Hoppa till huvudinnehåll

Azure-produkter

Bläddra eller leta efter Azure-produkter

AI + maskininlärning

Skapa nästa generations program med AI-kapacitet för alla utvecklare och scenarier

Avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Azure Bot Service

Ge dina kunder en upplevelse med konversations-AI

Kognitiv sökning i Azure

Sökning i företagsskala för apputveckling

Azure Databricks

Utforma AI med Apache Spark™-baserad analys

Azure Machine Learning

Använd en tjänst i företagsklass för maskininlärningslivscykeln från slutpunkt till slutpunkt

Azure Open Datasets

Molnplattform för värdtjänster och delning av organiserade datauppsättningar för att påskynda utvecklingen av maskininlärningsmodeller

Azure Cognitive Services

Distribuera AI-modeller av hög kvalitet som API:er

Azure Video Indexer

Extrahera enkelt meningsfulla insikter från ljud- och videofiler med media-AI

Azure AI Content Safety

Använd AI för att övervaka text- och bildinnehåll av säkerhetsskäl

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Datavetenskap – virtuella datorer

Detaljerad, förkonfigurerad miljö för AI-utveckling

Formigenkänning i Azure

Påskynda informationsextrahering från dokument

Avancerad läsare i Azure

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

LUIS (Language Understanding Intelligent Service)

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Personanpassning

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Project Bonsai

Skapa intelligenta industriella kontrollsystem med hjälp av simuleringar

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Talarigenkänning

En funktion i tjänsten Speech som verifierar och identifierar talare

Tal till text

En funktion för taltjänster som konverterar tal till text på ett korrekt sätt

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Cognitive Service för språk

Lägg till funktioner för naturligt språk med ett enda API-anrop

Text till tal

En funktion för taltjänster som konverterar text till verklighetstroget tal

Översättare

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Azure Metrics Advisor

En AI-tjänst som övervakar mått och diagnostiserar problem

Health Bot

En hanterad tjänst som är särskilt framtagen för utveckling av virtuella sjukvårdsassistenter

Azure Applied AI Services

Specialiserade tjänster som gör att organisationer kan få snabbare tid till värde vid användning av AI för vanliga scenarier

Azure OpenAI Service

Använd avancerade kodnings- och språkmodeller i en rad olika användningsfall

Azure Cognitive Services för vision

Få insikter från bild- och videoinnehåll med AI

Analyser

Samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera data av alla varianter, volymer och hastigheter

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning

Azure Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Azure Data Lake Storage

Skalbar och säker Data Lake-funktion för analyser med höga prestanda

Azure Data Lake Storage Gen1

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Azure Databricks

Utforma AI med Apache Spark™-baserad analys

Azure Stream Analytics

Analys i realtid på snabbväxande strömmande data

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Power BI Embedded

Vit etikett Power BI och tillhandahåll snabbt och enkelt kundriktade instrumentpaneler och analyser i dina egna program

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

Microsoft Purview

Styr, skydda och hantera din dataegendom

Microsoft Graph-dataanslutning

Ett säkert anslutningsprogram med högt dataflöde som kopierar utvalda Microsoft 365-produktivitetsdatamängder till din Azure-klientorganisation

Azure Chaos Studio

Förbättra programmets återhämtningsförmåga genom att introducera fel och simulera avbrott

Azure Operator Insights

Ta bort datasilor och leverera affärsinsikter från omfattande datamängder

Azure Operator Service Manager

Förenkla distribution, uppgradering och hantering av komplexa operatörstjänster

Compute

Använd dig av beräkningskapaciteten och skalningsmöjligheterna i molnet, och betala bara för de resurser du faktiskt använder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure CycleCloud

Skapa, hantera, köra och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala

Azure Quantum

Kom med och utforska ett stort urval av dagens kvantmaskinvara, programvara och lösningar

Virtuella Spot-datorer i Azure

Utnyttja oanvänd beräkningskapacitet med stora rabatter för att köra arbetsbelastningar som kan avbrytas

Azure Spring Apps

Skapa och distribuera Spring Boot-appar med en fullständigt hanterad tjänst från Microsoft och VMware

Azure VMware Solution

Kör dina VMware-arbetsbelastningar internt på Azure

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

SQL Server i Azure Virtual Machines

Migrera SQL Server arbetsbelastningar till molnet till lägre total ägandekostnad (TCO)

Static Web Apps

En modern webbapptjänst som erbjuder effektiv, heltäckande utveckling från källkoden till global hög tillgänglighet

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Virtuella datorer

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure Virtual Desktop

Få åtkomst till en säker fjärrskrivbordsmiljö var du än är

Virtuella Windows-datorer

Etablera virtuella datorer för SQL Server, SharePoint med flera

Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk värdserver till dina virtuella Azure-datorer för såväl Windows som Linux

Azure VM Image Builder

Förenkla processen för att skapa avbildningar med lättanvända verktyg

Azure Kubernetes Service (AKS)

Utveckla och skala med hanterad Kubernetes

Azure Container Apps

Skapa och distribuera moderna appar och mikrotjänster med serverlösa containrar

Azure Functions

Kör händelsedrivna serverlösa kodfunktioner i en utvecklingsupplevelse från slutpunkt till slutpunkt

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

Containers

Utveckla och hantera dina containerbaserade program snabbare med integrerade verktyg

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

Azure Kubernetes Service (AKS)

Utveckla och skala med hanterad Kubernetes

Azure Kubernetes Fleet Manager

Hantera Kubernetes-kluster sömlöst i stor skala

Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Azure Container Apps

Skapa och distribuera moderna appar och mikrotjänster med serverlösa containrar

Azure Functions

Kör händelsedrivna serverlösa kodfunktioner i en utvecklingsupplevelse från slutpunkt till slutpunkt

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar på Windows och Linux

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

Azure Container-register

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av distributioner

Azure Container Storage

Hantera beständiga volymer för tillståndskänsliga containerprogram

Databaser

Möjliggör snabb tillväxt och få snabbare innovationer med säker, fullt hanterade databastjänster i företagsskala

Azure Cache for Redis

Påskynda program med datacachning med stora dataflöden och låg fördröjning

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Azure-databas för MariaDB

Hanterad MariaDB-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for MySQL

Fullständigt hanterad, skalbar MySQL-databas

Azure Database for PostgreSQL

Förnya snabbare med fullständigt hanterat, intelligent och skalbart PostgreSQL

Azure Database Migration Service

Accelerate your data migration to Azure

Azure SQL

Migrera, modernisera och innovera med den moderna SQL-serien med molndatabastjänster

Azure SQL Database

Skapa appar som skalas med hanterad och intelligent SQL-databas i molnet

Azure SQL Edge

Förbruka tjänster privat på Azure-plattformen

Azure SQL-hanterad instans

Modernisera SQL Server-program med en hanterad, alltid uppdaterad SQL-instans i molnet

SQL Server i Azure Virtual Machines

Migrera SQL Server arbetsbelastningar till molnet till lägre total ägandekostnad (TCO)

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Azure Managed Instance för Apache Cassandra

Moln-Cassandra med flexibilitet, kontroll och skalning

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis

DevOps

Leverera innovationer snabbare med enkla och tillförlitliga verktyg för kontinuerlig leverans

Azure Artifacts

Skapa, var värd för och dela paket med teamet

Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina appar, infrastrukturen och nätverket

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure-lagringsplatser

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet

Azure-testningsplaner

Testa och leverera säkert med ett manuellt och undersökande hjälpmedel för testning

Integrering av DevOps-verktyg

Använd ditt DevOps-favoritverktyg med Azure

Azure Load Testing

Optimera appprestanda med högskalig belastningstestning

Azure-hanterad Grafana

Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst

Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet

Azure Deployment Environments

Starta appinfrastrukturmiljöer snabbt med hjälp av projektbaserade mallar

GitHub Advanced Security for Azure DevOps

Develop securely from inception to ship

Hantering och styrning

Förenkla, automatisera och optimera molnresursernas hantering och kompatibilitet

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Defender: hantering av externa attackytor

Skydda den digitala upplevelsen genom att identifiera alla Internetexponerade resurser med Microsoft Defender – hantering av extern attackyta (EASM)

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Azure Lighthouse

Hjälper tjänstleverantörer att hantera kunder i stor skala och med precision

Azure-hanterade program

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure Migrate

Förenkla migrering och modernisering med en enhetlig plattform

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina appar, infrastrukturen och nätverket

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder i stor skala

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Azure Resource Manager-mallar

Leverera infrastruktur som kod till alla dina Azure-resurser med Resource Manager

