Pomiń nawigację

Azure Blob Storage: dodanie nowego licznika

23 sierpnia 2017 r. udostępniliśmy publiczną wersję zapoznawczą obsługi warstw na poziomie obiektu blob i magazynu archiwum dla kont usługi Blob Storage. W związku z tym od 1 października 2017 r. dodajemy nowy licznik „Wszystkie pozostałe operacje” i zmieniamy klasyfikację niektórych bieżących operacji w istniejących licznikach. W okresie zapoznawczym ta zmiana będzie dotyczyć tylko nowych kont utworzonych w usłudze Blob Storage po pomyślnym zarejestrowaniu w publicznej wersji zapoznawczej obsługi warstw na poziomie obiektu blob i magazynu archiwum. Gdy te funkcje staną się ogólnie dostępne, te zmiany będą dotyczyć nowych i już istniejących kont usługi Blob Storage. W przypadku większości klientów te zmiany spowodują obniżenie rachunku lub nie będą miały wpływu na jego wysokość. Zmiany obejmują:

  1. Ponieważ operacje ListContainer i CreateContainer mogą teraz obejmować obiekty blob różnych warstw, opłaty za te dwie operacje będą naliczane po niższej stawce „Standardowe We/Wy — operacje odczytu / generowania listy gorących blokowych obiektów blob (w 10,000)” niezależnie od ustawienia warstwy konta.
  2. Opłaty za wszystkie bieżące operacje odczytu z wyjątkiem GetBlob będą naliczane po niższej stawce odczytu obiektów gorących niezależnie od warstwy konta. Opłaty za te operacje będą naliczane przy użyciu nowego licznika o nazwie „Standardowe We/Wy — inne operacje na blokowych obiektach blob (w 10,000)”.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jaki to będzie miało wpływ na istniejące identyfikatory GUID we wszystkich regionach. Twoja aplikacja nie będzie wymagać żadnych zmian w kodzie. Może być jednak konieczna modyfikacja procedur rozliczania korzystających z nazw liczników i identyfikatora GUID zasobu. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, odwiedź stronę internetową Cennik usługi Azure Blob Storage. Aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze, odwiedź stronę internetową usługi Azure Blob Storage.

Operacja

AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease, RenewContainerLease, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, ChangeContainerLease, GetBlobServiceStats, AbortCopyBlob, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent

W przypadku zastosowania do kont typu chłodnego

Poprzednia nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu
Standardowe We/Wy — operacje odczytu chłodnych blokowych obiektów blob (w 10 000) Standardowe We/Wy — warstwowe blokowe obiekty blob we wszystkich innych operacjach
Poprzedni identyfikator GUID zasobu Nowy identyfikator GUID zasobu Region
7dc6af9f-7a28-4bf6-a3ef-91d3473d19a6 8a0f073e-6230-4cbd-a180-4e45c69284d5 Azja Wschodnia
03629172-8caf-40cf-847b-93b12f93b5f7 99f50f54-1802-4465-9a21-b80f328e4fad Azja Południowo-wschodnia
8adf9e3c-41d6-473c-ae9d-7b42c4eba895 176d3774-cdfa-4f76-92c1-abfcd6b085c3 Australia Wschodnia
d00976a4-627e-4d90-aac4-c3a48a545baa 6341200e-b078-417e-9230-b749547ef6f2 Australia Południowo-Wschodnia
d793e346-94f3-4e3b-ae43-666913a4b7da 97452b97-ca28-499c-b86e-c4910b80a75d Brazylia Południowa
55d6913c-a5af-4e8c-8e9a-855c536f5166 2a83c93a-7ebb-400a-9a49-6d362bb0cf8b Kanada Środkowa
47c3ea37-8f9e-4d0f-a3e4-c1351de4408b 146743a2-a4c9-41f6-a3d7-50c3ea3b7a7f Kanada Wschodnia
e3a9b8e2-185c-4411-b2a0-542c8e72fc73 a6ef1b23-35d3-44ef-b8ed-dca97e1d5095 Niemcy Środkowe
b4f068bd-efab-4fb0-89f8-1a3f27793514 ac4d1ff8-7b83-46a6-967f-f3035d09d3fc Niemcy Północno-Wschodnie
5ebb1769-35d6-481a-b69a-3207e48f1e5f 24c57c5f-5b22-4a2e-8e31-fc67207abecc Europa Północna
c9711c6c-2fb5-4ff1-ad23-17e9beab62ba 3e3981ec-a567-4790-9b06-484295b9b3dc Europa Zachodnia
ee6364f3-a0e7-4f75-9745-666afcb14f0a 7d9d7fc3-33d0-422c-9d88-5e5ef470dac1 Francja Środkowa
2695117a-c105-4aa5-81bb-da9545239479 2865505f-cf17-463c-b88e-b0232062e86a Francja Południowa
85a9c337-9ef1-4885-b343-947e942ca0fc 1156c9ab-18fe-4de1-b488-d8ccd89bc530 Indie Środkowe
5c2aad26-7d6a-4422-b399-c56d8530c923 047c78f1-4717-47ab-b21d-27ca6aea9c98 Indie Południowe
48ee151e-29ec-4cc4-82d1-57bae87333f0 d9caa8f9-c18d-48b2-9017-996b02aa8568 Indie Zachodnie
556704ad-c004-4017-9e2c-d7f451ec0dee 64e6a90d-23a0-43ee-bc75-ae1ac4e4bfe5 Japonia Wschodnia
e81fb376-3130-4866-a237-6bcd68e905d9 5c45b03e-62e4-4c29-a22a-14a7ae6e9ec2 Japonia Zachodnia
55ca94cb-d2ad-44df-b92a-011ab4ef37ca 326d7102-7768-4ce9-b958-18376e3d40cc Korea Środkowa
2d63c686-4cc9-487b-9313-646ee8f39351 8458c4f8-e8e2-4c73-96f4-7affd87af39e Korea Południowa
1577ac87-b6cd-4bea-bb3d-39533bb66101 52618c71-41f9-4bfb-9a9c-4577949c58e7 Północne Zjednoczone Królestwo
5b1f1e2d-5c19-43ea-bbfb-d5378301858e 2bc281aa-ea2b-41db-a0ee-a8ee8019fa10 Południowe Zjednoczone Królestwo
b5135f0a-166d-48f7-8474-80e3b0b619fd a855d4f2-645f-4c1a-ab8f-4b353ded1fac Południowe Zjednoczone Królestwo 2
0ff80052-eeaf-49d1-aa95-f2f6b0eb8ce2 3854d3bc-88a2-4f0c-98ea-5fac9bb87649 Zachodnie Zjednoczone Królestwo
d0ab06d5-71d6-4b8b-8507-41b72af59f4b d1011279-a5c1-4d45-8c3e-e40b89806ab2 Środkowe stany USA
003afa77-88c3-4da1-9464-69f643721f8b 0b248445-aa24-4fe8-a794-a174929327bd Wschodnie stany USA
d18c8c36-0471-44d2-bc16-c3ea3ccedc60 d80790e5-eec3-42e4-a16c-2c8a4037c7dc Wschodnie stany USA 2
d6a4e80c-7758-4e2f-a1fd-8af118cb47c0 dc4345a2-6b14-4109-87f0-888a9692db1f Administracja USA — Arizona
d0c391ac-b8f9-4664-beb2-75eb8d940b58 53a6c480-bc05-4be8-a8a2-dcd425964711 Administracja USA — Teksas
6446f0b9-46ca-445b-8ee6-a1f925bccb5e ccd2d0bc-0239-402d-b51c-83d9c1728c12 Północno-środkowe stany USA
179ac5fc-99bb-454f-a1f7-80eaf7259a84 2029d7c3-b78c-44a8-ba9e-4ae3ed6e372e Południowo-środkowe stany USA
23fbf784-511f-4590-a64c-80a2a673e4a9 8d9eb141-dc73-4d2f-a0a0-70c98d64359c Zachodnie stany USA
37951661-14a9-4902-b792-fe93c06db5f5 0a1a7e62-b5e2-4eee-8aad-cf7735c9a428 Zachodnie stany USA 2
4b471c53-cfaa-4c1d-8325-4ebabac62212 8b559e0e-4b62-4baa-8507-6fb0171fc692 Zachodnio-środkowe stany USA
097b58ab-bbc5-49ff-abbc-b962364f8313 18ba85bc-d265-44c4-a239-ec9f954000a2 Rząd USA

Operacja

AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease, RenewContainerLease, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, ChangeContainerLease, GetBlobServiceStats, AbortCopyBlob, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent

W przypadku zastosowania do kont typu gorącego

Poprzednia nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu
Standardowe We/Wy — operacje odczytu gorących blokowych obiektów blob (w 10 000) Standardowe We/Wy — warstwowe blokowe obiekty blob we wszystkich innych operacjach
Poprzedni identyfikator GUID zasobu Nowy identyfikator GUID zasobu Region
39bb4c69-c2a8-401d-93a3-d84820c64d1b 8a0f073e-6230-4cbd-a180-4e45c69284d5 Azja Wschodnia
ed45ae8d-a734-4d21-bc88-e5b54f9e903e 99f50f54-1802-4465-9a21-b80f328e4fad Azja Południowo-wschodnia
f31037d2-678a-4472-9f84-d084817f69f4 176d3774-cdfa-4f76-92c1-abfcd6b085c3 Australia Wschodnia
6cc3fdfd-45fb-430d-846d-f9ba872b2342 6341200e-b078-417e-9230-b749547ef6f2 Australia Południowo-Wschodnia
a697336a-8ef0-43f3-9e07-1f1e66cebd52 97452b97-ca28-499c-b86e-c4910b80a75d Brazylia Południowa
46b7049d-2f0a-4153-96b9-78fea3f83029 2a83c93a-7ebb-400a-9a49-6d362bb0cf8b Kanada Środkowa
edd2d43c-473b-4b80-b11e-c044fcb0255d 146743a2-a4c9-41f6-a3d7-50c3ea3b7a7f Kanada Wschodnia
037cd4c2-cb24-47b2-b61f-d3ff2bc4ac9e a6ef1b23-35d3-44ef-b8ed-dca97e1d5095 Niemcy Środkowe
7cd5a010-c047-4557-a2db-9c58ef1d08f2 ac4d1ff8-7b83-46a6-967f-f3035d09d3fc Niemcy Północno-Wschodnie
43235116-3f85-49f7-a20c-63636a0631eb 24c57c5f-5b22-4a2e-8e31-fc67207abecc Europa Północna
36c961e5-3c53-4481-b339-a10c6fe0f491 3e3981ec-a567-4790-9b06-484295b9b3dc Europa Zachodnia
2ccb18b0-ebd9-4f29-abd2-6ec8539a6779 7d9d7fc3-33d0-422c-9d88-5e5ef470dac1 Francja Środkowa
9560742c-0569-4521-bb9a-1ed38c5686a4 2865505f-cf17-463c-b88e-b0232062e86a Francja Południowa
2cf4341c-5363-4026-8ed4-d1ddaa0a8276 1156c9ab-18fe-4de1-b488-d8ccd89bc530 Indie Środkowe
991b1e89-77fd-48a4-a6d6-b8484b9f5a6b 047c78f1-4717-47ab-b21d-27ca6aea9c98 Indie Południowe
e1cce914-3a57-4bfe-9290-d416d21cae1d d9caa8f9-c18d-48b2-9017-996b02aa8568 Indie Zachodnie
6b3b540c-c0b2-4d98-9abc-aa26087f38e9 64e6a90d-23a0-43ee-bc75-ae1ac4e4bfe5 Japonia Wschodnia
10f9c657-5ede-47f6-a8e5-337a4a7d7b1e 5c45b03e-62e4-4c29-a22a-14a7ae6e9ec2 Japonia Zachodnia
3b2b2fc9-179c-43d4-bb90-5c7140d4a149 326d7102-7768-4ce9-b958-18376e3d40cc Korea Środkowa
ab07dc00-1202-403c-ae4e-693d7367260e 8458c4f8-e8e2-4c73-96f4-7affd87af39e Korea Południowa
7873a418-1c76-45ac-a8b0-7f33f2816650 52618c71-41f9-4bfb-9a9c-4577949c58e7 Północne Zjednoczone Królestwo
6196d4b3-8056-4d9c-bf78-3793461a8fbb 2bc281aa-ea2b-41db-a0ee-a8ee8019fa10 Południowe Zjednoczone Królestwo
5f509d8f-2760-4227-9c64-3a91ee145420 a855d4f2-645f-4c1a-ab8f-4b353ded1fac Południowe Zjednoczone Królestwo 2
b6207704-0157-45cb-a101-e4ce9dc22442 3854d3bc-88a2-4f0c-98ea-5fac9bb87649 Zachodnie Zjednoczone Królestwo
8b6d2696-456c-41e1-a09e-73efeb109a63 d1011279-a5c1-4d45-8c3e-e40b89806ab2 Środkowe stany USA
c5248cf8-ecba-4807-9304-6a8f14b5805a 0b248445-aa24-4fe8-a794-a174929327bd Wschodnie stany USA
c12cb4fa-c6cf-4972-98c0-eb65115d669d d80790e5-eec3-42e4-a16c-2c8a4037c7dc Wschodnie stany USA 2
2acc2486-07bd-4d05-8c7b-ec3db54a4f0b dc4345a2-6b14-4109-87f0-888a9692db1f Administracja USA — Arizona
6a7ac768-706c-4923-bff9-811f749db53e 53a6c480-bc05-4be8-a8a2-dcd425964711 Administracja USA — Teksas
0a1aabbe-5b75-4b5f-8e78-546f81ecbe02 ccd2d0bc-0239-402d-b51c-83d9c1728c12 Północno-środkowe stany USA
f4e889a2-6224-46c8-ac42-40a209df8c12 2029d7c3-b78c-44a8-ba9e-4ae3ed6e372e Południowo-środkowe stany USA
8dc92ab8-91b0-407c-a5cd-f484e3653db7 8d9eb141-dc73-4d2f-a0a0-70c98d64359c Zachodnie stany USA
0c622ef2-cd52-4909-b2b2-3f6e8f940cc2 0a1a7e62-b5e2-4eee-8aad-cf7735c9a428 Zachodnie stany USA 2
e3c4a934-9ce7-40a6-9a6b-4e1e8ca6bd98 8b559e0e-4b62-4baa-8507-6fb0171fc692 Zachodnio-środkowe stany USA
ad8e2fc3-8a38-4fac-ad91-a99b155a7d58 18ba85bc-d265-44c4-a239-ec9f954000a2 Rząd USA

Operacja

ListContainer, CreateContainer

W przypadku zastosowania do kont typu chłodnego

Poprzednia nazwa zasobu Nowa nazwa zasobu
Standardowe We/Wy — operacje zapisu chłodnych blokowych obiektów blob (w 10 000) Standardowe We/Wy — operacje zapisu chłodnych blokowych obiektów blob (w 10 000)
Poprzedni identyfikator GUID zasobu Nowy identyfikator GUID zasobu Region
728f3206-5e3c-4f02-ba31-669d04054659 be244c54-8aae-4fd4-a5d1-0dbda93f2772 Azja Wschodnia
65a00353-376c-49f9-920c-f36712acb3c5 e56de096-6d48-48c1-becc-5b43cd9f1a14 Azja Wschodnia
9670348a-c726-4402-b54b-f931ffb56b1e 8fc68c4c-2c37-4079-8493-fea12df31298 Azja Południowo-wschodnia
41ec770f-e876-49a0-93c3-36e40a3dd5ee 23e1ac7a-73e3-48fe-80d4-27e129d74e5d Azja Południowo-wschodnia
c01dd06c-7dc9-4534-934c-dff44042aeb0 452de456-2197-463a-b434-8d8b3cf77670 Australia Wschodnia
37c7e193-26a7-4e2d-bf8d-f30588fbc6f8 b1d1445b-213f-499a-bb19-070a2d50248a Australia Wschodnia
fa7ee529-9c03-4b0a-9007-f7671e15bbd3 459af3c2-cf85-468d-ae77-c096858dfef5 Australia Południowo-Wschodnia
3f5a1f85-0a6f-40f3-b81f-8f440c1300d8 bf20e6b9-2040-493c-aaf3-a61ceb7de3b9 Australia Południowo-Wschodnia
6a6a7719-7350-4178-8f96-e1033895b6a5 2027a817-1028-4985-b30e-1f3a04930416 Brazylia Południowa
1cd23e91-a422-4dc3-acbc-feafc509f19c 5b50a2ef-bad3-4614-b502-17465754854a Brazylia Południowa
e2613a8a-62a3-4bb2-9558-c51db8294b0f 79f04bb5-2872-4b4e-84c5-c6b6006b4503 Kanada Środkowa
1b174502-a775-4055-b885-49631396b81a 87594d41-d07d-4257-be17-d4d2ee0d0132 Kanada Środkowa
3e3585a6-bb6d-401f-b9bf-973ca29607ac 599d8114-9825-4572-a41e-6f6540eda937 Kanada Wschodnia
b939c7c4-6cd5-4c4b-95a9-ebb04712363c ef7de424-8c0a-43b9-9863-d82fe5e9443c Kanada Wschodnia
91e47c1d-41d2-4600-bf68-bc11759d2ac9 ec351a9c-ff1d-4169-bd11-ded943eac7cc Niemcy Środkowe
76e4f62d-0b77-47e5-bb58-fbd071ea5881 de1e3e75-5bef-4d5e-8a96-74fa206b2a3b Niemcy Środkowe
bea16d2b-65a5-4435-b9f0-7309fe99d440 2e804478-2cd8-4f98-bccb-33b350eca1b3 Niemcy Północno-Wschodnie
22cbfb22-30f4-42a2-8c49-31e4753c53e9 41efd547-8f9f-414d-80e7-c0c6049b151e Niemcy Północno-Wschodnie
65dda5ab-c6a3-4e8d-8dad-1bdd67947927 9dbadd95-5f52-454f-9002-c666a8aff87d Europa Północna
108a63a0-143f-4aea-b1a0-6a931d5d8bb9 a5ae1d7c-12ed-495a-82b5-5eef7d45c442 Europa Północna
baf0f0b4-ce1f-4d7b-81e6-b131b708858d f2b896ed-0fb5-48a5-a687-70c2f63e137b Europa Zachodnia
2a87c94a-471c-46e5-931a-f7310f143322 15adff7b-0dab-4c00-889d-caa6d4fb31bb Europa Zachodnia
015d795f-1a46-4224-9be6-9022d4d59ac5 d826ea46-80d8-4a03-8186-edeecef0b096 Francja Środkowa
413b2843-65ea-4fe2-9c4e-8207f241c071 d15d5e1f-5780-47b9-9f84-f382310c25e1 Francja Środkowa
b29b985e-e000-455f-8854-f4f24ffcb9d6 ad989fe1-358c-4a52-9373-906e125d4ed7 Francja Południowa
3dfe0fc3-4776-4ecc-a43c-128f8daedd14 f1077299-fff4-4065-a974-03921213ca6a Francja Południowa
d10f3a9d-6938-49ce-9131-f0045260163e 7ba059a6-09f5-4081-b01b-915a2a3911bf Indie Środkowe
7784341b-7b0a-46c9-99cd-44e397ff75ca b8cc594c-522d-4b13-bfe9-0bdade2e94d2 Indie Środkowe
ba66f4c5-bf33-4548-adac-d32652c8ae23 f5fdbf6d-ce2d-4026-97cc-250e1b3d3460 Indie Południowe
d77769e8-fd22-4a77-8dfb-4aadabb25c61 3244138c-76e9-4c90-9aab-954fde2ba7e7 Indie Południowe
e5b25dd6-8b0c-4018-8cc2-ca0eae8c87b4 54a328c4-82b8-4d31-96f5-565e55b2e287 Indie Zachodnie
afee72dc-bb71-461e-90ae-89005d1c1804 8cc500c7-6fad-4e0d-9c0c-d572043f3c77 Indie Zachodnie
5aa1a995-b25f-43f7-8b28-3d6fc75676b3 81cdc11f-5653-4c41-ba45-7fb2d7db5f01 Japonia Wschodnia
92b9e427-1ca5-4464-9dc6-85dbb7ac7e86 a8e5826f-0b33-4241-8ceb-6e94e10994bf Japonia Wschodnia
880be4a2-e038-4d1f-ad41-81864e7b278d 5f77822d-d647-45ca-b985-2186b0810c89 Japonia Zachodnia
1ff8223e-a66e-4d66-9a57-f6c5b84c8828 4d10df20-7dd5-4f8a-8ff9-2bb0a2b252fc Japonia Zachodnia
13cb09b9-00f5-41a9-993f-56cdd03f9b99 6cee1889-f299-47a7-9ec4-5ccfc733427b Korea Środkowa
9e68a3fd-3381-47b6-8abe-5e5a5604b22c bcdcab1c-8bfd-4f14-acdb-d243e442c2ff Korea Środkowa
14d42bc6-4047-4e51-90f6-cab1e4ff5e61 271a4a43-9916-4174-a204-d9fa560e05dd Korea Południowa
f972af35-91df-4ac0-b9ae-ec249e35720b d93555e1-e4f3-4005-9c82-fef8361d105b Korea Południowa
ff3dfc50-7070-4c1c-a20c-143bd277aa99 0dcc858f-58fc-43b6-8b3c-b2efc9be0356 Północne Zjednoczone Królestwo
7d3c4429-526d-42f9-a77c-f1c683815113 5bedbb8d-336a-4df8-b152-f49a92f0ce67 Północne Zjednoczone Królestwo
2f252a64-b5b9-4af7-be23-736debec89d5 7056fbc8-1b29-4036-bf00-17a2c7d20e57 Południowe Zjednoczone Królestwo
6d8e5801-3e49-446f-958f-5c79bc1416ff 21b293cd-60dc-418f-9b98-2b452ed0de09 Południowe Zjednoczone Królestwo
b7b29876-292f-45c6-89bd-8aba2cc7a49c 56f9819f-fbf1-4ac4-9e0b-f0bb253f47d7 Południowe Zjednoczone Królestwo 2
393acad9-6da4-49ff-a058-d50135665a35 1dc5d5cb-9336-44aa-ae29-25dda8c4cd2c Południowe Zjednoczone Królestwo 2
