Azure Synapse Analytics priser

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Priser för Azure Synapse

Prisuppgifter för att implementera ett företagsinformationslager med Azure Synapse (tidigare Azure SQL Data Warehouse) finns nedan. Priserna för arbetsbelastningar för informationslager ändras inte för befintliga SQL Data Warehouse-kunder.

Priserna för Azure Synapse-förhandsversionsfunktioner meddelas på den här sidan när de blir offentligt tillgängliga. Dessa förhandsversionsfunktioner omfattar serverlös fråga på begäran, stordatabearbetning med inbäddad Apache Spark och hybriddataintegrering. När du använder Azure Synapse betalar du bara för de funktioner som du väljer att använda. Det kostar ingenting för kunder att skapa en Azure Synapse-arbetsyta.

Läs mer om Azure Synapse-förhandsversionsfunktioner.

Informationslager i företagsklass med Azure Synapse

Med Azure Synapse kan du snabbt implementera ett informationslager i molnet med höga prestanda som är säkert och globalt tillgängligt. Du kan oberoende skala databearbetning och lagring samtidigt som du pausar och återupptar ditt informationslager på bara några minuter med hjälp av en arkitektur för massiv parallellbearbetning som är utformad för molnet. Skapa din hubb för analys sömlöst med ursprungliga anslutningar med dataintegrerings- och visualiseringstjänster samtidigt som du använder dina befintliga SQL- och BI-färdigheter.

Azure Synapse erbjuder en garanterad 99.9 procents tillgänglighet, regelefterlevnad, inbyggda avancerade säkerhetsfunktioner och datasuveränitet i mer än 30 regioner så att du kan skapa ett informationslager som uppfyller dina behov. Synapse Analytics anpassas efter din arbetsbelastning med hjälp av ett intelligent cacheminne för att påskynda dataåtkomst och frågeprestanda för att hantera de mest krävande arbetsbelastningarna. Elastiska beräkningsresurser för informationslager i företagsklass i Azure Synapse finns i två beräkningsoptimerade SKU:er: Gen1 och Gen2.

Prisinformation

Beräkningsoptimerad Gen1

Beräkningar och lagring är avskilda så att du kan skala dina resurser elastiskt. Tjänsten är utformad för de som skalar ofta och både vill hålla nere beräkningskostnaderna och samtidigt kunna hantera toppar i användningen. Ger lägsta möjliga startskalningspunkt.

Servicenivå DWU Pris
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Standardavgifter för utgående trafik tillkommer.

Beräkningsoptimerad Gen2

Innehåller adaptiv cachelagring för att leverera förbättrad prestanda för arbetsbelastningar med konsekventa beräkningskrav. Utformad för intensiva arbetsbelastningar med högre frågeprestanda och skalningsbehov för beräkningarna.

Servicenivå DWU Användningsbaserad betalning 1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DW100c 100 $- $- $-
DW200c 200 $- $- $-
DW300c 300 $- $- $-
DW400c 400 $- $- $-
DW500c 500 $- $- $-
DW1000c 1000 $- $- $-
DW1500c 1500 $- $- $-
DW2000c 2000 $- $- $-
DW2500c 2500 $- $- $-
DW3000c 3000 $- $- $-
DW5000c 5000 $- $- $-
DW6000c 6000 $- $- $-
DW7500c 7500 $- $- $-
DW10000c 10000 $- $- $-
DW15000c 15000 $- $- $-
DW30000c 30000 $- $- $-

Servicenivåerna DW100c, DW200c, DW300c och DW400c är för närvarande endast tillgängliga i vissa regioner. Se vår dokumentation för mer information.

Läs mer om Azure-reservationer och prissättning för reserverad kapacitet för datahanteringsresurser för företag med Azure Synapse Analytics.

Datalagring och ögonblicksbilder

Datalagring debiteras med priset $-/1 TB/månad ($-/1 TB/timme). Datalagring inkluderar storleken på ditt informationslager och 7 dagars inkrementell lagring av ögonblicksbilder.

Obs – Lagringstransaktioner debiteras inte. Du betalar endast för lagrade data och inte för lagringstransaktioner.

Geo-redundant haveriberedskap

Ditt informationslager kopieras till ett geo-redundant lager för haveriberedskap. Lagring för haveriberedskap debiteras med början på $-/GB/månad.

Hotidentifiering

Med hotidentifiering i Azure SQL Database får du ett extra lager säkerhetsintelligens som är inbyggt i tjänsten. Det tar tid att lära sig, profilera och identifiera avvikande aktiviteter som visar onormala och potentiellt skadliga försök att komma åt eller utnyttja databaser.

Hotidentifieringen i SQL Database integrerar aviseringar med Azure Security Center. Varje skyddad SQL Database-server debiteras till samma pris som standardnivån för Azure Security Center – $-/nod/månad, där varje skyddad SQL Database-server räknas som en nod. Vi erbjuder dig att testa kostnadsfritt i 60 dagar. På prissättningssidan för Azure Security Center finns mer information.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Garanterad 99,9% upptid för Azure Synapse Analytics (exklusive förhandversionsregioner). Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Ja, när informationslagret har skapats kommer du att debiteras per timme för databearbetning och lagring. Databearbetning debiteras enligt $-/100 DWU:er/månad förutsatt att informationslagret inte är pausat. Lagring debiteras enligt $-/1 TB/månad.

 • Att pausa informationslagret, pausar databearbetningen. Om ditt informationslager pausades under hela timmen, kommer du inte att debiteras för databearbetning under den timmen. Om ditt informationslager var aktivt och sedan ändrades till pausat någon gång under timmen, kommer du att debiteras för den timmens databearbetning. När ditt informationslager är pausat debiteras du för lagring som inkluderar informationslagerfiler, 7 dagars inkrementell lagring och geografiskt redundanta säkerhetskopieringar, om du har valt det. Mer information finns i dokumentationen.

 • Databearbetning och lagringsutrymme faktureras separat, vilket gör det lättare för dig att se mängden databearbetningsresurser som förbrukats. Databearbetningsanvändning debiteras per timme. Om ditt informationslager till exempel har varit aktivt i 12 timmar under en månad kommer du bara att debiteras för de 12 timmarna som ditt informationslager existerade. Om ditt informationslager bara existerat i 30 minuter på en månad så kommer du att debiteras för 1 timme.

 • Kostnaden för ditt informationslager inkluderar storleken för din primära databas, plus 7 dagars inkrementella ögonblicksbilder. Kostnaden rundas upp till närmaste TB. Om ditt informationslager till exempel är 1,5 TB och du har 100 GB ögonblicksbilder, kommer du att debiteras för 2 TB data till en kostnad av $-/1 TB/månad.

 • Lagringsutrymme säljs i 1 TB-allokeringar. Om du behöver mer än 1 TB lagringsutrymme så kommer ditt lagringskonto automatiskt att växa till 2 TB.

Prissättning för reserverad kapacitet i Azure Synapse

 • Med reserverad kapacitet kan du spara upp till 65 % på dina resurser för datalagerhantering jämfört med priser när du betalar per användning genom att förskottsbetala för din beräkningskapacitet för en ettårs- eller treårsperiod.

 • Reserverad kapacitet är för närvarande tillgängligt i: USA, östra; USA, östra 2; USA, västra 2; USA, södra centrala; Europa, västra; Europa, norra; Japan, östra; Asien, sydöstra och Australien, östra. Fler regioner tillkommer framöver.

 • Du kan köpa reserverad kapacitet för ett eller tre år med en enda förskottsbetalning. Reservationer kan köpas via Azure-portalen. Reservationsmenyn visas i den vänstra panelen i Azure-portalen.

 • Reserverad kapacitet har omfattningen för antingen en Enstaka prenumeration eller en Delad. Den här omfattningen styr hur många prenumerationer som kan använda faktureringsförmånen som är kopplad till reservationen, och den styr hur reservationen tillämpas på specifika prenumerationer.

  En reservation som har omfattning för en enstaka prenumeration innebär att rabatten för reserverad kapacitet endast tillämpas på datahanteringsfunktioner på Synapse Analytics i den valda prenumerationen.

  En reservation med omfattning för Delad innebär att dess faktureringsförmån kan delas mellan vilka prenumerationer som helst i registreringen (kunder med Enterprise-avtal) eller i kontot (kunder som betalar per användning).

 • Reservationens start- och slutdatum baseras på inköpsdatumet och reservationens varaktighet. Förmånen börjar omedelbart gälla för befintliga distributioner som körs och som överensstämmer med villkoren för reservationen baserat på när reservationen görs tillgänglig, dvs. får omfattning för en enstaka prenumeration eller en delad över hela Azure-kontot/-registreringen. I annat fall tillämpas reservationsförmånen när du har nya distributioner som överensstämmer med villkoren för reservationen.

 • För EA-kunder dras köp av reserverad kapacitet alltid från tillgängligt betalningsåtagande först om sådant finns. Detta sker samma månad som den reserverade kapaciteten köptes. Om betalningsåtagandet inte räcker eller om du inte har något betalningsåtagande visas alla köp av reserverad kapacitet på din nästa överförbrukningsfaktura.

  För web direct-kunder visas alla debiteringar för reserverad kapacitet på det lagrade kreditkortet, eller på nästa faktura om du har upprättat fakturavillkor på ditt konto.

 • Du kan visa användning av reserverad kapacitet på sidan ”Usage Summary” (Sammanfattning av användning) på menyn ”Reports” (Rapporter) på EA-portalen. Där finns ett avsnitt som heter ”Reservation” som visar användning av reserverad kapacitet. Utöver detta hittar du användningsinformation för reserverad kapacitet i den detaljerade användningsfil (CSV) som du kan ladda ned från EA-portalen. Fältet ”Additional Info” gör det enklare att identifiera användningen kontra reserverad kapacitet.

 • Dina distributioner fortsätter att köras och faktureras utifrån pris för användning på begäran när förmånen för reserverad kapacitet tar slut. Du får inte längre prisförmånen för reserverad kapacitet.

 • Ja, du får e-postaviseringar minst 30 dagar före utgångsdatumet. Dessutom kan du visa reservationsinformation i Azure-portalen.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Synapse Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad