Hoppa över navigering

Azure Virtual Desktop

Få tillgång till en säker fjärrskrivbordsmiljö praktiskt taget var du än är.

Få åtkomst till skrivbord och program praktiskt taget var du än är

Konfigurera Azure Virtual Desktop (tidigare Windows Virtual Desktop) på några få minuter och få ett säkert distansarbete. Ge användarna en välbekant upplevelse och kompatibilitet med Windows 11 med den nya skalbara upplevelsen med flera sessioner och spara pengar genom att använda befintliga kvalificerande Windows-licenser. Hantera din Azure Virtual Desktop-distribution från slutpunkt till slutpunkt tillsammans med andra Azure-tjänster i Azure-portalen.

Tillhandahåll skrivbord och program i Windows 11 praktiskt taget var du än är

Ge medarbetarna den bästa virtualiserade upplevelsen med den enda lösningen som är helt optimerad för Windows 11 och Microsoft 365.

Inbyggd intelligent säkerhet

Se till att dina program och data är säkra och kompatibla med säkerhetsfunktioner som kan identifiera hot på ett proaktivt sätt och vidta åtgärder.

Distribuera och skala på några minuter

Förenkla distributionen och hanteringen av infrastrukturen och skala snabbt utifrån dina affärsbehov.

Minska kostnaderna med befintliga licenser

Använd befintliga kvalificerande licenser för att minska kostnaderna med en modern molnbaserad infrastruktur för virtuella skrivbord (VDI) och betala bara för det du använder.

Få åtkomst till skrivbordet och program i Windows 10 och Windows 11 praktiskt taget var du än är

Ta med din egen enhet (BYOD) och få åtkomst till ditt skrivbord och dina program via internet med hjälp av en Azure Virtual Desktop-klient som Windows, Mac, iOS, Android eller HTML5. Välj rätt virtuell Azure-dator (VM) för att optimera prestanda och utnyttja fördelarna med flera sessioner i Windows 10 och Windows 11 i Azure för att köra flera samtidiga användarsessioner och spara på kostnaderna.

Utnyttja den smidiga upplevelsen mellan Microsoft Teams och Microsoft Office

Ge anställda samma upplevelse som på en lokal stationär eller bärbar dator – oavsett om de hanterar sin inkorg med Outlook, delar filer i OneDrive eller samarbetar med kollegor i Microsoft Teams.

Minska kostnaderna

Det finns inga ytterligare licenskostnader. Azure Virtual Desktop kan användas med din befintliga berättigade per användare-licens för Microsoft 365 eller Windows.

Minska infrastrukturkostnaderna genom att ändra storlek på virtuella datorer och stänga av dem när de inte används. Öka användningen av virtuella datorer med Windows 10 och Windows 11-multisessioner. Undvik startkostnader och justera driftskostnaderna till företagsanvändning.

Minska omkostnader för hantering genom att flytta all din VDI (Virtual Desktop Infrastructure) till molnet med en hanterad tjänst.

Distribuera och skala snabbt via Azure-portalen

Azure-portalen fungerar som ett nav för hantering av Azure Virtual Desktop. Konfigurera nätverksinställningar, lägg till användare, distribuera skrivbordsappar och aktivera säkerhet med bara några klick. Konfigurera automatisk skalning och hantera dina avbildningar effektivt med Azure Shared Image Gallery. Fokusera på dina skrivbordsappar och principer medan Azure hanterar resten.

Se prissättning för Azure Virtual Desktop

Modernisera din Citrix- och VMware-infrastruktur för virtuella skrivbord

Maximera investeringar och kunskap genom att integrera Azure Virtual Desktop i befintlig miljö för skrivbords- och appvirtualisering med Citrix DaaS for Azure och VMware Horizon Cloud on Microsoft Azure.

Förutom stödet för hybriddistributioner kan Citrix-och VMware-kunder även snabbt distribuera flera sessioner i Windows 10 och Windows 11 Enterprise på virtuella Azure-datorer med en centraliserad hantering och avancerade verktyg.

Välj alternativ som möter dina behov av säkert hybridarbete

Azure Virtual Desktop

En flexibel VDI-plattform (Virtual Desktop Infrastructure) i molnet som på ett säkert sätt levererar virtuella skrivbord och fjärrappar med maximal kontroll

 • Anpassade och flersessionsskrivbord och fjärrappsströmning i Windows 10 och Windows 11
 • Fullständig kontroll över hantering och distribution, samt alternativ för Citrix- och VMware-integrering
 • Flexibel förbrukningsbaserad prissättning

Optimerad för flexibilitet.

Windows 365

En komplett SaaS-lösning (programvara som tjänst) som på ett säkert sätt strömmar din anpassade Windows-upplevelse – alla dina appar, allt innehåll och alla inställningar – till valfri enhet

 • Anpassade skrivbord i Windows 10 och Windows 11
 • Hantering och distribution med välbekanta skrivbordsverktyg och kunskaper
 • Förutsägbar prissättning per användare

Optimerad för enkelhet.

Fjärrappströmning

Med fjärrströmning av appar kan du köra din app i Azure och strömma den till en fjärransluten enhet. Använd Azure Virtual Desktop för att strömma appar och skapa en användarupplevelse med låg latens och höga prestanda från praktiskt taget vilken enhet som helst.

Åtkomst till Azure Virtual Desktop är nu tillgängligt för fjärrströmning av appar med månadspriser per användare.

Kom igång med fjärrappströmning

Läs en översikt över fjärrappströmning i Azure Virtual Desktop.

Azure Virtual Desktop för branscher

Modernisera och skydda din miljö för distansarbete

Ge dina anställda åtkomst till FSI-arbetsbelastningar på nästan vilken enhet som helst, med säkerhet, efterlevnad och prestanda i företagsklass praktiskt taget var de än är. Läs mer om Azure för finansiella tjänster.

Få snabbt igång medarbetare och bevilja åtkomst

Ge fjärråtkomst till företagets stationära datorer och appar med en optimerad Microsoft 3651- och Teams-upplevelse för nya och befintliga geografiskt utspridda ekonomianställda, underleverantörer, partner och internationella medarbetare.

Förbättra riskhantering

Hantera säkert program, ge hanterad åtkomst till företagsdata för anställda i olika länder och upprätthåll efterlevnaden av viktiga branschbestämmelser såsom HIPAA, FedRAMP, SOX, SOC 1 och SOC 2.

Optimera kostnader och infrastruktur

Öka flexibiliteten och skalbarheten i företaget samtidigt som du optimerar kostnadsbesparingarna för licenser för Fjärrskrivbordstjänster (RDS), maskinvaruuppdateringar, IT-infrastruktur och IT-hantering.

1Microsoft 365-prenumeration säljs separat

Tillhandahåll virtuella skrivbord och appar för mobila medarbetare

Ge myndighetsanställda flexibiliteten att arbeta och samarbeta säkert var de än är utan att kompromissa med säkerheten. Läs mer om Azure för myndighetstjänster.

Förhindra obehörigt distansarbete

Ge fjärranslutna medarbetare säkrare åtkomst till myndighetsdatorer och -program. Implementera säkra, anpassningsbara identiteter som ger åtkomst på rätt nivå.

Främja samarbete mellan myndigheter

Ge myndighetsanställda möjlighet att samarbeta på ett säkrare sätt och att dela viktiga data med andra myndigheter för att förbättra medborgartjänster.

Förbättra säkerhet och efterlevnad

Se till att dina program och data är säkra och FedRAMP-kompatibla med säkerhetsfunktioner som kan identifiera hot på ett proaktivt sätt och vidta avhjälpande åtgärder.

Fjärråtkomst med optimala prestanda för tillverkningsarbetsbelastningar

Gör det möjligt för medarbetare i frontlinjen och informationsarbetare att köra smarta arbetsbelastningar på ett säkrare sätt var de än är, med säkerhet, efterlevnad och prestanda i företagsklass. Läs mer om Azure för tillverkningsindustrin.

Kör robusta arbetsbelastningar och appar

Ge tillgång till en optimerad Microsoft 365- och Teams-upplevelse som stöder appar med tung arbetsbelastning som till exempel GPU-intensiva 3D-designprogram (t.ex. 3D-modeller för digitala tvillingar) och teknikteam som AutoCAD.

Minska kostnaderna och komplexiteten

Optimera kostnaderna genom att spara in på licensiering, IT-infrastruktur, distribution av maskinvaruuppdateringar och underhåll av infrastrukturen för virtuella skrivbord (VDI, Virtual Desktop Infrastructure). Förenkla IT-hanteringen och få snabbt och enkelt igång nya användare.

Öka säkerheten och skalbarheten

Skydda företags- och finansdata med inbyggd intelligent säkerhet. Lägg till eller ta bort instanser direkt för att skala upp eller ned baserat på företagets föränderliga behov.

Kom åt skrivbord och appar för detaljhandeln var som helst

Gör det möjligt för dina återförsäljare och medarbetare i frontlinjen att arbeta var som helst med optimerade funktioner, smidig åtkomst och överlägsen säkerhet. Läs mer om Azure för detaljhandeln.

Underlätta för en globalt utspridd personal

Gör det möjligt för fjärranslutna kontors-, callcenter- och butiksanställda att komma åt företagets tillgångar på ett säkrare sätt. Få snabbt igång nya anställda utan att bekymra dig om kostnaden för en företagsenhet eller huruvida den levereras i tid.

Förbättra säkerhet och datasekretess

Se till att dina program och data är skyddade, säkerställ efterlevnad av PCI-krav och skydda kundbetalningsdata med inbyggd intelligent säkerhet.

Minska kostnaderna och komplexiteten

Minska dina infrastruktur-, licens-, maskinvaru-, distributions- och hanteringskostnader genom att endast betala för det du använder.

Skydda och modernisera åtkomsten till hälsovårdsdata och -appar

Gör det möjligt för vårdteam att arbeta på distans utan att kompromissa med vårdleveransen. Skydda hälsodata samtidigt som du upprätthåller efterlevnaden av nya hälsoregler. Läs mer om Azure i sjukvården.

Säkerställ affärskontinuiteten

Påskynda distributioner för att stödja fjärranslutna medarbetare och undvik avbrott i viktiga tjänster. Få flexibilitet att leverera nya produkter och tjänster till patienter och vårdteam.

Modernisera leveransen av hälsovård

Erbjud virtuella HPC- och GPU-datorer för kliniska analyser, genomikarbetsbelastningar och apputveckling. Underlätta åtkomsten till elektroniska hälsoposter med en optimerad slutanvändarupplevelse och kortare svarstider för optimal patientvård.

Hjälpen är fortsatt säker och följer gällande krav

Hantera hälsoappar för partner, underleverantörer och distansarbetande kontorspersonal i överensstämmelse med HIPAA- och FedRAMP-certifieringar. Förhindra stöld av skyddad hälso- och sjukvårdsinformation, patent, teknik och testdata med inbyggd intelligent säkerhet.

Varför ska jag lita på Azure Virtual Desktop?

Inbyggd säkerhet

 • Skydda dina anställda och företagsdata genom att lagra i Azure i stället för på lokala datorer.
 • Utnyttja Azures säkerhetserbjudanden, till exempel Azure Firewall, Azure Security Center, Azure Sentinel och Microsoft Defender för Endpoint för komplett säkerhet från slutpunkt till program.

Dynamiska principmotorer

 • Använd villkorsstyrd åtkomst för att hantera risker innan du ger användare åtkomst till din Azure Virtual Desktop-miljö.
 • Konfigurera multifaktorautentisering för säker inloggning.
 • Skydda din Azure-infrastruktur genom att aktivera rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och identifiera hot med hjälp av Azure Security Center.

Efterlevnad

 • Dra nytta av Azure Virtual Desktop-efterlevnadscertifieringar, inklusive ISO 27001, 27018 och 27701, samt PCI, FedRAMP High for Commercial, HIPAA med mera.

Läs mer om prissättning för Azure Virtual Desktop

Optimera kostnaderna med dina befintliga kvalificerande Microsoft 365- eller Windows-licenser och använd stödet för flera sessioner i Windows 10 och Windows 11 i Azure för att minska dina infrastrukturkostnader.

Kunder som använder Azure Virtual Desktop

Sjukhus har minskat tiden för enhetshantering med 60 procent och kommit igång med distansarbete på mindre än fyra veckor

"With Azure Virtual Desktop, it's all done for us in the cloud. Devices automatically get the latest and greatest updates, and we don't have to worry about it. Before, we were patching computers daily."

Morne Beck, Head of IT, Ashford and St. Peter's Hospitals NHS Foundation Trust
NHS

Kundberättelse: Fyra universitet i Russellgruppen erbjuder fjärrinlärning med Azure Virtual Desktop

"Previously, people had to come on campus to access computing power. Now, to get that same level of service, all they need is Azure Virtual Desktop and a device with a web browser."

Richard Goddard, Director of Technology Operations, Newcastle University
The Russell Group

Vanliga frågor om Azure Virtual Desktop

 • Infrastrukturen för virtuella skrivbord med bland annat meddelandekö, gateway, lastbalanserare och diagnostik hanteras av Azure Virtual Desktop.

  Du behöver bara fokusera på ditt virtuella skrivbord och dina appar och eventuella principer som du behöver för styrning.

 • Azure Virtual Desktop kan användas med flera sessioner i Windows 10, enskild session i Windows 10, enskild session i Windows 7, Windows Server 2012 R2 och senare.
 • Partner som Citrix och VMware distribuerar, integrerar och bygger på funktionerna i Azure Virtual Desktop. Microsoft Cloud Solution-leverantörer erbjuder Azure Virtual Desktop till sina kunder. Leverantörer av program och tjänster erbjuder målriktade lösningar i Azure Marketplace.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?