391dd9ba-465c-41e8-8ac0-5c0d5c05e67b 49369c7a-bf7b-4ad6-978b-952fc99b54a7 Zachodnie Zjednoczone Królestwo
2c2efcf3-50fb-43a0-b253-75f3bdd09afe c30490b2-3656-408a-8dbc-234d5de91597 Zachodnie Zjednoczone Królestwo
ae184e1f-aa21-4387-a46f-3d1cce8dad57 fa3849ff-c59b-4098-83ce-19d2b7951cbe Środkowe stany USA
251ae557-c741-45e1-a91d-10d98f925083 8778022c-ce89-4ebf-8f3a-646bff3faf28 Środkowe stany USA
bf20ce29-80d6-4b39-8966-187bd0519f21 7b5c8556-24e2-42bc-8f46-da45ac53aee4 Wschodnie stany USA
4e435593-08e3-4159-9c2f-374618fd11f0 14854f12-8d37-4299-842a-b0f2df82a305 Wschodnie stany USA
11214343-48e4-4b8a-8fb7-f2ed23716f2e 830aab6c-b809-4ce2-8556-2adc72b0ddd5 Wschodnie stany USA 2
cdd937d6-47df-41f7-87ce-d55f7fa4a208 3d7aa86c-0e9d-4139-b59f-cc5bad92b873 Wschodnie stany USA 2
396f9116-57a2-4a83-b277-2b426da5af18 3f87fef7-87ad-4c38-a502-599cb1ac90df Administracja USA — Arizona
8eb65a8b-df73-4c0d-a435-67940ee76c03 e99fc4ed-e997-4d7b-82e1-b83ea79d1dc6 Administracja USA — Arizona
6c7b6c05-c460-4f7b-be3f-cc96eb465427 e70fec78-40de-45bd-827b-dc2c027e2386 Administracja USA — Teksas
10c3b3f3-d055-4b1c-bc3a-63334d32c212 dc45cba0-227c-45ea-b286-590e435e9763 Administracja USA — Teksas
a79ff50e-8ce0-4944-8abd-dba53e60178a 96c50999-57d3-47e2-b28b-63d758f84d22 Północno-środkowe stany USA
db38ea22-8395-4dbd-96af-4ea6d0330128 a6123fe9-eef6-40b3-907b-ea1ba52684cb Północno-środkowe stany USA
1a2bbbcf-4313-43fb-95c7-11d95b45cd24 b35b5025-28c3-483b-b2e4-66c604cf65b9 Południowo-środkowe stany USA
caa454d7-e42f-47c4-9e28-773bf7b739fb 8fde27a4-f37c-4af2-ab00-f53eac8f1925 Południowo-środkowe stany USA
c222aaad-992b-41a6-bb37-237606580565 623ece87-17fd-488b-a642-b70be13c26ba Zachodnie stany USA
ec5cddbb-fbb1-4baa-8219-f19ef8cf7786 5a28a0dc-06ef-48ac-97d1-5787cc12d68e Zachodnie stany USA
47ae2469-9fd8-4f1e-9a05-5900b470d8b4 8377fc32-8a1a-44af-942f-0a1af85dc4d0 Zachodnie stany USA 2
574b4779-7c85-4019-96b2-6df26fb7c95f d3103db5-2146-405b-9e46-342ba37f3c30 Zachodnie stany USA 2
0ef7d1ea-e461-4881-9b57-c6e29384d711 7005237e-58cc-4800-9432-5cbaf104d124 Zachodnio-środkowe stany USA
65d33994-62be-46ce-9e4d-c154f959cd8b e3ba6ef4-8da7-4781-b3f9-34c966e06ce0 Zachodnio-środkowe stany USA
1da1d513-9207-40fa-9f7c-5769ebaec3b6 8fd5f383-51d0-4903-80f6-9eb5f6c8cdb0 Rząd USA
cd38e89d-bf70-4de2-944e-9a72439eb2ca b7ca95bb-7b11-4a60-ae8a-66f78cce3b84 Rząd USA