Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

Azure Analysis Services levererar BI-semantiska modelleringsfunktioner i företagsklass med molnets skalbarhet, flexibilitet och hanterbarhet. Analysis Services hjälper dig att omvandla komplexa data till insikter med handlingsbarhet. Azure Analysis Services bygger på den beprövade analysmotorn i Microsoft SQL Server Analysis Services.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Den totala kostnaden för Azure Analysis Services beror på den valda nivån och instansen.

Azure Analysis Services är tillgängligt på nivåerna Developer, Basic och Standard. De viktigaste skillnaderna mellan nivåerna visas i tabellen nedan:

Funktion Utvecklare Basic Standard
Perspektiv Tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Flera partitioner Tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
DirectQuery-lagringsläge Tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Översättningar Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
DAX-beräkningar Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Säkerhet på radnivå Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Minnesintern lagring Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Säkerhetskopiera och återställ Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Inom varje nivå skiljer sig priset på instanser åt beroende på processorkraft, QPU:er och minnesstorlek.

Developer-nivå

Developer-nivån rekommenderas för utvärderings-, utvecklings- och testscenarier. Den här nivån inkluderar alla funktioner på Standard-nivån, men funktionerna för processorkraft, QPU:er och minnesstorlek är begränsade. Developer-nivån omfattas inte av något serviceavtal.

Instans QPU:er Minne (GB) SLA Pris1
Utvecklare 10 3 Ingen $-

1Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Basic-nivå

Basic-nivån är en generell nivå som rekommenderas för produktionslösningar med mindre tabellmodeller, begränsad användarsamtidighet och enkla krav för datauppdatering.

Instans QPU:er Minne (GB) Pris1
B1 40 10 $-
B2 80 16 $-

1Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Standard-nivå

Standard-nivån passar bäst för verksamhetskritiska produktionsprogram som kräver elastisk användarsamtidighet och har snabbväxande datamodeller. Den har avancerade funktioner för datauppdatering som hjälper kunderna att uppnå uppdatering av datamodeller i nära realtid.

Horisontell utskalning

Instanser för att skala ut kan läggas till i en primär instans för snabbare bearbetning av data och frågor. Avgifterna för instanserna för att skala ut är samma som för de primära instanserna.

Instans QPU:er Minne (GB) Pris1
S0 40 10 $-
S1 100 25 $-
S2 200 50 $-
S4 400 100 $-
S8 v2 640 200 $-
S9 v2 1280 400 $-

1Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Azure Analysis Services

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Analysis Services.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Azure Analysis Services.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Analysis Services.

Vanliga frågor och svar

  • En frågebearbetningsenhet (QPU) i Azure Analysis Services är en måttenhet för relativa beräkningsprestanda för fråge- och databearbetning. En S4-instans på standardnivå (erbjuder 400 QPU:er) tillhandahåller fyra gånger beräkningsprestanda för en S1-instans på standardnivå (erbjuder 100 QPU:er).

  • Du har möjlighet att ändra prestandanivåerna inom en nivå. Du kan till exempel sömlöst byta från S2 till S4 och vice versa. Du kan även byta från en lägre nivå till en högre, men inte vice versa. Till exempel så kan du byta från Basic-nivån till Standard-nivån eller från Developer-nivån till Basic-nivån, men du kan inte byta från Standard-nivån till Basic-nivån eller från Basic-nivån till Developer-nivån.

  • Azure Analysis Services faktureras ett förutsägbart timpris både på service- och prestandanivån för en enskild instans. Faktisk användning beräknas till den andra och faktureras per timme. Om en instans exempelvis finns i 12 timmar och 15 minuter under en månad uppgår användningen på fakturan till 12,25 timmar. Om instansen endast är aktiv i 6 minuter, uppgår användningen på fakturan till 0,1 timme.

  • Inga avgifter tillkommer när du pausar instansen.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?