Hybridmolnlösningar

Utveckla dina hybridlösningar på det enda moln som ger en konsekvent användarfunktion i olika miljöer.

Använd en betrodd plattform för alla dina behov inom hybridmoln

Leverera programkonsekvens, hantera data sömlöst, sköt säkerhet och hantering samt bemästra nya affärsscenarier lokalt, i molnet och i gränsmiljöer.

Få heltäckande funktioner för hybridmoln

Appar

Genomdriv innovation med program och skapa en konsekvent användarupplevelse i hela hybridmolnet.

Data

Migrera, hantera och analysera data i hela din digitala verksamhet.

Nätverk

Skapa snabba hybridnätverk med mycket tillförlitlig prestanda och säkra anslutningar.

Identitet

Förenkla åtkomsten och förbättra säkerheten med en enskild identitetsplattform.

Säkerhet

Förena säkerhetshanteringen och modernisera säkerhetsåtgärderna.

Hantering

Gör driftshanteringen mycket enklare och effektivare.

Genomdriv innovation med program såväl lokalt som i molnet och vid gränsen

Genom att migrera appar till molnet får du högre effektivitet och betydande kostnadsbesparingar. Modernisera dina befintliga lokala appar eller skapa innovativa nya appar. Uppfyll kraven på svarstid i nätverket med Edge-lösningar och frånkopplade lösningar. Skapa en helt konsekvent upplevelse för appar överallt i hybridmolnet.

Köra hybridappar i datacentret

Inför Azure-tjänster i ditt datacenter med Azure Stack. Använd Azure Stack HCI-lösningar till att köra virtualiserade appar lokalt. Dra nytta av fördelarna med hybridmoln samtidigt som du uppfyller regel- och anslutningskrav.

Migrera dina appar till molnet

Flytta säkert dina appar till Azure med beprövad migreringsteknik. Få bästa möjliga värde från din molninvestering – med stora kostnadsbesparingar jämfört med AWS för Windows Server och SQL Server.

Skapa gränsscenarier och frånkopplade scenarier

Dra nytta av Azure-gränstekniker och skapa nya affärsscenarier. Bygg konsekventa användarupplevelser i molnet och vid gränsen, även när dina lösningar inte är anslutna till Internet.

Använda DevOps för att snabbare leverera appar

Skapa bättre produkter snabbare med hjälp av beprövade agila verktyg i Azure DevOps. Inför samma pipeline med kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans i hela hybridmolnet.

Så fungerar hybridappar med Azure Stack

Chevron

"As we migrate thousands of applications to Azure, we are taking the opportunity to modernize. Rewriting applications and taking advantage of Azure platform services while using an automated code pipeline is what will give us the speed to enable digital in the future."

Victoria Harris, Manager, Public Cloud, Chevron

Lösningsarkitekturer med Azure Stack

 • Hybridmolnprogram är ett enda system med komponenter som körs i både Azure och Azure Stack. Den här lösningsskissen är relevant om du vill upprätta anslutningar för program där det krävs kommunikation mellan det offentliga Azure-molnet och lokala Azure Stack-komponenter. Hybridanslutningar kan användas för de flesta Azure Stack-lösningar.

 • Det kan vara svårt att implementera en CI/CD-metod (kontinuerlig integration och utveckling) för distribution av program när de lokala programmen är skapade och fungerar annorlunda än molnprogrammen. När du har en enhetlig uppsättning utvecklingsverktyg och processer både i det offentliga Azure-molnet och i den lokala Azure Stack-miljön är det mycket enklare att implementera en CI/CD-metod. Appar och tjänster som distribueras på rätt sätt i Azure och Azure Stack är i princip utbytbara och kan köras på båda platserna.

 • Du behöver inte låta bli att använda molnteknik bara för att du måste behålla vissa programkomponenter lokalt. Med Azure Stack kan du behålla programkomponenter lokala samtidigt som de interagerar med komponenter som körs i det offentliga Azure-molnet. Med den här skissen kan team hantera sina användaridentiteter och program på samma sätt oavsett moln.

Migrera, hantera och analysera data i hybridmolnet

Flytta enkelt dina SQL-arbetsbelastningar till molnet och tillbaka igen utan ändringar i koden, med hjälp av Azure SQL Database-hanteringsinstans. Förenkla utvecklingen av appar med en enskild kodbas lokalt och i molnet. Dra nytta av branschledande prestanda och säkerhet, hög tillgänglighet och avancerad analys.

Så fungerar hybriddata

Komatsu

"We determined Azure SQL Database Managed Instance was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance. We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, Analytics Architect, Business Technology & Systems, Komatsu Australia

Arkitektur för hybriddatalösning

 • Ett modernt informationslager som gör att du kan sammanföra alla dina data i valfri skala enkelt, och få insikter via analytiska instrumentpaneler, användningsrapporter eller avancerad analys för alla dina användare.

Skapa ett snabbt och säkert hybridnätverk med hög tillgänglighet

Uppnå global skala och den lokala närvaro du behöver med tillgång till ett av de största molnnätverken. Minska svarstiden i nätverket med extremt snabb hybridanslutning via Azure ExpressRoute, med bandbredder på upp till 100 Gbit/s. Förbind snabbt tusentals avdelningskontor genom att automatisera konfiguration och anslutningar via Azure Virtual WAN. Skydda ditt virtuella nätverk med tjänster som Azure Firewall och Azure DDoS Protection. Leverera den bästa användarupplevelsen med Azure Front Door Service.

Så fungerar lösningar för hybridnätverk

Smithfield Foods

"We have factories all over the world…but we couldn't use the Amazon Web Services network to transfer data between regions. With Azure, we can. We can transfer data to all our locations without leaving the Azure network, which delivers lower latency, lower costs, and higher security."

Matthew Douglas​, Director of Cloud and Solutions Architecture, Smithfield​ Foods, Inc.

Referensarkitekturer för hybridnätverk

 • Den här referensarkitekturen visar hur ett lokalt nätverk kan utökas till Azure med hjälp av ett virtuellt privat plats-till-platsnätverk (VPN). Trafiken flödar mellan det lokala nätverket och ett virtuellt Azure-nätverk (VNet) via en IPSec-VPN-tunnel.

 • Den här referensarkitekturen visar hur ett lokalt nätverk ansluts till virtuella nätverk i Azure med hjälp av Azure ExpressRoute. ExpressRoute-anslutningar använder en privat, dedikerad anslutning via en utomstående anslutningsleverantör. Den privata anslutningen utökar ditt lokala nätverk till Azure.

 • Den här referensarkitekturen visar hur ett lokalt nätverk ansluts till ett virtuellt Azure-nätverk (VNet) med hjälp av ExpressRoute, med ett virtuellt privat plats-till-platsnätverk (VPN) som redundansanslutning. Trafiken flödar mellan de lokala nätverken och det virtuella Azure-nätverket via en ExpressRoute-anslutning. Om det förekommer en förlust av anslutning i ExpressRoute-kretsen dirigeras trafiken via en IPSec-VPN-tunnel.

 • Den här referensarkitekturen visar hur en topologi av typen hub-spoke (nav-ekrar) implementeras i Azure. Hubben är ett virtuellt nätverk (VNet) i Azure som fungerar som en central anslutningspunkt till ditt lokal nätverk. Ekrarna är virtuella nätverk som peer-kopplas med navet och som kan användas till att isolera arbetsbelastningar. Trafiken flödar mellan det lokala datacentret och navet via en ExpressRoute- eller VPN-gatewayanslutning.

 • Referensarkitekturen bygger på hub-spoke-arkitekturen med delade tjänster i navet som kan användas av alla ekrarna. Som startpunkt för att migrera ett datacenter till molnet, och skapa ett virtuellt datacenter, är identitet och säkerhet de första tjänster du behöver dela. Den här referensarkitekturen visar hur du utökar Active Directory-tjänster från ditt lokala datacenter till Azure, och hur du lägger till en virtuell nätverksinstallation (NVA) som kan fungera som brandvägg, i en topologi av typen hub-spoke.

Hantera åtkomst med en enskild identitetsplattform

Ge användarna en sömlös funktion för enkel inloggning med appar i molnet, på mobila enheter och lokalt. Skydda dina resurser och data från obehörig åtkomst utan att sänka produktiviteten – tack vare molnbaserade säkerhetslösningar. Med Active Directory och Azure Active Directory (Azure AD) får du en enhetlig lösning för identitet- och åtkomsthantering i hela hybridmiljön.

Så fungerar hybrididentitet

Hearst

"Some employees could spend half an hour a day connecting to VPNs and signing in, and that doesn't capture forgotten passwords or support calls. We're using Azure AD to give each one of our 20,000 employees one identity and one password."

Chris Suozzi, Director of Cloud Programs, Hearst Communications

Referensarkitektur för hybrididentitet

 • Azure Active Directory (Azure AD) är en molnbaserad katalog- och identitetstjänst för flera klientorganisationer. Denna referensarkitektur visar de bästa metoderna för att integrera lokala Active Directory-domäner med Azure AD för att ge molnbaserad identitetsautentisering.

Förena säkerhetshanteringen och modernisera säkerhetsåtgärderna

Du får en enhetlig vy av hela säkerheten för alla dina arbetsbelastningar – både lokalt, i Azure och i andra moln – på en och samma instrumentpanel i Azure Security Center. Modernisera säkerhetsfunktionerna med inbyggd AI och automation via Azure Sentinel.

Så fungerar hybridsäkerhet

Coats

"By running SAP HANA on Azure, we've boosted performance, cut costs, and opened up exciting avenues of innovation and optimization for our global business."

Helge Brummer, Vice President of Global Technology and Solutions för Coats

Optimera hanteringen av alla dina hybridmolnresurser

Övervaka prestanda hos hybridappar, infrastruktur och nätverk i en enhetlig vy. Säkerställ att det finns verksamhetskontinuitet och haveriberedskap med Azure Backup och Azure Site Recovery. Konfigurera och installera uppdateringar i hybridmiljöer med Azure Automation. Använd Windows Admin Center till att avsevärt förenkla serverhanteringen och ansluta dina lokala servrar till molntjänster såsom Backup och Site Recovery.

Så fungerar hybridhantering

Russell Reynolds Associates

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, Lead Engineer, Distributed Infrastructure Team, Russell Reynolds Associates

Lösningsarkitekturer för hybridhantering

 • Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

 • En stor företagsarkitektur för SharePoint-, Dynamics CRM- och Linux-webbservrar som hanteras på ett lokalt datacenter med redundansväxling till Azure-infrastrukturen.

Resurser för hybridmolnlösningar

Få ut det mesta möjliga av molnet i alla miljöer

Utforma din strategi för hybridmoln: Identitets- och åtkomsthantering

Utforma din strategi för hybridmoln: En praktisk guide till molnmigrering

De senaste bloggarna om hybridmoln

Migrera enkelt dina arbetsbelastningar till Azure

Välj en flexibel migreringsväg som är anpassad till din strategi för hybridmoln. Skapa en optimal migreringsplan med gedigen uppsättning verktyg för utvärdering, migrering, optimering och hantering.