Traffic Manager priser

Dirigera inkommande trafik geografiskt till din app för bättre prestanda och tillgänglighet

Fakturering för Traffic Manager baseras på följande priser:

 1. Antalet mottagna DNS-frågor, med rabatt för tjänster som tar emot fler än 1 miljard frågor per månad.
 2. Antalet övervakade slutpunkter. Avgiften beror på (1) om tjänsten är en Azure-tjänst eller en extern tjänst samt (2) hur ofta du vill att Traffic Manager ska övervaka slutpunkten.
 3. Antalet faktiska slutanvändarmätningar (RUM) som tagits emot av Traffic Manager-tjänsten.
 4. Antalet datapunkter som används för att generera Traffic View-utdata.

Prisinformation

Traffic Manager-fakturering baseras på antalet mottagna DNS-frågor, med rabatt för tjänster som tar emot fler än 1 miljard frågor per månad. Vi debiterar också för varje övervakad slutpunkt (avgiften beror på om det är en Azure-tjänst eller en extern tjänst).

Pris
Första 1 miljarder DNS-frågor per månad $- per miljon frågor
Över 1 miljarder DNS-frågor/månad $- per miljon frågor
Grundläggande hälsokontroller
Grundläggande hälsokontroller (Azure) $- per Azure-slutpunkt/månad
Tillägg för hälsokontroller med snabba intervaller (Azure)1 $- per Azure-slutpunkt/månad
Grundläggande hälsokontroller (externa) $- per extern slutpunkt/månad
Tillägg för hälsokontroller med snabba intervaller (externt)1 $- per extern slutpunkt/månad
1Snabba hälsokontroller av slutpunkter måste köpas som ett tillägg till grundläggande hälsokontroller av slutpunkter.
Real User Measurements
Mätningar i Azure-regioner2 $- per miljoner mätningar
1Inmatning av faktisk slutanvändarmätning måste aktiveras av kunden. 2Traffic Manager Real User Measurements har för närvarande endast stöd för mätningar i Azure-regioner.
Traffic View
Datapunkter 2 som bearbetats $- per miljoner datapunkter som bearbetats
1Trafikvy måste aktiveras av kunden. 2För närvarande är den enda typerna av datapunkter som används de frågor som tas emot av Azure Traffic Manager-tjänsten.

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Traffic Manager, är tillgänglig via supporten för Azure från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad. Teknisk support tillhandahålls också kostnadsfritt genom våra forum.
 • Vi garanterar att DNS-frågorna får ett giltigt svar från minst en av våra Azure Traffic Manager-namnserverkluster 99,99 % av tiden. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Läs mer om vårt serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Så fort en användare ansluter till ditt program används en DNS-fråga för att mappa namnet på din tjänst till dess IP-adress. Genom att tillhandahålla olika svar på olika DNS-frågor gör Traffic Manager att du kan dirigera inkommande trafik för flera värdbaserade Azure-tjänster samtidigt, oavsett om de körs i samma datacenter eller i olika datacenter runtom i världen.

  Med Traffic Manager får du ett urval av metoder för trafikroutning: inklusive prestanda, redundans och resursallokering (round-robin). Genom att använda dessa metoder för att hantera trafiken på ett effektivt sätt garanteras hög prestanda samt god tillgänglighet och återhämtningskapacitet för dina program.

 • Med Traffic Manager kan du förbättra tillgängligheten för dina verksamhetskritiska program genom att övervaka dina värdbaserade Azure-tjänsters slutpunkter och genom att kunna använda automatisk växling vid fel om en tjänst slutar fungera.

  För att göra detta övervakar Traffic Manager hela tiden hälsan hos varje tjänstslutpunkt. När dessa ”hälsokontroller” upptäcker att en tjänst har slutat fungera dirigerar Traffic Manager om trafiken till andra tjänster.

 • Ja, priserna för DNS-frågor och hälsokontroller är desamma oavsett vilken metod för trafikroutning som används.

 • När en användares dator skickar en DNS-fråga kontaktar den inte Traffic Managers namnservrar direkt. Istället skickas dessa frågor via rekursiva DNS-servrar som körs av företag och Internetleverantörer. Dessa servrar lagrar DNS-svaren, så att andra användares frågor kan behandlas snabbare. Eftersom dessa lagrade svar inte når Traffic Managers namnservrar leder de inte till någon kostnad.

  Cachelagringstiden fastställs av ”TTL”-parametern i det ursprungliga DNS-svaret. Denna parameter kan konfigureras i Traffic Manager – standarden är 300 sekunder och minimivärdet är 30 sekunder.

  Genom att använda en större TTL, kan du öka mängden lagring som görs av rekursiva DNS-servrar och därmed minska dina kostnader för DNS-frågor. Ökad lagring kommer dock även att påverka hur snabbt förändringar i slutpunktsstatus uppfattas av användarna, t ex användarnas redundanstider om ett slutpunktsfel blir långvarigt. Av detta skäl rekommenderar vi inte att man använder mycket stora TTL-värden.

  På samma sätt ger kortare TTL snabbare failover-tider, men eftersom cachningen minskas, blir antalet frågor till Traffic Managers namnservrar högre.

  Genom att låta dig konfigurera TTL-värdet gör Traffic Manager att du kan fatta det bästa beslutet för TTL baserat på ditt programs företagsbehov.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Traffic Manager

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Förbättra prestandan och tillgängligheten för dina program idag