Azure Stack-portfolio

En utökning av Azure för att konsekvent bygga och köra hybridprogram mellan datacenter, gränsplatser, fjärrkontor och moln

Azure Stack är en portfölj med produkter som utökar Azure-tjänster och funktioner till den miljö du väljer – från datacenter till gränsplatser och fjärrkontor. Portföljen gör att hybrid- och gränsberäkningsprogram kan skapas, distribueras och köras konsekvent över platsgränser, vilket ger dig de valmöjligheter och den flexibilitet som du behöver för olika arbetsbelastningar.

Kör arbetsbelastningar för gränsberäkning

Kör virtuella datorer, containrar och Azure-tjänster på gränsplatser för dina IoT-, AI- och affärsarbetsbelastningar eller migrera befintliga arbetsbelastningar.

Azure Stack Edge

Molnhanterad installation

Maskininlärning vid gränsen

Gräns- och IoT-lösningar

Nätverksdataöverföring

Kör virtualiserade program lokalt

Kör virtuella datorer (VM) på hyperkonvergerade system och använd Windows Admin Center för att ansluta till Azure för molntjänster.

Azure Stack HCI

Hyperkonvergerade lösningar

Skalbar virtualisering och lagring

Fjärravdelningskontor

Högpresterande arbetsbelastningar

Använd molntjänster lokalt

Skapa och kör molnprogram med hjälp av konsekventa Azure-tjänster lokalt för att uppfylla regelmässiga eller tekniska krav.

Azure Stack Hub

Molnbaserat integrerande system

Scenarier utan anslutning

Datasuveränitet

Modernisering av program

Azure-innovation överallt

Läs dokumentet

Intelligent moln och intelligent gräns. Utöka Azure-tjänster och -funktioner lokalt och skapa, distribuera och driv hybridmoln och gränsprogram enhetligt i Azure och Azure Stack Hub. Azure Stack Hub säljs som ett integrerat system med programvara och verifierad maskinvara.

Ditt moln på ditt sätt. Kör ditt eget autonoma moln, helt eller delvis bortkopplat från Internet och det offentliga molnet. Driv Azure Stack Hub själv eller med hjälp av en betrodd tjänstleverantör. Oavsett vilket alternativ du väljer så kontrollerar du åtkomsten till dina data.

Edge-lösningar och frånkopplade lösningar

Kör Azure Stack Hub vid gränsen för fjärrplatser eller tillfälliga anslutningar, kör det utan Internetanslutning eller skapa hybridlösningar. Bearbeta data lokalt Azure Stack Hub och aggregera dem sedan i Azure för ytterligare bearbetning och analys.

Se ett exempel på den här arkitekturen

Molnprogram som uppfyller myndighetskrav

Uppfyll specifika regel- och policykrav med full flexibilitet att distribuera lokalt med hjälp av Azure Stack Hub – utan att behöva ändra någon kod.

Se ett exempel på den här arkitekturen

Modernisera äldre system

Använd en konsekvent DevOps-process, webbtjänster, containrar, serverlös databehandling och mikrotjänstarkitekturer i Azure till att uppdatera och förlänga livslängden för dina äldre data låsta i program på stordatorer och i viktiga verksamhetsprocesser.

Se ett exempel på den här arkitekturen

Konsekventa verktyg, funktioner och programmodeller

Överför enkelt dina färdigheter och processer mellan Azure och Azure Stack Hub samtidigt som du använder de verktyg du vill. Maximera produktiviteten genom att skapa och distribuera program på samma sätt i endera miljön.

  • En uppsättning verktyg. Använd samma programmodell, portal för självbetjäning och API:er med Azure Resource Manager.
  • Vanliga DevOps. Upplev en kontinuerlig utveckling och integration med Jenkins och Azure DevOps samt automation med Chef och Azure PowerShell DSC-tillägg.
  • Öppen källa. Använd någon av alla tekniker för öppen källkod, som Java, Python, Node.js, PHP, Kubernetes-containrar och Cloud Foundry.

Kör samma Azure-tjänster över molngränser

Uppfyll dina affärsmässiga och tekniska behov med rätt kombination av molnbaserade och lokala distributionsmodeller som passar dina behov. Azure IaaS-leveranser (infrastructure as a service) går mycket längre än traditionell virtualisering. Använd Virtual Machine Scale Sets för att snabbt distribuera dina lösningar med effektiv automatisk skalning för moderna arbetsbelastningar.

Enhetliga Azure PaaS-tjänster (platform as a service) som har stöd för hybriddistribution och portabilitet för molntillämpningar. Kör helt hanterad PaaS, serverlös databehandling, distribuerade mikrotjänstarkitekturer och containerhantering lokalt.

Kom igång snabbt med ett Azure-ekosystem

Med vår ändamålsspecifika integrerade systemdesign kommer du igång snabbt. Azure Stack Hub-integrerade system är tillgängliga från Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco, Lenovo med flera. Azure förnyas och förbättras hela tiden via regelbundna programvaruuppdateringar.

Lär dig hur du hanterar infrastruktur

Azure Stack Hub för olika branscher

Gränsen och frånkopplat

Skapa innovativa program med samma plattform i molnet och på gränsen.

Trovärdigt

Anpassa säkerhet för data, program och identiteter, med lägre friktion och snabbare vägar mot regelefterlevnad.

Modernisera medborgartjänster

Påskynda program- och databasmoderniseringen och erbjud nya tjänster som integreras enkelt i dina befintliga system.

Skapa säkra lösningar som hjälper myndigheter att förbättra hur de bistår och skyddar medborgare.

Utforska lösningar

Azure på fabriksgolvet

Möjliggör smarta fabrikslösningar med konsekvent utvecklingsarbetsflöde i gräns-, IoT- och mobilekosystem

Förenklad efterlevnad

Anpassa arbetet efter föreskrifter med en enda uppsättning färdigheter, tekniker och processer

Modernisera föråldrade system

Modernisera effektivt äldre program och databaser för att optimera verksamheten med teknik för molnets tidsålder

Få beslutsgrundande insikter och svara snabbt på kundernas feedback och trender på marknaden.

Utforska lösningar

Offlinemolntjänster

Omvandla och optimera vårdlösningar med konsekvent utvecklingsarbetsflöde i gräns-, IoT- och mobilekosystem, även när det inte finns någon anslutning till Internet

Förenklad efterlevnad

Få omfattande säkerhetsfunktioner för data, program och identiteter, med lägre friktion och snabbare vägar mot regelefterlevnad

Moderna vårdappar

Integrera enkelt befintliga system med nya, molnbaserade investeringar för att främja framsteg och samtidigt säkerställa kontinuitet

Utveckla lösningar för att förbättra hälsobaserade resultat och bli mer effektiv med hjälp av teknisk innovation.

Utforska lösningar

Gränsen och frånkopplat

Driv innovativa, molnbaserade ekonomiska lösningar med konsekvent utvecklingsarbetsflöde i gräns-, IoT- och mobilekosystem

Håll jämna steg med föreskrifter

Få omfattande säkerhetsfunktioner för data, program och identiteter, med lägre friktion och snabbare vägar mot regelefterlevnad.

Moderna ekonomiappar i molnet

Uppgradera befintliga system med molnteknik och skapa nya system för framtiden

Skapa en ny kundupplevelse, optimera riskhanteringen och modernisera dina produkter.

Utforska lösningar

Azure Stack Hub för utvecklare

Integrera molntjänsternas flexibilitet och snabba innovationer i lokala miljöer med Azure Stack Hub. Få flexibilitet och kontroll genom att skapa moderna program i hybridmolnmiljöer med en enhetlig uppsättning funktioner, tjänster, verktyg och processer.

Hämta Azure Stack Hub Development Kit

Läs om design av hybridmolnprogram

Se hur du kan öka produktiviteten och enklare möta affärskrav när du skapar och distribuerar program för molnet och lokala miljöer.

Utforska hybridlösningar

Använd vilka verktyg du vill

Använd en konsekvent uppsättning Azure-tjänster och DevOps-processer och -verktyg. Med Azure Stack Hub får du parallella utvecklings- och distributionsfunktioner i Visual Studio och verktyg med öppen källkod.

Läs dokumentationen

Azure Stack Hub-partner

Våra integrerade systempartner, tjänstleverantörer och Marketplace-programvarupartner hjälper dig att utöka Azure lokalt.

Arbeta med personerna du använder för offentliga moln var du än behöver dem, oavsett om det är en maskinvarupartner i ditt datacenter, en hanterad tjänstleverantör, en molnprogramutvecklare från Azure Marketplace eller en betrodd systemintegratör. Med vårt Azure-ekosystem kan du integrera Azure Stack Hub med lösningar såsom övervakning och identitetstjänster.

Bli partner

Kontakta teknik- och tjänstepartner

Få den hjälp du behöver när du ska köra Azure Stack Hub eller skapa hybridlösningar som körs på Azure Stack Hub.

Hitta en teknik- eller tjänstepartner

Köp programvara från Azure Marketplace

Ladda ned utvalda program och tjänster från Marketplace för användning på Azure Stack Hub.

Utforska hybridlösningar

Integrera dina data

Integrera Azure Stack Hub med din befintliga drifts- och hanteringsprogramvara, till exempel säkerhetskopiering, övervakning och identitetstjänster. Vi samarbetar med våra partner så att deras programvara hanterar arbetsbelastningar som körs på Azure Stack Hub.

Hitta integreringsprogramvara

Utöka din molnverksamhet

Nå ut till nya kunder och serva dina befintliga kunder bättre, oavsett om du är systemintegratör eller leverantör av hanterade tjänster.

Ladda ned dokumentation

Förenkla distributionen med Azure Stack Hub-integrerade system

Optimera dina program med hjälp av integrerade system som är utformade för att leverera en enhetlig Azure-upplevelse. Kom snabbt igång med ändamålsspecifika integrerade Azure Stack Hub-system från någon av våra maskinvarupartner.

Azure Marketplace-programvara

Ladda ned utvalda program och tjänster från Marketplace för användning på Azure Stack Hub.

Hitta Marketplace-programvara

Aktuella Marketplace-partner

Läs kundberättelser om Azure Stack Hub

"I really want my engineers to focus on the value that differentiates us and build this on a platform stack which is always up to date and leading edge."

Dr. Peter Weckesser, Digital Transformation Officers Airbus Defence and Space

Titta på videon

Airbus

"With Azure Stack, we can provide a unique hybrid cloud solution that helps our customers move to the cloud gradually."

Paul Thompson, Director of Strategic Solutions, Avid

Läs berättelsen

Avid

"As one of the early adopters, we're actively testing a Microsoft Azure Stack integrated system to ensure that our mission-critical applications will run smoothly. Our goal is to leverage the capabilities of Azure and Azure Stack to provide hybrid cloud services for various business applications across the Mitsui group."

Kurata Miyashita, Executive Officer, Digital Transformation Center, Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.

Läs berättelsen

MKI

"The inclusion of Microsoft Azure Stack services into our portfolio enhances our value proposition in a number of ways. Microsoft Azure Stack will bring us customers who wanted to exploit public cloud but were holding back due to data location concerns."

Tiberiu Croitoru, vd, BinBox Global Services

Läs berättelsen

BinBox

Upptäck vad du göra med Azure Stack Hub