Hybrid- och flermolnslösningar

Få enhetlighet och flexibilitet att förnya var som helst, i lokala miljöer, i flera moln-och i gränsmiljöer

Innovation överallt med Azure

Möjliggör distansarbete, dra nytta av molninnovationer och maximera dina befintliga lokala investeringar genom att förlita dig på en effektiv hybrid- och flermolnsmetod. Azure ger en holistisk, sömlös och säker metod för förnyelse var som helst i dina lokala och flermolnsbaserade miljöer och på gränsenheter.

Hantera, styr och bidra till att skydda servrar, Kubernetes-kluster och appar sömlöst både lokalt, i flera moln och i gränsenhetsmiljöer från en enda plats.

Få alltid uppdaterade Azure-tjänster till alla infrastrukturer och dra nytta av elastisk skalning, automatisering, enhetlig hantering och branschledande säkerhet.

Skapa och distribuera molnbaserade appar i ditt egna datacenter. Konsolidera lokala virtualiserade appar i en molnansluten hyperkonvergerad infrastruktur med bästa möjliga pris i förhållande till prestanda.

Ta med dig beräkning, lagring och information från Azure till IoT-enheter. Kör maskininlärning och avancerad analys på gränsenheten för att få insikter i realtid.

Utforska Azures lösningar och produkter för hybridmolnsmiljöer och flera moln

Appar

Skapa och distribuera en helt konsekvent appupplevelse var du vill i hybridmolnet.

Data

Migrera, hantera och analysera data sömlöst i hela din digitala verksamhet. Kör Azures datatjänster där du behöver dem.

Administration

Hantera, styr och skydda IT-resurser i lokala miljöer, i miljöer med flera moln och på gränsenheter från ett enda kontrollplan.

Säkerhet

Få enhetlig hybridsäkerhetshantering och avancerat hotskydd för alla arbetsbelastningar lokalt, i Azure och i andra molnmiljöer.

Identitet

Ge användarna en sömlös funktion för enkel inloggning i molnet, mobilt och i lokala appar genom att hantera åtkomsten med en enhetlig identitetsplattform.

Nätverk

Gör Azure till en förlängning av ditt befintliga nätverk och anslut på ett säkert sätt till distribuerade arbetsbelastningar och platser i global skala.

Lösningsarkitekturer

Skapa flermolns- och hybridmolnslösningar med hjälp av exempel på lösningsarkitekturer

Använda växellös sammankoppling och enkelt kvorum i Azure Stack HCI för fjärranslutna kontor/filialer

Använda växellös sammankoppling och enkelt kvorum i Azure Stack HCI för fjärranslutna kontor/filialer

Utforma infrastruktur för virtualiserade och containerbaserade arbetsbelastningar med hög tillgänglighet i scenarier för fjärranslutna kontor/filialer (ROBO).

Hantering av hybridkonfigurationer i Azure Arc

Hantering av hybridkonfigurationer i Azure Arc

Hantera dina Windows- och Linux-datorer utanför Azure i ditt företagsnätverk eller hos en annan molnleverantör på ungefär samma sätt som du hanterar interna virtuella Azure-datorer.

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Fokusera på dina lösningar i stället för den miljö som de körs i. Azure Backup och Azure Blob Storage körs i en miljö med hög tillgänglighet, som korrigeras och stöds för att säkra dina data och program.

Ansluta ett lokalt nätverk till Azure med hjälp av en VPN-gateway

Ansluta ett lokalt nätverk till Azure med hjälp av en VPN-gateway

Utöka ett nätverk från den lokala miljön eller från Azure Stack till ett virtuellt Azure-nätverk med hjälp av ett virtuellt privat nätverk (VPN) från plats till plats. Trafik flödar mellan det lokala nätverket och Azure via en IPSec VPN-tunnel eller via en Azure Stack VPN-gateway för flera innehavare.

Integrera lokala Active Directory-domäner med Azure Active Directory

Integrera lokala Active Directory-domäner med Azure Active Directory

Använd Azure Active Directory (Azure AD), en molnbaserad katalog för flera innehavare och identitetstjänst, för att tillhandahålla molnbaserad identitetsautentisering.

Hybridsäkerhetsövervakning med Azure Security Center och Azure Sentinel

Hybridsäkerhetsövervakning med Azure Security Center och Azure Sentinel

Använd Azure Security Center och Azure Sentinel till att övervaka säkerhetskonfigurationer och telemetri för arbetsbelastningar på lokala operativsystem och operativsystem i Azure.

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker med Azures hybrid- och flermolnslösningar

"With Azure Arc, we are able to distribute solutions and workloads across multiple clouds and datacenters to support our clients that would have otherwise been bound to a datacenter."

Aram Lauxtermann, Director of Cloud, KPMG
KPMG

"With Azure Arc, we can visualize and centrally manage multiple edge locations. That means our customers can deploy services in their customers' regions—critical for reducing latency."

Calvin Karundu, Software Engineer, Africa’s Talking
AfricasTalking

"By binding our Azure and on-premises environments together through policies and tagging, we can create a consistent way to deploy and manage our systems in a disparate environment. That's really important to us because as we become leaner as an organization, we still need to effectively manage our IT footprint."

Kristina Melo, SQL Server Database Administrator, Ferguson
Ferguson

"With Azure Stack Hub and Azure DevOps, we have more opportunities for automation plus ready-to-use templates for our developers. It's a much faster environment to work in."

Carsten Beckmann, Azure Project Lead, Volkswagen Financial Services
Volkswagen Financial Services

"With Azure Stack Edge Rugged, we've opened up incredible possibilities with AI and cognitive services, helping us deliver more insightful, actionable, real-time video into our customers' workflows."

Marcus Schioler, Vice President of Product Marketing, Haivision
Haivision

Se de senaste nyheterna och resurserna om hybrid- och flermolnslösningar i Azure

Vanliga frågor och svar

  • Hybridmolnsbaserad databehandling är en beräkningsmiljö som kombinerar offentliga moln och lokala infrastrukturer (inklusive privata moln), genom att tillåta att data och program delas mellan dem. Du får fler distributionsalternativ och större flexibilitet att skala databehandlingsresurser och dra nytta av molninnovationer, samtidigt som de kan erbjuda samverkan med den lokala miljön. Den utvecklas för att omfatta miljöer med flera moln och gränsinfrastruktur.

    Organisationer väljer hybridmolnslösningar av många skäl, till exempel regelverk och datasuveränitetskrav, maximering av lokala teknikinvesteringar, åtgärder för låg latens och gränsarbetsbelastningar, samt ökad återhämtning och affärskontinuitet.

  • Flermolnsbaserad databehandling innebär användning av molnberäkningstjänster från mer än en molnleverantör – oavsett om det är privata eller offentliga moln – i en heterogen miljö. En strategi för flera moln ger större flexibilitet och minskar risker. Välj tjänster från olika molnleverantörer som passar bäst för en viss uppgift, eller dra nytta av tjänster som erbjuds av en viss molnleverantör på en specifik plats.

    Databehandling i flera moln kräver förståelse för olika moln, vilket kan vara utmanande. En flermolnsmetod ger också driftskomplexitet. Därför är det viktigt att välja en molnplattform, till exempel Azure, med en flermolnslösning som erbjuder produktfunktioner som bidrar till att avsevärt förenkla hanteringen av flera moln.

  • Databehandling på gränsenheter innebär att beräkningskraften i molnet används på IoT-enheter (Sakernas Internet) som är närmare data, för att minska svarstiden och få insikter i realtid. Spridningen av smarta sensorer och anslutna enheter, kombinerat med avancerade molntekniker som maskininlärning och AI, gör databehandling på gränsenheter till en verklighet.

    Med databehandling på gränsenheter kan du köra virtuella datorer, containrar och datatjänster på gränsplatser. Genom att flytta vissa arbetsbelastningar till nätverksgränsenheten lägger enheterna mindre tid på att kommunicera med molnet, reagerar snabbare på lokala förändringar och fungerar pålitligt även vid längre offlineperioder. De ger också en integrerad användarupplevelse via kontextmedvetna appar med snabba svarstider. Läs mer om det intelligenta molnet och den intelligenta nätverksgränsen.

  • En lyckad hybrid- och flermolnsarkitektur innebär också ett enhetligt sätt att hantera, skydda och styra IT-resurser i alla miljöer både lokalt, i molnen och på gränsenheter. Att köra hybrid- och flermolnslösningar på ett hållbart sätt innebär dessutom konsekventa databasval och arkitekturer i miljöer, där du enkelt kan flytta programdata dit du behöver den och hantera den på ett holistiskt sätt.

Migrera enkelt dina arbetsbelastningar till Azure

Välj en flexibel migreringsväg som är anpassad till din strategi för hybridmoln. Skapa en optimal migreringsplan med gedigen uppsättning verktyg för utvärdering, migrering, optimering och hantering.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto