Visual Studio-kod

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

Kostnadsfritt och med öppen källa

Kan köras på macOS, Windows och Linux

Skapa och felsök Node.js, Java, Python med mera

Distribuera och hantera Azure-resurser från redigeringsprogrammet

Kraftfull redigering och felsökning

Förbättra din produktivitet med IntelliSense, våra smarta kodifyllningar som baseras på variabeltyper, funktionsdefinitioner och importerade moduler. Navigera enkelt i stora kodbaser med funktioner som Gå till-definitioner och Hitta alla-referenser. Felsök i kod direkt i redigeringsprogrammet med hjälp av brytpunkter, en fullständig anropsstack och en interaktiv konsol.

Effektivisera ditt arbete med JavaScript och Node.js

Med automatisk importering för JavaScript och TypeScript läggs importutdrag till automatiskt för lokala beroenden och NPM-beroenden. Utnyttja funktioner för typkontroll med TypeScript även om du använder vanlig JavaScript.

Utveckla och felsök lokalt utan server

Spara tid och resurser genom att köra och testa dina händelsedrivna appar lokalt med hjälp av precis samma CLR som driver Azure Functions i molnet och distribuera sedan när du är färdig, direkt från kodredigeringsprogrammet.

Stöd för hundratals programmeringsspråk

Visual Studio Code har stöd för nästan alla stora programmeringsspråk. Vanliga webbaserade språk som JavaScript, TypeScript, CSS och HTML har stöd direkt, och omfattande tillägg från Visual Studio-marknadsplatsen kan användas för att tillhandahålla ifyllningar, felsökning och omstrukturering för hundratals fler.

Anslut till tjänster och resurser för utvecklare

Med Visual Studio Code är det enkelt att arbeta med resurser från en lokal plats och via en fjärranslutning samtidigt. Utveckla och testa en behållarbaserad app som körs mot en lokal MongoDB-databas. När den är färdig kan du distribuera din behållare till App Service och din databas till Cosmos DB, utan att behöva lämna kodredigeringsprogrammet.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Kostnadsfritt. Öppen källa. Kan köras var som helst.