Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Visual Studio Code

En kraftfull, lätt och kostnadsfri kodredigerare med integrerade verktyg för att enkelt distribuera din kod till Azure.

En enda redigerare från koden till molnet

Ägna mer tid åt att koda och mindre tid åt att växla mellan verktyg. Använd funktioner och tillägg som integreras med Azure och GitHub till att utveckla, felsöka och distribuera allt från en och samma plats.

Visual Studio Code

Tillhandahåller lokala emulatorer och tillägg för att skapa, köra och felsöka molnappar direkt från redigeraren

Importerar och hanterar data för lokala eller fjärranslutna databaser, med stöd för Azure Cosmos DB, MongoDB och många fler

Har guidade arbetsflöden för GitHub Actions och Azure Pipelines som gör det enkelt att skapa och konfigurera kontinuerlig integrering

Har stöd för nästan alla språk och apptyper, som statiska webbappar, serverlösa Azure-funktioner och Kubernetes-kluster

Utveckla molnappar lokalt innan du distribuerar dem

Skapa, kör och felsök dina molnprojekt lokalt så att du snabbt kan skapa prototyper. Optimera kostnaderna genom att testa om nya funktioner körs effektivt i molnet innan du distribuerar dem. Azure-tilläggen innehåller emulatorer för Azure Storage, Azure Cosmos DB och Azure Functions.

En GIF av en molnapp som utvecklas lokalt i Visual Studio
En GIF-bild av tillägget Distribuera till Azure som används i Visual Studio

Konfigurera automatiserad distribution till molnet

Använd tillägget  Distribuera till Azure  och konfigurera kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) från dina appar till molnet med GitHub Actions eller Azure Pipelines. Skapa enkelt en CI/CD-pipeline med Azure App Service, Azure Functions eller Azure Kubernetes Service (AKS) som mål med tilläggets inbyggda och automatiserade arbetsflöden.

Lägg till och hantera data

Hantera enkelt din apps data med hjälp av det inbyggda stödet för MongoDB och IntelliSense. Anslut till lokala eller fjärranslutna MongoDB-servrar och hantera databaser, samlingar och dokument, eller placera dem i molnet med den kostnadsfria nivån av Azure Cosmos DB.

: En GIF-fil som visar en databas som ansluts och data som läggs till i Visual Studio
En GIF med två användare som samarbetar och arbetar i Visual Studio samtidigt

Enklare samarbete

Du behöver inte förändra hur du arbetar med andra, vare sig det rör sig om medlemmar i ditt team som befinner sig i samma rum eller utvecklare någon annanstans i världen som arbetar med projekt med öppen källkod. Hämta pull-begäranden och problem som behöver lösas från GitHub till redigeraren med tillägget GitHub Pull Requests and Issues. Du kan också redigera, felsöka och dela appar med andra i realtid och gemensamt programmera och granska kod med Live Share-tillägget.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Containers

Skapa, hantera och distribuera containerbaserade program med hjälp av Docker-tillägget. Skapa Docker-filer från din befintliga lagringsplats och hantera dina containrar, avbildningar och register från Visual Studio Code.

Kubernetes

Du får en helt integrerad Kubernetes-miljö med Kubernetes-tillägget. Distribuera containerbaserade program till lokala eller molnbaserade Kubernetes-kluster och felsök dina liveprogram i Visual Studio Code.

Webbutveckling för klienter

Utöka JavaScript-felsökningen till utveckling av klientdelen med hjälp av Microsoft Edge DevTools-tillägget för VS Code. Ange brytpunkter och stega igenom JavaScript-klientkod för att snabbt lösa problem. Felsök kod för klientdelen och serverdelen samtidigt med funktionen för felsökning av flera mål.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto