Hoppa till huvudinnehåll

Web App for Containers

Kör containerbaserade webbappar på Windows och Linux.

 • " "

  Distribuera och kör enkelt containerbaserade program som kan skalas efter företagets behov

 • ""

  Använd en fullständigt hanterad plattform för att utföra infrastrukturunderhåll

 • " "

  Dra nytta av inbyggd automatisk skalning och belastningsutjämning
 • " "

  Effektivisera CI/CD med Docker Hub, Azure Container Registry och GitHub

Distribuera till Azure på några sekunder

Det har aldrig varit enklare att distribuera containerbaserade webbappar. Hämta containeravbildningar från Docker Hub eller ett privat Azure Container Registry, så distribuerar Web App for Containers den containerbaserade appen med önskade beroenden till produktion på några sekunder. Plattformen tar automatiskt hand om uppdatering av operativsystem, kapacitetsetablering och belastningsutjämning.

Leverera uppdateringar snabbare

Automatisera och förenkla distribution av containeravbildningar med hjälp av CI/CD-funktioner (Continuous Integration/Continuous Deployment) med Docker Hub, Azure Container Registry och Visual Studio Team Services. App Service skapar en koppling till vald lagringsplats, så att dina appar uppdateras varje gång källkoden ändras. Schemalägg prestanda- och kvalitetstester i mellanlagringsmiljö och använd distributionsfack för att växla från mellanlagring till produktion på några sekunder, eller återställ till tidigare versioner utan avbrott.

Skala enkelt på begäran

Skala automatiskt lodrätt och vågrätt baserat på programbehov. Det finns detaljerade skalningsregler för att hantera toppar i arbetsbelastning automatiskt samtidigt som kostnader minimeras under perioder med låg belastning. Distribuera data och lagra tjänster på flera platser med några få musklick.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer
 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Det är enkelt att komma igång

Användbara insikter och analyser

Visa heltäckande programprestanda och tjänststatus. Azure Monitor innehåller detaljerade vyer för resursanvändning, medan Application Insights ger djupare insikter om appens dataflöde, svarstider, minnes-/processorutnyttjande och feltrender.

Hög tillgänglighet

Få hög tillgänglighet inom och mellan Azure-regioner. Öka feltoleransen för appar genom att distribuera i flera regioner eller genom att använda integrerade alternativ för säkerhetskopiering/återställning och kloning av appar.

Tjänster i företagsklass

Du kan räkna med att App Service uppfyller ett serviceavtal på företagsnivå. Lagra dina appar på en molnplattform med hög säkerhet som följer ISO-standarder för informationssäkerhet, SOC2-standarder för redovisning och PCI-standarder för säkerhet.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt

Chatta med en säljare