Azure Tjänstehälsa

Personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal

Microsoft Cost Management

Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Azure Automanage

Automatisera enkelt din molnbaserade och lokala infrastruktur

Azure-resursflyttare

Gör det enklare att flytta flera resurser mellan Azure-regioner

Microsoft Purview

Styr, skydda och hantera din dataegendom

Azure Chaos Studio

Förbättra programmets återhämtningsförmåga genom att introducera fel och simulera avbrott

Azure-hanterad Grafana

Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst

Center för uppdateringshantering

Hantera uppdateringar och efterlevnad centralt i stor skala

Hybrid + flera moln

Få Azure-innovation överallt – få flexibilitet och innovation inom molntjänster till dina lokala arbetsbelastningar

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Arc

Skydda, utveckla och hantera infrastruktur, appar och Azure-tjänster var som helst

Azure Database for PostgreSQL

Förnya snabbare med fullständigt hanterat, intelligent och skalbart PostgreSQL

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure IoT Edge

Utöka molnintelligens och -analys till gränsenheter som hanteras av Azure IoT Hub

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Azure SQL Database

Skapa appar som skalas med hanterad och intelligent SQL-databas i molnet

Azure SQL Edge

Förbruka tjänster privat på Azure-plattformen

Azure Stack

Skapa och kör innovativa hybridprogram över molngränser.

Azure Stack HCI

Kör dina produktionsarbetsbelastningar och molnbaserade appar var som helst

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub säljs som ett integrerat maskinvarusystem med programvara som förinstallerats på godkänd maskinvara

Azure Stack Edge

En Azure-hanterad enhet som möjliggör beräkning, lagring och intelligenta Azure-funktioner vid nätverksgränsen

Azure Modular Datacenter

En komplett och robust lösning för ditt datacenter

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials is an on-premises Kubernetes implementation of Azure Kubernetes Service (AKS) that automates running containerized applications at scale.

Azure Operator Insights

Ta bort datasilor och leverera affärsinsikter från omfattande datamängder

Azure Operator Service Manager

Förenkla distribution, uppgradering och hantering av komplexa operatörstjänster

Azure Operator Nexus

Upptäck en hybridplattform skapad för verksamhetskritiska mobilnätverksprogram som kan stöda distribution av både containerbaserade och virtualiserade nätverksfunktioner

Identitet

Hantera användaridentiteter och få tillgång till skydd mot avancerade hot för många typer av enheter, data, appar och infrastrukturer

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory External Identities

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Integrering

Integrera lokala och molnbaserade program, data och processer sömlöst i hela företaget

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure Health Data Services

Förena och hantera hälsodata och skyddad hälsoinformation (PHI) i molnet

Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret

Azure Data Manager for Energy

Fullständigt hanterad OSDU-dataplattform™ i företagsklass

Microsoft Azure Data Manager för jordbruk

Azure Data Manager för jordbruk utökar Microsofts intelligenta data-plattform med branschspecifika dataanslutningsprogram och funktioner för att sammanföra servergruppsdata från olika källor, vilket gör det möjligt för organisationer att utnyttja datauppsättningar av hög kvalitet och påskynda utvecklingen av digitala jordbrukslösningar

Internet of Things

Anslut tillgångar eller miljöer, upptäck insikter och kör informerade åtgärder för att transformera din verksamhet

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Digital Twins

Skapa nästa generations IoT-lösningar som modellerar hela miljöer i realtid

Azure IoT Central

Gå från proof of concept till proof of value

Azure IoT Edge

Utöka molnintelligens och -analys till gränsenheter som hanteras av Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure Machine Learning

Använd en tjänst i företagsklass för maskininlärningslivscykeln från slutpunkt till slutpunkt

Azure Maps

Lägg till platsdata och visuella kartobjekt i affärsprogram och lösningar

Azure RTOS

Gör inbäddad IoT-utveckling anslutning enkelt

Azure Sphere

Skapa, anslut och underhåll skyddade intelligenta IoT-enheter från periferin till molnet

Azure SQL Edge

Förbruka tjänster privat på Azure-plattformen

Azure Stream Analytics

Analys i realtid på snabbväxande strömmande data

Azure Time Series Insights

Visualisera IoT-data i realtid

Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Windows 10 IoT Core Services

Långsiktig support för operativsystem och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa

Azure Defender för IoT

Enhetligt skydd mot hot för alla dina IoT/OT-enheter

Windows för IoT

Skapa intelligenta nätverksgränslösningar med utvecklingsverktyg i världsklass, långsiktig support och säkerhet i företagsklass.

Azure Functions

Kör händelsedrivna serverlösa kodfunktioner i en utvecklingsupplevelse från slutpunkt till slutpunkt

Media

Leverera videor av hög kvalitet var som helst, när som helst och till vilken enhet som helst

Azure Media Player

En spelare för alla uppspelningsbehov

Content Delivery Network

Snabbt och tillförlitligt innehållsleveransnätverk med global räckvidd

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Live and On-Demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Migrering

Förenkla och påskynda migreringen till molnet med vägledning, verktyg och resurser

Azure Database Migration Service

Accelerate your data migration to Azure

Azure Migrate

Förenkla migrering och modernisering med en enhetlig plattform

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Microsoft Cost Management

Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet

Azure Data Box

Enheter och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på nätverksgränsen

Mixad verklighet

Kombinera den fysiska och digitala världen och skapa fördjupande, samarbetsbaserade upplevelser

Azure Digital Twins

Skapa nästa generations IoT-lösningar som modellerar hela miljöer i realtid

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Azure Remote Rendering

Rendera interaktivt 3D-innehåll av hög kvalitet och strömma det till dina enheter i realtid

Spatial Anchors

Skapa spatialt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare

Object Anchors

Justera och fäst 3D-innehåll automatiskt till objekt i den fysiska världen

Mobilt

Skapa och distribuera till flera plattformar och inbyggda appar för vilken mobil enhet som helst

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Kognitiv sökning i Azure

Sökning i företagsskala för apputveckling

Azure Maps

Lägg till platsdata och visuella kartobjekt i affärsprogram och lösningar

Azure Cognitive Services

Distribuera AI-modeller av hög kvalitet som API:er

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Spatial Anchors

Skapa spatialt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare

App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina mobil- och skrivbordsappar kontinuerligt

Xamarin

Snabbare framtagning av mobilappar med molnstöd

Azure Communication Services

Skapa kommunikationsupplevelser med flera kanaler

Nätverk

Anslut lokal och molnbaserad infrastruktur och tjänster så att dina kunder och användare får bästa möjliga upplevelse

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure Bastion

Fullständigt hanterad tjänst som hjälper till att skydda fjärråtkomsten till dina virtuella datorer

Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser från DDoS-angrepp (distributed denial-of-service)

Azure DNS

Värdlagra din DNS-domän (Domain Name System) i Azure

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure Firewall

Skydda dina Azure Virtual Network-resurser med molnbaserad nätverkssäkerhet

Belastningsutjämning

Utforska Azures tjänster för belastningsutjämning och hitta den bästa lösningen för dina arbetsbelastningar med hjälp av ett lättanvänt tjänstvalsverktyg

Azure Firewall Manager

Central säkerhetsprincip för nätverk och väghantering för globalt distribuerade, programvarudefinierade perimetrar

Azure Front Door

Modernt moln-CDN som tillhandahåller optimerade funktioner till dina användare oavsett var de befinner sig

Azure Internet Analyzer

Testa hur ändringar i nätverksinfrastrukturen påverkar dina kunders prestanda.

Azure Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk

Content Delivery Network

Snabbt och tillförlitligt innehållsleveransnätverk med global räckvidd

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Virtual Network

Skapa en egen privat nätverksinfrastruktur i molnet

Azure Virtual Network Manager

Hantera virtuella nätverk centralt i Azure från en enda fönsterruta

Virtuellt WAN

Optimera och automatisera anslutningar mellan grenar via Azure

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Azure Orbital Ground Station

Mata snabbt in data från rymden till molnet med en lokal markstationstjänst

Azure Route Server

Låt nätverksapparater utbyta routningar dynamiskt med virtuella nätverk i Azure

Funktionshanterare för Azure-nätverk

Utöka Azure-hantering för distribution av 5G- och SD-WAN-nätverksfunktioner på Edge-enheter

Azure Private 5G Core

Distribuera och hantera snabbt privata 5G-nätverk vid företagets gränsenheter

Azure Communications Gateway

Anslut snabbt dina fasta och mobila nätverk till Microsoft Teams

Storage

Få säker och mycket skalbar molnlagring för dina data, appar och arbetsbelastningar

Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

Avere vFXT för Azure

Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Data Lake Storage

Skalbar och säker Data Lake-funktion för analyser med höga prestanda

Azure Data Lake Storage Gen1

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Azure Files

Enkla, säkra och serverlösa molnbaserade filresurser i företagsklass

Azure HPC Cache

Filcachelagring för databehandling med höga prestanda (HPC)

