Hoppa över navigering

Vad är Azure Stack?

En utökning av Azure för konsekvent lokal körning av hybridprogram

Innovation överallt

Utöka tjänster och kapacitet i Azure lokalt. Med Azure Stack kan du kompilera, distribuera och driva molnprogram i hela Azure och Azure Stack. Det säljs som ett integrerat system med programvara och verifierad maskinvara.

Edge-lösningar och frånkopplade lösningar

Hantera latens och anslutningsbegäranden genom att bearbeta data lokalt i Azure Stack och sedan aggregera dem i Azure för vidare analys, med samma programlogik på båda ställena. I det här scenariot kan du kombinera fördelarna med att utföra beräkningar i molnet och att utföra dem nära slutanvändarna. Det kan ge dig ett hittills otänkbart affärsvärde. Oavsett om det gäller ett fabriksgolv, en fartygsflotta eller en fjärranläggning så kan våra Azure Stack-kunder använda sig av vår enhetliga hybridmolnteknik till aggregerade analyser och beslutsstöd.

Titta på en video om du vill veta mer

Molntillämpningar som uppfyller olika myndighetskrav

När det gäller global distribution kan du ibland behöva ha flera instanser av samma program i Azure eller Microsoft Azure Stack beroende på verksamheten och dina tekniska behov. Utveckla och distribuera program i Azure med total flexibilitet för lokal distribution via Azure Stack. Du kan nå efterlevnad av gällande regler och policyer utan att behöva ändra någon kod.

Lokal molntillämpningsmodell

Använd webbtjänster, behållare, databehandling utan servrar och mikrotjänstarkitekturer i Azure till att uppdatera och förlänga livslängden för dina äldre program med Azure Stack, och använd samma DevOps-process både i molnet och lokalt. Använd Azure och Azure Stack för både stordatorprogram och affärskritiska tillämpningar och få en hybridmolnmiljö som är flexibel nog för skiftande behov.

Integrerade systempartner

Börja bygga din hybridmolnlösning