Vad är Azure Stack?

En utökning av Azure för att konsekvent bygga och köra hybridprogram över molngränser

Använd offentliga molntjänster

Skapa och kör program med fler än 100 molntjänster i 54 regioner världen över.

Använd molntjänster lokalt

Skapa och kör molnprogram med hjälp av konsekventa Azure-tjänster lokalt för att uppfylla regelmässiga eller tekniska krav.

Kör virtualiserade program lokalt

Kör virtuella datorer på hyperkonvergerade system och använd Windows Admin Center för att ansluta till Azure för molntjänster.

Azure-innovation överallt

Intelligent moln, intelligenta gränsenheter. Utöka Azure-tjänster och -funktioner lokalt och skapa, distribuera och driv hybridmoln- och gränsprogram enhetligt på Azure och Azure Stack. Azure Stack säljs som ett integrerat system med programvara och verifierad maskinvara.

Ditt moln på ditt sätt. Kör ditt eget autonoma moln, helt eller delvis bortkopplat från Internet och det offentliga molnet. Driv Azure Stack själv eller med hjälp av en betrodd tjänstleverantör. Oavsett vilket alternativ du väljer så kontrollerar du åtkomsten till dina data.

Edge-lösningar och frånkopplade lösningar

Kör Azure Stack på gränsen för fjärrplatser eller tillfälliga anslutningsmöjligheter, kör den bortkopplat från Internet eller skapa hybridlösningar – bearbeta data lokalt i Azure Stack och aggregera dem i Azure för ytterligare bearbetning och analys.

Se ett exempel på den här arkitekturen

Molnprogram som uppfyller myndighetskrav

Uppfyll specifika krav gällande regler eller policyer med full flexibilitet att distribuera lokalt med hjälp av Azure Stack – utan att behöva ändra någon kod.

Se ett exempel på den här arkitekturen

Modernisera äldre system

Använd en konsekvent DevOps-process, webbtjänster, containrar, databehandling utan servrar och mikrotjänstarkitekturer i Azure till att uppdatera och förlänga livslängden för dina äldre data låsta i program på stordatorer och i viktiga verksamhetsprocesser.

Se ett exempel på den här arkitekturen

Konsekventa verktyg, funktioner och programmodeller

Överför enkelt dina färdigheter och processer mellan Azure-moln när du använder de verktyg du vill. Maximera produktiviteten genom att skapa och distribuera program på samma sätt oavsett om de körs på Azure eller Azure Stack.

  • En uppsättning verktyg. Använd samma programmodell, portal för självbetjäning och API:er med Azure Resource Manager.
  • Vanliga DevOps. Upplev en kontinuerlig utveckling och integration med Jenkins och Azure DevOps samt automation med Chef och Azure PowerShell DSC-tillägg.
  • Öppen källa. Använd någon av alla tekniker för öppen källkod, som Java, Python, Node.js, PHP, Kubernetes-containrar och Cloud Foundry.

Kör samma Azure-tjänster över molngränser

Uppfyll dina affärsmässiga och tekniska behov med rätt kombination av molnbaserade och lokala distributionsmodeller som passar dina behov. Azure IaaS-leveranser (infrastructure as a service) går mycket längre än traditionell virtualisering. Använd Virtual Machine Scale Sets för att snabbt distribuera dina lösningar med effektiv automatisk skalning för moderna arbetsbelastningar.

Enhetliga Azure PaaS-tjänster (platform as a service) som har stöd för hybriddistribution och portabilitet för molntillämpningar. Kör helt hanterad PaaS, serverlös databehandling, distribuerade mikrotjänstarkitekturer och containerhantering lokalt.

Kom igång snabbt med ett Azure-ekosystem

Med vår ändamålsspecifika integrerade systemdesign kommer du igång snabbt. Azure Stack-integrerade system är tillgängliga från Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco, Lenovo med flera. Azure förnyas och förbättras hela tiden via regelbundna programvaruuppdateringar.

Lär dig hur du hanterar infrastruktur

Azure Stack för olika branscher

Gränsen och frånkopplat

Skapa innovativa program med samma plattform i molnet och på gränsen.

Trovärdigt

Anpassa säkerhet för data, program och identiteter, med lägre friktion och snabbare vägar mot regelefterlevnad.

Modernisera medborgartjänster

Påskynda program- och databasmoderniseringen och erbjud nya tjänster som integreras enkelt i dina befintliga system.

Skapa säkra lösningar som hjälper myndigheter att förbättra hur de bistår och skyddar medborgare.

Utforska lösningar

Azure på fabriksgolvet

Möjliggör smarta fabrikslösningar med konsekvent utvecklingsarbetsflöde i gräns-, IoT- och mobilekosystem

Förenklad efterlevnad

Anpassa arbetet efter föreskrifter med en enda uppsättning färdigheter, tekniker och processer

Modernisera föråldrade system

Modernisera effektivt äldre program och databaser för att optimera verksamheten med teknik för molnets tidsålder

Få beslutsgrundande insikter och svara snabbt på kundernas feedback och trender på marknaden.

Utforska lösningar

Offlinemolntjänster

Omvandla och optimera vårdlösningar med konsekvent utvecklingsarbetsflöde i gräns-, IoT- och mobilekosystem, även när det inte finns någon anslutning till Internet

Förenklad efterlevnad

Få omfattande säkerhetsfunktioner för data, program och identiteter, med lägre friktion och snabbare vägar mot regelefterlevnad

Moderna vårdappar

Integrera enkelt befintliga system med nya, molnbaserade investeringar för att främja framsteg och samtidigt säkerställa kontinuitet

Utveckla lösningar för att förbättra hälsobaserade resultat och bli mer effektiv med hjälp av teknisk innovation.

Utforska lösningar

Gränsen och frånkopplat

Driv innovativa, molnbaserade ekonomiska lösningar med konsekvent utvecklingsarbetsflöde i gräns-, IoT- och mobilekosystem

Håll jämna steg med föreskrifter

Få omfattande säkerhetsfunktioner för data, program och identiteter, med lägre friktion och snabbare vägar mot regelefterlevnad.

Moderna ekonomiappar i molnet

Uppgradera befintliga system med molnteknik och skapa nya system för framtiden

Skapa en ny kundupplevelse, optimera riskhanteringen och modernisera dina produkter.

Utforska lösningar

Azure Stack för utvecklare

Integrera molntjänsternas flexibilitet och snabba innovationer i lokala miljöer med Azure Stack. Få flexibilitet och kontroll genom att skapa moderna program i hybridmolnmiljöer med en enhetlig uppsättning funktioner, tjänster, verktyg och processer.

Hämta Azure Stack Development Kit

Läs om design av hybridmolnprogram

Se hur du kan öka produktiviteten och enklare möta affärskrav när du skapar och distribuerar program för molnet och lokala miljöer.

Utforska hybridlösningar

Använd vilka verktyg du vill

Använd en konsekvent uppsättning Azure-tjänster och DevOps-processer och -verktyg. Med Azure Stack får du parallella utvecklings- och distributionsfunktioner i Visual Studio och verktyg med öppen källkod.

Läs dokumentationen

Azure Stack-partner

Våra integrerade systempartner, tjänstleverantörer och Marketplace-programvarupartner hjälper dig att utöka Azure lokalt.

Arbeta med personerna du använder för offentliga moln var du än behöver dem, oavsett om det är en maskinvarupartner i ditt datacenter, en hanterad tjänstleverantör, en molnprogramutvecklare från Azure Marketplace eller en betrodd systemintegratör. Med vårt Azure-ekosystem kan du integrera Azure Stack med lösningar som övervakning och identitetstjänster.

Kontakta teknik- och tjänstepartner

Få den hjälp du behöver när du ska köra Azure Stack eller skapa hybridlösningar som körs på Azure Stack.

Hitta en teknik- eller tjänstepartner

Köp programvara från Azure Marketplace

Ladda ned utvalda program och tjänster från Marketplace för användning på Azure Stack.

Utforska hybridlösningar

Integrera dina data

Integrera Azure Stack med din befintliga drifts- och hanteringsprogramvara, till exempel säkerhetskopiering, övervakning och identitetstjänster. Vi samarbetar med våra partner så att deras programvara hanterar arbetsbelastningar som körs på Azure Stack.

Hitta integreringsprogramvara

Utöka din molnverksamhet

Nå ut till nya kunder och serva dina befintliga kunder bättre, oavsett om du är systemintegratör eller leverantör av hanterade tjänster.

Ladda ned dokumentation

Förenkla distributionen med Azure Stack-integrerade system

Optimera dina program med hjälp av integrerade system som är utformade för att leverera en enhetlig Azure-upplevelse. Kom snabbt igång med ändamålsspecifika integrerade Azure Stack-system från någon av våra maskinvarupartner.

Azure Marketplace-programvara

Ladda ned utvalda program och tjänster från Marketplace för användning på Azure Stack.

Hitta Marketplace-programvara

Aktuella Marketplace-partner

Läs kundberättelser om Azure Stack

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, Digital Transformation Officers Airbus Defence and Space

Titta på videon

Airbus

"With Azure Stack, we can provide a unique hybrid cloud solution that helps our customers move to the cloud gradually."

Paul Thompson, Director of Strategic Solutions, Avid

Läs berättelsen

Avid

"As one of the early adopters, we're actively testing a Microsoft Azure Stack integrated system to ensure that our mission-critical applications will run smoothly. Our goal is to leverage the capabilities of Azure and Azure Stack to provide hybrid cloud services for various business applications across the Mitsui group."

Kurata Miyashita, Executive Officer, Digital Transformation Center, Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.

Läs berättelsen

MKI

"The inclusion of Microsoft Azure Stack services into our portfolio enhances our value proposition in a number of ways. Microsoft Azure Stack will bring us customers who wanted to exploit public cloud but were holding back due to data location concerns."

Tiberiu Croitoru, vd, BinBox Global Services

Läs berättelsen

BinBox

Det här kan du göra med Azure Stack