Priser för Azure Database Migration Service

Azure Database Migration Service (DMS) är en fullständigt hanterad tjänst som är utformad för migreringar med både använda databaser och informationslager.

Prisnivån Standard stöder offlinemigreringar (kallas även engångsmigreringar). Prisnivån Standard, som erbjuder alternativ för 1, 2 och 4 virtuella kärnor, är allmänt tillgänglig och kostnadsfri för kunder.

Prisnivån Premium stöder offline- och onlinemigreringar (kallas även kontinuerlig migrering) för affärskritiska arbetsbelastningar som kräver minimalt med stilleståndstid. Premiumprisnivån är allmänt tillgänglig.

Information om regional tillgänglighet för Azure Database Migration Service finns här. I kommande Azure DMS-uppdateringar inkluderar vi ytterligare par för källa-mål. Registrera dig för en privat förhandsgranskning av ytterligare par för källa-mål.

Prisinformation

Prisnivå:

Standard

De flesta arbetsbelastningar för små till medelstora företag (stöder endast offlinemigrering)

Databearbetning

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En virtuell kärna representerar en logisk CPU.

vCORE(s) Pris*
1 Kostnadsfri
2 Kostnadsfri
4 Kostnadsfri

Premium

Stora eller affärskritiska arbetsbelastningar (stöder onlinemigreringar, offlinemigreringar och snabbare migreringshastigheter)

Databearbetning

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En virtuell kärna representerar en logisk CPU.

vCORE(s) Pris*
4 $-/timme

*DMS Premium med 4 virtuella kärnor är kostnadsfritt i 6 månader (183 dagar) från tidpunkten då DMS-tjänsten skapades innan någon avgift tas ut.

Vanliga frågor och svar:

 • Standardnivån för Database Migration Service har stöd för offlinemigreringar och kan användas kostnadsfritt.

 • Premiumnivån för DMS faktureras enligt en förutsägbar timkostnad baserad på tillhandahållna beräkningar i den virtuella kärnan för din migreringstjänst.

  Du kan använda DMS-premiumtjänsten med 4 virtuella kärnor utan kostnad i 6 månader (183 dagar) från det att DMS-tjänsten skapas till dess att debitering startas.

  Exempel:

  • Om du använder Premium DMS med 4 virtuella kärnor under 6 månader (183 dagar) eller kortare tid från tidpunkten då DMS-tjänsten skapades blir du inte fakturerad (Premium DMS med 4 virtuella kärnor är kostnadsfri i 183 dagar från tidpunkten då DMS-tjänsten skapades). Så om du använder DMS-premiumtjänsten med 4 virtuella kärnor i 3 månader är det kostnadsfritt.
  • Om du skapar en Premium DMS-tjänst med 4 virtuella kärnor den 15 mars startar din kostnadsfria 6-månadersperiod (183 dagar) när du skapar en DMS-tjänst den 15 mars och fortsätter till den 14 september. För användning som sker den 15 september 2019 eller senare debiteras du per timme för de beräkningsresurser du tillhandahålls. Om du använder Premium DMS med 4 kärnor från 15 mars till 1 november har du kostnadsfri användning fram till 14 september (183 dagar) och debiteras därefter för användning från 15 september till 1 november.
 • När du skapar en DMS-tjänst kan du använda DMS i upp till 1 år från det datum då tjänsten skapades.

 • Kunder kan skapa två DMS-tjänster per prenumeration. Om du vill skapa ytterligare tjänster behöver du skapa ett supportärende.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Database Migration Service

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.