Azure Data Lake Storage Gen2-prissättning

Extremt skalbar och säker Data Lake-lagring som bygger på Blob Storage

Azure Data Lake Storage Gen2 är världens mest produktiva Data Lake. Ett kraftfullt, Hadoop-kompatibelt filsystem kombineras med integrerad hierarkisk namnrymd med den extrema skalbarheten och ekonomin i Azure Blob Storage som hjälp för dig att snabba upp övergången från koncept till produktion.

 1. Fullständigt integrerat med Azure Blob Storage-plattformen. All funktionalitet i Blob Storage (Azure Active Directory Integration, kryptering i viloläge, hög tillgänglighet och haveriberedskap, Automated Lifecycle Policy Management, brandväggar för Storage-konton m.fl.) kan användas av Azure Data Lake Storage
 2. Optimerat för ledande motorer för molnanalys
 3. Tätt integrerat med alla delar av Azure Big Data Analytics-stacken, vilket ger snabb information
 4. Tillåter analysdata och objektdata på samma lagringsplats utan programmeringsändringar eller datakopiering
 5. Snabbare prestanda än andra datalager, vilket gör att dina analyser körs snabbare och den totala ägandekostnaden blir lägre

Generell användning v2 ger åtkomst till de senaste Azure-lagringsfunktionerna, inklusive lågfrekvent lagring och arkivlagring. Prissättningen är optimerad för lägsta möjliga pris per GB. Dessa konton ger åtkomst till Data Lake Storage, blockblobar, sidblobar, filer och köer.

I Azure Data Lake Storage Gen2 kan du ordna data på två olika sätt. Med alternativet för hierarkisk namnrymd kan kunderna ordna sin Data Lake i strukturerade kataloger, mappar och filer. Med ostrukturerad namnrymd kan kunderna köra sin Data Lake som en ostrukturerad blob-lagring. Oavsett alternativ betalar kunden samma lagringspris enligt tabellen nedan. Med alternativet för hierarkisk namnrymd debiteras dock kunden för ytterligare metadata som tillhör mapp- och katalogstrukturen på sin faktura.

Priser för datalagring

Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte

Transaktionspriser

Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som skrivåtgärder: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Följande API-anrop betraktas som läsåtgärder: ReadFile, ListFilesystemFile
Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som skrivåtgärder: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Följande API-anrop betraktas som läsåtgärder: ReadFile, ListFilesystemFile

Tidig borttagning i arkivlagring

Förutom avgiften per GB och per månad så gäller en tidig borttagningsperiod på 180 dagar för alla blob-objekt som flyttas till arkivet. Den här avgiften tas ut i förväg. Om en blob till exempel flyttas till arkivet och sedan tas bort eller flyttas till den frekventa lagringen efter 45 dagar, så debiteras kunden en tidig borttagningsavgift som motsvarar 135 (180 minus 45) dagars lagring i arkivet.

Andra lagringsmätare för åtgärder och metadata

Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- Gäller inte
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- Gäller inte
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- Gäller inte
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Gäller inte
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som iterativa skrivåtgärder: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir
Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
Åtgärderna List (Lista) och Create Container (Skapa behållare) (per 10 000) $- $- Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- Gäller inte
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- Gäller inte
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- Gäller inte
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Gäller inte
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som iterativa skrivåtgärder: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Dataöverföringspriser för ADLS Gen2

När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är för den bandbredd som används för att replikera dessa data till en annan Azure-region. Den här avgiften tillämpas även när du ändrar kontots replikeringsinställning från LRS till GRS eller RA-GRS. Visa dataöverföringspriserna på prissättningssidan för blobar.

Vanliga frågor och svar

 • Azure Data Lake Storage är optimerat för körning av arbetsbelastningar för analys av ostrukturerade data. Azure Data Lake Storage Gen2 är optimerat för snabb I/O av stora datavolymer, vilket gör att analysarbetsbelastningar körs snabbare och den totala kostnaden för analysjobb blir lägre. I Azure Data Lake Storage Gen2 finns också valfrihet att ordna data i antingen en ostrukturerad eller hierarkisk namnrymd.

 • Med hierarkisk namnrymd kan du ordna dina data i strukturerade mappar och kataloger. Med ostrukturerad namnrymd ligger filerna ostrukturerade, som i Blob Storage. Med hierarkisk namnrymd kan du utföra åtgärder som att döpa om mappar eller radera med en enda atomisk åtgärd. Med ostrukturerad namnrymd krävs en rad åtgärder – hur många beror på hur många objekt som finns i strukturen. Med hierarkisk namnrymd lagras ytterligare metadata för din katalog- och mappstruktur. När datavolymen ökar hålls dina data organiserade med hierarkisk namnrymd och du får bättre lagringsprestanda för dina analysjobb, vilket sänker den totala kostnaden för körning av analysjobb.

  • Fakturering med ostrukturerad namnrymd

  Exempel: Du lagrar 120 TB data under hela månaden i Azure Data Lake Storage Gen2 med ostrukturerad namnrymd i ”Hot Tier”. Under denna månad utför du 100 miljoner åtgärder, som har en storlek på 6 MB vardera. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och övriga 80 % är läsåtgärder. Slutligen antar vi att du byter namn på 10 000 kataloger under månaden.

  Med ostrukturerad namnrymd får du inga extra kostnader för metadata kopplade till dina filer och mappar, och debiteras därför för 120 TB data. Eftersom varje åtgärd är 6 MB debiteras du för två transaktioner per åtgärd (4 MB + 2 MB), eftersom varje läst eller skrivet datablock om 4 MB debiteras som en transaktion. Slutligen debiteras namnbytena för kataloger med separat mätning.

  Så här beräknas din totala kostnad:

  Resursanvändning Användningsvolym Pris Månadskostnad
  Storage 120 TB

  $- för första 50 TB

  $- för nästa 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Totalt $-
  Transaktioner Skrivningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 20 M = $-

  Läsningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 80 M = $-

  Totalt $-
  Namnbyte för kataloger 10 000 $- per 100 $- per 100 * 10 000 = $-
  Total månadskostnad:

  Storage

  Transaktioner

  Namnbyte för kataloger

  Total månadskostnad

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Fakturering med hierarkisk namnrymd

  Exempel: Du lagrar 120 TB data under hela månaden i Azure Data Lake Storage Gen2 med hierarkisk namnrymd i ”Hot Tier”. Under denna månad utför du 100 miljoner åtgärder, som har en storlek på 6 MB vardera. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och övriga 80 % är läsåtgärder. Slutligen antar vi att du byter namn på 10 000 kataloger under månaden.

  Med hierarkisk namnrymd debiteras du extra för metadata kopplade till dina filer och mappar, och debiteras därför för lite mer än 120 TB data. Eftersom varje åtgärd är 6 MB debiteras du för två transaktioner per åtgärd (4 MB + 2 MB), eftersom varje läst eller skrivet datablock om 4 MB debiteras som en transaktion. Slutligen debiteras namnbytena för kataloger med separat mätning.

  Så här beräknas din totala kostnad:

  Resursanvändning Användningsvolym Pris Månadskostnad
  Storage 132 TB

  $- för första 50 TB

  $- för nästa 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Totalt $-
  Transaktioner Skrivningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 20 M = $-

  Läsningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 80 M = $-

  Totalt $-
  Namnbyte för kataloger 10 000 $- per 100 $- per 100 * 10 000 = $-
  Total månadskostnad:

  Storage

  Transaktioner

  Namnbyte för kataloger

  Total månadskostnad

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Ja, större filer är mer kostnadseffektiva och ger bättre prestanda vid analys. För filer som är större än 4 MB erbjuder Azure Data Lake Storage Gen2 lägre pris för varje datablock om 4 MB som läses utöver de första 4 MB. Det är billigare att läsa en enstaka fil på 16 MB än att läsa 4 filer på 4 MB vardera. I båda fallen är det totala antalet transaktioner 4. De sista 12 MB som läses som tre transaktioner från 16 MB-filen är dock billigare, vilket gör den totala kostnaden för läsning av en fil på 16 MB billigare än läsning av 4 filer på 4 MB vardera.

  Dessutom är Azure Data Lake Storage Gen2 högoptimerat för snabbare prestanda på större filer. Det innebär att dina analyser körs snabbare med större filer, vilket ytterligare sänker den totala kostnaden för analyskörning.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad