Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Virtual Machine Scale Sets

Hantera och skala upp till tusentals virtuella Linux- och Windows-datorer.

Skapa och hantera tusentals virtuella datorer i stor skala

Bygg storskaliga tjänster för arbetsbelastningar baserat på batchar, stordata och containrar på dina egna villkor med hjälp av skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure, som gör att du kan skapa och hantera en grupp med heterogena belastningsutjämnade virtuella datorer (VM). Öka eller minska antalet virtuella datorer automatiskt som svar på efterfrågan eller baserat på ett schema som du definierar. Hantera, konfigurera och uppdatera tusentals virtuella datorer centralt och ge högre tillgänglighet och säkerhet för dina program.

Skapa och distribuera tusentals virtuella datorer på några minuter med inbyggd belastningsutjämning och automatisk skalning som baseras på centraliserade mallar

Hantera och autoskala din VM-pool baserat på anpassningsbara mått, och kontrollera och distribuera VM-uppdateringar konsekvent

Öka tillgängligheten för tillståndskänsliga och tillståndslösa program i tillgänglighetszoner och feldomäner i stor skala

Välj de VM-avbildningar och konsumtionsmodeller som passar dina behov bäst och få fullständig kontroll över enskilda virtuella datorer i en skalningsuppsättning

Förenkla hanteringen och styrningen av dina virtuella datorer

Automatisera skapande och distribution av virtuella datorer och utfärda automatiskt operativsystemuppdateringar för bättre kompatibilitet och säkerhet. Centralisera mallar för en konsekvent distribution av dina program. Öka fokuset på programmet och undvik ytterligare arbete med lagringskonfiguration eller nätverkshantering. Distribuera Virtual Machine Scale Sets med hjälp av Azure Resource Manager-mallar – med stöd för Windows- och Linux-plattformsavbildningar, samt anpassade avbildningar och tillägg.

Öka motståndskraft för program

Öka drifttiden för program med hjälp av tillgänglighetszoner och skalningsuppsättningar för att automatiskt distribuera VM-instanser i en skalningsuppsättning i ett eller flera datacenter. Skalningsuppsättningar kör flera VM-instanser av ditt program. Om det uppstår problem i en av instanserna kommer dina kunder därför att få fortsatt tillgång till ditt program med minimala störningar. Skalningsuppsättningar för virtuell dator garanterar serviceavtal (SLA) på upp till 99,99 procent för dina virtuella datorer.

Optimera kostnader med hjälp av unika funktioner

Optimera kostnaderna genom att minimera det antal onödiga VM-instanser som kör ditt program när efterfrågan är låg. Använd dina befintliga licenser för att köra virtuella Windows Server-datorer i Azure med Azure Hybrid-förmånen och få ytterligare besparingar genom att kombinera Azure Reserved Virtual Machine Instances med Azure Hybrid-förmånen. Kör arbetsbelastningar som kan avbrytas med Azure Spot Virtual Machines i skalningsuppsättningar och få upp till 90 procents kostnadsreducering jämfört med priserna när du betalar per användning.

Få nya sätt att hantera skalningsuppsättningar

Få fullständig kontroll över de enskilda virtuella datorerna i din skalningsuppsättning och säkerställ hög tillgänglighet i stor skala med Virtual Machine Scale Sets flexibla orkestreringsläge. Ändra storlek på virtuella datorer utan att distribuera om din skalningsuppsättning för ökad driftsflexibilitet. Blanda Azure Spot Virtual Machines och virtuella datorer där du betalar per användning i samma skalningsuppsättning för att optimera dina kostnader. Hantera virtuella datorer och VM-skalningsuppsättningar med samma API:er. Påskynda dina distributioner genom att definiera feldomäner när du skapar de virtuella datorerna.

Leverera kompromisslös programprestanda i stor skala

Använd bara de beräkningsresurser som ditt program behöver utan att företablera dina virtuella datorer. Förbered inför framtiden och låt Azure autoskala din molninfrastruktur så att den uppfyller dina föränderliga prestandakrav. Skalningsuppsättningar är elastiska och utvecklade för att ge stöd åt dina utskalade arbetsbelastningar, däribland tillståndslösa webbklientdelar, containerorkestrering och kluster för mikrotjänster. 
 Azure Kubernetes Service (AKS) och Azure Service Fabric körs på VM-skalningsuppsättningar.

Minska komplexiteten i nätverksadministrationen

Dra nytta av integreringen av skalningsuppsättningar för virtuell dator och Azure-nätverksresurser såsom Azure Load Balancer för att minska kostnaderna för hantering av molninfrastruktur. Sprid enkelt ut dina arbetsbelastningar bland de virtuella datorerna i dina skalningsuppsättningar och konfigurera NAT-regler (Network Address Translation) för att ansluta till specifika virtuella datainstanser för felsökning. Fokusera mer på det som är viktigt – ditt program – och mindre på infrastrukturen.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Skapa skalbara program med VM-skalningsuppsättningar

Utveckla dynamiskt skalbara program med skalningsuppsättningar för virtuella datorer. Skala infrastrukturen baserat på efterfrågan och optimera kostnaderna. Förenkla hanteringen och öka återhämtningsförmågan för verksamhetskritiska program i stor skala.

Video container

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto