Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Säkerhet

Stärk säkerheten för dina arbetsbelastningar i molnet med inbyggda tjänster.

Skydda data, appar och infrastruktur snabbt med inbyggda säkerhetstjänster i Azure som omfattar oöverträffad säkerhetsintelligens och som hjälper dig att snabbt identifiera kommande hot tidigt – så att du kan agera snabbt. Implementera en strategi för djupgående skydd i flera lager mot identitet, data, värdar och nätverk. Förena säkerhetshantering och aktivera avancerat skydd mot hot i miljöer för hybridmoln.

Hitta säkerhetsprodukten som du behöver

Om du vill Använd
Förena säkerhetshantering och aktivera avancerat skydd mot hot för arbetsbelastningar i molnet och lokalt Microsoft Defender för molnet
Skydda krypteringsnycklar och andra hemligheter som används av molnappar och -tjänster Key Vault
Skydda dina Azure-resurser mot hot om överbelastningsattacker Azure DDoS Protection
Ha kontroll över och öka skyddet för e-postmeddelanden, dokument och känsliga data som delas utanför företaget Azure Information Protection
Skydda dina tillämpningar mot vanliga webbsårbarheter och exploateringar med en inbyggd brandvägg för webbaserade program Application Gateway
En fullständigt hanterad och enhetlig fjärrattesteringstjänst för att validera flera betrodda exekveringsmiljöer (TEE) i Azure Microsoft Azure Attestation
Lagra ostrukturerade data som är helt säkra mot manipulering och kan verifieras kryptografiskt Azure Confidential Ledger
Enhetligt skydd mot hot för alla dina IoT-/OT-tjänster Microsoft Defender for IoT

Kunder gör fantastiska saker med Azures lösningar för säkerhetshantering