Data Lake Analytics priser

En tjänst för analysjobb på begäran för intelligenta åtgärder

Azure Data Lake Analytics är den första serverlösa jobbaserade analystjänsten i molnet där du enkelt kan utveckla och köra stora parallella datatransformerings- och databearbetningsprogram i U-SQL, R, Python och .Net med flera petabyte data. Utan någon infrastruktur som kräver hantering kan du bearbeta data på begäran, skala direkt och endast betala per jobb.

Prisinformation

Betala per användning

Med ”betala per användning” kan du betala baserat på antal sekunder, utan långa åtaganden.

Användning Pris
Analysenhet (AU) $-/timme

Månadspaket

Månadspaketen har bra rabatter (upp till 74 %) jämfört med priserna för ”betala per användning”.

Enhetstimmar för analys som ingår Pris/månad Besparingar jämfört med ”betala per användning” Price Per Analytic Unit Overage Price Per Analytic Unit
100 $- $- $-
500 $- $- $-
1 000 $- $- $-
5 000 $- $- $-
10 000 $- $- $-
50 000 $- $- $-
100 000 $- $- $-
> 100 000 Kontakta oss

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • En Azure Data Lake Analytics-analysenhet, eller AU (Analytics Unit), är en beräkningsenhet som görs tillgänglig för dina U-SQL-jobb. Varje AU ger ditt jobb åtkomst till en uppsättning underliggande resurser som processor och minne. Läs mer om analysenheter

 • När du skapar ett jobb måste du allokera de analysenheter som jobbet ska köra. Ett jobb passerar fyra stora faser: förberedelse, köer, körning och slutförande. Det börjar köras när de allokerade analysenheterna blir tillgängliga. Du faktureras de analysenheter som allokerats under jobbets körnings- och slutförandefaser. Läs mer om analysenheter

 • Du bör försöka allokera det antal analysenheter som passar för dina jobbkrav. Att öka antalet analysenheter gör att fler beräkningsresurser blir tillgängliga för jobbet, men det ökar inte jobbets inbyggda parallellitet. Beroende på jobbets egenskaper (t.ex. i vilken mån det stöder parallellkörning, hur mycket data det bearbetar osv.) kan dina jobb köras snabbare med fler analysenheter. Du kan också överallokera fler analysenheter än vad som kan användas. Azure Data Lake Tools för Visual Studio tillhandahåller ett antal verktyg som hjälper dig att diagnostisera prestandan i dina U-SQL-jobb och beräkna optimalt antal analysenheter. Läs mer om att spara pengar och styra kostnader

 • Priset bestäms av antalet AU och jobbets längd. Låt oss anta följande:

  • Fall 1: Ett jobb tar tre timmar att slutföra med 10 analysenheter, så priset beräknas som 3*10= 30 AU-timmar. Om jobbet kan dra nytta av 20 analysenheter och körs dubbelt så snabbt, blir priset 1,5 * 20 = 30 AU-timmar. I det här fallet är priset detsamma, men svarstiden är förbättrad.
  • Fall 2: Ett jobb tar fem timmar att slutföra med 10 analysenheter, så priset beräknas som 5*10= 50 AU-timmar. Om jobbet tar 4 timmar att slutföra när 20 analysenheter används, blir priset 4 * 20 = 80 AU-timmar. I detta fall ökar den totala kostnaden med 80 % och jobbet slutförs en timme tidigare.
 • Azure Data Lake Storage Gen1-transaktioner debiteras varje gång du läser eller skriver data till tjänsten. Varje gång en användare, ett program eller en annan Azure-tjänst läser eller skriver data på upp till 4 MB i storlek debiteras det som en transaktion. Om exempelvis en skrivåtgärd skickar 128 kB data till Data Lake Storage Gen1 debiteras detta som en transaktion. Transaktioner debiteras i steg om upp till 4 MB, så om ett objekt är större än 4 MB debiteras det i flera steg. Om exempelvis en läsåtgärd hämtar 9 MB data från Data Lake Storage debiteras detta som tre transaktioner (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Låt oss titta närmare på hur transaktioner visas på fakturan utifrån läsåtgärder. Vi antar att du har ett program som kör ett Data Lake Analytics-jobb i fyra timmar per dag, att det läser 1,000 objekt per sekund när jobbet körs och att varje objekt är mindre än 4 MB. I scenariot ovan debiterar Data Lake Storage Gen1 lästransaktioner för Data Lake Analytics-läsdata från Data Lake Storage Gen1. Du debiteras enligt följande:

  Objekt Användningsvolym per månad Avgift per månad Månadskostnad
  Lästransaktioner från Data Lake Analytics 1,000 objekt/sekund * 3,600 * 4 * 31 $- per 10,000 transaktioner $-
  Total kostnad för transaktionerna $-
 • Price is determined by the number of AUs you reserve for the month.

  • A billing cycle is aligned to calendar month. Therefore, it always starts the 1st day of the month and ends the last day of the month.
  • When you commit for the first time to a package, we will pro-rate the monthly price and AU-hours to the days left within that month. As an example, if you commit to a 1,000 AU-hour package and there are 10 days left within that month, you will immediately get 334 AU-hours (1,000 AU-hours / 30 days in a month x 10 day left) at a price of $- ($- / 31 days in a month x 10 day left). We pro-rate by 30 days for the AU-hours in a package and by 31 days for the price to make sure that the pro-rata is always in your favor.
  • Units in a package reset the 1st day of the month. As an example, if you commit to 100 AU-hours and you have 20 AU-hours left by the end of the month, your package will be reset to 100 AU-hours the day after. There is no roll-over for unused AU-hours.
  • You can choose a new package at any time. The change will be effective the first day of the next calendar month. This means that during a month if you have a package of 100 AU-hours and decide to commit to a 500 AU-hours package, this change will apply on the 1st day of the next calendar month. For the current calendar month, you will remain on the 100 AU-hours package.
  • We use "seconds" as the unit of measure for the consumption of your commitment package.
  • Once your package is consumed, you will be charged at the overage consumption rate.
 • Förbrukningen baseras på antalet analysenheter och jobbets längd. Jobblängden påverkas av antalet analysenheter som jobbet har tilldelats och jobbets egenskaper, till exempel datastorlek och användningskomplexitet.

  • Fall 1: Du har ett paket för 100 AU-timmar och skickar ett jobb som tar 2 timmar och 30 minuter att slutföra med 1 AU, så förbrukningen beräknas som 2,5 * 1 = 2,5 AU-timmar. Du har 97,5 AU-timmar kvar i paketet.
  • Fall 2: Du har ett paket för 100 AU-timmar och har bara en 1 AU-timme kvar. Du skickar ett jobb som tar 2 timmar att slutföra med 2 analysenheter, så förbrukningen beräknas som 2 * 2 = 4 AU-timmar. Du använder den återstående AU-timmen och debiteras för 3 ytterligare AU-timmar enligt priset för extra förbrukning (1,5 * 3 = $-)

 • Med Azure Data Lake Analytics kan du läsa och skriva data från lagringsutrymmet Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Blob Storage och Azure SQL Database. Användning av dessa tjänster via Azure-datasjö kan medföra standardavgifter (t.ex. transaktioner och utgående dataöverföringar). Mer information finns på prissidan för dessa tjänster.

  • Avbrutet jobb:
   Ett avbrytande är alltid resultatet av en avsiktlig kundåtgärd eller en administratörsdefinierad administrativ princip. Azure Data Lake Analytics avbryter inte jobb autonomt, förutom om en brytpunkt uppnår körningstidsgränsen på 5 timmar (det finns inte någon tidsgräns för ett jobb, men en gräns för en enskild brytpunkt). När ett jobb avbryts faktureras du för den tid då jobbet kördes.
  • Misslyckat jobb:
   Misslyckade jobb beror antingen på ett användarfel, eller ibland på ett Azure Data Lake Analytics-fel i tjänsten. Felkoden från ett misslyckat jobb visar om jobbfelet beror på ett användar- eller tjänstfel. Om felkoden innehåller ”USER” var det ett användarfel och då kommer tjänsten fakturera dig för den tid då jobbet kördes. Om felkoden innehåller ”SYSTEM” beror felet på ett fel i ADLS-tjänsten och du faktureras inte för jobbet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Data Lake Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad