Hoppa över navigering

Time Series Insights priser

Utforska och analysera Time Series-data direkt i IoT-lösningar

Prisinformation

S1 S2
Lagring per enhet2 30 GB eller 30 miljoner händelser1 300 GB eller 300 miljoner händelser1
Ingångshändelser per dag och enhet2,3 1 GB eller 1 miljoner händelser1 10 GB eller 10 miljoner händelser1
Maximal kvarhållning5,6 13 månader5 13 månader5
Frågor Obegränsat Obegränsat
Maximalt antal enheter4 10 10
Pris (per enhet/månad) $- $-
1En händelse är en enda enhet med data med tidsstämpel. I faktureringssyften räknar vi händelser i block om 1 KB. Till exempel så faktureras 0,8 kB som en faktisk händelse, men en händelse på 2,6 kB faktureras som tre händelser. Den största storleken för en faktisk händelse är 32 KB.
2Ingångshändelser och total lagringskapacitet mäts efter det som kommer först av antingen antal händelser eller datastorlek.
3Inkommande mäts per minut. S1 kan skicka upp till 720 händelser/minut/enhet och S2 kan skicka 7200 händelser/minut/enhet.
4En miljö kan skalas upp till 10 gånger genom att lägga till fler enheter.
5Dessa data hålls kvar i Series Insights baserat på antalet valda kvarhållningsdagar eller maximala gränser.
6Kvarhållning går att konfigurera i Azure-portalen. Den längsta tillgängliga kvarhållningsperioden är ett löpande år på 12 månader + 1 månad, vilket definieras som 400 dagar.

Vanliga frågor och svar

 • Varje S1-enhet har högst 30 GB total lagring eller 30 miljoner händelser (det som sker först), samt maximalt antal dagliga ingångshändelser och konfigurerbar kvarhållning. Time Series Insights-visualisering ingår också. Det finns ingen begränsning för hur många användare eller frågor som kan utföras.

  Om du exempelvis tillhandahåller 1 S1-enhet kan du konfigurera din miljö så att den behåller data för upp till 400 dagars kvarhållning. Om du har konfigurerat 400 dagars kvarhållning kan du inte överskrida en daglig genomsnittlig ingångshändelse på en fyrahundradel för den tilldelade miljön (för 1 S1-enhet är det 30 GB). I det här exemplet är en fyrahundradel av den totala lagringskapaciteten per dag 0,075 GB eller 75 MB.

  Ytterligare ett exempel – om du konfigurerar miljön för att kvarhålla data i 180 dagar med en S1-enhet kan du inte överskrida dagliga ingångshändelser på 0,166 GB (166 MB) per dag. Om dina ingångshändelser överskrider .166 GB per dag lagras inte dina data i 180 dagar. Om antalet ingångshändelser exempelvis i snitt är 0,189 GB per dag skulle du få strax över 158 dagars kvarhållning (30 GB/0,189 = 158,73 dagars kvarhållning).

  Om du vill maximera dina dagliga ingångshändelser kan du skicka upp till 1 GB per dag och hålla kvar dessa data i upp till 30 dagar.

 • Varje S2-enhet har högst 300 GB total lagring eller 300 miljoner händelser (det som sker först) för total lagring och konfigurerbara dagliga ingångshändelser och kvarhållning. Time Series Insights-visualisering ingår också. Det finns ingen begränsning för hur många användare eller frågor som kan utföras.

  Om du till exempel tillhandahåller 1 S2-enhet får du 400 dagars kvarhållning om du konfigurerar miljön för att kvarhålla 400 dagar och din genomsnittliga dagliga ingångshändelse blir en fyrahundradel av 300 GB (0,75 GB eller 750 MB per dag) eller mindre.

  Ytterligare ett exempel – om du konfigurerar miljön för att kvarhålla data i 180 dagar med en S2-enhet får du 180 dagars kvarhållning så länge du inte överskrider dagliga ingångshändelser på 0,166 GB (1,660 MB) per dag. Om dina ingångshändelser överskrider 1,66 GB per dag lagras inte dina data i 180 dagar. Om antalet ingångshändelser exempelvis i snitt är 1,89 GB per dag skulle du få strax över 158 dagars kvarhållning (300 GB/1,89 = 158,73 dagars kvarhållning).

  Om du vill maximera dina dagliga ingångshändelser kan du skicka upp till 10 GB per dag och hålla kvar dessa data i upp till 30 dagar.

 • En händelse är en enhet med data som är upp till 1 kB. Större händelser räknas som multipler av 1 kB. Till exempel så faktureras 0,8 kB som en händelse, men en händelse på 2,6 kB faktureras som tre händelser. Händelser som överskrider maxgränsen på 32 KB avvisas.

 • Med Time Series Insights kan ett obegränsat antal användare köra ett obegränsat antal frågor på dina data.

 • Du kan ändra antalet enheter via Azure Portal.

 • Du faktureras proportionellt per dag. I faktureringssyfte börjar en dag vid midnatt UTC-tid. Fakturor skapas per månad. Om en kund till exempel använder tre enheter av Time Series Insights S1 i totalt 5 dagar så faktureras kunden i slutet av månaden för kostnaden av 3 enheter *5 dagar*($-/31 =$-.

  Och om en kund använder 5 enheter av Time Series Insights S2 i totalt 5 dagar så faktureras kunden i slutet av månaden för kostnaden av tre enheter x 5 dagar x ($-/31) = $-.

 • Vi erbjuder inte för närvarande möjligheten att byta mellan olika SKU:er för Time Series Insights.

 • Varje S1-enhet kan skalas upp till totalt 10 enheter, eller 100 GB eller 100 miljoner händelser (det som kommer först). Varje S2-enhet kan skalas upp till totalt 10 enheter, eller 3 TB eller 3 miljarder händelser (det som kommer först). Om det inte är tillräckligt kontaktar du oss.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Time Series Insights

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad