Azure Data Lake Storage Gen2-prissättning

Extremt skalbar och säker Data Lake-lagring som bygger på Blob Storage

Azure Data Lake Storage Gen2 är världens mest produktiva Data Lake. Ett kraftfullt, Hadoop-kompatibelt filsystem kombineras med integrerad hierarkisk namnrymd med den extrema skalbarheten och ekonomin i Azure Blob Storage som hjälp för dig att snabba upp övergången från koncept till produktion.

 1. Fullständigt integrerat med Azure Blob Storage-plattformen. All funktionalitet i Blob Storage (Azure Active Directory Integration, kryptering i viloläge, hög tillgänglighet och haveriberedskap, Automated Lifecycle Policy Management, brandväggar för Storage-konton m.fl.) kan användas av Azure Data Lake Storage
 2. Optimerat för ledande motorer för molnanalys
 3. Tätt integrerat med alla delar av Azure Big Data Analytics-stacken, vilket ger snabb information
 4. Tillåter analysdata och objektdata på samma lagringsplats utan programmeringsändringar eller datakopiering
 5. Snabbare prestanda än andra datalager, vilket gör att dina analyser körs snabbare och den totala ägandekostnaden blir lägre

Generell användning v2 ger åtkomst till de senaste Azure-lagringsfunktionerna, inklusive lågfrekvent lagring och arkivlagring. Prissättningen är optimerad för lägsta möjliga pris per GB. Dessa konton ger åtkomst till Data Lake Storage, blockblobar, sidblobar, filer och köer.

I Azure Data Lake Storage Gen2 kan du ordna data på två olika sätt. Med alternativet för hierarkisk namnrymd kan kunderna ordna sin Data Lake i strukturerade kataloger, mappar och filer. Med ostrukturerad namnrymd kan kunderna köra sin Data Lake som en ostrukturerad blob-lagring. Oavsett alternativ betalar kunden samma lagringspris enligt tabellen nedan. Med alternativet för hierarkisk namnrymd debiteras dock kunden för ytterligare metadata som tillhör mapp- och katalogstrukturen på sin faktura.

Priser för datalagring

Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Dina första 50 terabyte (TB) / månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 450 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte
Över 500 TB/månad $- per GB $- per GB Gäller inte

Lagringskapacitetsreservationer

1-årig reservation 3-årig reservation
Frekvent Lågfrekvent Arkiv Frekvent Lågfrekvent Arkiv
100 TB/månad $- $- $- $- $- $-
1 PB/månad $- $- $- $- $- $-
1-årig reservation 3-årig reservation
Frekvent Lågfrekvent Arkiv Frekvent Lågfrekvent Arkiv
100 TB/månad $- $- Gäller inte $- $- Gäller inte
1 PB/månad $- $- Gäller inte $- $- Gäller inte
1-årig reservation 3-årig reservation
Frekvent Lågfrekvent Arkiv Frekvent Lågfrekvent Arkiv
100 TB/månad $- $- $- $- $- $-
1 PB/månad $- $- $- $- $- $-
1-årig reservation 3-årig reservation
Frekvent Lågfrekvent Arkiv Frekvent Lågfrekvent Arkiv
100 TB/månad $- $- $- $- $- $-
1 PB/månad $- $- $- $- $- $-
1-årig reservation 3-årig reservation
Frekvent Lågfrekvent Arkiv Frekvent Lågfrekvent Arkiv
100 TB/månad Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
1 PB/månad Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
1-årig reservation 3-årig reservation
Frekvent Lågfrekvent Arkiv Frekvent Lågfrekvent Arkiv
100 TB/månad Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
1 PB/månad Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte

Transaktionspriser

Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som skrivåtgärder: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Följande API-anrop betraktas som läsåtgärder: ReadFile, ListFilesystemFile
Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- $-
Skrivåtgärder* (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
Läsåtgärder** (var 4 MB, per 10 000) $- $- Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som skrivåtgärder: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Följande API-anrop betraktas som läsåtgärder: ReadFile, ListFilesystemFile

Tidig borttagning i arkivlagring

Förutom avgiften per GB och per månad så gäller en tidig borttagningsperiod på 180 dagar för alla blob-objekt som flyttas till arkivet. Den här avgiften tas ut i förväg. Om en blob till exempel flyttas till arkivet och sedan tas bort eller flyttas till den frekventa lagringen efter 45 dagar, så debiteras kunden en tidig borttagningsavgift som motsvarar 135 (180 minus 45) dagars lagring i arkivet.

Andra lagringsmätare för åtgärder och metadata

Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- Gäller inte
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- Gäller inte
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- Gäller inte
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Gäller inte
Lagring av metadata (GB/månad) Gäller inte Gäller inte Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som iterativa skrivåtgärder: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir
Frekvent Lågfrekvent Arkiv
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- $-
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- $-
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- $-
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- $-
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (per 10 000) $- $- Gäller inte
Iterativa skrivåtgärder (100-tal)* $- $- Gäller inte
Alla övriga åtgärder (per 10 000) utom borttagning som är kostnadsfri $- $- Gäller inte
Datahämtning (per GB) Kostnadsfri $- Gäller inte
Dataskrivning (per GB) Kostnadsfri Kostnadsfri Gäller inte
Lagring av metadata (GB/månad) $- Gäller inte Gäller inte
*Följande API-anrop betraktas som iterativa skrivåtgärder: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Dataöverföringspriser för ADLS Gen2

När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är för den bandbredd som används för att replikera dessa data till en annan Azure-region. Den här avgiften tillämpas även när du ändrar kontots replikeringsinställning från LRS till GRS eller RA-GRS. Visa dataöverföringspriserna på prissättningssidan för blobar.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om Data Lake Storage Gen2

 • Azure Data Lake Storage är optimerat för körning av arbetsbelastningar för analys av ostrukturerade data. Azure Data Lake Storage Gen2 är optimerat för snabb I/O av stora datavolymer, vilket gör att analysarbetsbelastningar körs snabbare och den totala kostnaden för analysjobb blir lägre. I Azure Data Lake Storage Gen2 finns också valfrihet att ordna data i antingen en ostrukturerad eller hierarkisk namnrymd.

 • Med hierarkisk namnrymd kan du ordna dina data i strukturerade mappar och kataloger. Med ostrukturerad namnrymd ligger filerna ostrukturerade, som i Blob Storage. Med hierarkisk namnrymd kan du utföra åtgärder som att döpa om mappar eller radera med en enda atomisk åtgärd. Med ostrukturerad namnrymd krävs en rad åtgärder – hur många beror på hur många objekt som finns i strukturen. Med hierarkisk namnrymd lagras ytterligare metadata för din katalog- och mappstruktur. När datavolymen ökar hålls dina data organiserade med hierarkisk namnrymd och du får bättre lagringsprestanda för dina analysjobb, vilket sänker den totala kostnaden för körning av analysjobb.

  • Fakturering med ostrukturerad namnrymd

  Exempel: Du lagrar 120 TB data under hela månaden i Azure Data Lake Storage Gen2 med ostrukturerad namnrymd i ”Hot Tier”. Under denna månad utför du 100 miljoner åtgärder, som har en storlek på 6 MB vardera. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och övriga 80 % är läsåtgärder. Slutligen antar vi att du byter namn på 10 000 kataloger under månaden.

  Med ostrukturerad namnrymd får du inga extra kostnader för metadata kopplade till dina filer och mappar, och debiteras därför för 120 TB data. Eftersom varje åtgärd är 6 MB debiteras du för två transaktioner per åtgärd (4 MB + 2 MB), eftersom varje läst eller skrivet datablock om 4 MB debiteras som en transaktion. Slutligen debiteras namnbytena för kataloger med separat mätning.

  Så här beräknas din totala kostnad:

  Resursanvändning Användningsvolym Pris Månadskostnad
  Storage 120 TB

  $- för första 50 TB

  $- för nästa 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Totalt $-
  Transaktioner Skrivningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 20 M = $-

  Läsningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 80 M = $-

  Totalt $-
  Namnbyte för kataloger 10 000 $- per 100 $- per 100 * 10 000 = $-
  Total månadskostnad:

  Storage

  Transaktioner

  Namnbyte för kataloger

  Total månadskostnad

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Fakturering med hierarkisk namnrymd

  Exempel: Du lagrar 120 TB data under hela månaden i Azure Data Lake Storage Gen2 med hierarkisk namnrymd i ”Hot Tier”. Under denna månad utför du 100 miljoner åtgärder, som har en storlek på 6 MB vardera. Anta att 20 % av dessa åtgärder är skrivåtgärder och övriga 80 % är läsåtgärder. Slutligen antar vi att du byter namn på 10 000 kataloger under månaden.

  Med hierarkisk namnrymd debiteras du extra för metadata kopplade till dina filer och mappar, och debiteras därför för lite mer än 120 TB data. Eftersom varje åtgärd är 6 MB debiteras du för två transaktioner per åtgärd (4 MB + 2 MB), eftersom varje läst eller skrivet datablock om 4 MB debiteras som en transaktion. Slutligen debiteras namnbytena för kataloger med separat mätning.

  Så här beräknas din totala kostnad:

  Resursanvändning Användningsvolym Pris Månadskostnad
  Storage 132 TB

  $- för första 50 TB

  $- för nästa 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Totalt $-
  Transaktioner Skrivningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 20 M = $-

  Läsningar: Var 4 MB = 2

  $- per 10 000

  2 * $- per 10 000 * 80 M = $-

  Totalt $-
  Namnbyte för kataloger 10 000 $- per 100 $- per 100 * 10 000 = $-
  Total månadskostnad:

  Storage

  Transaktioner

  Namnbyte för kataloger

  Total månadskostnad

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Ja, större filer är mer kostnadseffektiva och ger bättre prestanda vid analys. För filer som är större än 4 MB erbjuder Azure Data Lake Storage Gen2 lägre pris för varje datablock om 4 MB som läses utöver de första 4 MB. Det är billigare att läsa en enstaka fil på 16 MB än att läsa 4 filer på 4 MB vardera. I båda fallen är det totala antalet transaktioner 4. De sista 12 MB som läses som tre transaktioner från 16 MB-filen är dock billigare, vilket gör den totala kostnaden för läsning av en fil på 16 MB billigare än läsning av 4 filer på 4 MB vardera.

  Dessutom är Azure Data Lake Storage Gen2 högoptimerat för snabbare prestanda på större filer. Det innebär att dina analyser körs snabbare med större filer, vilket ytterligare sänker den totala kostnaden för analyskörning.

Vanliga frågor och svar om reserverad Azure Storage-kapacitet

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet hjälper dig att sänka kostnaderna för datalagring genom åtagande för ett eller tre år med Azure Storage i Blockblob eller Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet ger möjligheten att köpa standardmässig lagringskapacitet i enheter om 100 TB och 1 PB per månadsblock i perioder på ett eller tre år. Om du vill köpa reserverad Azure Storage-kapacitet kan du välja nödvändigt antal enheter för frekvent, lågfrekvent eller arkivbaserad lagringsnivå i valfri tillgänglig lagringsredundans (till exempel LRS, ZRS eller GRS) samt för en specifik region (till exempel USA, västra 2). Dessutom kan du betala med en enskild förskottsbetalning eller månatligen.

  Kom igång i Azure-portalen.

 • I dag finns reservationer för 100 TB- eller 1 PB-block. Högre rabatter gäller för 1 PB-block. I upplevelsen för reservationsinköp via Azure-portalen kan Microsoft ge dig rekommendationer baserat på din tidigare användning i syfte att hjälpa dig att välja vilja storlekar du bör köpa.
 • För kunder med företagsavtal används Azure-betalningsåtagandet först för att köpa reserverade reserverad Azure Storage-kapacitet. Om kunder med ett företagsavtal redan har använt alla sina betalningsåtaganden kan reserverad Azure Storage-kapacitet ändå köpas. Dessa inköp faktureras då med en enda förskottsbetalning på nästa faktura för överförbrukning.

  Kunder som handlar på Azure.com debiteras vid köptillfället hela förskottsbeloppet på det sparade kreditkortet (eller månatliga fasta betalningar) för Azure Storage-reservationer.

 • Så snart köpet slutförs. Om köpet genomförs i mitten av månaden blir det reserverade beloppet proportionellt för den månaden.

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet köps i omfånget för en enstaka prenumeration eller en delad resursgrupp. Därför tillämpas reservationen på din användning aggregerat till det köpta omfånget och kan inte begränsas till ett specifikt lagringskonto, container eller objekt i prenumerationen.

 • Nej, alla köp gäller endast på den aggregerade prenumerationsnivån. Köp kan inte delas mellan flera prenumerationer.

 • Med reserverad Azure Storage-kapacitet kan du köpa datalagringskapacitet för Standardlagring (GPv2) och Blob Storage-konton. Den köpta kapaciteten kan användas för Blockblobar och Azure Data Lake Storage Gen2. För närvarande ingår inte Premium Storage, andra lagringstyper (hanterade diskar, filer, köer, sidblobar och tabeller), avgifter för tidig borttagning, åtgärder och dataöverföring i reserverad Azure Storage-kapacitet.

 • Reserverad Azure Storage-kapacitet köps för en specifik region (till exempel USA, västra 2 eller annan valfri region), lagringsnivå (till exempel frekvent, lågfrekvent eller arkiv) och redundans (till exempel LRS, GRS eller ZRS) och kan därför inte användas utanför dessa. Du kan alltid köpa ytterligare en reserverad Azure Storage-kapacitet för den datalagring som du behöver i andra regioner eller redundanser.

 • Välj menyn ”Reservationer” på vänster sida i Azure-portalen för att visa all information om reserverad Azure-lagringskapacitet som är kopplad till ditt konto. All information om den reserverade Azure Storage-kapacitet som du har köpt visas till höger.

 • Ett utbyte ger dig en proportionell återbetalning som baseras på den outnyttjade mängden som fullständigt appliceras på inköpspriset för en ny reserverad Azure Storage-kapacitet. Vid en annullering avslutas din reserverade Azure Storage-kapacitet och du får en proportionell återbetalning som baseras på den återstående tiden av den reserverade Azure Storage-kapaciteten minus en uppsägningsavgift på 12 procent.

 • Det finns ingen gräns för antalet byten. Det finns inte heller någon avgift för byten. Den nya reserverade Azure Storage-kapacitet som köpts måste dock ha samma värde som eller högre värde än proportionellt fördelade krediten från den ursprungliga reserverade Azure Storage-kapacitet. Dessutom kan reserverad Azure Storage-kapacitet endast bytas ut mot en annan reserverad Azure Storage-kapacitet.

 • Du kan när som helst avsluta en reserverad Azure Storage-kapacitet (upp till $50000 per år). När du säger upp en reservation ger du tillbaka de återstående månaderna för en reserverad Azure Storage-kapacitet till Microsoft för en uppsägningsavgift på 12 procent. Det återstående proportionella saldot minus avgiften återbetalas till ditt ursprungliga inköp.

 • Om du vill byta ut din reserverade Azure Storage-kapacitet (till exempel byta ut ett köp av 7 enheter med 100 TB-block mot 1 enhet med 1 PB-block) kan du påbörja utbytet från hanteringsportalen och visa lagret med reserverade Azure-kapaciteter. Klicka på en köpt kapacitet så visas två knappar i kommandofältet där det står “refund” (återbetalning) eller “exchange” (utbyte). När du har gjort ditt val visas en supportbegäran som är förifylld med information om den reserverade Azure Storage-kapaciteten. När supportbegäran har skickats bearbetas den och du får ett bekräftelsemeddelande via e-post om att supportbegäran har skapats.

 • Du får ett e-postmeddelande 30 dagar före utgångsdatumet och igen på utgångsdatumet. När reservationen upphör fortsätter den distribuerade kapaciteten att köras och debiteras enligt de då aktuella avgifterna för Betalning per användning.

 • Anta att du har köpt 100 TB reserverad kapacitet i 1 år för frekvent lagringsnivå med LRS i USA, västra 2.

  Prissättning för 100 TB reserverad kapacitet för frekvent datalagring med LRS (USA, västra 2) = $18540.

  Du kan betala hela beloppet i förskott eller betala fasta månadsbelopp om $- varje månad under de kommande 12 månaderna. Anta att du har registrerat dig för en månatlig betalningsplan för reservation.

  Scenario 1 – om du under någon månad av reservationsperioden använder 101 TB inkluderar din faktura $- för 100 TB reserverad kapacitet och $19 för 1 TB till Betala per användning-priser. Din totala faktura för lagrade data för den månaden är då $1564.

  Scenario 2 – om du under någon månad av reservationsperioden använder 80 TB med kapacitet inkluderar din faktura $- för 100 TB reserverad kapacitet.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad