Azure Bastion

Prywatny i w pełni zarządzany dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych

Zarządzany dostęp RDP/SSH do maszyn wirtualnych za pomocą protokołu SSL z prywatnym adresem IP na maszynie wirtualnej

Usługa Azure Bastion to w pełni zarządzana usługa PaaS, która zapewnia bezpieczny i bezproblemowy dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Usługa Azure Bastion jest aprowizowana bezpośrednio w sieci wirtualnej i obsługuje wszystkie maszyny wirtualne w sieci wirtualnej przy użyciu protokołu SSL bez ujawniania przez publiczne adresy IP.

Łączenie sesji RDP i SSH bezpośrednio w witrynie Azure Portal jednym kliknięciem

Logowanie się na maszynach wirtualnych platformy Azure i unikanie publicznego ujawniania w Internecie za pomocą połączeń SSH i RDP tylko z prywatnymi adresami IP

Integracja i przechodzenie istniejących zapór oraz tworzenie obwodu zabezpieczeń za pomocą nowoczesnego klienta internetowego HTML5 i standardowych portów SSL

Uwierzytelnianie za pomocą kluczy SSH podczas logowania się na maszynach wirtualnych platformy Azure

Ograniczanie publicznego ujawniania adresów IP maszyn wirtualnych

Uzyskuj dostęp do wszystkich maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej za pomocą jednego wzmocnionego punktu dostępu. Ujawnianie hosta usługi Bastion jako podstawowego ujawnionego publicznego punktu dostępu ułatwia zablokowanie ujawniania w publicznym Internecie i ogranicza zakres zagrożeń, takich jak skanowanie portów i innego rodzaju złośliwe oprogramowanie na maszynach wirtualnych.

Korzystanie z usługi Azure Bastion w celu bezpiecznego nawiązywania połączenia z maszynami wirtualnymi platformy Azure

Używanie hosta usługi Bastion może pomóc w ograniczaniu zagrożeń, takich jak skanowanie portów i innych typów złośliwego oprogramowania ukierunkowanych na maszyny wirtualne. Ten klip wideo pokazuje, jak usługa Azure Bastion zapewnia bezpieczny i bezproblemowy dostęp RDP i SSH do maszyn wirtualnych. Teraz możesz bezpiecznie uzyskiwać dostęp do maszyn wirtualnych za pośrednictwem protokołu SSL z witryny Azure Portal bez uwidaczniania publicznych adresów IP.

W pełni zarządzana usługa Bastion

W pełni zarządzana, wzmocniona usługa PaaS z obsługą skalowania automatycznego umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń RDP i SSH. Bezproblemowa integracja i łatwa jednorazowa konfiguracja sieciowych grup zabezpieczeń (listy kontroli dostępu) w podsieciach eliminuje konieczność każdorazowego i ciągłego zarządzania. Usługa Azure Bastion udostępnia zintegrowaną alternatywną platformę, na której można ręcznie wdrażać serwery przesiadkowe i zarządzać nimi w celu ochrony maszyn wirtualnych. Wdrożenie usługi Azure Bastion trwa tylko kilka minut i można od razu zacząć z niej korzystać.

Połączenia RDP i SSH z maszynami wirtualnymi platformy Azure przez protokół SSL

Usługa Azure Bastion umożliwia łączenie się z maszynami wirtualnymi w sieci wirtualnej za pomocą protokołu SSL przez port 443 bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Pozwala to na połączenia RDP/SSH bez użycia klienta, dzięki czemu połączenie można nawiązywać z dowolnego urządzenia i dowolnej platformy bez dodatkowego agenta na maszynach wirtualnych.

Zwiększanie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Dowiedz się więcej o cenniku usługi Azure Bastion

Zacznij korzystać już dziś

Szybkie wdrażanie usługi Azure Bastion za pomocą przewodnika krok po kroku

Łączenie z maszynami wirtualnymi za pomocą protokołu RDP w usłudze Azure Bastion

Łączenie z maszynami wirtualnymi za pomocą protokołu SSH w usłudze Azure Bastion

Przeczytaj dokumentację usługi Azure Bastion

Zabezpieczanie dostępu RDP/SSH do maszyn wirtualnych platformy Azure

Azure Bastion to nowa usługa PaaS w pełni zarządzana przez platformę, która jest aprowizowana w sieci wirtualnej. Zapewnia ona bezpieczne i bezproblemowe połączenie RDP/SSH z maszynami wirtualnymi bezpośrednio w witrynie Azure Portal za pomocą protokołu SSL. Gdy łączysz się za pomocą usługi Azure Bastion, maszyny wirtualne nie muszą mieć publicznego adresu IP.

Dowiedz się więcej

Wdrażanie usługi Azure Bastion — przewodnik z instrukcjami

Z tego artykułu dowiesz się, jak utworzyć usługę Azure Bastion. Gdy aprowizujesz usługę Azure Bastion w sieci wirtualnej, bezproblemowe połączenia RDP/SSH będą dostępne dla wszystkich maszyn wirtualnych w tej samej sieci wirtualnej. Ta usługa jest wdrażana w poszczególnych sieciach wirtualnych, a nie w subskrypcjach i na kontach lub maszynach wirtualnych.

Dowiedz się więcej

Nawiązywanie połączenia z maszyną wirtualną za pomocą protokołu RDP lub SSH

Przeczytaj ten artykuł, aby bezpiecznie i bezproblemowo nawiązywać połączenie RDP z maszynami wirtualnymi z systemem Windows w sieci wirtualnej za pomocą usługi Azure Bastion. Połączenie z maszyną wirtualną można nawiązywać bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Gdy używasz usługi Azure Bastion, maszyny wirtualne nie wymagają klienta, agenta ani dodatkowego oprogramowania.

Dowiedz się więcej

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Bastion

Często zadawane pytania

 • Nie musisz mieć klienta RDP lub SSH, aby uzyskiwać dostęp RDP/SSH do maszyny wirtualnej platformy Azure w witrynie Azure Portal. Użyj linku do witryny Azure Portal, aby uzyskać dostęp do pakietu testowego portalu. Dzięki temu uzyskasz dostęp RDP/SSH do maszyny wirtualnej bezpośrednio w przeglądarce.
 • Nie musisz instalować agenta ani innego oprogramowania w przeglądarce ani na maszynie wirtualnej platformy Azure. Usługa Bastion nie wymaga agenta ani dodatkowego oprogramowania na potrzeby połączeń RDP/SSH.
 • W wersji zapoznawczej korzystaj z przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome w systemie Windows. W komputerze Apple Mac korzystaj z przeglądarki Google Chrome. Przeglądarka Microsoft Edge Chromium jest też obsługiwana odpowiednio w systemach Windows i komputerach Mac.
 • Możesz wdrożyć zasób usługi Bastion i używać go w dowolnym z tych regionów za pomocą linku do witryny Azure Portal.
  • Zachodnie stany USA
  • Wschodnie stany USA
  • Europa Zachodnia
  • Południowo-środkowe stany USA
  • Australia Wschodnia
  • Japonia Wschodnia

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure