Azure Stack Edge

En Azure-hanterad apparat som tar Azures beräkning, lagring och information ut till kanten

En beräkningsapparat i kanten som hanteras av Azure

Med Azure Stack Edge, tidigare Azure Data Box Edge, får du beräkningskraften, lagringen och informationen från Azure direkt där du behöver den – oavsett om det är till ditt företagsdatacenter, ditt avdelningskontor eller din fjärrtillgång på fältet.

Maskinvaruaccelererad maskininlärning med FPGA eller GPU*

Databehandling på gränsenheter med containrar eller virtuella datorer,* som alla hanteras från molnet och på en enskild enhet eller i ett Kubernetes-kluster av enheter*

En Azure-hanterad installation från beställning till drift, precis som alla andra Azure-tjänster

Gateway för molnlagring som överför data till Azure via nätverket medan du behåller lokal åtkomst till blobar och filer

*Kommer snart

Kör maskininlärningsmodeller nära datakällan

Få snabbt insikter från dina lokala data med en gränsenhet för databehandling med maskinvaruaccelererad maskininlärning (ML) via FPGA eller GPU.* Analysera videoflöden, sensordata från maskiner och mycket annat. Använd de bästa aspekterna av molnet och gränsen tillsammans. Skapa och träna ML-modeller i Azure, kör dem på gränsen och överför sedan data till molnet för att träna om och förbättra dina modeller.

Använd databehandling på gränsenheter för att hantera dina arbetsbelastningsbehov

Få snabbare resultat genom att bearbeta data närmare källan och slipp långa svarstider med omvägar till molnet. Kör containrar som kan analysera, omvandla och filtrera data på gränsplatser eller i datacenter. Använd plattformen Azure IoT Edge för att tillhandahålla och hantera containrar. Azure Stack Edge kommer också ha stöd för virtuella datorer* och Kubernetes-kluster*. Det innebär att du har en enda plattform där du kör merparten av din databehandling på gränsenheter.

Hantera din gränsenhet via Azure-portalen

Beställ din apparat på Azure-portalen och betala per användning, precis som med alla andra Azure-tjänster. Använd samma Azure-portal, autentiseringsuppgifter för åtkomsten och utvecklingsverktyg i molnet och gränsmiljöerna. Konfigurera, övervaka, korrigera och uppdatera apparaten från Azure-portalen.

Överföra data till Azure över nätverket

Utför säkra överföringar med hög hastighet till och från Azure, samtidigt som en lokal åtkomst till filer bibehålls, genom att du använder Azure Stack Edge som din gateway för molnlagring. Använd den lokala cachemöjligheten och bandbreddsbegränsningen som begränsar användningen under timmar med hög användning, och optimera överföringarna till Azure när bandbredden är begränsad.

Välj den apparat som passar bäst för jobbet

Kommersiella serier

Skräddarsydd för de flesta kommersiella scenarier, t.ex. detaljhandel och datacenter.

Robust serie*

Portabel enhet som är skräddarsydd för krävande miljöer eller fältvillkor i försvaret, vid katastrofräddning, geologiska undersökningar och energiscenarier.

Titta på videon

*Kommer snart

Användningsfall

Maskininlärning vid gränsen

Med Azure Stack Edge kan du hantera problem med svarstider eller anslutningar genom att bearbeta data nära källan. Kör maskininlärningsmodeller direkt på gränsplatser. Överför den datamängd du behöver, antingen hela datamängden eller en delmängd, så att Azure kan träna om och fortsätta förbättra modellen.

Internet of Things

Bearbeta, sortera och analysera dina IoT- eller datacenterdata för att se vad du kan göra direkt, vad du behöver behålla och lagra i molnet och vad som inte behövs.

Nätverksdataöverföring från gränsenheter till molnet

Överför data enkelt och snabbt till Azure för ytterligare beräkning, i arkiveringssyfte eller för att påskynda molnmigreringen. Skicka tillbaka apparaten till Microsoft när du är klar.

Databehandling på gränsenheter och fjärrplatser

Kör program på fjärrplatsen och öka hastigheten för transaktioner och åtgärda bandbreddsbegränsningar. Lokala program kan fortfarande köras när anslutningen till molnet är begränsad.

Regelefterlevnad

Kontrollera att de data som du skickar tillbaka till molnet inte bryter mot några efterlevnadskrav, genom att använda ML-modeller som varnar dig vid potentiellt känsliga data så att du kan vidta åtgärder lokalt.

Priser för Azure Stack Edge

  • Ingen startkostnad
  • Inga uppsägningsavgifter
  • Betala bara för det du använder

Kom igång med Azure Stack Edge

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Beställ din apparat via Azure-portalen.

Kom igång med Azure Stack Edge

Börja nu