Hybridmolnlösningar

Innovation överallt med Azure

Använd heltäckande funktioner för hybridmoln

Kundmiljöerna blir mer komplexa. Många appar körs ofta på olika maskinvaror lokalt, i flera moln och på gränsenheter. Att hantera dessa olika miljöer i stor skala, säkerställa kompromisslös säkerhet och att ge utvecklarna en smidig upplevelse är avgörande för att lyckas.

Azure erbjuder unik hjälp som gör att du klarar av dessa utmaningar. Du får flexibiliteten att innovera var som helst i din hybridmiljö, samtidigt som du får sömlös och säker drift.

Ladda ner infografik om Azure Hybrid

Hantera, styr och skydda servrar, Kubernetes-kluster och appar sömlöst både lokalt, i flera moln och på gränsenheten från en enda plats.

Få alltid uppdaterade Azure-tjänster till alla infrastrukturer och dra nytta av elastisk skalning, automatisering, enhetlig hantering och branschledande säkerhet.

Skapa och distribuera molnbaserade appar i ditt egna datacenter. Konsolidera lokala virtualiserade appar i en molnansluten hyperkonvergerad infrastruktur med bästa möjliga pris i förhållande till prestanda.

Ta med dig beräkning, lagring och information från Azure till IoT-enheter. Kör maskininlärning och avancerad analys på gränsenheten för att få insikter i realtid.

Utforska Azures lösningar och produkter för hybridmiljöer och flera moln

Appar

Skapa och distribuera en helt konsekvent appupplevelse var du vill i hybridmolnet.

Data

Migrera, hantera och analysera data sömlöst i hela din digitala verksamhet. Kör Azures datatjänster där du behöver dem.

Administration

Hantera, styr och skydda IT-resurser i lokala miljöer, i miljöer med flera moln och på gränsenheter från ett enda kontrollplan.

Säkerhet

Få enhetlig säkerhetshantering och avancerat hotskydd för alla arbetsbelastningar lokalt, i Azure och i andra molnmiljöer.

Identitet

Ge användarna en sömlös funktion för enkel inloggning i molnet, mobilt och i lokala appar genom att hantera åtkomsten med en enhetlig identitetsplattform.

Nätverk

Gör Azure till en förlängning av ditt befintliga nätverk och anslut på ett säkert sätt till distribuerade arbetsbelastningar och platser i global skala.

Build hybrid and multicloud solutions through example solution architectures

Hantering av hybridkonfigurationer i Azure Arc

Hantera Windows- och Linux-datorer som finns i företagets nätverk eller andra offentliga moln, på samma sätt som du hanterar interna virtuella Azure-datorer.

Visa alla lösningsarkitekturer för hybridhantering

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Kör en miljö med hög tillgänglighet – korrigerad och stödd – med Azure Backup Server, Azure Backup och Azure Blog Storage.

Visa alla lösningsarkitekturer för hybriddata

Ansluta ett lokalt nätverk till Azure med hjälp av en VPN-gateway

Utöka ett nätverk från den lokala miljön eller Azure Stack till ett virtuellt Azure-nätverk med hjälp av ett virtuellt privat nätverk (VPN) från plats till plats.

Visa alla lösningsarkitekturer för hybridnätverk

Integrera lokala Active Directory-domäner med Azure Active Directory

Integrera lokala Active Directory-domäner med Azure Active Directory för att få molnbaserad identitetsautentisering.

Visa alla lösningsarkitekturer för hybrididentitet

Hybrid Security Monitoring using Azure Security Center and Azure Sentinel

Use Azure Security Center and Azure Sentinel to monitor the security configuration and telemetry of on-premises and Azure operating system workloads.

Visa alla lösningsarkitekturer för hybridsäkerhet

Hybridanslutningar med Azure Stack Hub

Upprätta hybridanslutningar för alla program som kommunicerar mellan Azure Stack Hub och lokala komponenter.

Visa alla lösningsarkitekturer för hybridappar

Se de senaste nyheterna och resurserna om Azure Hybrid

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker med Azures hybrid- och flermolnslösningar

UBS
Airbus
HKEX
MITA
Smithfield Foods
ASOS

Vanliga frågor och svar

 • Hybridmoln är en beräkningsmiljö som kombinerar offentliga moln och lokala infrastrukturer (inklusive privata moln), genom att tillåta att data och program delas mellan dem. Med hybridmoln får organisationerna fler distributionsalternativ och större flexibilitet att skala databehandlingsresurser och dra nytta av molninnovationer, samtidigt som de kan erbjuda samverkan med den lokala miljön. Flermolnslösningar och databehandling på gränsenheter har utvecklats under senare år och hybridmolnen inkluderar allt mer flermolnsmiljöer och gränsinfrastrukturer.

  Organisationer väljer hybridmolnlösningar av många skäl, till exempel regelverk och datasuveränitetskrav, maximering av lokala teknikinvesteringar, åtgärder för låg latens och gränsarbetsbelastningar, samt ökad återhämtning och affärskontinuitet.

 • Flera moln innebär användningen av beräkningstjänster från mer än en molnleverantör – oavsett om det är ett privat eller offentligt moln – i en heterogen miljö. Många organisationer inför en strategi med flera moln för att få större flexibilitet och minska riskerna, eftersom det ger dem möjlighet att välja de tjänster från olika molnleverantörer som passar bäst för en viss uppgift, eller använda tjänster som erbjuds av en viss molnleverantör i ett visst geografiskt område.

  Användningen av flera moln kräver att man förstår de olika molnen, vilket kan vara ett problem om företaget har brist på personal med molnkompetens. En flermolnsmetod ger också driftskomplexitet. Därför är det viktigt att välja en molnplattform, till exempel Azure, med en flermolnslösning som erbjuder produktfunktioner som bidrar till att avsevärt förenkla hanteringen av flera moln.

 • Databehandling på gränsenheter innebär att beräkningskraften i molnet används på IoT-enheter som är närmare datan, för att minska svarstiden och få insikter i realtid. Spridningen av smarta sensorer och anslutna enheter, kombinerat med avancerade molntekniker som maskininlärning och AI, gör databehandling på gränsenheter till en verklighet.

  Med databehandling på gränsenheter kan kunderna köra virtuella datorer, containrar och datatjänster på gränsplatser. Genom att flytta vissa arbetsbelastningar till nätverksgränsenheten lägger enheterna mindre tid på att kommunicera med molnet, reagerar snabbare på lokala förändringar och fungerar pålitligt även vid längre offlineperioder. De ger också en integrerad användarupplevelse via kontextmedvetna appar med snabba svarstider.

  På Microsoft tror vi att vi är i tidsåldern för intelligenta moln och intelligenta nätverksgränser, där den enorma databearbetningskraften i molnet kombineras med allt mer anslutna och perceptiva gränstekniker, som skapar nya affärsscenarier i alla branscher med en hastighet som vi aldrig tidigare har upplevt. Azure erbjuder en intelligent, beständig och omfattande plattform från moln till gränsenhet för dessa nya möjligheter.

 • Företag med en lyckad hybrid- och flermolnsstrategi använder en omfattande metod där de kör distribuerade miljöer, som t.ex. en enskild miljö med konsekventa upplevelser på olika platser. Med en sådan hybridmiljö kan utvecklarna skapa appar med samma API:er och verktyg och distribuera dem sömlöst till olika platser. En lyckad hybrid- och flermolnsarkitektur innebär också ett enhetligt sätt att hantera, skydda och styra IT-resurser både lokalt, i molnet och på gränsenheten. Att köra hybrid- och flermolnslösningar på ett hållbart sätt innebär dessutom konsekventa databasval och arkitekturer i miljöer, där du enkelt kan flytta programdata dit du behöver den och hantera den på ett holistiskt sätt.

  Azures hybridmoln är en omfattande metod med beprövade hybrid- och flermolnsfunktioner för programutveckling, data, hantering, säkerhet, identitet och nätverk. Med produkter som Azure Arc och Azure Stack kan kunderna använda innovationer överallt, både lokalt, i molnet och på gränsenheten, samtidigt som driften fungerar smidigt och på ett säkert sätt.

Migrera enkelt dina arbetsbelastningar till Azure

Välj en flexibel migreringsväg som är anpassad till din strategi för hybridmoln. Skapa en optimal migreringsplan med gedigen uppsättning verktyg för utvärdering, migrering, optimering och hantering.

Redo när du är

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.