Hoppa till huvudinnehåll

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

  • Distribuera resurser tillsammans och upprepa enkelt distributionsuppgifter
  • Kategorisera resurser för att förtydliga fakturering och hantering
  • Aktivera åtkomstkontroll i företagsklass

Distribuera appresurser

Med Azure Resource Manager kan du distribuera en app flera gånger och alltid vara säker på att resurserna distribueras på ett enhetligt sätt. Du definierar infrastruktur och beroenden för appen i en och samma mall. Mallen kan användas i alla miljöer, både i test-, mellanlagrings- och produktionsmiljö. Om du skapar en lösning från Azure Marketplace läggs det automatiskt till en mall som du kan använda för din app.

Organisera resurser

Med Azure Resource Manager är det lätt att hantera och visualisera resurser i din app. Nu behöver du inte längre distribuera delar av appen separat och sedan sätta ihop dem manuellt. Du lägger till resurser med gemensam livscykel i en resursgrupp som kan distribueras eller tas bort i en enda åtgärd. Du ser lätt vilka resurser som är länkade genom ett beroende. Du kan lägga till taggar i resurser och kategorisera dem i olika hanteringsuppgifter, till exempel fakturering.

Styr åtkomsten till resurser

Med Azure Resource Manager kan du styra vem i organisationen som kan utföra åtgärder på resurserna. Du hanterar behörigheter genom att definiera roller och lägga till användare eller grupper i rollerna. För viktiga resurser kan du lägga till ett tydligt lås som förhindrar att användarna tar bort eller ändrar resursen. Azure Resource Manager loggar alla användaråtgärder vilket innebär att du kan granska dessa åtgärder. För varje åtgärd loggas information om användare, tidpunkt, händelser och status.

Skapa en app med Resource Manager med det kostnadsfria kontot