Azure Database for MySQL

W pełni zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Integruj wersję MySQL Community z platformą Azure, aby zyskać skalowalność, wysoką dostępność oraz możliwość wyboru języków i struktur.

Natywna baza danych MySQL, która jest w pełni zarządzana

Połącz wersję MySQL Community z zaletami dostawcy w pełni zarządzanej usługi i uwolnij deweloperów od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, aby mogli skoncentrować się na tworzeniu wyjątkowych aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Usługa Azure Database for MySQL umożliwia korzystanie z popularnych języków i struktur typu open source. Pozwala ona również na ścisłą integrację z usługą Azure Web Apps. Popularne aplikacje do zarządzania zawartością, takie jak WordPress i Drupal, oferują w pełni zintegrowane środowisko pracy, które zaspokaja potrzeby dotyczące tworzenia aplikacji.

Wbudowana wysoka dostępność

Zaufaj platformie Azure, aby zapewnić poprawne działanie aplikacji przedsiębiorstwa. Usługa Azure Database for MySQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Skaluj w ciągu kilku sekund

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund.

Prosty i elastyczny cennik

Wszystko, czego potrzebujesz, jest uwzględnione, a cennik jest prosty i elastyczny. Usługa Azure Database for MySQL oferuje potrzebne Ci możliwości — na przykład automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie, zabezpieczenia i inne — bez dodatkowych kosztów.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Uruchamiaj aplikacje w ramach infrastruktury najwyższej klasy i najbardziej zaufanego na świecie środowiska chmury. W pełni zintegrowana usługa Azure Database for MySQL zapewnia Ci dostęp do globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, niezrównanych zabezpieczeń i funkcji całodobowego monitorowania.

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for MySQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Learn more

Handel detaliczny i elektroniczny

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Learn more

Browser Azure Database for MySQL(Product Catalog) Azure Database for MySQL(Session state) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage Azure HD Insight(Analytics)

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Learn more

Marketing cyfrowy

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Learn more

Browser Azure CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for MySQL Redis Cache

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Learn more

Gry

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Learn more

Mobile App Azure Traffic Manager Azure API Apps(Game backend) Azure Database for MySQL Azure CDN Azure Storage(Game files) Azure HD Insight(Game analytics)

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for PostgreSQL

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Redis Cache

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Tworzenie serwera bazy danych MySQL