Hoppa över navigering

Azure Monitor

Få en slutpunkt till slutpunkt-observabilitet för dina program, din infrastruktur och ditt nätverk

Omvandla verksamheten med modern övervakning

Samla in, analysera och agera på telemetridata från dina moln- och hybridmiljöer. Azure Monitor stöder dina åtgärder skalenligt genom att hjälpa dig att maximera prestanda och tillgänglighet för dina resurser och proaktivt identifiera problem.

Granskade insikter för en anpassad övervakningsupplevelse för en viss tjänst eller uppsättning tjänster med minimal konfiguration
Visualiseringsverktyg för att observera inmatade data från din distribuerade miljö i en enda fönsterruta
Kraftfull dataplattform för djupare felsökning, diagnoser och analyser
Kritisk situation-svar med aviseringar i nära realtid och möjlighet att autoskala resurser när belastningen ökar

Aktivera enkelt Azure Monitor för alla Azure- eller hybridresurser

Enkelhet: Integrera med Azure Monitor-agenten och kom igång snabbt med hjälp av exempel och rekommendationer.

Hybrid: Utöka Azure Monitor till dina gränsmiljöer, lokala miljöer och miljöer med fera moln, med Azure Arc.

Kvalitet: Azure Monitor backas upp av Azure-SLA:er, regionalt tillgängliga med dina resurser och som kan hantera tusentals terabyte data per dag.

Överskådlighet på valfri nivå i hela stacken för djupare insikter

Insikter: Hämta granskade visualiseringar, rapporter och diagnostikverktyg för specifika resurser som Application Insights för övervakning av programprestanda och insikter om virtuella datorer, containerinsikter och nätverksinsikter för infrastrukturövervakning.

Distribuerad spårning: Sammanställ transaktioner från slutpunkt till slutpunkt från appar till beroenden till infrastruktur med inbyggda topologivyer som programkarta, karta över virtuella datorer, nätverkskarta och OpenTelemetry-baserade leverantörsoberoende spårningsfunktioner.

Loggplattform: Få tillgång till långsiktig lagring och utför avancerad analys med en kraftfull centraliserad loggplattform.

Säkerhetsscenarier: Den centraliserade Azure Monitor Logs-plattformen driver säkerhetsövervaknings- och SIEM-scenarier i Azure med Microsoft Sentinel och Microsoft Defender för molnet."

Förnya med en öppen och utökningsbar plattform

Instrumentpaneler i drift: Dra nytta av omfattande funktioner för instrumentpaneler och rapportering, inklusive samverkan med Azure Managed Grafana för visualisering med ett enda fönster i flera molnmiljöer.

Lösningar med öppen källkod: Få stöd för CNCF-projekt (Cloud Native Computing Foundation) med en hanterad tjänst för Prometheus, ett plugin-program för Logstash-utdata för att skicka anpassade loggar till Azure Monitor.

Partners och samverkan: Azure Monitor fungerar med partnerlösningar som Datadog och Elastic, webhooks för att exportera data, ITSM-system för att ansluta aviseringar och Azure Pipelines för DevOps-toolchains.

Aktivera företagsberedskap för verksamhetskritiska scenarier

Sekretess: Få fullständig GDPR-efterlevnad med datarensningsstöd och Customer Lockbox-skydd.

Säkerhet:vilande datakrypteringmed kundhanterade nycklar i Azure Key Vault. Öka infrastruktursäkerheten med 256-bitars AES-krypteringar och anslut säkert till dina privata nätverksslutpunkter med Azure Private Link-stöd.

Efterlevnad: Använd aktivitetsloggar och granskningsloggar för säkerhetsefterlevnad, bevara eller arkivera specifika data i upp till sju år med ytterligare support för oföränderliga data i Azure Storage, och uppfyll de flesta krav på datahemvist och suveränitet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Azure Monitor

Faktureringen baseras främst på vilken datavolym som matas in i Azure Monitor. Spara med hjälp av kapacitetsreservationsnivåer upp till 35 procent på datainmatningskostnader jämfört med betala per användning-priser.

För vissa funktioner i Azure Monitor som aviseringar, meddelanden, webbtester och dataexport tillkommer ytterligare avgifter.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

Starta kostnadsfritt. Få $200 i kredit att använda inom 30 dagar. Under tiden du har din kredit kan du få många av våra mest populära tjänster utan kostnad, plus tillgång till över 40 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

Efter din kredit kan du gå över till betala per användning för att fortsätta skapa med samma kostnadsfria tjänster. Betala bara om du använder mer än dina kostnadsfria månadsbelopp.
Efter 12 månader får du över 40 tjänster utan kostnad – och betalar fortfarande bara för det du använder utöver den kostnadsfria tillgången per månad.

Betrott av företag för övervakning av komplexa miljöer

”Med Azure Monitor ser vi faktiska tjänstaktiviteter och API-svarshastighet, vilket gör det mycket lättare att identifiera underhållsaktiviteter.”

Mr. Koji Kagaya, Senior Engineer, UPWARD
Upward

”Vi löser problem innan slutanvändarna märker dem, istället för att hantera dem när de uppstår. Det är en utökning av våra aviseringsfunktioner som vi inte hade tidigare.”

Jason Higgins, Lead Infrastructure Engineer, Transport for Greater Manchester
Transport

”Övervakningsfunktionerna i Application Insights är mycket värdefulla – inte bara för att identifiera problem under den daglig verksamheten utan även för att se vilka delar av systemet vi behöver fokusera på för att verksamheten ska kunna växa.”

Georg Deschler, Senior Manager, Bosch
Bosch

”Den insikt vi får nu i Azure Monitor och Microsoft Defender för molnet är ovärderlig. Nu har vi tillgång till rätt tjänster för vår miljö via Azure, och behöver inte lägga till fler leverantörer på Atlas-plattformen.”

Øyvind Naas, Core Services and Security Lead, Elvia
Elvia

"Just nu har vi inga problem som har gjort att systemet har gått ned. Azure Monitor Application Insights följer användarnas appåtgärder och identifierar och diagnostiserar automatiskt eventuella avvikelser."

Kyoko Atagi, Senior Enterprise Systems Architect, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Mol

Vanliga frågor om Azure Monitor

  • Microsoft har kombinerat tre unika tjänster – Azure Monitor, Log Analytics och Application Insights – i Azure Monitor för att ge kraftfull övervakning från slutpunkt till slutpunkt av dina program och de komponenter som de förlitar sig på. Log Analytics och Application Insights är nu funktioner i Azure Monitor. Loggdatamotorn och frågespråket för Log Analytics kallas nu Azure Monitor-loggar. Se Azure Monitor-terminologiuppdateringar.

  • Azure Monitor aktiveras så fort du skapar en ny Azure-prenumeration, och mått för aktivitetslogg och plattform samlas in automatiskt. Skapa diagnostikinställningar för att samla in mer detaljerad information om åtgärderna i dina Azure-resurser och lägg till övervakningslösningar och insikter som extra analys av insamlade data för vissa tjänster.

  • Nej. Azure Monitor är en skalbar molntjänst som bearbetar och lagrar stora mängder data, även om Azure Monitor också kan övervaka resurser som finns lokalt och i andra moln.
  • Du kan enkelt migrera dina SCOM-distributioner till molnet med Azure Monitor SCOM-hanterad instans, en skalbar molnövervakningstjänst som kombinerar de senaste SCOM-funktionerna med fördelarna med en fullständigt hanterad och vintergrön plattform som en tjänst (PaaS) på Azure Monitor.

Vi är klara när du är det – låt oss ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?