Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av dina appresurser
  • Distribuera resurser tillsammans och 
    upprepa enkelt distributionsåtgärder

  • Kategorisera resurser för tydligare fakturering och
    hantering.

  • Aktivera åtkomstkontroll på företagsnivå

Distribuera appresurser

Med Azure Resource Manager kan du distribuera en app flera gånger och alltid vara säker på att resurserna distribueras på ett enhetligt sätt. Du definierar infrastruktur och beroenden för appen i en och samma mall. Mallen kan användas i alla miljöer, både i test-, mellanlagrings- och produktionsmiljö. Om du skapar en lösning från Azure Marketplace läggs det automatiskt till en mall som du kan använda för din app.

Organisera resurser

Med Azure Resource Manager är det lätt att hantera och visualisera resurser i din app. Nu behöver du inte längre distribuera delar av appen separat och sedan sätta ihop dem manuellt. Du lägger till resurser med en gemensam livscykel i en resursgrupp som kan distribueras eller tas bort i en enda åtgärd. Du ser lätt vilka resurser som är länkade genom ett beroende. Du kan lägga till taggar i resurser och kategorisera dem i olika hanteringsuppgifter, till exempel fakturering.

Styr åtkomsten till resurser

Med Azure Resource Manager kan du styra vem i organisationen som kan utföra åtgärder på resurserna. Du hanterar behörigheter genom att definiera roller och lägga till användare eller grupper i rollerna. Du kan lägga till ett tydligt lås som förhindrar att användarna tar bort eller ändrar viktiga resurser. Azure Resource Manager loggar alla användaråtgärder så att du kan granska dem. Granskningsloggarna innehåller information om användare, tidpunkt, händelser och status för varje åtgärd.

Skapa en app med Resource Manager med ditt kostnadsfria konto