekundę.

 • Usługa Azure Database for MySQL obsługuje bazę danych MySQL Community Edition. Aby uzyskać informacje na temat konkretnych wersji aparatu dostępnych w usłudze, zobacz obsługiwane wersje.
 • Łączność między wystąpieniem usługi Azure Database for MySQL i bramą internetową platformy Azure jest gwarantowana na poziomie 99,99% czasu niezależnie od używanej warstwy usługi. Przeczytaj umowę SLA. Aby uzyskać informacje na temat architektury dostępności usługi Azure Database for MySQL, zobacz architektura łączności.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure