Priser för Azure Synapse Analytics

Limitless analytics service with unmatched time to insight

Azure Synapse Analytics är en obegränsad analystjänst som sammanför dataintegrering, informationslager för företag och stordataanalys. Den ger dig friheten att fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa eller dedikerade resurser i stor skala. Azure Synapse sammanför dessa världar i en enhetlig upplevelse där du kan mata in, utforska, förbereda, hantera och hämta data för att genast uppfylla dina BI- och maskininlärningsbehov.

Priser för Azure Synapse

Pricing details can be found below by scrolling to the desired section or navigating directly to them using the toggle bar. When using Azure Synapse, you will only pay for the capabilities you opt in to use. Beginning May 1, 2021 there will be a cost when enabling additional workspace features, such as a Managed Virtual Network. For customers that are already using an Azure Synapse workspace before May 1, 2021 and have enabled the Managed Virtual Network feature, a monthly cost will begin to incur at this time.

Läs mer om Azure Synapse.

Priserna för befintliga Azure SQL Data Warehouse-kunder påverkas inte. På Azure-portalen märks din befintliga datalagerresurs som en dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW) från och med den 3 december 2020.

Dataintegrering

Mata in, förbered och transformera alla dina data med en kodfri visuell miljö.

Priser för hybriddataintegrering i Azure Synapse beräknas baserat på:

 • Antal timmar integreringskörning och aktiviteter för datapipelines
 • Klusterstorlek och körning av dataflöden
 • Avgifter för åtgärder

Datapipelines är kontrollflöden med separata steg kallade aktiviteter. Datapipelines kan vara molnbaserade eller lokalt installerade. Du betalar för orkestrering av en datapipeline per aktivitetskörning, och för aktivitetskörningar per timme integreringskörning. Integreringskörningen är serverlös i Azure och lokal i hybridscenarier och tillhandahåller de beräkningsresurser som används för att köra aktiviteterna i en pipeline. Körning beräknas utifrån antal minuter och avrundas uppåt.

Datapipelines

Typ Pris för värdbaserat hanterat virtuellt nätverk i Azure Värdbaserat pris i Azure Pris för lokal installation
Aktivitetskörning för orkestrering $- per 1 000 körningar $- per 1 000 körningar $- per 1 000 körningar
Dataförflyttning $-/DIU-timme $-/DIU-timme $-/timme
Pipeline-aktivitet – integreringskörning $-/timme
(Upp till 50 samtidiga pipeline-aktiviteter)
$-/timme $-/timme
Pipeline-aktivitet – extern integreringskörning $-/timme
(Upp till 800 samtidiga externa pipeline-aktiviteter)
$-/timme $-/timme

Inaktiva datapipelines

En datapipeline räknas som inaktiv om den inte har någon associerad utlösare eller några körningar under månaden. En inaktiv datapipeline debiteras med (~$-/månad) per månad.

*När kopieringsaktiviteten används för att föra ut data från ett Azure-datacenter debiteras den ytterligare nätverksbandbredd som används. Denna kostnad visas som en separat post för utgående dataöverföring på din faktura. Mer information om priser för överföring av utgående data.

**Pipeline-aktiviteter körs på Integration Runtime. Pipeline-aktiviteterna omfattar sökning, hämtning av metadata, borttagning och schemaåtgärder vid redigering (testa anslutning, bläddra i mapplista och tabellista, hämta schema och förhandsgranska data).

***Externa pipeline-aktiviteter hanteras vid integrationskörning men körs på länkade tjänster. Externa aktiviteter omfattar databricks, lagrade procedurer, HDInsight-aktiviteter med mera. Gå hit för en fullständig lista över externa aktiviteter. Se avsnittet om körning och felsökning för Data Factory-flöden nedan för aktiviteten Mappning av dataflöde.

Dataflöden

Dataflöden är visuellt utformade komponenter som möjliggör dataomvandling i stor skala. Du betalar för tiden för körning och felsökning av dataflödesklustret per vCore-timme. Den minsta klusterstorleken för körning av ett dataflöde är åtta virtuella kärnor (vCore). Avgifter för körning och felsökning beräknas per minut och avrundas uppåt.

Typ Pris
Beräkningsoptimerad $- per vCore-timme
Generellt syfte $- per vCore-timme
Minnesoptimerad $- per vCore-timme

Avgifter för åtgärder

Data Pipeline operations such as create, read, update, delete, and monitoring operations will be charged starting on February 1, 2021. Your first 1 million operations per month are free. After 1 million operations, you will be charged at $- per 50,000 operations.

Datautforskning och datalagerhantering

Fråga och analysera data från din datasjö och ditt informationslager med T-SQL med både serverlösa och dedikerade förbrukningsmodeller.

Utför interaktiv, batchvis, strömmande och förutsägande analys i en heltäckande T-SQL-miljö. Användarna kan välja mellan att använda serverlösa och dedikerade resurser. Det innebär att de kan använda välbekant SQL för att utforska data i datasjöar och köra krävande och förutsägbara arbetsbelastningar, t.ex. datalagerhantering, från en och samma tjänst.

Prisinformation för både serverlösa och dedikerade förbrukningsmodeller finns nedan.

Ingen server

This functionality allows you use T-SQL to query data from your data lake in Azure rather than provision resources ahead of time. You only pay for executed queries and the pricing is based on the amount of data processed by each query. Metadata-only queries (DDL statements) do not incur a cost. Queries will incur a minimum charge of 10 MB and each query will be rounded up to the nearest 1 MB of data processed.

Pris
Ingen server $- per TB av bearbetade data

Den här prissättningen är specifik för att fråga data i din datasjö. Prisinformation för lagring finns på sidan med prissättning för Azure Data Lake Storage.

For more details, visit the cost management for serverless SQL pool documentation page.

Dedikerad

Innehåller adaptiv cachelagring för att leverera förbättrad prestanda för arbetsbelastningar med konsekventa beräkningskrav, till exempel datalagerhantering. Utformad för intensiva arbetsbelastningar med högre frågeprestanda och skalningsbehov för beräkningarna.

Servicenivå DWU Pris
DW100c 100 $-
DW200c 200 $-
DW300c 300 $-
DW400c 400 $-
DW500c 500 $-
DW1000c 1000 $-
DW1500c 1500 $-
DW2000c 2000 $-
DW2500c 2500 $-
DW3000c 3000 $-
DW5000c 5000 $-
DW6000c 6000 $-
DW7500c 7500 $-
DW10000c 10000 $-
DW15000c 15000 $-
DW30000c 30000 $-

Du kan köpa reserverad kapacitet för en resurs av typen Dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW), som nu är allmänt tillgänglig. Priser för reserverad kapacitet är för närvarande inte tillgängliga för den nya enhetliga miljön för arbetsytor i Azure Synapse Analytics.

Datalagring och ögonblicksbilder

Datalagring debiteras med priset $- per TB av bearbetade data ($-/1 TB/timme). Datalagring inkluderar storleken på ditt informationslager och 7 dagars inkrementell lagring av ögonblicksbilder.

Obs – Lagringstransaktioner debiteras inte. Du betalar endast för lagrade data och inte för lagringstransaktioner.

Geo-redundant haveriberedskap

Ditt informationslager kopieras till ett geo-redundant lager för haveriberedskap. Lagring för haveriberedskap debiteras med början på $-/GB/månad.

Hotidentifiering

Azure Defender for SQL provides an additional layer of security intelligence built into the service. It works around the clock to learn, profile, and detect anomalous activities indicating unusual and potentially harmful attempts to access or exploit databases. Dedicated SQL pools in a Synapse workspace can seamlessly be protected with Azure Defender for SQL.

Azure Defender for SQL integrates alerts with Azure Security Center, and each protected SQL Database server will be billed at the same price as Azure Security Center Standard tier— $-/nod/månad, where each protected SQL Database server is counted as one node. We invite you to try it out for 60 days for free. Please see Azure Security Center pricing page for more details.

Stordataanalyser med Apache Spark

Easily create and configure serverless Spark pools in Azure Synapse for big data tasks with per-minute billing.

Perform big data processing tasks such as data engineering, data preparation, and machine learning directly in Azure Synapse using memory optimized Apache Spark pools. Usage of Spark pools is billed by rounding up to the nearest minute.

Typ Pris
Minnesoptimerad $- per vCore-timme

Mer information om hur du använder Apache Spark-pooler i Azure Synapse finns i dokumentationen.

Dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW)

Funktioner för datalagerhantering för företag som är allmänt tillgängliga i dag (tidigare Azure SQL Data Warehouse).

En dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW) ger en heltäckande T-SQL-upplevelse för interaktiv, batchvis, strömmande och förutsägande analys. Det använder en skalbar arkitektur för att distribuera bearbetning av data över flera noder. Beräkningen är separat från lagringen, vilket gör att du kan skala beräkningarna oberoende av dina data i systemet.

Prisinformation för implementeringen av ett informationslager för företag med hjälp av en dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW) finns nedan.

Innehåller adaptiv cachelagring för att leverera förbättrad prestanda för arbetsbelastningar med konsekventa beräkningskrav, till exempel datalagerhantering. Utformad för intensiva arbetsbelastningar med högre frågeprestanda och skalningsbehov för beräkningarna.

Servicenivå DWU Betala per användning. 1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Du kan köpa reserverad kapacitet för en resurs av typen Dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW), som nu är allmänt tillgänglig.

Spara upp till 65 % jämfört med priserna för ”betala per användning” genom att köpa reserverad kapacitet för arbetsbelastningar för datalagerhantering som körs i Azure.

Datalagring och ögonblicksbilder

Datalagring debiteras med priset $- per TB av bearbetade data ($-/1 TB/timme). Datalagring inkluderar storleken på ditt informationslager och 7 dagars inkrementell lagring av ögonblicksbilder.

Obs – Lagringstransaktioner debiteras inte. Du betalar endast för lagrade data och inte för lagringstransaktioner.

Geo-redundant haveriberedskap

Ditt informationslager kopieras till ett geo-redundant lager för haveriberedskap. Lagring för haveriberedskap debiteras med början på $-/GB/månad.

Hotidentifiering

Azure Defender for SQL provides an additional layer of security intelligence built into the service. It works around the clock to learn, profile, and detect anomalous activities indicating unusual and potentially harmful attempts to access or exploit databases. Dedicated SQL pools in a Synapse workspace can seamlessly be protected with Azure Defender for SQL.

Azure Defender for SQL integrates alerts with Azure Security Center, and each protected SQL Database server will be billed at the same price as Azure Security Center Standard tier— $-/nod/månad, where each protected SQL Database server is counted as one node. We invite you to try it out for 60 days for free. Please see Azure Security Center pricing page for more details.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Garanterad 99,9% upptid för Azure Synapse Analytics (exklusive förhandversionsregioner). Läs serviceavtalet.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

 • Ja, när informationslagret har skapats kommer du att debiteras per timme för databearbetning och lagring. Databearbetning debiteras enligt $-/100 DWU:er/månad förutsatt att informationslagret inte är pausat. Lagring debiteras enligt $- per TB av bearbetade data.

 • Att pausa informationslagret, pausar databearbetningen. Om ditt informationslager pausades under hela timmen, kommer du inte att debiteras för databearbetning under den timmen. Om ditt informationslager var aktivt och sedan ändrades till pausat någon gång under timmen, kommer du att debiteras för den timmens databearbetning. När ditt informationslager är pausat debiteras du för lagring som inkluderar informationslagerfiler, 7 dagars inkrementell lagring och geografiskt redundanta säkerhetskopieringar, om du har valt det. Mer information finns i dokumentationen.

 • Databearbetning och lagringsutrymme faktureras separat, vilket gör det lättare för dig att se mängden databearbetningsresurser som förbrukats. Databearbetningsanvändning debiteras per timme. Om ditt informationslager till exempel har varit aktivt i 12 timmar under en månad kommer du bara att debiteras för de 12 timmarna som ditt informationslager existerade. Om ditt informationslager bara existerat i 30 minuter på en månad så kommer du att debiteras för 1 timme.

 • Kostnaden för ditt informationslager inkluderar storleken för din primära databas, plus 7 dagars inkrementella ögonblicksbilder. Kostnaden rundas upp till närmaste TB. Om ditt informationslager till exempel är 1,5 TB och du har 100 GB ögonblicksbilder, kommer du att debiteras för 2 TB data till en kostnad av $- per TB av bearbetade data.

 • Lagringsutrymme säljs i 1 TB-allokeringar. Om du behöver mer än 1 TB lagringsutrymme så kommer ditt lagringskonto automatiskt att växa till 2 TB.

Prissättning för reserverad kapacitet i Azure Synapse

 • Med reserverad kapacitet kan du spara upp till 65 % på dina resurser för datalagerhantering jämfört med priser när du betalar per användning genom att förskottsbetala för din beräkningskapacitet för en ettårs- eller treårsperiod.

 • Du kan köpa reserverad kapacitet för ett eller tre år med en enda förskottsbetalning. Reservationer kan köpas via Azure-portalen. Reservationsmenyn visas i den vänstra panelen i Azure-portalen.

 • Reserverad kapacitet har omfattningen för antingen en Enstaka prenumeration eller en Delad. Den här omfattningen styr hur många prenumerationer som kan använda faktureringsförmånen som är kopplad till reservationen, och den styr hur reservationen tillämpas på specifika prenumerationer.

  En reservation som har omfattning för en enstaka prenumeration innebär att rabatten för reserverad kapacitet endast tillämpas på datahanteringsfunktioner på Synapse Analytics i den valda prenumerationen.

  En reservation med omfattning för Delad innebär att dess faktureringsförmån kan delas mellan vilka prenumerationer som helst i registreringen (kunder med Enterprise-avtal) eller i kontot (kunder som betalar per användning).

 • Reservationens start- och slutdatum baseras på inköpsdatumet och reservationens varaktighet. Förmånen börjar omedelbart gälla för befintliga distributioner som körs och som överensstämmer med villkoren för reservationen baserat på när reservationen görs tillgänglig, dvs. får omfattning för en enstaka prenumeration eller en delad över hela Azure-kontot/-registreringen. I annat fall tillämpas reservationsförmånen när du har nya distributioner som överensstämmer med villkoren för reservationen.

 • For EA customers, reserved capacity purchases will always be deducted from any available Azure Prepayment first; this deduction will happen in the month the reserved capacity was purchased. In the event you do not have enough Azure Prepayment, or do not have any Azure Prepayment, all reserved capacity purchases will show on your next overage invoice.

  For web direct customers, all reserved capacity charges will appear on the credit card on file, or on the next invoice if you have invoice terms established on your account.

 • Du kan visa användning av reserverad kapacitet på sidan ”Usage Summary” (Sammanfattning av användning) på menyn ”Reports” (Rapporter) på EA-portalen. Där finns ett avsnitt som heter ”Reservation” som visar användning av reserverad kapacitet. Utöver detta hittar du användningsinformation för reserverad kapacitet i den detaljerade användningsfil (CSV) som du kan ladda ned från EA-portalen. Fältet ”Additional Info” gör det enklare att identifiera användningen kontra reserverad kapacitet.

 • Dina distributioner fortsätter att köras och faktureras utifrån pris för användning på begäran när förmånen för reserverad kapacitet tar slut. Du får inte längre prisförmånen för reserverad kapacitet.

 • Ja, du får e-postaviseringar minst 30 dagar före utgångsdatumet. Dessutom kan du visa reservationsinformation i Azure-portalen.

 • Nej. För närvarande kan du köpa reserverad kapacitet för Azure Synapse Analytics (tidigare SQL DW), som är allmänt tillgängligt. Prissättning för reserverad kapacitet är för närvarande inte tillgänglig för Azure Synapse Analytics (förhandsversion av arbetsytor), som är i offentlig förhandsversion.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Synapse Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.