Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Storage Explorer

Hantera dina Azure-molnlagringsresurser från skrivbordet

Ladda ned Azure Storage Explorer idag

Ladda upp, ladda ned och hantera blobar, filer, köer och tabeller i Azure Storage samt entiteter i Azure Data Lake Storage och hanterade diskar i Azure. Konfigurera lagringsbehörigheter och åtkomstkontroller, nivåer och regler.

Mångsidig

Hantera alla dina molnlagringskonton och prenumerationer i olika Azure-regioner, Azure Stack och myndighetsmoln.

Stöd för utökning

Lägg till nya funktioner med tillägg för att uppfylla ännu fler av dina molnlagringshanteringsbehov.

Tillgänglig

Dra nytta av ett tillgängligt, intuitivt och funktionsrikt grafiskt användargränssnitt (GUI) för fullständig hantering av molnlagringsresurser.

Säkert

Få säker åtkomst till dina data med Hjälp av Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory) och finjusterade behörigheter för åtkomstkontrollistan (ACL).

Gör hanteringen av molnlagringen enklare och förbättra produktiviteten

Anslut till och hantera dina Azure-lagringskonton och resurser effektivt för flera prenumerationer och organisationer. Skapa, ta bort, visa, redigera och hantera resurser för Azure Storage, Azure Data Lake Storage och hanterade diskar i Azure.

En lista över aktiva blobar och deras egenskaper i Storage Explorer
Visa textdata med RTF-formatering för JSON, visa PDF-dokument och bläddra bland bilder utan att behöva ladda ned filer till datorn.

Visa data enkelt och snabbt

Spara tid och förenkla arbetsflödet genom att förhandsgranska data direkt i Storage Explorer. Visa textdata med RTF-formatering för JSON, visa PDF-dokument och bläddra bland bilder utan att behöva ladda ned filer till datorn.

Anpassa med tillägg

Anpassa Azure Storage Explorer efter dina behov. Använd till exempel Azure Data Factory-tillägget och flytta data från andra molnlagringstjänster som AWS S3 till Azure Storage. Lägg till Azure App Configuration-tillägget i lagringsutforskaren för att hantera programinställningar och funktionsflaggor på ett och samma ställe.

Två tillägg i Storage Explorer
En användare som ändrar det visuella temat i Storage Explorer

Få en kraftfull och tillgänglig upplevelse

Visa, sök och interagera med dina data och resurser smidigt i det intuitiva gränssnittet. Bättre tillgänglighet med flera alternativ för skärmläsare, högkontrastteman och snabbtangenter i Windows och macOS.

Arbeta som det passar dig, lokalt eller offline

Med Storage Explorer kan du arbeta utan anslutning till molnet eller offline med lokala emulatorer som Azurite. Den här flexibiliteten ger dig bättre produktivitet och effektivitet samtidigt som du sänker dina kostnader.

En användare som visar aktiva blobar i Storage Explorer
En resurs som väljs för att ansluta till Azure Storage

Strama åt dataåtkomsten

Använd dig av samtliga Azure-säkerhetsfunktioner som rollbaserad åtkomstkontroll, Microsoft Entra ID, anslutningssträngar och åtkomstkontrollistor när du ska ansluta till och hantera dina Azure-resurser – alltid via HTTPS.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Hantera dina dataresurser

Azure Blob Storage

Oavsett om du lagrar stora mängder ostrukturerade data, om du exponerar data offentligt eller om du lagrar programdata privat så kan du hantera dina resurser med Storage Explorer.

Azure Data Lake Storage

Använd och hantera stora mängder ostrukturerade data och andra Azure-entiteter som blobar och köer.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt