Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Table Storage

En NoSQL-nyckelvärdelagring för snabb utveckling med massiva halvstrukturerade datamängder.

  • Lagra halvstrukturerade data med hög tillgänglighet

  • Skapa appar som kräver ett flexibelt dataschema

  • Utför OData-baserade frågor

  • Skapa mycket skalbara appar

  • Använd JSON för att serialisera data

Lagra flera petabyte strukturerade data

Använd Azure Table Storage för att lagra flera petabyte halvstrukturerade data samtidigt och hålla nere kostnaderna. Till skillnad från många datalager – både lokala och molnbaserade – kan du skala upp med Table Storage utan att behöva dela upp datamängden manuellt. Tillgänglighet är inte heller något problem. Med hjälp av geo-redundant lagring replikeras lagrade data tre gånger inom en region och ytterligare tre gånger i en annan region långt bort.

Stöd för flexibla datascheman

Table Storage är utmärkt för flexibla datamängder – användardata för webbappar, adressböcker, enhetsinformation och andra metadata – och gör det möjligt att bygga molnappar utan att låsa datamodellen till specifika scheman. Eftersom olika rader i samma tabell kan ha olika struktur – till exempel orderinformation på en rad, kundinformation på en annan – kan du utveckla app och tabellschema utan att de behöver tas offline.

Gjort för företag

Table Storage använder sig av en stark konsekvensmodell. När data infogas eller uppdateras i Table Storage visas den senaste uppdateringen vid all efterföljande åtkomst till dessa data. Det här är viktigt för system med flera användare som uppdaterar datalager samtidigt.

Utformat för utvecklare

Azure Storage tillhandahåller rika klientbibliotek för att bygga appar med .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby och Python. Klientbiblioteken erbjuder avancerade funktioner för Table Storage, däribland stöd för OData för frågekörning och funktioner för optimistisk låsning. Data i Azure Storage går också att komma åt via REST API, som kan anropas av alla språk som gör HTTP/HTTPS-begäranden.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Kunder som använder Table Storage

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto