Pomiń nawigację

Azure Database for MySQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia w pełni zarządzaną, gotową do używania w przedsiębiorstwie bazę danych MySQL w wersji Community jako usługę. Wersja Community usługi pozwala łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając z dowolnie wybranych języków oraz struktur. Dodatkowo w standardzie zyskuje się wysoką dostępność i możliwość dynamicznego skalowania, co pozwala łatwo zaadaptować się do zmienionych wymagań klienta. Prócz tego zyskuje się także niezrównane bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, w tym dostęp do programu Azure IP Advantage, a także najlepszy w branży zasięg platformy Azure. Wszystko to działa w oparciu o elastyczny model cenowy, więc można wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Baza danych MySQL w wersji Community, która jest w pełni zarządzana

Połącz wersję MySQL Community z zaletami dostawcy w pełni zarządzanej usługi i uwolnij deweloperów od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, aby mogli skoncentrować się na tworzeniu wyjątkowych aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Usługa Azure Database for MySQL umożliwia korzystanie z popularnych języków i struktur typu open source. Pozwala ona również na ścisłą integrację z usługą Azure Web Apps. Popularne aplikacje do zarządzania zawartością, takie jak WordPress i Drupal, oferują w pełni zintegrowane środowisko pracy, które zaspokaja potrzeby dotyczące tworzenia aplikacji.

Skalowanie w ciągu sekund dzięki wbudowanej wysokiej dostępności

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund. Usługa Azure Database for MySQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności i z umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Zabezpieczanie bazy danych za pomocą wbudowanej inteligencji

Usługa Azure Database for MySQL oferuje zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami, która stale monitoruje Twoją bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Prosty i elastyczny cennik

Wszystko, czego potrzebujesz, jest uwzględnione, a cennik jest prosty i elastyczny. Usługa Azure Database for MySQL oferuje potrzebne Ci możliwości — na przykład automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie, zabezpieczenia i inne — bez dodatkowych kosztów.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Uruchamiaj aplikacje w ramach infrastruktury najwyższej klasy i najbardziej zaufanego na świecie środowiska chmury. W pełni zintegrowana usługa Azure Database for MySQL zapewnia Ci dostęp do globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, niezrównanych zabezpieczeń i funkcji całodobowego monitorowania.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for MySQL

Zasoby dla deweloperów

Wdrażanie aplikacji internetowej za pomocą kontenera i usługi Azure Database for MySQL

Podłączanie kontenerów działających w środowisku Kubernetes do usługi Azure Database for MySQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Migrowanie aplikacji do usługi Azure Database for MySQL przy minimalnym przestoju

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for MySQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Dowiedz się więcej

使用 Azure Database for MySQL 的智能应用使用最先进的机器学习算法和集成式可视化工具开发复杂的转换型应用,以获得可操作的见解和分析。

Handel detaliczny i elektroniczny

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Dowiedz się więcej

使用 Azure Database for MySQL 的零售和电子商务解决方案生成可同时满足客户和业务需求的安全、可缩放电子商务解决方案。通过自定义产品和优惠吸引客户,安全快速地处理事务并专注于产品交付和客户服务。BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

使用 Azure Database for MySQL 的可缩放 Web 和移动应用程序为 iOS、Android、Windows 或 Mac 快速生成引人入胜、性能卓越、可缩放的跨平台应用和本机应用。BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Marketing cyfrowy

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Dowiedz się więcej

使用 Azure Database for MySQL 进行数字营销利用丰富、个性化的数字营销体验吸引全球的客户。快速构建和启动根据客户需求自动缩放的数字营销活动。BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Dowiedz się więcej

使用 Azure Database for MySQL 的财务管理应用利用内置的安全性和性能,安全地存储关键数据并为用户提供针对聚合数据的高价值分析和见解。Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Gry

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Dowiedz się więcej

使用 Azure Database for MySQL 进行游戏灵活缩放数据库以适应不可预测的流量突发状况,并提供低延迟的多玩家体验。Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Tworzenie serwera bazy danych MySQL