Hoppa över navigering

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar på Windows och Linux

  • Distribuera och kör enkelt containerbaserade program som skalas med ditt företag
  • Använd en fullständigt hanterad plattform för att utföra infrastrukturunderhåll
  • Dra nytta av inbyggd automatisk skalning och belastningsutjämning
  • Effektivisera CI/CD med Docker Hub, Azure Container Registry och GitHub

Distribuera till Azure på några sekunder

Det har aldrig varit enklare att distribuera containerbaserade webbappar. Hämta containeravbildningar från Docker Hub eller ett privat Azure Container Registry, så distribuerar Web App for Containers den containerbaserade appen med önskade beroenden till produktion på några sekunder. Plattformen tar automatiskt hand om operativsystemsuppdateringar, kapacitetsetablering och belastningsutjämning.

Leverera uppdateringar snabbare

Automatisera och förenkla distribution av containeravbildningar med hjälp av CI/CD-funktioner (Continuous Integration/Continuous Deployment) med Docker Hub, Azure Container Registry och Visual Studio Team Services. App Service skapar en koppling till vald lagringsplats, så att dina appar uppdateras varje gång källkoden ändras. Schemalägg prestanda- och kvalitetstester i mellanlagringsmiljö och använd distributionsfack för att växla från mellanlagring till produktion på några sekunder, eller återställ till tidigare versioner utan avbrott.

Skala enkelt på begäran

Skala automatiskt lodrätt och vågrätt baserat på programbehov. Det finns detaljerade skalningsregler för att hantera toppar i arbetsbelastning automatiskt samtidigt som kostnader minimeras under perioder med låg belastning. Distribuera data och lagra tjänster på flera platser med bara några musklick.

Det är enkelt att komma igång

En Azure-kontowebbsida och terminal
Ett terminalfönster
En Azure-kontowebbsida och terminal

Användbara insikter och analyser

Visa heltäckande programprestanda och tjänstehälsa. Azure Monitor innehåller detaljerade vyer för resursanvändning, medan Application Insights ger djupare insikter om appens dataflöde, svarstider, minnes-/processorutnyttjande och feltrender.

Hög tillgänglighet

Få hög tillgänglighet inom och mellan Azure-regioner. Öka feltolerans för appar genom att distribuera i flera regioner, eller genom att använda integrerade alternativ för säkerhetskopiering/återställning och appkloning.

Tjänster i företagsklass

Du kan räkna med att App Service uppfyller ett serviceavtal på företagsnivå. Lagra dina appar på en molnplattform med hög säkerhet som följer ISO-standarder för informationssäkerhet, SOC2-standarder för redovisning och PCI-standarder för säkerhet.

Utforska andra App Service-appar

Web Apps

Skapa och distribuera webbappar snabbare i skala

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er

Läs mer

Kostnadsfritt konto

$200 i Azure-krediter och 12 månader med populära tjänster – kostnadsfritt

Kom igång

Följ våra tre enkla steg för att vara värd för din första webbapp på Azure

Kan vi hjälpa dig?