Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Utveckla och testa i Azure

Möjliggör säker och kostnadseffektiv utveckling och testning var som helst med hjälp av kraftfulla verktyg för etablering och testning.

Optimera dina utvecklings- och testmiljöer i Azure

Lär ditt team att snabbt etablera miljöer för utveckling/testning och förproduktion för att kunna leverera kvalitetsprodukter, program och tjänster. Använd ändamålsspecifika hanterade utvecklartjänster som  Azure DevTest LabsGitHub Codespaces och Windows Virtual Desktop för att enkelt hantera och optimera utvecklings- och testningsmiljöer, klientorganisationer och prenumerationer utan att göra avkall på styrning, kostnadskontroller eller säkerhet.

En person arbetar vid ett skrivbord med en bärbar dator och tre bildskärmar

Azure Kubernetes Service (AKS)

Använd Windows Virtual Desktop för att styra utvecklingsmiljöer på distans på ett säkert sätt. Om du inte behöver direkt åtkomst till fjärresurser kan du använda GitHub Codespaces för att skapa molnbaserade utvecklingsmiljöer från värdbaserade Git-lagringsplatser. Anslut till de här miljöerna direkt från Visual Studio Code med en upplevelse som både ser ut och känns lokal.

En person programmerar ett tv-spel och visar det för en kollega som sitter bredvid

Programtjänster

Använd en omfattande uppsättning hanterade utvecklingstjänster för att etablera snabba och kompatibla utvecklings- och testmiljöer som är skräddarsydda efter dina unika behov. Få en snabb etablering och hantering av teamspecifika miljöer i hela organisationen genom att använda återanvändbara anpassade mallar i Azure DevTest Labs för att återskapa testmiljöer. Förenkla hanteringen av virtuella Windows-datorer och distribuera och skala dina utvecklings- och testmiljöer på ett enkelt sätt med hjälp av Windows Virtual Desktop.

En person sitter vid ett skrivbord och arbetar på flera skärmar i ett rum som är fyllt med kablar

Datatjänster

Använd Azure DevTest Labs för att centralt hantera dina utvecklings- och testmiljöer med fullständig kontroll över virtuella datorer, samt anpassade mallkonfigurationer som återskapar miljöer av hög kvalitet.

Ange labbprinciper som stänger av och startar virtuella datorer automatiskt och använd funktionen labbkostnadstrend för att beräkna dina utgifter och ange tröskelvärden. Använd Azure Cost Management för att få ökad insyn i projektkostnaderna samtidigt som kvoter och principer används för att säkerställa att kostnaderna följer budgeten.

Personer sitter vid skrivbord i ett kontor och diskuterar och samarbetar

Maskininlärning

 Azures Dev/Test-erbjudande ger rabatterade priser på din pågående utveckling och testning, inklusive kostnadsfri tillgång till Microsoft-program i Azure Virtual Machines och specialpriser på utveckling/testning för andra tjänster. Spara ännu mer med reservationer av ettåriga eller treåriga åtaganden för virtuella datorer och Azure SQL Database.

Visual Studio-prenumeranter får också kostnadsfria månadskrediter som kan användas för att utforska och testa Azures tjänster.

En person programmerar vid ett skrivbord och arbetar på tre skärmar

" "

Skapa elastiska program som skapats för att hantera storskaliga belastningar i produktionsmiljöer och fortsätta att köras även vid oväntade avbrott. Bygg in belastningstestning i dina DevOps-arbetsflöden med hjälp av Azure Load Testing i syfte att generera högskalig belastning och optimera apparnas prestanda i stor skala. Maximera apparnas motståndskraft med Azure Chaos Studio för att se hur befintliga appar hanterar allt från enkla till komplexa felscenarier.

Tillbaka till flikar

Mer information om produkter och tjänster för apputveckling och testning

KONVERSATIONER

Azure DevTest Labs

DOKUMENT

GitHub

SÖKNING

Azure Virtual Desktop

ÖVERVAKNING

Azure Chaos Studio

KONVERSATIONER

Azure Load Testing

DOKUMENT

Microsoft Cost Management

SÖKNING

Azure Resource Manager

ÖVERVAKNING

Lär dig mer genom exempel på lösningsarkitekturer

Dev/Test-distribution för att testa PaaS-lösningar (plattform som en tjänst)

Konfigurera din infrastruktur för utveckling och testning av ett standardsystem i PaaS-stil.

Dev/Test-distribution för att testa mikrotjänstlösningar

Konfigurera din infrastruktur för utveckling och testning av ett mikrotjänstbaserat system.

Dev/Test-distribution för att testa IaaS-lösningar (infrastruktur som en tjänst)

Konfigurera infrastrukturen för utveckling och testning av ett vanligt IaaS-baserat system med SaaS (programvara som en tjänst).

Dev/Test-distribution för att testa en SharePoint-servergrupp

Aktivera en småskalig distribution av SharePoint med en enda  Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory)-instans, SQL och SharePoint-resurser.

Optimera dina utvecklings- och testmiljöer

Lär dig hur Azure Dev/Test kan hjälpa dina tekniska team att snabbt och på distans skapa utvecklings- och testmiljöer.

Spara med Azure Dev/Test-erbjudandet

Läs mer om Azure Dev/Test-erbjudandet och se hur du kan spara pengar på arbetsbelastningar för utveckling/testning i molnet.

Migrera och konfigurera utvecklings- och testningsmiljöer i Azure

Se hur du ökar kontrollen i testmiljöer före produktion genom att växla till Azure.