Hoppa över navigering

Azure Container-register

Ett register över Docker- och OCI-avbildningar (Open Container Initiative), med stöd för alla OCI-artefakter

Förenkla livscykelhanteringen för containrar

Skapa, lagra, säkra, skanna, replikera och hantera containeravbildningar och -artefakter med en helt hanterad, georeplikerad instans av OCI-distribution. Anslut i flera miljöer, inklusive Azure Kubernetes Service och Azure Red Hat OpenShift, samt i flera Azure-tjänster såsom App Service, Machine Learning och Batch.

Hantera effektivt ett register över flera regioner med Geo-replikering

Lagringsplats för OCI-artefakter för att lägga till Helm-diagram, support för Singularity och nya format som stöds av OCI-artefakter

Automatiserad containerskapande och korrigering, inklusive uppdateringar av basavbildningar, samt schemaläggning av uppgifter

Integrerad säkerhet med Azure Active Directory-autentisering (Azure AD), rollbaserad åtkomstkontroll, Docker-innehållsförtroende och integrering av virtuella nätverk

Lagra dina containeravbildningar och mer

Aktivera snabb och skalbar hämtning av containerarbetsbelastningar. Azure Container Registry hanterar privata Docker-containeravbildningar samt relaterade innehållsformat, som Helm-diagram, OCI-artefakter och avbildningar som skapats enligt OCI-specifikationen för avbildningsformat.

Kom igång med OCI-artefakter

Använd pipelines för utveckling och korrigeringar

Effektivisera skapande, testning, push-överföring och distribution av avbildningar till Azure med Azure Container Registry-uppgifter. Utöka till exempel din inre utvecklingsloop till molnet genom att avlasta skapandeåtgärder för Docker till Azure med az acr build. Konfigurera uppgifter för att automatiskt återskapa programavbildningar när basavbildningar uppdateras, eller automatisera avbildningsversioner när ditt team sparar kod på en Git-lagringsplats. Skapa flerstegsuppgifter för att automatisera skapande, testning och korrigering av flera containeravbildningar parallellt i molnet. Automatisera tidsbaserade uppgifter med Schemaläggning av uppgifter.

Börja skapa och korrigera containrar

Skala globalt med några klick

Aktivera ett enda register för att hjälpa användare och värdar var de än befinner sig, med georeplikering av flera original. Synkronisera en artefakt till alla kopior genom att push-överföra den till vilken replik som helst. Gör distributionen snabbare genom att använda regionbaserade WebHooks för att ta emot aviseringar när en lokal hämtning blir tillgänglig.

Replikera ett register

Lägg privata avbildningar på ett privat nätverk

Få både säkerheten från ett privat nätverk och stabiliteten från en hanterad, georeplikerad tjänst med Azure Virtual Network-integration och brandväggsregler. Begränsa åtkomst till ditt register till tjänster som distribueras på ett virtuellt nätverk – till exempel till en Azure Kubernetes Service-instans.

Skydda dina artefakter

Skydda innehållsleverans med innehållsförtroende

Se till att innehållet du hämtar från registret är innehållet som körs på noden. Signera containeravbildningar som du push-överför till registret och konfigurera avbildningskonsumenter för att verifiera avbildningens integritet när den hämtas.

Aktivera innehållsförtroende i Docker

Kontrollera avbildningar med Azure Security Center-integration

Skanna avbildningar kontinuerligt på Azure Container Registry. Upptäck kända sårbarheter i paket eller andra beroenden som definieras i containeravbildningsfilen. Få utvärderingar av och rekommendationer för säkerhetsrisker, inklusive specifik vägledning för reparation.

Börja använda Security Center

Varför lita på Azure Container Registry?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Flexibel prissättning ger dig kontrollen

Välj mellan flera servicenivåer med förutsägbar prissättning och alternativ för att anpassa till ditt registers kapacitet och användningsmönster i Azure.

Kom igång redan idag

Kom igång med kostnadsfria enheter med Standard-nivån för Container Registry och få en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig skapa ett containerregister med 5 minuter långa snabbstartssjälvstudier och dokumentation.

Effektivisera din pipeline för containerutveckling med ACR-uppgifter.

Utvecklarresurser

Dokumentation

Push-överför din första avbildning eller artefakt.

Skapa och korrigera avbildningar med uppgifter.

Utforska koncept, självstudier och instruktionsguider.

Microsoft Learn

Administrera containrar i Azure med kostnadsfria, praktiska och stegvisa inlärningsmoduler.

Betrott av företag i alla storlekar

Rederi skalar upp med Azure

DNV GL använder Azure Container Registry för lagring och hantering av privata Docker-containeravbildningar. Och man använder uppgifter för att skapa och förbereda maskininlärningsappar som dataexperter ska köra på en intern analysplattform.

DNV-GL

Alaska Airlines byter till molnet och containerbaserad leverans

Lär dig hur företaget använde Azure Container Registry för att byta till en containerbaserad modell. Det krävdes bara att några steg lades till i deras Azure DevOps-pipeline för versioner.

Alaska Airlines

Finansiellt företag i Storbritannien är en pionjär för nästa generations ekosystem

Finastra använder Azure Container Registry för att förenkla containerutveckling och placering av granskningsdata. Inbyggd skalning gör det möjligt för teamet att hantera kostnader och möta ändrad efterfrågan.

Finastra

Vanliga frågor och svar om Azure Container Registry

  • Autentisera via Azure Active Directory-användare, tjänstens huvudnamn eller administratörsinloggning, eller via hanterad identitet i Azure.
  • Läs om bästa metoder för Azure Container Registry och rekommendationer för taggning och versionering för containeravbildningar.
  • Ja. Se dokumentation från Twistlock och Aqua.
  • Ja, du kan använda betrodda avbildningar i Azure Container Registry genom att aktivera funktionen för integrerad Docker Notary. Läs mer.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?