Visual Studio-kod

En kraftfull, lätt och kostnadsfri kodredigerare med integrerade verktyg för att enkelt distribuera din kod till Azure

En enda redigerare från koden till molnet

Ägna mer tid åt att koda och mindre tid åt att växla mellan verktyg. Använd funktioner och tillägg som integreras med Azure och GitHub till att utveckla, felsöka och distribuera allt från en och samma plats.

Tillhandahåller lokala emulatorer och tillägg för att skapa, köra och felsöka molnappar direkt från redigeraren

Importerar och hanterar data för lokala eller fjärranslutna databaser, med stöd för Azure Cosmos DB, MongoDB och många fler

Har guidade arbetsflöden för GitHub Actions och Azure Pipelines som gör det enkelt att skapa och konfigurera kontinuerlig integrering

Har stöd för nästan alla språk och apptyper, som statiska webbappar, serverlösa Azure-funktioner och Kubernetes-kluster

Utveckla molnappar lokalt innan du distribuerar dem

Skapa, kör och felsök dina molnprojekt lokalt så att du snabbt kan skapa prototyper. Optimera kostnaderna genom att testa om nya funktioner körs effektivt i molnet innan du distribuerar dem. Azure-tilläggen innehåller emulatorer för Azure Storage, Azure Cosmos DB och Azure Functions.

Utveckla molnappar lokalt innan du distribuerar dem
Konfigurera automatiserad distribution till molnet

Konfigurera automatiserad distribution till molnet

Använd tillägget Distribuera till Azure och konfigurera kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD) från dina appar till molnet med GitHub Actions eller Azure Pipelines. Skapa enkelt en CI/CD-pipeline med Azure App Service, Azure Functions eller Azure Kubernetes Service (AKS) som mål med tilläggets inbyggda och automatiserade arbetsflöden.

Läs självstudien

Lägg till och hantera data

Hantera enkelt din apps data med hjälp av det inbyggda stödet för MongoDB och IntelliSense. Anslut till lokala eller fjärranslutna MongoDB-servrar och hantera databaser, samlingar och dokument, eller placera dem i molnet med den kostnadsfria nivån av Azure Cosmos DB.

Read the documentation
Lägg till och hantera data
Enklare samarbete

Enklare samarbete

Du behöver inte förändra hur du arbetar med andra, vare sig det rör sig om medlemmar i ditt team som befinner sig i samma rum eller utvecklare någon annanstans i världen som arbetar med projekt med öppen källkod. Hämta pull-begäranden och problem som behöver lösas från GitHub till redigeraren med tillägget GitHub Pull Requests and Issues. Du kan också redigera, felsöka och dela appar med andra i realtid och gemensamt programmera och granska kod med Live Share-tillägget.

Läs mer om GitHub och VS Code

Containrar

Skapa, hantera och distribuera containerbaserade program med hjälp av Docker-tillägget. Skapa Docker-filer från din befintliga lagringsplats och hantera dina containrar, avbildningar och register från Visual Studio Code.

Learn more

Kubernetes

Du får en helt integrerad Kubernetes-miljö med Kubernetes-tillägget. Distribuera containerbaserade program till lokala eller molnbaserade Kubernetes-kluster och felsök dina liveprogram i Visual Studio Code.

Learn more

Webbutveckling för klienter

Utöka JavaScript-felsökningen till klientdelsutvecklingen med tillägget Debugger for Microsoft Edge. Ange brytpunkter och stega igenom JavaScript-klientkod för att snabbt lösa problem. Felsök kod för klientdelen och serverdelen samtidigt med funktionen för felsökning av flera mål.

Kom igång med Visual Studio Code

Download now