Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk.

Anslut och leverera tjänster privat i Azure

Azure Private Link tillhandahåller en privat anslutning från ett virtuellt nätverk till Azure PaaS-tjänster (Platform as a Service), kundägda tjänster eller Microsoft-partnertjänster. Den förenklar nätverksarkitekturen och skyddar anslutningen mellan slutpunkter i Azure genom att eliminera dataexponering på det offentliga Internet.

Privat anslutning till tjänster i Azure – trafiken är kvar på Microsofts nätverk, utan offentlig Internetåtkomst

Integrering med lokala och peerkopplade nätverk

Skydd mot dataexfiltrering för Azure-resurser

Tjänster levereras direkt till kundernas virtuella nätverk

Så här fungerar det

Använd Private Link för att ta in tjänster som levereras i Azure till ditt privata virtuella nätverk genom att mappa det till en privat slutpunkt. Eller leverera dina egna tjänster privat i kundernas virtuella nätverk. All trafik till tjänsten kan dirigeras via den privata slutpunkten, så inga gatewayer, NAT-enheter, ExpressRoute- eller VPN-anslutningar, eller offentliga IP-adresser behövs. Med Private Link stannar trafik på Microsofts globala nätverk.

Skydda Azure-tjänster mot dataexfiltrering

Använd Private Link för att mappa privata slutpunkter till Azure PaaS-resurser. Vid en eventuell säkerhetsincident i nätverket är enbart den mappade resursen tillgänglig, vilket eliminerar hotet om dataexfiltrering.

Få åtkomst från lokala och peerkopplade nätverk

Få åtkomst till privata slutpunkter via privat peering eller VPN-tunnlar från lokala eller peerkopplade virtuella nätverk. Microsoft är värd för trafiken, så du behöver inte konfigurera offentlig peering eller använda Internet för att migrera arbetsbelastningar till molnet.

Förenkla hur du använder tjänster i Azure

Använd Azure PaaS-tjänster, Microsoft-partnertjänster och dina egna tjänster privat i dina virtuella nätverk på Azure. Private Link arbetar med Microsoft Entra ID-klienter (tidigare Azure Active Directory) för att hjälpa dig att förena din upplevelse mellan olika tjänster. Skicka, godkänn och avvisa förfrågningar direkt, utan behörigheter eller rollbaserade åtkomstkontroller.

Förbättra säkerhet och efterlevnad

Med Private Link skickas trafik privat – dina data finns inte på Internet. Tjänsten mappas till virtuella Azure-nätverk via en privat slutpunkt, vilket minskar exponeringen för hot och gör det lättare att uppfylla efterlevnadsstandarder.

Anslut till tjänster över hela världen

Anslut privat till tjänster som körs i andra Azure-regioner. Private Link är global och har inga regionala begränsningar.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Betrott av företag i alla storlekar

a

"Azure Private Link lägger till de säkerhetsfunktioner som redan är tillgängliga i MongoDB Atlas. Våra gemensamma kunder kan nu upprätta privata, enkelriktade och transitiva anslutningar mellan miljön och atlasdistributionen, så att de enkelt och säkert kan komma åt sina data."

Andrew Davidson, VP of Cloud Products på MongoDB

MongoDB

i

"Azure Private Link gör det möjligt för våra mest säkerhetsmedvetna, gemensamma kunder att upprätta säkra, enkelriktade privata anslutningar från sina virtuella Azure-nätverk och lokala nätverk till Confluents plattform för data i rörelse utan risk för dataexfiltrering eller behovet av komplex IP-adresssamordning."

Ganesh Srinivasan, Chief Product & Engineering Officer, Confluent

Confluent

1

"Elastic Cloud är det bästa sättet att köra Elasticsearch och Kibana och utnyttja deras kraftfulla funktioner för observerbarhet, säkerhet och sökning. Som en del av vårt strategiska partnerskap med Microsoft har vi integrerat Elastic Cloud med Azure Private Link så att våra kunder kan flytta data säkrare mellan sina virtuella nätverk och sina elastic cloud-distributioner. Tillsammans med den enkla användningen av Private Link hjälper detta oss att bättre hantera affärskritiska kundarbetsbelastningar på Azure, så att de kan dra nytta av de högsta standarderna för säkerhet och dataskydd."

Uri Cohen, Product Lead, Cloud at Elastic

Flexibilitet
Tillbaka till flikar

Resurser för utvecklare

Dokumentation

Läs dokumentationen för att komma igång med Private Link.

Snabbstarter och exempel

Skapa en Private Link-tjänst eller en privat slutpunkt och visa Azure portal-PowerShelloch CLI-exempel.

Vanliga frågor om Private Link

  • Vi garanterar att Private Link är tillgänglig minst 99,99 % av tiden. Du hittar mer information på SLA-sidan.

  • Support är tillgänglig via Azure-portalen.

  • Standardpriser gäller för Private Link, oberoende av avgifterna för Express Route eller VPN v Gateway.

Kom igång med Private Link

Prova Azure kostnadsfritt