Azure NetApp Files

Azure-filresurser i företagsklass med NetApp

Azure Blob Storage

Massivt skalbar och säker objektlagring

Azure Data Box

Enheter och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på nätverksgränsen

Azure-disklagring

Hög prestanda och mycket tålig blocklagring

Kölagring

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Storage Explorer

Visa och interagera med Azure Storage-resurser

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis

Azure Elastic SAN

Elastic SAN är en SAN-nätverkstjänst (Storage Area Network) som är inbyggd i molnet och som bygger på Azure. Få tillgång till en helvägsupplevelse precis som ditt lokala SAN-nätverk

Azure Managed Lustre

Azure Managed Lustre är ett fullständigt hanterat, molnbaserat parallellt filsystem som gör det möjligt för kunder att köra sina HPC-arbetsbelastningar (High Performance Computing) i molnet

Azure Container Storage

Hantera beständiga volymer för tillståndskänsliga containerprogram

Säkerhet

Skydda ditt företag från avancerade hot i arbetsbelastningar i olika hybridmoln

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Säkerhetscenter

Skydda dina flermolns- och hybridmiljöer

Defender: hantering av externa attackytor

Skydda den digitala upplevelsen genom att identifiera alla Internetexponerade resurser med Microsoft Defender – hantering av extern attackyta (EASM)

Azure Bastion

Fullständigt hanterad tjänst som hjälper till att skydda fjärråtkomsten till dina virtuella datorer

Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser från DDoS-angrepp (distributed denial-of-service)

Dedikerad HSM i Azure

Hantera säkerhetsmoduler för maskinvara (HSM) som du använder i molnet

Azure Firewall

Skydda dina Azure Virtual Network-resurser med molnbaserad nätverkssäkerhet

Azure Firewall Manager

Central säkerhetsprincip för nätverk och väghantering för globalt distribuerade, programvarudefinierade perimetrar

Azure Front Door

Modernt moln-CDN som tillhandahåller optimerade funktioner till dina användare oavsett var de befinner sig

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Azure Defender för IoT

Enhetligt skydd mot hot för alla dina IoT/OT-enheter

Microsoft Azure Attestation

En enhetlig lösning för att fjärrverifiera en plattforms tillförlitlighet och integritet för de binärfiler som körs inuti den

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis

Utvecklarverktyg

Skapa, hantera och leverera molnappar kontinuerligt oavsett plattform eller språk

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

SDK:er

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver

Visual Studio

Den kraftfulla och flexibla miljön för att utveckla program i molnet

Visual Studio-kod

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

Azure Load Testing

Optimera appprestanda med högskalig belastningstestning

Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet

Azure Deployment Environments

Starta appinfrastrukturmiljöer snabbt med hjälp av projektbaserade mallar

Webb

Skapa, distribuera och skala kraftfulla webbprogram både snabbt och enkelt

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Kognitiv sökning i Azure

Sökning i företagsskala för apputveckling

Azure Maps

Lägg till platsdata och visuella kartobjekt i affärsprogram och lösningar

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner

Content Delivery Network

Snabbt och tillförlitligt innehållsleveransnätverk med global räckvidd

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Static Web Apps

En modern webbapptjänst som erbjuder effektiv, heltäckande utveckling från källkoden till global hög tillgänglighet

Azure Communication Services

Skapa kommunikationsupplevelser med flera kanaler

Azure Web PubSub

Skapa enkelt webbprogram för realtidsmeddelanden med WebSockets och publicera/prenumerera-mönstret

Azure Fluid Relay

Lägg enkelt till samarbetsupplevelser i realtid till dina appar med Fluid Framework

Azure Container Apps

Skapa och distribuera moderna appar och mikrotjänster med serverlösa containrar

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar på Windows och Linux

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure

Azure Lab Services

Ställ in virtuella labb för klasser, utbildning, hackaton och andra liknande scenarier

Azure Virtual Desktop

Få åtkomst till en säker fjärrskrivbordsmiljö var du än är

VMware Horizon Cloud på Microsoft Azure

Tillhandahåll Windows-skrivbord och Windows-appar med VMware och Azure Virtual Desktop

Citrix Virtual Apps and Desktops för Azure

Tillhandahåll Windows-skrivbord och Windows-appar i Azure med Citrix och Azure Virtual Desktop

Microsoft Dev Box

Effektivisera utvecklingen med säkra, kodklara arbetsstationer i molnet

Kan vi hjälpa dig?