Time Series Insights priser

Utforska och analysera Time Series-data direkt i IoT-lösningar

Prisinformation

Mått S1 S2
Kapacitet för ingångshändelser (per enhet)1 Upp till 1 GB eller 1 miljoner händelser per dag Upp till 10 GB eller 10 miljoner händelser per dag
Total kapacitet (per enhet)2,3 Upp till 30 GB eller 30 miljoner händelser Upp till 300 GB eller 300 miljoner händelser
Datakvarhållning4 Upp till 31 dagar Upp till 100 dagar
Pris (per månad) $- per månad per enhet $- per månad per enhet

1Ingångshändelser och lagringskapacitet mäts som det som kommer först av antingen antal händelser eller datastorlek.
2En händelse är en enhet med data som är upp till 1 kB (kilobyte). Större händelser räknas som multipler av 1 kB. Till exempel så faktureras 0,8 kB som en händelse, men en händelse på 2,6 kB faktureras som tre händelser.
3En miljö kan skalas upp till 10 gånger genom att lägga till fler enheter.
4Dessa data hålls kvar i Series Insights baserat på antalet valda kvarhållningsdagar eller maximala gränser (S1<=31 dagar, S2<=100 dagar).

Vanliga frågor och svar

  • För varje enhet av Time Series Insights S1 SKU kan du mata in upp till 1 GB eller 1 miljon händelser per dag. Dessa data matas in via händelser som kan vara upp till 1 kB stora. Kunder kan använda flera S1-enheter på samma gång. Om du till exempel vill mata in 2,5 GB/dag så behöver du 3 S1-enheter som gör det möjligt att mata in upp till 3 GB eller 3 miljoner händelser per dag. Dessa data kvarhålls i upp till 31 dagar eller baserat på det antal dagar som valts (till exempel tas data som matats in dag 1 bort dag 32, och data som matats in dag 2 tas bort dag 33 och så vidare).
  • För varje enhet av Time Series Insights S2 SKU kan du mata in upp till 10 GB eller 10 miljoner händelser per dag. Dessa data matas in via händelser som kan vara upp till 1 kB stora. Kunderna kan använda flera S2-enheter på samma gång. Om du till exempel vill mata in 25 GB/dag så behöver du 3 S2-enheter som gör det möjligt att mata in upp till 30 GB eller 30 miljoner händelser per dag. Dessa data kvarhålls i upp till 100 dagar eller baserat på det antal dagar som valts (till exempel tas data som matats in dag 1 bort dag 101, och data som matats in dag 2 tas bort dag 102 och så vidare).
  • Du kan ändra antalet enheter via Azure Portal.
  • Time Series Insights S1 och S2 har stöd för händelser som är upp till 1 kB stora.
  • Du faktureras proportionellt per dag. I faktureringssyfte börjar en dag vid midnatt UTC-tid. Fakturor skapas per månad. Om en kund till exempel använder 3 enheter av Time Series Insights S1 i totalt 5 dagar så faktureras kunden i slutet av månaden för kostnaden av 3 enheter *5 dagar*($150/31) = $72.58.

    Och om en kund använder 3 enheter av Time Series Insights S2 i totalt 5 dagar så faktureras kunden i slutet av månaden för kostnaden av 3 enheter *5 dagar*($1350/31) = $653.22.

  • För tillfället erbjuder vi inte möjligheten att byta mellan olika SKU:er för Time Series Insights.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Time Series Insights

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu