Azure Database for MySQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia w pełni zarządzaną, gotową do używania w przedsiębiorstwie bazę danych MySQL w wersji Community jako usługę. Wersja Community usługi pozwala łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając z dowolnie wybranych języków oraz struktur. Dodatkowo w standardzie zyskuje się wysoką dostępność i możliwość dynamicznego skalowania, co pozwala łatwo zaadaptować się do zmienionych wymagań klienta. Prócz tego zyskuje się także niezrównane bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, w tym dostęp do programu Azure IP Advantage, a także najlepszy w branży zasięg platformy Azure. Wszystko to działa w oparciu o elastyczny model cenowy, więc można wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Baza danych MySQL w wersji Community, która jest w pełni zarządzana

Połącz wersję MySQL Community z zaletami dostawcy w pełni zarządzanej usługi i uwolnij deweloperów od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, aby mogli skoncentrować się na tworzeniu wyjątkowych aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Usługa Azure Database for MySQL umożliwia korzystanie z popularnych języków i struktur typu open source. Pozwala ona również na ścisłą integrację z usługą Azure Web Apps. Popularne aplikacje do zarządzania zawartością, takie jak WordPress i Drupal, oferują w pełni zintegrowane środowisko pracy, które zaspokaja potrzeby dotyczące tworzenia aplikacji.

Skalowanie w ciągu sekund dzięki wbudowanej wysokiej dostępności

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund. Usługa Azure Database for MySQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności i z umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Zabezpieczanie bazy danych za pomocą wbudowanej inteligencji

Usługa Azure Database for MySQL oferuje zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, która stale monitoruje Twoją bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Prosty i elastyczny cennik

Wszystko, czego potrzebujesz, jest uwzględnione, a cennik jest prosty i elastyczny. Usługa Azure Database for MySQL oferuje potrzebne Ci możliwości — na przykład automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie, zabezpieczenia i inne — bez dodatkowych kosztów.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Uruchamiaj aplikacje w ramach infrastruktury najwyższej klasy i najbardziej zaufanego na świecie środowiska chmury. W pełni zintegrowana usługa Azure Database for MySQL zapewnia Ci dostęp do globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, niezrównanych zabezpieczeń i funkcji całodobowego monitorowania.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for MySQL

Zasoby dla deweloperów

Wdrażanie aplikacji internetowej za pomocą kontenera i usługi Azure Database for MySQL

Podłączanie kontenerów działających w środowisku Kubernetes do usługi Azure Database for MySQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Migrowanie aplikacji do usługi Azure Database for MySQL przy minimalnym przestoju

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Dowiedz się więcej

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualisation tools to get actionable insights and analytics.

Handel detaliczny i elektroniczny

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Dowiedz się więcej

Retail and e-commerce using Azure Database for MySQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customised products and offers, process transactions quickly and securely and focus on fulfillment and customer service.

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

Scalable web and mobile applications using Azure Database for MySQLRapidly build engaging, performant and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows or Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Marketing cyfrowy

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Dowiedz się więcej

Digital Marketing using Azure Database for MySQLEngage with customers around the world with rich, personalised digital marketing experiences. Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Dowiedz się więcej

Finance management apps using Azure Database for MySQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Gry

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Dowiedz się więcej

Gaming using Azure Database for MySQLElastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences on a global scale.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Tworzenie serwera bazy danych MySQL