Labb för utveckling och testning i Azure priser

Snabba, enkla och smidiga utvecklings- och testningsmiljöer

Med labb för utveckling och testning i Azure kan utvecklare och testare snabbt skapa miljöer i Azure för att distribuera och testa sina program. Du kan enkelt etablera Windows- och Linux-datorer i labb med hjälp av återanvändningsbara mallar och artefakter samtidigt som du minimerar kostnaderna för spill and övervakning.

Prisinformation

Labb för utveckling och testning i Azure är en kostnadsfri tjänst. Men du debiteras för andra Azure-resurser som skapas i labbet. Exempelvis debiteras du för de virtuella datorer som skapas i labb för utveckling och testning enligt vår prissättning för virtuella datorer.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum
 • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden. Läs mer

Vanliga frågor och svar

  • Skapa ett labb för utveckling och testning.
  • Skapa mallar i labbet.
  • Använda mallar som bas för att skapa virtuella datorer.
  • Lägga till en artefaktlagringsplats. Artifaktkällor är git-lagringsplatser (VSO-GIT, GitHub osv.) där artefakter (ARM*-baserade JSON-filer) checkas in.
   *Läs mer om ARM här.
  • Installera artefakter när en virtuell dator har etablerats. Artefakter kan vara:
   • Verktyg som du vill installera på den virtuella datorn, t.ex. agenter, Fiddler, Visual Studio.
   • Åtgärder som du vill köra på den virtuella datorn (klona repo, konfigurera något).
   • Program som du vill testa.

  • Lagring. Lagringskonton skapas automatiskt av labbet för att lagra följande:
   • VHD-filer används för att skapa anpassade labbmallar
   • OS-diskar av de virtuella datorerna skapas i labbet
   Läs mer
  • Virtual Network. Ett virtuellt nätverk skapas automatiskt i labbet och alla de virtuella datorerna läggs till i det virtuella nätverket. Läs mer
  • Virtuella datorer skapas i labbet. Läs mer
  • Azure Key Vault. Labbet behöver användarens autentiseringsuppgifter för att kommunicera med en användares privata git-lagringsplats. Labbet lagrar autentiseringsuppgifterna i Azure Key Vault. Läs mer

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Labb för utveckling och testning i Azure

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto