Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Utveckling och testning utgår från dig

Säg farväl till höga kostnader och inköpsförseningar i dina fysiska miljöer …
och bana vägen för en skalbar infrastruktur som du kan använda för att snabbt skapa
enhetliga utvecklings- och testmiljöer på dina villkor

Miljöer för utveckling och testning på några minuter, inte veckor

Förenkla och effektivisera processen att köra en utvecklings- och testmiljö. Med Azure kan du etablera virtuella datorer på några minuter, istället för på några dagar eller veckor. Och till skillnad från med andra molnleverantörer betalar du endast per minut i Azure. Sätt upp så många virtuella datorer du behöver, sätt upp ett nätverk med dem och tilldela dem till dina utvecklare. Hantera din miljö med flexibilitet, oavsett om du stöder självetablering av utvecklarna eller har centraliserad kontroll.

Ladda ned podcasten Utveckling och testning börjar med IT

Watch how Azure DevTest Labs helps you to quickly create environments

Etablering av miljö för utveckling och testning på några minuter, inte veckor
Skalning för utveckling och testning

Realistisk skalning för testmiljöer

Skapa verkliga användningsscenarier i din testmiljö och testa i produktionsskala för att upptäcka och åtgärda problem före lansering. Om din produktionsmiljö också körs på Azure kan du skapa en exakt kloning och få en exakt inblick i hur programmet kommer att fungera i verkligheten.

Stor exakthet i utvecklings- och testmiljöer

Utnyttja dina befintliga investeringar fullt ut. Eftersom Azure baseras på beprövad Hyper-V-virtualiseringsteknik körs dina befintliga lokala virtuella datorer på Hyper-V på Azure utan någon förändring, vilket ger större exakthet mellan utveckling och testning och produktionsmiljöer. När program har skapats och testats i Azure kan du välja att enkelt distribuera dem lokalt.

Få kostnadsfri onlineutbildning från Pluralsight och lär dig mer om Azures infrastrukturtjänster

Stor exakthet i utvecklings- och testmiljöer
Automatisera testning utan spilltid

Maximera kontrollen och minimera spilltiden

I Azure får du visibilitet och strikt kontroll över användningen av datacentrets resurser. Användningsdata i realtid ger dig möjlighet att undvika spilltid för virtuella datorer och implementera betalningsmodeller som baseras på faktisk förbrukning för interna kunder. Den avancerade automatiseringen bidrar till att minska antalet fel, en enhetlig hantering hjälper dig ge och begränsa åtkomst. De företagsanpassade styrningsfunktionerna gör det möjligt att begränsa och kontrollera kostnaderna.

Flexibla och bekanta verktyg för utveckling och testning

Azure erbjuder ett brett stöd för såväl Microsoft-program som program och operativsystem med öppen källkod, däribland SQL, SharePoint, SAP och Linux m.fl. Du kan testa ett stort utbud av företagsprogram på Azure Virtual Machines. Med Azures modell för betalning per användning kan dina utvecklare bygga och testa kod utan att du behöver köpa ytterligare programlicenser. Du kan också använda bekanta verktyg som System Center och PowerShell-skript för enkel etablering, distribution och hantering av dina utvecklings-och testmodeller.

Automatisering för utveckling och testning

Se hur partner aktiverar utvecklings- och testnings-scenarier och hybridmoln

Läs mer om hur kCura moderniserade sin IT-infrastruktur genom att flytta till Microsoft Azure för att automatisera migreringen till molnet.

Läs mer om varför det är enklare för eClaris att utveckla innovativa programvarulösningar för den juridiska marknaden med Microsoft Azure.

Se varför Dillon Gage flyttade alla sina databaser och ERP-miljöer, inklusive utveckling, testning, mellanlagring och produktion, till Microsoft Azure Virtual Machines.