Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Blob Storage

Massivt skalbar och säker objektlagring för molnbaserade arbetsbelastningar, arkiv, datasjöar, databehandling med höga prestanda och maskininlärning.

Det har aldrig varit enklare att migrera dina filer till Azure. Mer information.

Lagra och få till gång till ostrukturerade data i stor skala

Med Azure Blob Storage kan du skapa datasjöar för dina analysbehov och tillhandahålla lagring för att skapa kraftfulla molnbaserade och mobila appar. Optimera kostnaderna med nivåindelad lagring för dina långsiktiga data och öka flexibiliteten för arbetsbelastningar med avancerad beräkning och maskininlärning.

Video container

Skalbart, hållbart och tillgängligt

Sexton nior av skräddarsydd hållbarhet med geo-replikering och flexibilitet för skalning vid behov.

Skyddat

Autentisering med Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory), plus kryptering vid vila och avancerat skydd.

Optimerat för datasjöar

Stöd för filnamnrymder och åtkomst med flera protokoll möjliggör analys av arbetsbelastningar för datainsikter.

Omfattande datahantering

Livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt, principbaserad åtkomstkontroll och oföränderlig (WORM) lagring.

Skapa kraftfulla molnbaserade program

Blobblagring byggs från grunden för att stödja skalnings-, säkerhets- och tillgänglighetsbehoven hos utvecklare av mobil-, webb- och molnbaserade program. Använd den som hörnsten för serverlösa arkitekturer som Azure Functions. Blobblagring har stöd för de mest populära utvecklingsramverken, inklusive Java, .NET, Python och Node.js, och är den enda molnlagringstjänsten som erbjuder en premiumklassad, SSD-baserad objektlagringsnivå för låg latens och interaktiva scenarier.

Två personer som arbetar tillsammans vid ett skrivbord
Kablar i ett datahanteringsrum

Lagra flera petabyte data kostnadseffektivt

Med flera lagringsnivåer och automatiserad livscykelhantering kan du lagra enorma mängder data som används sällan på ett kostnadseffektivt sätt. Ersätt dina bandarkiv med Blobblagring och slipp bekymren med att migrera mellan maskinvara från flera generationer.

Bygg kraftfulla datasjöar

Azure Data Lake Storage är en mycket skalbar och kostnadseffektiv lösning för analys av stordata. Här kombineras kraften hos ett högpresterande filsystem med storskalighet och ekonomi som hjälper dig att korta insiktstiden. Med Data Lake Storage utökas kapaciteten i Azure Blob Storage och optimeras för analysarbetsbelastningar.

En kundinstrumentpanel i Power BI
Vindkraftverk i ett fält

Skala upp för HPC eller ut för flera miljoner IoT-enheter

Blobblagring uppfyller de höga dataflödeskraven i HPC-program och ger den skala som krävs för att stödja lagring för flera miljarder datapunkter som flödar från IoT-slutpunkter.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Utvecklarresurser

Lär dig hur du använder Azure Blob Storage.

Vanliga frågor och svar om Azure Blob Storage

  • En blob är ett binärt, stort objekt och ett lagringsalternativ för alla typer av data som du vill lagra i ett binärt format. Läs mer om blobtyper.

  • En region är en uppsättning datacenter som är distribuerad inom en latensdefinierad parameter och ansluts via ett dedikerat regionalt nätverk med låg latens. Mer information.

  • Du kan dra nytta av dataöverföringsverktyget i Azure Portal eller jämföra olika dataöverföringsalternativ.

  • Data i Azure Storage krypteras och dekrypteras transparent med 256-bitars AES-kryptering och är FIPS 140-2-kompatibla. Läs mer om Azure Storage kryptering.

  • Ange din standardkontonivå i Azure-portalen. Arkivnivån är tillgänglig för GPv2- och blobblagringskonton och endast för enskilda blockblobbar och tilläggsblobbar. Läs mer i lagringskontoöversikten.

Vi är klara när du är det – nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt