Välkommen till Azure

Anpassa ditt Azure-konto och kom igång med några resurser

Vilket av följande beskriver bäst dina huvudsakliga aktiviteter på arbetet?

Ange dina primära aktiviteter

Vilket av följande beskriver bäst hur du avser att använda Azure?

Ange vilken tjänst eller funktion som du testar

Tack för att du skickat in information!

Distribuera din första lösning på 10 minuter eller mindre

Prova de här korta självstudierna om hur du använder Azure och börja skapa projekt direkt.

Starta en virtuell Linux-dator

Distribuera en virtuell Linux-dator med CLI.

Starta en virtuell Windows-dator

Skapa en virtuell Windows-dator med PowerShell.

Bygga en webbapp

Distribuera en exempelapp med .NET, Node.js, Java, PHP, Python eller Ruby.

Lagra och överför data och appar

Få tillgång till blob-,tabell- och kö-lagring.

Skapa en app utan server

Skapa en ”hello world”-funktion i Azure Portal.

Skapa en datadriven app

Skapa en Azure SQL-databas i Azure Portal.

Delta i webbseminariet om att komma igång med Azure

Få ut det mesta av Azure. Delta i webbseminarium om att komma igång med Azure varje vecka och se presentationer om att använda Azure Portal för att skapa webbappar, distribuera SQL-databaser, skapa virtuella datorer med mera. Få svar på dina frågor av Azure-experter under livesändningen av frågor och svar.