Azure Site Recovery priser

Automatiserad replikering hjälper att skydda dina tjänster

Azure Site Recovery kan hjälpa dig att skydda viktiga tjänster genom att samordna den automatiserade replikeringen och återställningen av skyddade instanser på en annan plats.

Prisinformation

Azure Site Recovery faktureras baserat på det antal instanser som skyddas. Varje instans som skyddas med Azure Site Recovery är kostnadsfri under de första 31 dagarna, enligt nedan.

Pris de första 31 dagarna Pris efter 31 dagar
Azure Site Recovery på kundägda platser Kostnadsfri $-/månad per skyddad instans
Azure Site Recovery till Azure Kostnadsfri $-/månad per skyddad instans
För Azure Site Recovery mellan Azure-regioner debiteras samma pris som Azure Site Recovery till Azure.

Azure Site Recovery debiteras i enheter för det genomsnittliga dagsantalet instanser som du skyddar under en månad. Om du till exempel konstant skyddar 20 instanser under första hälften av månaden och ingenting alls under andra hälften av månaden blir det genomsnittliga antalet skyddade instanser 10 för den månaden.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • Varje instans som skyddas med Azure Site Recovery är kostnadsfri under de första 31 dagarna med skydd. Från och med den 32:a dagen debiteras skydd för instansen med de priser som anges ovan.

 • Ja, det spelar ingen roll hur länge du har använt Azure Site Recovery. Varje skyddad instans är fri från Azure Site Recovery-avgifter under de första 31 dagarna. Om du till exempel har skyddat 10 instanser under de senaste 6 månaderna och ansluter en 11:e instans till Azure Site Recovery debiteras inga Azure Site Recovery-avgifter för den 11:e instansen under de första 31 dagarna. De första 10 instanserna debiteras även fortsättningsvis Azure Site Recovery-avgifter, eftersom de har skyddats i mer än 31 dagar.

 • Ja, även om Azure Site Recovery är kostnadsfritt under de första 31 dagarna för en skyddad instans kan du komma att debiteras för Azure Storage, lagringstransaktioner och dataöverföring. En återställd virtuell dator kan också debiteras för Azure-beräkningsavgifter.

 • När du använder Site Recovery debiteras du för Site Recovery-licensen, Azure-lagring, lagringstransaktioner och utgående dataöverföring.

  Site Recovery-licensen gäller per skyddad instans, där en instans är en virtuell dator eller en fysisk server.

  • Om en virtuell datordisk replikeras till ett standardlagringskonto är Azure Storage-kostnaden lagringsförbrukningen. Om källdiskstorleken till exempel är 1 TB och 400 GB av lagringsutrymmet används skapar Site Recovery en virtuell datordisk på 1 TB i Azure, men debiteringen görs för 400 GB (plus det lagringsutrymme som används för replikeringsloggar).
  • Om en virtuell datordisk replikeras till ett Premium-lagringskonto debiteras Azure-lagringskostnaden för den allokerade lagringsstorleken, avrundat uppåt till närmaste diskalternativ för Premium-lagring. Om källdiskstorleken till exempel är 50 GB skapar Site Recovery en disk på 50 GB i Azure, och Azure mappar detta till närmaste Premium-lagringsdisk (P10). Kostnaderna beräknas på P10, inte på diskstorleken (50 GB). Läs mer. Om du använder Premium-lagring krävs också ett standardlagringskonto för replikeringsloggning, och beloppet för det standardlagringsutrymme som används för dessa loggar debiteras också.
  • Inga diskar skapas före redundanstest eller redundans. I replikeringstillståndet debiteras lagring under kategorin "Sudblob och disk" enligt priskalkylatorn för lagring. Dessa kostnader baseras på lagringstypen (premium eller standard) och dataredundanstypen, till exempel LRS, GRS, RA-GRS med flera.
  • Om alternativet att använda hanterade diskar vid redundans väljs tillkommer kostnader för hanterade diskar efter redundans eller redundanstest. Kostnader för Managed disks tillkommer inte under replikering. Under replikering debiteras lagringskostnader för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar”. Dessa kostnader baseras på lagringstypen premium/standard och dataredundanstypen – LRS, GRS, RA-GRS osv.

   Exempel: För en virtuell dator som replikeras till premiumlagring med en OS-disk på 128 GB och en datadisk på 500 GB:

   1. Under replikering: Lagringskostnader tillkommer för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar” för premiumlagringsdiskar med storlekarna P10 och P20. I faktureringssyfte avrundas storleken på diskarna som replikeras (128 GB och 500 GB) till närmaste storlek på ohanterad premiumdisk: P10 (128 GB) eller P20 (512 GB). Ett standardlagringskonto används också för loggning av deltakostnader under replikering. Lagringskostnader för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar” baserat på mängden standardlagring som används för de här loggarna debiteras också.
   2. Under ett redundanstest eller efter redundans till hanterade diskar: Avgifterna för Managed Disks för hanterade premiumdiskar i storlekarna P10 och P20 gäller.

   Exempel: För en virtuell dator som replikeras till standardlagring med en OS-disk på 32 GB och en datadisk på 250 GB:

   1. Under replikering: Lagringskostnader för kategorin ”Ohanterade diskar och sidblobar” för standardlagring tillkommer.
   2. Under ett redundanstest eller efter redundans till hanterade diskar: Avgifterna för Managed Disks för hanterade standarddiskar i storlekarna S4 (32 GB) och S15 (256 GB) gäller. Som du ser har storlekarna på diskarna (32 GB och 250 GB) avrundats till närmsta storlek för hanterade standarddiskar i form av S4 (32 GB) eller S15 (256 GB).
  • Om alternativet att använda Managed disks vid redundans inte har valts debiteras lagring under kategorin "Ohanterade diskar och sidblobar" enligt priskalkylatorn för lagring efter redundans. Dessa kostnader baseras på lagringstypen (premium eller standard) och dataredundanstypen, till exempel LRS, GRS, RA-GRS med flera.
  • Lagringstransaktioner debiteras under replikering i stabilt tillstånd och för vanliga åtgärder för virtuell dator efter redundans eller redundanstest. Men dessa kostnader är försumbara.

  Under redundanstest tillkommer också kostnader för den virtuella datorn, lagring, utgående trafik och lagringstransaktioner.

 • Azure Hybrid-förmånen hjälper dig att få ut mest värde från licenser lokalt och i molnet. Med detta alternativ kan du använda dina Windows Server-licenser som omfattas av Software Assurance för att få virtuella datorer till basberäkningspris i alla Azure-regioner. Du kan spara upp till 40 procent eller mer. Använd Hybrid-förmånen när du migrerar Windows-servrar till Azure. Läs mer.

 • Se Vanliga frågor och svar om Azure Site Recovery.

  Licensiera Microsoft Server-produkter för haveriberedskap

  Det är viktigt att tänka på att när en instans som skyddas av Azure Site Recovery återställs på återställningsplatsen måste programvaran som körs i den skyddade instansen också vara licensierad. Slutkunden måste licensiera Microsofts serverprodukter enligt följande, beroende på återställningsplatsen som väljs.

  Lokalt* Tjänstleverantör, dedikerad maskinvara Tjänstleverantör, delad maskinvara Azure
  Windows Server
  • Licensierade servrar eller
  • Slutkundslicenser via Disaster Recovery Software Assurance-förmånen
  • Tjänstleverantören tillhandahåller via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Slutkundslicenser via Disaster Recovery Software Assurance-förmånen (till exempel dedikerad outsourcing)
  • Tjänstleverantören tillhandahåller via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Nu tillåter Azure Site Recovery att du utnyttjar din Hybrid-förmån när du migrerar dina Windows-servrar till Azure. Läs mer.
  Andra Microsoft-servrar (SQL, Exchange, SharePoint med flera)
  • Licensierade servrar eller
  • Slutkundslicenser via Disaster Recovery Software Assurance-förmånen
  • Tjänstleverantören tillhandahåller via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Slutkundslicenser via Disaster Recovery Software Assurance-förmånen (till exempel dedikerad outsourcing)
  • Tjänstleverantören tillhandahåller via SPLA (Services Provider License Agreement)
  • Disaster Recovery Software Assurance-förmånen gäller för serverprodukter från Microsoft som skyddas med Azure Site Recovery. Den här ändringen gjordes i produktanvändningsrättigheterna (PUR) i januari 2015.

  *Lokalt kan användas för att beskriva både en slutkundsmiljö eller en tjänstleverantörsmiljö, så länge det gäller eget bruk och inte återförsäljning.

 • Servrarna måste vara helt licensierade med Windows Server-licenser. Om kunden har aktiv Software Assurance-täckning på sin Windows Server på den primära platsen kan de distribuera Windows Server på den sekundära platsen genom Disaster Recovery Software Assurance-förmånen endast för haveriberedskap i icke-produktionsmiljö. Se produktanvändningsrättigheterna (PUR) för att se om kundanvändningen uppfyller kriterierna för Disaster Recovery Software Assurance-förmånen.

 • Dessa servrar kan licensieras med separata licenser på den sekundära platsen eller genom Disaster Recovery Software Assurance-förmånen, om kunden är kvalificerad för förmånen.

 • Windows Server ska licensieras via SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server kan licensieras via ditt SPLA-avtal eller via slutanvändarnas licenser om de är kvalificerade för Disaster Recovery Software Assurance-förmånen.

 • Dessa serverprodukter ska licensieras via ditt SPLA-avtal på det sätt som servrarna normalt licensieras i SPLA (per kärna, per användare och så vidare).

 • Dessa servrar kan licensieras via ditt SPLA-avtal eller via slutanvändarnas licenser om de är kvalificerade för Disaster Recovery Software Assurance-förmånen.

 • Azure Hybrid-förmånen gäller alla kunder med aktiv Software Assurance och kan aktiveras i Azure oavsett hur Azure införskaffas (Enterprise-avtal, molnlösningsleverantör eller andra alternativ).

 • Licensmobilitet och Azure Hybrid-förmånen kräver Software Assurance och gäller därför inte för SPLA. Tjänstleverantören bör referera till SPLA-avtalen angående villkoren i avtalet.

 • Disaster Recovery Software Assurance-förmånen gäller för Microsoft-serverprodukter som skyddas med Azure Site Recovery. Den här ändringen gjordes i produktanvändningsrättigheterna i januari 2015.

 • Om en kund använder Azure Site Recovery för att migrera Microsoft-serverprodukter (till exempel SQL Server) från en tjänstleverantör till Azure måste kunden ha en egen Software Assurance och använda Licensmobilitet.

 • Ja, teståterställningar är begränsade till korta perioder av haveriberedskapstester inom en vecka var 90:e dag.

 • Azure Site Recovery-replikering för SQL Server ingår i Disaster Recovery Software Assurance-förmånen, för alla Azure Site Recovery-scenarier (lokalt till Azure-haveriberedskap eller Azure IaaS-haveriberedskap mellan regioner).

  Användning av annan teknik för hög tillgänglighet för SQL Server, till exempel redundansklustring eller replikeringsteknik, såsom SQL Always On-tillgänglighetsgrupper, databasspegling och loggöverföring, är bunden av följande SQL Server-licensriktlinjer. Den första passiva databasinstansen (vanligtvis för hög tillgänglighet lokalt) täcks av Software Assurance-licensen för den primära databasen. Alla ytterligare passiva databasinstanser (för haveriberedskap, till exempel i ett lokalt fjärrdatacenter eller i ett moln) behöver ytterligare SQL Server-licenser. Om den primära SQL-instansen finns på dedikerad maskinvara täcks den första passiva instansen av Software Assurance-licensen på den dedikerade maskinvaran, inte på den delade maskinvaran. Om den primära SQL-instansen finns på den delade maskinvaran täcks den första passiva instansen på den delade maskinvaran. Läs licensieringsguiden för SQL Server om du vill ha mer information.

 • Azure är certifierat för att köra flera SAP-lösningar på Azure, både den aktuella generationens plattform (NetWeaver) och nästa generations plattform (HANA). De certifieringar som SAP utfärdar är grundade på en kombination av företagsprogram (SAP-produkt), gästoperativsystem och system för hantering av relationsdatabaser. Läs mer. Ytterligare information finns i SAP Notes på SAP-supportportalen.

 • Oracle tillhandahåller licensmobilitet för kunder som vill köra Oracle-program på Microsoft Azure. Se Licensiera Oracle-program i molntjänstmiljön. Oracles partnerskap med Microsoft gör att kunderna kan distribuera Oracle-program i Microsofts offentliga och privata moln med certifiering och support från Oracle. Läs mer i licensieringsinformationen om Oracle-dataåterställning.

 • Se licensvillkoren för ditt tredjepartsprogram.

 • Azure stöder inte permanenta MAC-adresser. Programvara med MAC-baserade licensmodeller kan därför inte användas för både lokalt till Azure-migrering och haveriberedskap.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Site Recovery

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad