Microsoft Azure Stack

Innovera med hjälp av hybridprogram med Azure och Azure Stack

Utöka din lokala Azure-distribution med Azure Stack

Integrera molntjänsternas flexibilitet och snabba innovationer i din lokala miljö med Azure Stack. Med det här tillägget till Azure kan du modernisera dina program i hybridmolnmiljöer, med rätt balans mellan flexibilitet och kontroll. Utvecklare kan dessutom skapa program med en enhetlig uppsättning Azure-tjänster och DevOps-processer och -verktyg och sedan samarbeta med den operativa avdelningen för att distribuera dem till den plats som bäst uppfyller dina affärsmässiga, tekniska och administrativa krav. Med färdiga lösningar från Azure Marketplace, inklusive verktyg och tekniker med öppen källkod, kan utvecklare snabbt utveckla nya molnprogram.

Läs mer om Azure Stack och vad som är nytt i Technical Preview 3

Läs faktabladet för mer information om Azure Stack

Dra nytta av enhetlig programutveckling

Maximera produktiviteten genom att låta utvecklare skapa och distribuera program på samma sätt oavsett om apparna körs i Azure eller Azure Stack. Precis som Azure har Azure Stack stöd för ett stort antal utvecklingsverktyg och programplattformar med öppen källkod, samt flera språk och ramverk, däribland Java, Python, Node.js och PHP. Som utvecklare har du många fördelar:

  • Använd samma programmodell, portal för självbetjäning och API:er som de som är tillgängliga med Azure Resource Manager
  • Använd gemensamma DevOps-processer och -verktyg i Azure och Azure Stack
  • Välj mellan flera Linux-distributioner, Docker-integrerade behållare och Apache Mesos-implementeringar

Bläddra bland mallar för den tekniska förhandsversionen

Läs Azure Stack Technical Preview-dokumentationen

Kör Azure-tjänster lokalt

Integrera hybridmolntjänster på dina villkor och uppfyll dina affärsmässiga och tekniska behov med rätt kombination av molnbaserade och lokala distributionsmodeller som passar dina behov. Enhetliga Azure IaaS-tjänster är mycket mer än traditionell virtualisering. Med skalningsuppsättningar för virtuella datorer kan du snabbt distribuera dina lösningar med effektiv automatisk skalning för moderna arbetsbelastningar. Enhetliga Azure PaaS-tjänster stöder flera hybriddistributioner och portabilitet för molnprogram. Kör en helt hanterad PaaS och serverlös databehandling lokalt, och distribuera och hantera Azure IaaS- och Azure PaaS-tjänster med samma verktyg som i Azure.

Läs mer om Azure-tjänster

Läs ett faktablad om Azure Resource Manager

Optimera operativa åtgärder med ändamålsspecifika system

Fokusera på att optimera dina program med hjälp av integrerade system som levererar en enhetlig Azure-upplevelse. Kom snabbt igång med ändamålsspecifika integrerade Azure Stack-system från Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Lenovo och Cisco. Dessa system kan köras direkt och ger tillgång till kundsupport i företagsklass. Öka kvaliteten och tillförlitligheten i hela den operativa livscykeln med Azure-uppdateringar för både maskin- och programvara. Integrera enkelt Azure Stack med andra lösningar som övervaknings- och identitetstjänster.

Betala bara för det du använder

Precis som med Azure betalar du bara för det du använder med Azure Stack. Azure IaaS- och Azure PaaS-tjänster har inga startavgifter och använder samma prenumerationer, ekonomiska åtaganden och betalningsverktyg som Azure. Prisstrukturen är som den för Azure, men visar att du kör tjänsterna på din plats.

Läs mer om fördelarna med molnbaserad ekonomihantering för ditt datacenter

Upplev kraften i Azure i din lokala miljö

Skaffa Azure Stack Technical Preview 3