Utveckling/testning

Du levererar fler funktioner snabbare. Håll dig à jour med en omfattande uppsättning utvecklings- och testningsverktyg som ditt team kan använda för att samarbeta och leverera snabbt direkt i molnet. Skapa snabbt en konsekvent utvecklings- och testningsmiljö på dina villkor genom en skalbar infrastruktur på begäran.

Shell

"Instead of telling people to wait for six months for a new feature, we can give it to them in a few weeks. Our lead cycles are getting much shorter, and we have business stakeholders involved so that our solutions are more aligned with business requirements."

Johan Krebbers, IT CTO & VP TaCIT Architecture, Shell Global Solutions International

Frigör mer tid för att skapa bättre program

Låt dina utvecklare göra det de är bäst på, nämligen att skapa fantastiska program. Med våra lösningar för utvecklingstestning kan du avsevärt begränsa tiden och krånglet kring att behöva hantera administrativa åtaganden, så att ditt team kan fokusera på programutveckling.

BookedOut
"With Visual Studio Team Services and .NET, I save at least 30 percent of the time it would otherwise take to manage software development. That's hours every week that I can spend on building better solutions."

Andy Abbott, Executive Vice President of Engineering and Technology

Spara tid med Azures lösningar för utvecklingstestning.
Använd valfritt programmeringsspråk i miljöer för utveckling och testning.

Skapa för alla de plattformar som du använder

Heterogena miljöer är regel snarare än undantag. Använd plattformsoberoende funktioner i din miljö för utveckling och testning och det kodspråk som du föredrar när du skapar och testar dina program på de enheter och plattformar som du använder idag – från Linux och Windows till iOS och Android.

Shell
"We jokingly say that if there's a product out there, it's used somewhere within Shell, although we try to standardize on platforms like Windows and Linux, as well as iOS and Android for mobile development … Most of those platforms require us to support a whole raft of technologies, so the cross-platform functionality in Visual Studio Team Services makes it a very logical choice for us."

Henk J. Middendorp, Lead Software Engineering Architect

Skapa miljöer för utveckling och testning på några sekunder, inte veckor

Förenkla och effektivisera processen att köra en utvecklings- och testmiljö. Tillhandahåll virtuella datorer på några sekunder istället för dagar eller veckor. Och till skillnad från andra molnprovidrar, så betalar du bara per minut här. Sätt upp så många virtuella datorer du behöver, sätt upp ett nätverk med dem och tilldela dem till dina utvecklare. Hantera din miljö med flexibilitet, oavsett om du stöder självetablering av utvecklarna eller har centraliserad kontroll.

LoopUp
"As we grew, we couldn't physically get the number of servers we needed anymore. For example, in London, they were having a hard time accessing servers in the western United States. I evaluated all the options—Amazon, Google, and Microsoft—and you just can't beat Microsoft Azure."

Abdulkareem Siddiq, Chief Architect

Skapa miljöer för utveckling och testning på några sekunder.
Skala testmiljöer.

Skalbara testningsmiljöer med god återgivning

Skapa verkliga användningsscenarier i din testmiljö och testa i produktionsskala för att upptäcka och åtgärda problem före lansering. Om din produktionsmiljö också körs på Azure kan du skapa en exakt klon och få en precis vy över hur ditt program beter sig i den verkliga världen.

OEConnection
"We use Azure to generate the loads we need to test our applications to their limits. By finding the breaking points before we reach them in production, we can make the necessary architecture changes to handle our growth. We're also able to test loads from international locations to ensure that our customers do not experience latency issues. With Azure we have access to all of the resources we need to do the performance tests we want at a really low cost."

Jim Dixon, QA Manager

Maximera kontrollen och minimera spilltiden

Skaffa synlighet och hård kontroll av användningen av databehandlingsresurserna. Ha åtkomst till användningsdata i realtid så att du kan eliminera slöseri och genomföra återbetalningar till interna kunder. Avancerad automatisering bidrar till att minska antalet fel, en enhetlig hantering hjälper dig ge och begränsa åtkomst. De företagsanpassade styrningsfunktionerna gör det möjligt att begränsa och kontrollera kostnaderna.

Clear Measure
"This policy more than pays for itself in developer productivity versus waiting for a hardware team to set up development and test environments. Plus, we have added visibility into real project costs."

Jeffrey Palermo, CEO

Minimera spilltiden och felen med verktyg för utveckling och testning.
Få en mer hållbar budget

Få en mer hållbar budget med låga kostnader för utveckling och testning

Dra nytta av friheten att experimentera till låga priser för utveckling och testning på Azure. Skapa det du behöver när du behöver det och utforska scenarier innan du påbörjar produktionen. Reducerade priser på Azure är tillgängliga för Visual Studio-prenumeranter som kör arbetsbelastningar för utveckling och testning, eller som ett team.

Kom igång med DevTest i din organisation

Närliggande lösningsarkitekturer

Har du en fråga?

Skicka in din information så kommer en medlem i Azure-teamet att ta kontakt.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Jag vill ha information, tips och erbjudanden om lösningar för företag och organisationer samt andra produkter och tjänster från Microsoft. Integritetsmeddelande

Relaterade lösningar