Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Dedicated HSM

Hantera säkerhetsmoduler för maskinvara som du använder i molnet.

Hantera HSM:er du använder i Azure

Med Azure Dedicated HSM hanterar du vilka i organisationen som har åtkomst till HSM:erna och omfattningen och tilldelningen av deras roller. Du har fullständig administrativ och kryptografisk kontroll över HSM:erna. Microsoft har ingen åtkomst till eller insyn i nycklarna som lagras där.

Förbättra säkerhet och efterlevnad med kontroller och certifieringar

Varje HSM-enhet levereras validerad mot FIPS 140-2 nivå 3 och eIDAS Common Criteria EAL4+, vilket garanterar motstånd mot manipulation. På så sätt kan du uppfylla en mängd olika säkerhets- och efterlevnadskrav.

Migrera program enkelt till Azure

Den molnbaserade HSM:en Thales Luna 7 modell A790 har utvecklats i samarbete med Thales och är kompatibel med många program, vilket förenklar migreringen av äldre eller anpassade lokala program till Azure. Eftersom minimala ändringar krävs för att lokala program ska fungera i Azure sparar du tid. Med hybridfunktioner kan du köra äldre eller anpassade program på den lokala Thales-HSM:en eller på Azure. Spara en kopia av dina nycklar på Thales-HSM:en för ytterligare säkerhet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Dokumentation och resurser

Läs mer om Azure Dedicated HSM